Subskrypcje danych rynkowych

Zapoznaj się z naszą ofertą usług subskrypcyjnych — od kanałów informacyjnych po dane giełdowe w czasie rzeczywistym.

Giełdy z akcjami i funduszami ETF

W Saxo Bank handel wszystkimi akcjami jest realizowany na podstawie aktualnych danych rynkowych z giełd. Aby otrzymywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym i handlować w oparciu o te dane, należy subskrybować dane z wybranej giełdy. 

Subskrypcja danych w czasie rzeczywistym zapewnia dostęp do bieżących cen akcji, kontraktów CFD na pojedyncze akcje, ETF/ETC i CFD na ETF/ETC z danej giełdy.

Narzędzie do subskrypcji online jest dostępne na platformie transakcyjnej. W narzędziu znajdziesz listę giełd oraz usług informacyjnych, wraz z powiązanymi opłatami miesięcznymi. Możesz subskrybować i anulować subskrypcję wybranych usług. Dodatkowe informacje można znaleźć w przewodniku dotyczącym narzędzia subskrypcyjnego, który jest dostępny również na platformie transakcyjnej. 

Dane 1. poziomu lub 2. poziomu

Dane dotyczące cen 1. poziomu odnoszą się do pierwszego poziomu księgi zleceń giełdy. Z subskrypcją 1. poziomu możesz korzystać z bieżących, przesyłanych strumieniowo cen kupna i sprzedaży.

Z subskrypcją danych dotyczących cen 2. poziomu możesz korzystać z bieżących, przesyłanych strumieniowo cen na 1. poziomie, a także sprawdzać głębokość rynku cen kupna/sprzedaży wraz z wolumenem dostępnym dla każdego pułapu cenowego.

Ameryka Północna i Kanada

Giełdy — kontrakty CFD i akcje1. poziom — prywatny1. poziom — profesjonalny2. poziom — prywatny2. poziom — profesjonalny
NASDAQ7,00 USD29,00 USDNd.Nd.
Nasdaq TotalView and Last Sale (NYSE i Nasdaq)Nd.Nd.20,00 USD128,00 USD
New York Stock Exchange7,00 USD54,00 USDNd.Nd.
NYSE (AMEX i Arca), Bats7,00 USD28 USDNd.Nd.

Montreal Futures Exchange
8,00 USD 50,00 USD   Nd.  Nd.
Toronto Stock ExchangeNd.Nd.25,00 USD110,00 USD
Toronto Stock Exchange (+ Venture)14,00 USD73,00 USDNd.Nd.
Bats U.S.7,00 USD14,00 USDNd.Nd.

Indeks S&P 5007,00 USD
(Delayed)
7,00 USD
(Delayed)
 7,00 USD
(1. poziom)
7.50 USD 
(1. poziom)

Indeks Dow Jones Industrial Average7,00  USD
(Delayed)
7,00  USD
(Delayed)
7,00 USD
(1. poziom)
7,00 USD
(1. poziom)

Europa/Bliski Wschód/Afryka

Giełdy — kontrakty CFD i akcje1. poziom — prywatny1. poziom — profesjonalny2. poziom — prywatny2. poziom — profesjonalny
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki7,00 EUR45,00 EUR10,00 EUR84,00 EUR
Athens Exchange7,00 EUR14,00 EUR10,00 EUR16,00 EUR
BME Spanish Stock Exchange7,00 EUR42,00 EUR18,00 EUR73,00 EUR
IBEX Indices8,00 EUR8,00 EURNd.Nd.
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (akcje i kontrakty futures)7,00 EUR21,00 EUR10,00 EUR69,00 EUR
Budapest Stock Exchange7,00 EUR18,00 EUR10,00 EUR30,00 EUR
Deutsche Börse (XETRA)7,00 EUR90,00 EUR24,00 EUR109,00 EUR
Deutsche Börse DAX Indices7,00 EUR13.50 EURNd.Nd.

Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs
1,00 EUR 7,00 EUR  Nd. Nd.

Euronext Commodities Derivatives
Nd. Nd. 22,00 EUR  22,00 EUR

Euronext Equity & Index Derivatives
7,00 EUR Nd.50,00 EUR 50,00 EUR
Euronext Stock Exchange7,00 EUR99,00 EUR7,00 EUR140,00 EUR
Indeksy Euronext7,00 EUR27,00 EURNd.Nd.
Indeksy STOXX7,00 EUR20,00 EURNd.Nd.
Euronext Dublin7,00 EUR29,00 EUR7,00 EUR29,00 EUR
Johannesburg Stock Exchange16,00 USD63,00 USD23,00 USD87,00 USD
London Stock Exchange7,00 GBP62,00 GBP8,00 GBP226,00 GBP
London Stock Exchange (IOB)6,00 GBP34,00 GBPNd.Nd.
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange7,00 EUR44,00 EUR7,00 EUR44,00 EUR
Prague Stock Exchange7,00 EUR19,00 EUR10,00 EUR31,00 EUR
Indeksy giełdowe w PradzeFree7,00 EURNd.Nd.
SIX Swiss Exchange8,00 CHF38,00 CHF113,00 CHF113,00 CHF

Indeksy SIX Swiss  8,00 CHF 8,00 CHFNd.  Nd.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie30 PLN270 PLN218 PLN292 PLN
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange7,00 EUR48,00 EUR10,00 EUR60,00 EUR
Indeksy Wiener Börse/Vienna7,00 EUR18,00 EURNd.Nd.

MEFF Spanish Futures
7,00 EUR  20,00 EUR 9,00 EUR 30,00 EUR 
European Stocks — wszystkie rynkiNd.40,00 GBP17,00 GBP88,00 GBP
European Stocks  BE FR NL PTNd.Nd.6,00 GBPNd.
European Stocks  CH ES ITNd.Nd.6,00 GBPNd.
European Stocks  DE ATNd.Nd.6,00 GBPNd.
European Stocks  DK FI NO SENd.Nd.6,00 GBPNd.
European Stocks  UK IENd.Nd.6,00 GBPNd.

Azja/Pacyfik

Giełdy — kontrakty CFD i akcje1. poziom — prywatny1. poziom — profesjonalny2. poziom — prywatny2. poziom — profesjonalny
Australian Securities ExchangeNd.Nd.24,00 AUD154,00 AUD
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)150,00 HKD150,00 HKD250,00 HKD250,00 HKD
Stock Connect (HK-Shanghai)Nd.Nd.12,00 USD29,00 USD
Stock Connect (HK-Shenzhen)Nd.Nd.12,00 USD29,00 USD
Singapore Stock Exchange15,00 SGD15,00 SGD75,00 SGD75,00 SGD
Tokyo Stock Exchange (akcje i kontrakty futures)835 JPY2875 JPYNd.Nd.

Dla klientów, którzy handlują akcjami i subskrybują dane rynkowe w czasie rzeczywistym, firma Saxo Bank wprowadziła schemat refundacji, w którym opłaty są zwracane w zależności od giełdy, gdy klienci co najmniej cztery (4) razy w ciągu miesiąca kalendarzowego dokonają obrotu akcjami, funduszami ETF i/lub kontraktami CFD.

W przypadku Australian Securities Exchange minimum wynosi sześć (6) transakcji.

Zwroty dotyczą wyłącznie nieprofesjonalnych klientów subskrybujących dane 1. poziomu, z wyjątkiem Australian Securities Exchange, gdzie zwrot ma zastosowanie do danych 2. poziomu.

Definicja subskrybentów profesjonalnych i nieprofesjonalnych może zależeć od giełdy. Zwroty są obliczane w okresach miesięcznych, ale wypłacane co kwartał.

Giełdy z kontraktami futures i opcjami

Wszyscy klienci mają dostęp do danych rynkowych z opóźnieniem dla giełd futures, na których mogą zawierać transakcje. Aby otrzymywać dane na żywo dla kontraktów futures i opcji na kontrakty, należy subskrybować dane z poszczególnych giełd. Narzędzie do tworzenia subskrypcji online jest dostępne na platformie transakcyjnej. W narzędziu znajdziesz listę giełd oraz usług informacyjnych, wraz z powiązanymi opłatami miesięcznymi.

Możesz subskrybować i anulować subskrypcję wybranych usług. Dodatkowe informacje można znaleźć w przewodniku dotyczącym narzędzia subskrypcyjnego, który jest dostępny również na platformie transakcyjnej.


Dane 1. poziomu czy 2. Poziomu?

  • Dane dotyczące cen 1. poziomu odnoszą się do pierwszego poziomu księgi zleceń giełdy. Z subskrypcją 1. poziomu możesz korzystać z bieżących, przesyłanych strumieniowo cen ofertowych i sprzedaży.
  • Z subskrypcją danych cenowych poziomu 2 możesz zapoznać się z poziomem cen i kwotami dostępnymi dla każdego pułapu cenowego.

W przypadku subskrybowania cen w czasie rzeczywistym pochodzących z giełdy instrumentów pochodnych oferującej zarówno kontrakty futures, jak i opcje na kontrakty, subskrypcje uwzględniają ceny w czasie rzeczywistym obu instrumentów.

Domyślnie klienci mają opóźniony dostęp do danych rynkowych dla akcji i kontaktów futures, na których mogą zawierać transakcje. 

Aby otrzymywać aktualizowane na bieżąco dane dla akcji, kontraktów CFD oraz futures, klienci muszą subskrybować dane z poszczególnych giełd. Klienci będą ponosić miesięczne opłaty za subskrypcje danych, które zdecydują się otrzymywać w czasie rzeczywistym. 

Narzędzie do subskrypcji online jest dostępne na platformie transakcyjnej. Narzędzie zawiera listę dostępnych giełd i obowiązujących opłat giełdowych. 

Klienci mogą subskrybować i anulować subskrypcję wybranych usług. Umowy subskrypcji można składać WYŁĄCZNIE za pomocą narzędzia do subskrypcji.

Giełdy — kontrakty futures1. poziom2. poziom
PrywatnyProfesjonalnyPrywatnyProfesjonalny
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (akcje i kontrakty futures)7,00 EUR21,00 EUR10,00 EUR69,00 EUR
CBOE (indeksy)3.5 USD
(Delayed)
3.5 USD
(Delayed)
7,00 USD
(1. poziom)
7,00 USD
(1. poziom)
CFE Futures Exchange7,00 USD12,00 USDNd.Nd.
EUREX7,00 EURNd.14,00 EUR74,00 EUR
Euronext — towarowe instrumenty pochodneNd.Nd.22,00 EUR22,00 EUR
Euronext — akcyjne i indeksowe instrumenty pochodne7,00 EURNd.50,00 EUR50,00 EUR
CME7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
CBOT7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
NYMEX7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
COMEX7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)56,00 HKD56,00 HKD94,00 HKD94,00 HKD
Hang Seng Indices 70,00 HKD70,00 HKD  Nd. Nd.
ICE Futures Europe — instrumenty finansowe140,00 USD140,00 USD140,00 USD140,00 USD
ICE Futures Europe — towary163,00 USD163,00 USD163,00 USD163,00 USD
ICE Futures US (NYBOT)150,00 USD150,00 USD150,00 USD150,00 USD
 ICE Endex163,00 USD163,00 USD163,00 USD163,00 USD
MEFF Spanish Futures7,00 EUR20,00 EUR9,00 EUR30,00 EUR
Montreal Futures Exchanges8,00 USD50,00 USDNd.Nd.
Nasdaq OMX Derivatives Exchange7,00 EUR45,00 EUR10,00 EUR45,00 EUR
OPRA — opcje7,00 USD38,00 USDNd.Nd.
Osaka Securities Exchange835,00 JPY1250,00 JPY1250,00 JPY1688,00 JPY
Singapore Derivatives Exchange81,00 SGD81,00 SGD113,00 SGD113,00 SGD
Sydney Futures ExchangeNd.Nd.25,00 AUD154,00 AUD
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-timeBezpłatne595,00 DKK  Nd.Nd.
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time 461,00 DKK 1188,00 DKKNd. Nd. 

Dostawcy wiadomości

Aktualności rynkowePrywatnyProfesjonalny klient instytucjonalny
NewsEdge BondsBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge Central BanksBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge CommoditiesBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge CorporateBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge EquityBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge ForexBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge FuturesBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge MacroBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge ArabicBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge Australia & New ZealandBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge ChineseBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge FrenchBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge GermanBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge JapaneseBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge PortugueseBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge Portuguese LATAMBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge RussianBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge SpanishBezpłatne*Bezpłatne*
NewsEdge Spanish LATAMBezpłatne*Bezpłatne*
Oslo Børs NewsBezpłatne*Bezpłatne*
Ritzau Finans Light (z wyłączeniem funkcji flash) — 60-minutowe opóźnienieBezpłatne*Bezpłatne*
Ritzau Finans Light (z wyłączeniem funkcji flash) — w czasie rzeczywistymBezpłatne* 595 DKK
Ritzau Finans Premium (z funkcją flash) — w czasie rzeczywistym461 DKK1188 DKK

* Opłatę pokrywa Saxo Bank

Zaktualizowano 12 stycznia 2024 r.

Już teraz wypróbuj najlepszą platformę dla aktywnych traderów

Bezproblemowe zawieranie transakcji na różnych urządzeniach 
Korzystaj z szybkiego i niezawodnego dostępu do wszystkich klas aktywów na komputerze PC lub Mac, tablecie albo smartfonie dzięki platformie SaxoTraderGO.

Zintegrowane narzędzia wykresów
Uzyskaj dostęp do wykresów na żywo z ponad 50 wskaźnikami technicznymi oraz narzędzi do rysowania i komentowania.

Potężne narzędzia transakcyjne
Korzystaj ze zintegrowanych sygnałów transakcyjnych, aktualności rynkowych i innowacyjnych funkcji zarządzania ryzykiem.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.