cfd cfd

Obrót kontraktami CFD online z Saxo

Kontrakty na różnice kuroswe, czyli CFD (z ang. Contract For Difference), to jedne z najbardziej uniwersalnych dostępnych instrumentów finansowych.

CFD umożliwiają obrót bazujący na wahaniach cen bez posiadania instrumentu bazowego. Możesz zarabiać zarówno na spadkach, jak i wzrostach na rynku. Korzystaj z kontraktów CFD w sposób defensywny – aby zabezpieczyć swoje pozycje – lub w sposób bardziej asertywny w celu zyskania przewagi na rynku. Sprzedawaj i kupuj przy dźwigni na poziomie nawet 40:1 oraz zwiększ maksymalnie swoją elastyczność i szanse biznesowe.

Kontrakty CFD są oferowane na szereg aktywów bazowych, w tym na poszczególne akcje, indeksy, towary i nie tylko.

8

Czym jest kontrakt CFD?

CFD, czy też kontrakty CFD, umożliwiają inwestowanie w szeroką gamę papierów wartościowych i klas aktywów, takich jak akcje, indeksy akcyjne (np. S&P 500) oraz towary (np. złoto) – jednak bez konieczności faktycznego nabycia czy posiadania danego aktywu bazowego.

Zamiast tego zawiera się umowę z Saxo na wpłacenie relatywnie małej sumy, często około 10%, zwanej depozytem zabezpieczającym. Ma ona na celu pokrycie ewentualnych bieżących strat, gdy Saxo w istocie finansuje pozostałą część inwestycji.

Kliknij poniższy odnośnik, aby dowiedzieć się więcej.

Odwiedź Akademię Saxo
Czym jest kontrakt CFD?

Wąskie spready i bezpośredni dostęp do rynku (Direct Market Access, DMA)

Choć kontrakty CFD są bardziej wyrafinowanym instrumentem niż zwykłe obligacje waniliowe czy pojedyncze akcje, nie oznacza to, że konkurencyjne, jasne i przejrzyste ceny są czymś niemożliwym. Ma to związek z realizacją transakcji na zasadzie bezpośredniego dostępu do rynków (Direct Market Access, DMA), który polega na tym, że zlecenia przesyła się do rynków regulowanych i innych systemów dostarczania płynności za pośrednictwem systemu smart order routing.

Globalny dostęp

Saxo oferuje szeroki wachlarz CFD, globalny zasięg i ekspozycję na najważniejsze rynki, a wszystko to z jednego rachunku, za pośrednictwem naszych platform transakcyjnych. Klienci czerpią korzyści z płynności bazowego rynku pojedynczych akcji i funduszy ETF.

Technologia na wszystkie urządzenia

CFD są instrumentem inwestycyjnym o dużej zmienności cen i dużej dźwigni finansowej. Aby obracać nimi w najbardziej efektywny sposób, trzeba dysponować platformą dostępną na wszystkich urządzeniach, z których się korzysta. Dzięki temu można dokonywać transakcji w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Dźwignia finansowa 40:1

Zyskaj tę samą ekspozycję na rynek, co przy klasycznym obrocie akcjami, ale w oparciu o mniejszy kapitał. Sprzedawaj i kupuj przy dźwigni na poziomie nawet 40:1 oraz zwiększ maksymalnie swoją elastyczność i szanse biznesowe.

Indeksy giełdowe

Z kontraktami CFD na indeksy giełdowe możesz inwestować w 29 indeksów giełdowych jednocześnie, takich jak Germany 30, US500 i UK100 po cenach dostarczanych w czasie rzeczywistym. To zapewnia bardziej opłacalną ekspozycję rynkową niż inwestowanie w poszczególne akcje. Korzystaj z dźwigni finansowej na poziomie do 40X (przy zaledwie 2,5% wymaganym depozycie zabezpieczającym), bardzo konkurencyjnych spreadach pomiędzy cenami kupna i sprzedaży, bez żadnych dodatkowych prowizji.

CFD na pojedyncze akcje

Zainwestuj w akcje APPLE, GOOGLE i 8840 innych pojedynczych akcji na wiodących rynkach z całego świata. Kontrakty CFD na pojedyncze akcje umożliwiają krótką sprzedaż na rynku o tendencji zniżkowej, a ponieważ obrót kontraktami CFD jest zabezpieczany depozytem, możesz czerpać zyski nawet z małych ruchów na rynku. Niskie wymagane poziomy depozytu zabezpieczającego umożliwiają korzystanie z dźwigni finansowej na poziomie do 10X (przy zaledwie 10% wymaganym depozycie zabezpieczającym).

Forex, obligacje i fundusze ETF

Możesz także inwestować w waluty i obligacje za pośrednictwem kontraktów CFD – wszystkie koszty są uwzględniane w spreadzie, nie ma prowizji, wymagany poziom depozytu zabezpieczającego to zaledwie 2%, a minimalna wielkość transakcji to 5000 wartości referencyjnej dla walut lub 50X wartości indeksu dla obligacji. Poza tym możesz zdecydować się na obrót 675 funduszami ETF (Exchange Traded Funds) za pośrednictwem kontraktów CDF przy zabezpieczeniu depozytem i zdobyć tym samym możliwość krótkiej sprzedaży, gdy uznasz, że cena zacznie spadać.

Towary

Inwestowanie w kontrakty CFD na towary jest równie proste, co obrót innymi rodzajami kontraktów CFD. Zawieraj transakcje na najbardziej płynnych rynkach towarowych na energię, produkty rolnicze, metale, produkty nietrwałe i emisje i zdobądź bezpośrednią ekspozycję na towar bazowy, zachowując wszystkie korzyści płynące z kontraktów CFD. Nie musisz martwić się żadnymi prowizjami ani opłatami z tytułu transakcji. Ponadto w Saxo nie ograniczają Cię wstępnie zdefiniowane wielkości lota. Chcesz zainwestować w 25 baryłek ropy zamiast w kontrakt terminowy futures z minimalną wielkością transakcji wynoszącą 1000 baryłek? Nie szkodzi.

10

Dodatkowe opcje kontraktów CFD

NOWOŚĆ! Ustalane spready na indeksach giełdowych

Klienci Saxo Bank zawierający transakcje obejmujące indeksy giełdowe CFD w trakcie głównych godzin handlu doświadczą spójnie niskich spreadów. W przypadku najpopularniejszych indeksów giełdowych spread oferty kupna/sprzedaży będzie równy minimalnemu docelowemu spreadowi w około 99% aktualizacji ofert w godzinach otwarcia bazowego rynku pieniężnego.*

NOWOŚĆ! Depozyt zabezpieczający dla transakcji śróddziennych dotyczących indeksów giełdowych

Saxo Bank wprowadził depozyt zabezpieczający dla transakcji śróddziennych dla naszych najpopularniejszych CFD na indeksy giełdowe, obniżając wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego o 50%. Oznacza to, że klienci będą mieć dwa razy większe możliwości inwestycyjne w przypadku transakcji dotyczących indeksów CFD takich jak UK 100, Germany 30 czy US 500 w trakcie sesji śróddziennej dla danego indeksu.

NOWOŚĆ! Bezpośredni dostęp do rynków

Oferowane przez Saxo Bank kontrakty CFD zapewniające dostęp do pojedynczych akcji są bardzo przejrzyste. Ich zaletą jest znaczna bazowa płynność, zważywszy na to, że transakcje zabezpieczające realizuje się zawsze na zasadzie bezpośredniego dostępu do rynków (Direct Market Access, DMA), a wszystkie zlecenia przekierowuje się na rynki regulowane i inne płynne systemy poprzez system smart order routing.

Zlecenia algorytmiczne

Zlecenia algorytmiczne są szczególnie przydatne w przypadku większych i bardziej złożonych zleceń CFD na pojedyncze akcje. Wykorzystują one równania algorytmiczne, by niezależnie realizować transakcje zamówienia w maksymalnie skuteczny sposób, zgodnie ze strategią wybraną przez klienta. Mogą również rozbić zlecenie na mniejsze części, by uniknąć ujawniania pełnej wielkości zlecenia.

Akcje jako depozyt zabezpieczający

Dokonując obrotu kontraktami CFD, można wykorzystywać procent wartości swych akcji, funduszy ETF lub obligacji jako depozyt zabezpieczający i zwiększyć swą ekspozycję na rynek.

*Uwaga: Ustalone spready mają zastosowanie wyłącznie w normalnych warunkach rynkowych, do określonej wielkości transakcji. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zobacz więcej opcji kontraktów CFD
Stawki i warunki

Możesz teraz dokonywać transakcji na CFD nawet za 6 USD za transakcję.

Jeśli w miesiącu kalendarzowym realizujesz co najmniej 100 transakcji na akcje, fundusze ETF oraz CFD na pojedyncze akcje, kwalifikujesz się do Active Pricing Plan z konkurencyjnymi cenami.

Ustalanie cen
Nawet do 6 USD za transakcję*
Ustalanie cen

* Przykłady najniższej ceny na rynku lokalnym — ceny dla swojego rynku można sprawdzić, klikając flagę i wybierając witrynę internetową swojego kraju na górnym pasku nawigacji.

Akademia Saxo – rozwiń swoje umiejętności

CFD to nie tylko lewarowana ekspozycja czy zabezpieczenie transakcji.

To sposób na dostosowanie relacji między ryzykiem a zyskiem w Twoich inwestycjach. Tutaj możesz poznać podstawowe informacje na temat CFD, poznać ich zastosowania w szerszym kontekście, a także dowiedzieć się, jak mogą być one pomocne w osiągnięciu Twoich celów.

Odwiedź Akademię Saxo

Ostrzeżenie o ryzyku w przypadku kontraktów CFD
risk-icon--red

Kontrakt CFD jest sklasyfikowany jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się go jako produkt inwestycyjny o dużej złożoności i wysokim ryzyku.

Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produkty zielone, żółte lub czerwone, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego.