Relacje inwestorskie

Dzięki elastycznym platformom transakcyjnym online oraz bogatemu portfelowi produktów Saxo Group stała się liderem w dziedzinie inwestowania przez Internet.

Saxo Group zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest przejrzystość w utrzymaniu wiodącej pozycji na rynku. Odpowiednie informacje i sprawozdania są dostępne w witrynie www.home.saxo, dzięki czemu inwestorzy mogą być na bieżąco z wiadomościami na temat organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, gdyż opisano w nich wyniki, filozofię i cele Saxo na przyszłość.

Struktura własnościowa Saxo Group

Spółka Saxo Bank A/S należy do osób prywatnych. W rękach współzałożycieli banku — Kim Fournais i Lars Seier Christensen — znajduje się po 25,71% udziałów, natomiast TPG Capital jest właścicielem 29,26% udziałów. Pozostałe udziały są własnością udziałowców mniejszościowych, w tym Gold Shine Investment z udziałem 9,9%, a także wielu obecnych i byłych pracowników Banku.

Portal dla udziałowców

Udziałowcy Saxo Group mogą zalogować się w portalu dla udziałowców poniżej.
Zaloguj się tutaj >

Sprawozdania finansowe

Przedstawione poniżej najważniejsze liczby i wskaźniki są odzwierciedleniem kondycji finansowej Saxo Bank Group.

SAXO BANK GROUP
(mln DKK)
2015 * 2014 2013 2012 2011
Zysk z działalności operacyjnej 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4 3,526.9
EBITDA ** (109.4) 1,099.0 898.0 605.9 1,155.6
Zysk przed opodatkowaniem (778.4) 564.8 247.4 152.0 847.9
Zysk netto (644.6) 381.2 162.2 80.9 617.8
Kapitał własny ogółem 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5 3,240.0
Aktywa ogółem 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2 27,018.2
Depozyty zabezpieczające
klientów
77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0 35,275.3
Aktywa w zarządzaniu
(Zarządzanie majątkiem)
14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8 12,240.0
Całkowity współczynnik kapitałowy,
współczynnik wypłacalności 
20.7% 19.7% 16.2% 13.5% 14.5%
Stopa zwrotu z kapitału własnego
przed opodatkowaniem 
(19.1)% 14.6% 7.2% 4.6% 27.7%
Średnia liczba pracowników 1,494 1,456 1,362 1,522 1,413

* Uwaga: dane za rok 2015 r. uwzględniają wpływ wydarzeń w Szwajcarii.
** Zysk netto przed opodatkowaniem, amortyzacja, dochód z przedsięwzięć powiązanych i przedsięwzięć joint venture oraz koszty odsetkowe niezwiązane z transakcjami, itd.
Definicje znajdują się w sprawozdaniu za rok 2015 w sekcji Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne Saxo Group
Sprawozdania dotyczące wynagrodzeń
Diament nadzorczy („Supervisory Diamond”)
Zarząd Saxo Group

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Rada Dyrektorów Saxo Group

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Nagrody i wyróżnienia

Nasza platforma SaxoTrader dała traderom z całego świata swobodę działania. Platforma konsekwentnie zdobywa dowody najwyższego uznania w sektorze; opracowano ją tak, by zapewniała funkcje, szybkość działania i wyniki, jakich klienci potrzebują.

Nagrody
ICAAP i sprawozdania dotyczące ryzyka

Zgodnie z duńskimi przepisami finansowymi Saxo Group regularnie publikuje sprawozdania dotyczące ICAAP i ryzyka.

Zobacz wszystkie sprawozdania tutaj >

Przejrzystość

Aby dowieść, z jakim zaangażowaniem działamy na rzecz większej przejrzystości sektora finansowego, Saxo Group podjęła się publikowania co miesiąc najważniejszych danych dotyczących jej działalności, tj. aktywów detalicznych w zarządzaniu, jak również dziennej i miesięcznego średniego wolumenu transakcji.

2016

Średnia dzienna (mld USD) Wolumen miesięczny (mld USD) Depozyty zabezpieczające transakcje klientów (mld USD)
Styczeń 2016 r. 12.9 258 10.79
Luty 2016 r. 12.3 259 10.95
Marzec 2016 r. 11 254 11.64
Kwiecień 2016 r. 12.4 260 12.06
Maj 2016 r. 11.6 255 12.22
Czerwiec 2016 r. 11.9 261 12.25
Lipiec 2016 r. 12.6 265 12.79
Sierpień 2016 r. 9.6 221 12.89
Wrzesień 2016 r. 12.1 266 13.17
Październik 2016 r. 12.6 266 13.01
Listopad 2016 r. 15.6 344 12.95

2015

Średnia dzienna (mld USD) Wolumen miesięczny (mld USD) Depozyty zabezpieczające transakcje klientów (mld USD)
Styczeń 2015 r. 14.4 302 10.47
Luty 2015 r. 9 179 11.09
Marzec 2015 r. 11.4 250 10.91
Kwiecień 2015 r. 10.1 222 11.31
Maj 2015 r. 10.4 219 11.46
Czerwiec 2015 r. 11 241 11.41
Lipiec 2015 r. 7.9 181 11.45
Sierpień 2015 r. 10.5 220.4 11
Wrzesień 2015 r. 9.8 216 10.73
Październik 2015 r. 9.9 218 11.24
Listopad 2015 r. 10.4 218 11.41
Grudzień 2015 r. 9.8 226 11.29

2014

Średnia dzienna (mld USD) Wolumen miesięczny (mld USD) Depozyty zabezpieczające transakcje klientów (mld USD)
Styczeń 2014 r. 13.8 303 8.12
Luty 2014 r. 13.2 264 8.68
Marzec 2014 r. 11.4 239 8.89
Kwiecień 2014 r. 10.2 214 9.08
Maj 2014 r. 10.6 234 9.32
Czerwiec 2014 r. 10.8 228 9.61
Lipiec 2014 r. 9.8 215 9.71
Sierpień 2014 r. 10.1 212 10.01
Wrzesień 2014 r. 14.6 321 9.90
Październik 2014 r. 17.1 392 9.97
Listopad 2014 r. 15.0 299 11.37
Grudzień 2014 r. 12.5 287 11.1

2013

Średnia dzienna (mld USD) Wolumen miesięczny (mld USD) Depozyty zabezpieczające transakcje klientów (mld USD)
Styczeń 2013 r. 19.4 427 6.22
Luty 2013 r. 18.4 367 6.26
Marzec 2013 r. 15.1 317 6.4
Kwiecień 2013 r. 15.6 342 6.49
Maj 2013 r. 14.4 331 6.62
Czerwiec 2013 r. 14.6 292 6.45
Lipiec 2013 r. 11.9 273 6.83
Sierpień 2013 r. 10.6 232 7.14
Wrzesień 2013 r. 10.5 220 7.54
Październik 2013 r. 10.4 238 7.66
Listopad 2013 r. 11.4 251 7.83
Grudzień 2013 r. 10.7 235 8.02

Twoja przeglądarka nie może prawidłowo wyświetlić tej witryny.

Nasza witryna internetowa jest zoptymalizowana, aby działać w  przeglądarce z systemem iOS 9.x oraz na pulpicie z IE 10 lub nowszą wersją. Jeśli używasz starszego systemu lub przeglądarki, witryna może wyglądać dziwnie. Aby poprawić korzystanie z witryny, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki lub systemu.