Relacje inwestorskie

Dzięki elastycznym platformom transakcyjnym online oraz bogatemu portfelowi produktów Saxo Group stała się liderem w dziedzinie inwestowania przez Internet.

Saxo Group zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest przejrzystość w utrzymaniu wiodącej pozycji na rynku. Odpowiednie informacje i sprawozdania są dostępne w witrynie www.home.saxo, dzięki czemu inwestorzy mogą być na bieżąco z wiadomościami na temat organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, gdyż opisano w nich wyniki, filozofię i cele Saxo na przyszłość.

Struktura własnościowa Saxo Group

Spółka Saxo Bank A/S należy do osób prywatnych. W rękach współzałożycieli banku — Kim Fournais i Lars Seier Christensen — znajduje się po 25,71% udziałów, natomiast TPG Capital jest właścicielem 29,26% udziałów. Pozostałe udziały są własnością udziałowców mniejszościowych, w tym Gold Shine Investment z udziałem 9,9%, a także wielu obecnych i byłych pracowników Banku.

Portal dla udziałowców

Udziałowcy Saxo Group mogą zalogować się w portalu dla udziałowców poniżej.
Zaloguj się tutaj >

Financial Reports

Przedstawione poniżej najważniejsze liczby i wskaźniki są odzwierciedleniem kondycji finansowej Saxo Bank Group.

SAXO BANK GROUP
(mln DKK)
2016 2015 * 2014 2013 2012
Zysk z działalności operacyjnej 2,929.7 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4
EBITDA** 845.2 (109.4) 1,099.0 898.0 605.9
Wyrównana EBITDA 954.5 864.7 1,208.1 1,223.3 724.8
Zysk przed opodatkowaniem 418.2 (778.4) 564.8 247.4 152.0
Zysk netto 302.4 (644.6) 381.2 162.2 80.9
Kapitał własny ogółem 4,238.4 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5
Aktywa ogółem 43,578.5 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2
Depozyty zabezpieczające 
klientów
92,349.9 77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0
Aktywa w zarządzaniu
(Zarządzanie majątkiem)
13,314.1 14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8
Całkowity współczynnik kapitałowy, 
współczynnik wypłacalności 

19.5% 20.7% 19.7% 16.2% 13.5%
Stopa zwrotu z kapitału własnego
przed opodatkowaniem 
10.2% (19.1)% 14.6% 7.2% 4.6%
Liczba pracowników na pełny etat (koniec roku) 1,639 1,516 1,485 1,406 1,480

* Uwaga: dane za rok 2015 r. uwzględniają wpływ wydarzeń w Szwajcarii. 
** Zysk netto przed opodatkowaniem, amortyzacja, dochód z przedsięwzięć powiązanych i przedsięwzięć joint venture oraz koszty odsetkowe niezwiązane z transakcjami, itd.


 Definicje znajdują się w sprawozdaniu za rok 2016 w sekcji Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne Saxo Group
Sprawozdania dotyczące wynagrodzeń
Diament nadzorczy („Supervisory Diamond”)
Zarząd Saxo Group

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Rada Dyrektorów Saxo Group

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Nagrody i wyróżnienia

Nasza platforma SaxoTrader dała traderom z całego świata swobodę działania. Platforma konsekwentnie zdobywa dowody najwyższego uznania w sektorze; opracowano ją tak, by zapewniała funkcje, szybkość działania i wyniki, jakich klienci potrzebują.

Nagrody
ICAAP i sprawozdania dotyczące ryzyka

Zgodnie z duńskimi przepisami finansowymi Saxo Group regularnie publikuje sprawozdania dotyczące ICAAP i ryzyka.

Zobacz wszystkie sprawozdania tutaj >

Przejrzystość

 Aby dowieść, z jakim zaangażowaniem działamy na rzecz większej przejrzystości sektora finansowego, Saxo Group podjęła się publikowania co miesiąc najważniejszych danych dotyczących jej działalności, tj. aktywów detalicznych w zarządzaniu, jak również dziennej i miesięcznego średniego wolumenu transakcji.

2017.

USD bn

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Commodities - Daily average 1.4 1.7 1.6 1.4
Commodities - Monthly volume 29.1 38.2 34.2 31.7
Equities - Daily average 2.4 2.5 2.4 2.3
Equities - Monthly volume 51.0 57.2 50.8 50.6
Fixed Income - Daily average 0.3 0.3 0.5 0.4
Fixed Income - Monthly volume 7.0 8.0 11.5 8.3
FX - Daily average 11.9 10.7 11.7 10.8
FX - Monthly volume 249.2 245.1 246.2 237.9
Total - Daily average 16.0 15.1 16.3 14.9
Total - Monthly volume 336.4 348.4 342.6 328.5

USD bn

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun. 2017
Commodities - Daily average 1.1 1.3 1.3  1.3  1.4 1.4 
Commodities - Monthly volume 24.4 25.3 31.0  25.1   33.2 30.5 
Equities - Daily average 1.8 2.1 2.4  2.2   2.4  2.9
Equities - Monthly volume 40.5 42.8 55.3  44.4   54.3  64.2
Fixed Income - Daily average 0.5 0.6 0.7  0.4   0.4 0.4 
Fixed Income - Monthly volume 9.9 12.2 15.2  8.1   8.7  9.7
FX - Daily average 13.4 11.8 12.0  10.3   10.2  11.0
FX - Monthly volume 295.2 235.9 275.2  206.5   235.0  241.6
Total - Daily average 16.8 15.8 16.4  14.2   14.4  15.7
Total - Monthly volume 370.0 316.1 376.7  284.1   331.1  346.0

2016.

USD bn

Jul. 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016
Commodities - Daily average 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 1.1
Commodities - Monthly volume 24.0 22.8 24.4 25.5 33.1 23.8
Equities - Daily average 2.0 1.8 2.6 2.2 2.5 1.9
Equities - Monthly volume 41.3 41.4 57.4 46.1 54.8 42.0
Fixed Income - Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Fixed Income - Monthly volume 8.0 9.2 9.4 9.0 14.0 8.7
FX - Daily average 11.2 8.1 10.3 10.9 13.5 10.1
FX - Monthly volume 235.6 187.4 225.6 229.2 298.0 222.2
Total - Daily average 14.7 11.3 14.4 14.8 18.2 13.5
Total - Monthly volume 308.9 260.8 316.8 309.8 400.0 296.8

USD bn

Jan. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 May. 2016 Jun. 2016
Commodities - Daily average 0.7 1.0 1.0 1.3 1.2 1.2
Commodities - Monthly volume 14.3 21.1 23.9 27.1 26.1 26.8
Equities - Daily average 3.8 3.2 2.3 2.4 2.3 2.6
Equities - Monthly volume 76.9 66.3 53.4 50.9 51.4 58.3
Fixed Income - Daily average 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Fixed Income - Monthly volume 4.9 6.3 6.9 6.9 7.6 10.2
FX - Daily average 10.5 10.2 9.5 10.6 9.8 10.2
FX - Monthly volume 209.7 215.1 217.8 223.0 215.8 223.9
Total - Daily average 15.3 14.7 13.1 14.7 13.7 14.5
Total - Monthly volume 305.8 308.8 302.1 307.8 300.9 319.3

Twoja przeglądarka nie może prawidłowo wyświetlić tej witryny.

Nasza witryna internetowa jest zoptymalizowana, aby działać w  przeglądarce z systemem iOS 9.x oraz na pulpicie z IE 10 lub nowszą wersją. Jeśli używasz starszego systemu lub przeglądarki, witryna może wyglądać dziwnie. Aby poprawić korzystanie z witryny, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki lub systemu.