Zarabiaj na oprocentowaniu wolnych środków.

Zarabiaj odsetki od niezainwestowanych środków pieniężnych bez minimalnego okresu inwestycji i bez górnego limitu wpłaconej kwoty. Twoje środki pozostaną dostępne do wypłaty lub zainwestowania, jednocześnie codziennie generując zysk.

Jak wiele mogę zarobić?

Informacje o ładowaniu
SorryNoLoadingMessage

Roczne odsetki od

Rodzaj rachunku OprocentowanieRoczne odsetki

Symulacja oprocentowania w oparciu o stawkę Saxo Bid/Ask z x.xx.xxxx

Skontaktuj się z Saxo, aby otrzymać ofertę specjalną
Dla kwot przekraczających 1 mln EUR sprawdź naszą ofertę VIP i zamów rozmowę z opiekunem klienta.
 • Odroczony podatek

  Jako instytucja zagraniczna nie pobieramy podatku w momencie wypłaty odsetek. Rozliczysz go sam na początku kolejnego roku razem z innymi zyskami (z akcji, obligacji, itp.) na podstawie naszego Raportu podatkowego.

 • Oprocentowanie dla wielu walut

  Wpłacaj w PLN lub w innych walutach — odsetki od niezainwestowanych środków naliczane są na podstawie warunków rynkowych dla danej waluty. 
 • Wyższe oprocentowanie

  Bez limitu kwoty, którą możesz wpłacić, zyskujesz tym więcej, im więcej wpłacasz i im wyższy osiągniesz poziom rachunku.
 • Wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie

  Możesz dokonywać wpłat/wypłat lub zainwestować w dowolnej chwili bez utraty uzyskanych odsetek.

Jak to działa

Konto Classic:
Jeśli Twoje niezainwestowane środki pieniężne (wolny kapitał netto - NFE) w określonej walucie są powyżej równowartości 10 000 EUR, otrzymasz zmienne oprocentowanie. Im więcej wpłacisz, tym wyższe oprocentowanie zostanie zastosowane. Skorzystaj z kalkulator powyżej lub wzoru, aby sprawdzić oprocentowanie dla określonej waluty przy określonym poziomie wolnego kapitału netto.

Konto VIP i Platinum:
Twoje oprocentowanie jest takie samo niezależnie od ilości niezainwestowanej gotówki i nie ma wymaganej kwoty minimalnej. Obliczamy Twoje oprocentowanie na podstawie stawki Saxo Bid pomniejszonej o marżę (-1 p.p. dla VIP i -2 p.p. dla Platinum).

Jeśli nie masz żadnych pozycji zabezpieczonych depozytem, wolny kapitał netto jest równy saldu środków pieniężnych. Aby zapoznać się z pełną definicją wolnego kapitału netto i obowiązującymi warunkami, kliknij tutaj.
Przegląd zarobionych dziennych odsetek można znaleźć na platformie. Przejdź do menu głównego > Pobierz raport > Odsetki/Oprocentowanie. Tutaj możesz sprawdzić obecne oprocentowanie i kwoty zaksięgowane na rachunku w różnych okresach.
Jeśli powstanie ujemny wolny kapitał netto, zapłacisz odsetki ujemne w oparciu o stopy procentowe odpowiednich banków centralnych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj i sprawdź w części oprocentowanie depozytów.
Aby ręcznie obliczyć oprocentowanie dla poziomu konta Classic, zobacz poniższe wzory:

Wolny Kapitał Netto (NFE) od 10.000 EUR do 50.000 EUR
Wolny Kapitał Netto (NFE) powyżej 50.000 EUR

 

Jeśli chcesz obliczyć stopę procentową dla waluty innej niż EUR, przelicz 10.000 EUR na daną walutę i użyj stopy Saxo Bid i NFE dla danej waluty. Aby uzyskać więcej informacji na temat stawki Saxo Bid Rate, przejdź do strony.

Jako klient Saxo Banku uzyskujesz dostęp do regulowanego środowiska transakcyjnego, a Twoje środki są chronione przez Duński Fundusz Gwarancyjny.

Ponad 30 lat

doświadczenia w branży

1 200 000+

klientów

20+ mld.

dzienna wartość obrotów (w EUR)

110+

Nagrody branżowe


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.