Abonnement på markedsdata

Få en oversikt over abonnementstjenestene vi tilbyr, fra nyhetsfeeder til sanntidskurser.

Markedsplasser for aksjer og ETF-er

Hos Saxo Bank kan du handle verdipapir med markedsdata i sanntid fra børsene. For å motta sanntidsbasert markedsdata, må du abonnere på data fra børsen det gjelder. 

Et abonnement på sanntidskurser fra en børs gir deg tilgang til sanntidskurser på aksjer, CFD-er på enkeltaksjer, ETF-er/ETC-er og CFD-er på ETF-er/ETC-er fra den aktuelle børsen.

Et elektronisk abonnementsverktøy er tilgjengelig på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste med tilgjengelige børser og nyhetstjenester sammen med de gjeldende månedlige avgiftene. Du kan tegne og si opp abonnement på tjenester etter eget ønske. Mer informasjon finner du i veiledningen Abonnementsverktøy, som også er tilgjengelig på handelsplattformen. 

Data på nivå 1 eller nivå 2

Prisdata på nivå 1 refererer til det første nivået i ordreboken på børsen. Med et nivå 1-abonnement kan du se kjøps- og salgspriser strømmet i sanntid.

Med et nivå 2-abonnement på prisdata kan du se priser strømmet i sanntid som på nivå 1, men i tillegg til dette kan du se markedsdybden for kjøps-/salgsprisene og volumet som er tilgjengelig på hvert prispunkt.

USA og Canada

Børser – CFD-er og aksjerNivå 1 – PrivatNivå 2 – ProfesjonellNivå 2 – PrivatNivå 2 – Profesjonell
NASDAQ7,00 USD29,00 USDn/an/a
Nasdaq TotalView og Last Sale (NYSE og Nasdaq)n/an/a20,00 USD123,00 USD
New York-børsen7,00 USD54,00 USDn/an/a
NYSE (AMEX og Arca), Bats7,00 USD28 USDn/an/a

Montreal Futures Exchange
8,00 USD 50,00 USD   n/a  n/a
Toronto-børsenn/an/a25,00 USD104 USD
Toronto-børsen (inkl. Venture)14,00 USD70 USDn/an/a
Bats U.S.7,00 USD14,00 USDn/an/a

S&P 500-indeks6,50 USD7,50 USD 5,50 USD
(Delayed) 
6,50 USD
(Delayed) 

Dow Jones Industrial Average-indeks4,50 USD 6,00 USDn/an/a

Dow Jones Industrial Average Index
3,50 USD
(Delayed) 
4,50 USD
(Delayed) 
n/a n/a 

Europa / Midtøsten / Afrika

Børser – CFD-er og aksjerNivå 1 – PrivatNivå 2 – ProfesjonellNivå 2 – PrivatNivå 2 – Profesjonell
Athen-børsen7,00 EUR12,00 EUR10,00 EUR14,00 EUR
Den spanske børsen (BME)7,00 EUR38,00 EUR18,00 EUR67,00 EUR
IBEX Indices8.00 EUR8.00 EURn/an/a
Borsa Italiana / Milano-børsen (aksjer og futures)7,00 EUR18,00 EUR10,00 EUR60,00 EUR
Budapest-børsen7,00 EUR18,00 EUR10,00 EUR30,00 EUR
Deutsche Börse (XETRA)7,00 EUR80,00 EUR24,00 EUR97,00 EUR
Deutsche Börse aksjeindekser og ETF-er (DAX)7,00 EUR12,00 EURn/an/a

EEX Energy
27,00 EUR  27,00 EUR n/a n/a

Euronext Commodities Derivatives
n/a n/a 19,00 EUR  19,00 EUR

Euronext Equity & Index Derivatives
 n/a  n/a44,00 EUR 44,00 EUR
Euronext Stock Exchange7,00 EUR86,00 EUR7,00 EUR122,00 EUR
Euronext aksjeindekser7,00 EUR24,00 EURn/an/a
STOXX-indekser7,00 EUR16,00 EURn/an/a
Euronext Dublin7,00 EUR26,00 EUR7,00 EUR26,00 EUR
Johannesburg-børsen14,00 USD54,00 USD20,00 USD76,00 USD
FTSE/JSE aksjeindeksern/a15,00 USDn/an/a

FTSE@ aksjeindekser
6,00 GBP  25,00 GBP n/an/a 
London-børsen6,00 GBP58,00 GBP8,00 GBP217,00 GBP
London-børsen (IOB)6,00 GBP32,00 GBPn/an/a
Nasdaq OMX København Stockholm Helsinki7,00 EUR39,00 EUR10,00 EUR73,00 EUR
Oslo Børs7,00 EUR38,00 EUR7,00 EUR38,00 EUR
Praha-børsen7,00 EUR19,00 EUR10,00 EUR31,00 EUR
Praha aksjeindekserGratis7,00 EURn/an/a
Den sveitsiske børsen (SIX)7,00 CHF36,00 CHF108,00 CHF108,00 CHF

SIX sveitsiske aksjeindekser  8,00 CHF 8,00 CHFn/a  n/a
Warszawa-børsen30 PLN165 PLN141 PLN177 PLN
Wiener Börse / Wien-børsen7,00 EUR43,00 EUR10,00 EUR55,00 EUR
Wien aksjeindekser7,00 EUR15,00 EURn/an/a

MEFF Spanish Futures
 n/a18,00 EUR n/a28,00 EUR 
Bats Europe (alle markeder)n/a34,00 GBP17,00 GBP74,00 GBP
Bats Europe BE FR NL PTn/an/a6,00 GBPn/a
Bats Europe CH ES ITn/an/a6,00 GBPn/a
Bats Europe DE ATn/an/a6,00 GBPn/a
Bats Europe DK FI NO SEn/an/a6,00 GBPn/a
Bats Europe UK IEn/an/a6,00 GBPn/a

Asia/Oseania

Børser – CFD-er og aksjerNivå 1 – PrivatNivå 2 – ProfesjonellNivå 2 – PrivatNivå 2 – Profesjonell
Den australske børsenn/an/a24,00 AUD130,00 AUD
Hongkong-børsen (HKEX)144,00 HKD144,00 HKD240,00 HKD240,00 HKD

Hong Kong Futures Exchange
56.00 HKD56.00 HKD 90.00 HKD90.00 HKD
Stock Connect (HK-Shanghai)n/an/a12,00 USD29,00 USD
Stock Connect (HK-Shenzhen)n/an/a12,00 USD29,00 USD
Singapore-børsen15,00 SGD15,00 SGD72,00 SGD72,00 SGD
Tokyo-børsen (aksjer og futures)835 JPY2760 JPYn/an/a

For kunder som handler aksjer og abonnerer på markedsdata i sanntid, har Saxo Bank innført en refusjonsordning hvor gebyrer refunderes per børs dersom kunden handler minst fire (4) ganger i aksjer, ETF-er og/eller CFD-er i løpet av en kalendermåned.

For Australian Securities Exchange er minstekravet seks (6) transaksjoner.

Refusjoner gjelder bare for ikke-profesjonelle kunder som abonnerer på nivå 1-data, bortsett fra på Australian Securities Exchange hvor refusjonen gjelder nivå 2-data.

Definisjonen av ikke-profesjonelle og profesjonelle abonnenter kan variere fra børs til børs. Refusjonene beregnes på månedlig basis, men utbetales kvartalsvis.

Futures- og opsjonsmarkeder

Alle kunder har tilgang til forsinkede markedsdata på futuresbørsene de har mulighet til å handle på. For å motta markedsdata i sanntid for handel av futures eller opsjonskontrakter må du abonnere på børsen det gjelder. Et elektronisk abonnementsverktøy er tilgjengelig på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste med tilgjengelige børser og nyhetstjenester sammen med de gjeldende månedlige avgiftene.

Du kan tegne og si opp abonnement på tjenester etter eget ønske. Mer informasjon finner du i Abonnementsverktøy, som også er tilgjengelig på handelsplattformen. 


Nivå 1 eller nivå 2? 

  • Prisdata på nivå 1 refererer til det første nivået i ordreboken på børsen. Med et nivå 1-abonnement kan du se kjøps- og salgspriser strømmet i sanntid. 
  • Med et nivå 2-abonnement kan du se ordredybden og hvor mye som er tilgjengelig på hvert prispunkt. 

Hvis du abonnerer på sanntidskurser fra en derivatbørs, og børsen tilbyr både futures-kontrakter og opsjonskontrakter, er sanntidskurser for begge deler inkludert i abonnementet. 

Som standard har kunder tilgang til forsinkede markedsdata på aksje- og futuresmarkedene de har mulighet til å handle på. 

For å motta markedsdata i sanntid for handel av aksjer, CFD-er eller futures må kundene abonnere på de enkelte børsene. Kunder vil pådra seg månedlige abonnementsavgifter for dataene de velger å motta i sanntid. 

Et elektronisk abonnementsverktøy er tilgjengelig på handelsplattformen. I verktøyet kan kundene finne en liste over tilgjengelige børser og gjeldende børsavgifter 

Kundene kan tegne og si opp abonnement på tjenester etter eget forgodtbefinnende. Abonnementsavtalene for børsene kan BARE sendes via abonnementsverktøyet.

Børser – FuturesNivå 1Nivå 2
PrivatProfessionalPrivatProfessional
Borsa Italiana / Milano-børsen (aksjer og futures)7,00 EUR18,00 EUR10,00 EUR60,00 EUR
CBOE-indekser7,00 USD7,00 USDn/an/a
CFE Futures Exchange7,00 USD12,00 USDn/an/a
EEX Energy27,00 EUR24,00 EURn/a n/a
EUREX7,00 EURn/a13,00 EUR65,00 EUR
Euronext Råvarederivatern/an/a19,00 EUR19,00 EUR
Euronext Aksje- og Indeksderivater7,00 EURn/a44,00 EUR44,00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT og NYMEX)7,00 USD504,00 USD18,00 USD504,00 USD
CME7,00 USD138,00 USD15,00 USD138,00 USD
CBOT7,00 USD138,00 USD15,00 USD138,00 USD
NYMEX7,00 USD138,00 USD15,00 USD138,00 USD
COMEX7,00 USD138,00 USD15,00 USD138,00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)56,00 HKD56,00 HKD90,00 HKD90,00 HKD
ICE Futures Europe Financials132,00 USD132,00 USD132,00 USD132,00 USD
ICE Futures Europe Commodities150,00 USD150,00 USD150,00 USD150,00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT)132,00 USD132,00 USD132,00 USD132,00 USD
 ICE Endex150,00 USD  150,00 USD150,00 USD150,00 USD
MEFF Spanish Futures7,00 EUR18,00 EUR9,00 EUR28,00 EUR
Montreal Futures Exchanges8,00 USD50,00 USDn/an/a
Nasdaq OMX Derivatives Exchange7,00 EUR39,00 EUR10,00 EUR39,00 EUR
OPRA Options7,00 USD38,00 USDn/an/a
Osaka Securities Exchange835,00 JPY1250,00 JPY1250,00 JPY1670,00 JPY
Singapore Derivatives Exchange78,00 SGD78,00 SGD108,00 SGD108,00 SGD
Sydney Futures Exchangen/an/a24,00 AUD130,00 AUD

Nyhetsleverandører

NyhetsstrømmerPrivatProfesjonell institusjonskunde
NewsEdge BondsGratis*Gratis*
NewsEdge Central BanksGratis*Gratis*
NewsEdge CommoditiesGratis*Gratis*
NewsEdge CorporateGratis*Gratis*
NewsEdge EquityGratis*Gratis*
NewsEdge ForexGratis*Gratis*
NewsEdge FuturesGratis*Gratis*
NewsEdge MacroGratis*Gratis*
NewsEdge ArabicGratis*Gratis*
NewsEdge Australia & New ZealandGratis*Gratis*
NewsEdge ChineseGratis*Gratis*
NewsEdge FrenchGratis*Gratis*
NewsEdge GermanGratis*Gratis*
NewsEdge JapaneseGratis*Gratis*
NewsEdge PortugueseGratis*Gratis*
NewsEdge Portuguese LATAMGratis*Gratis*
NewsEdge RussianGratis*Gratis*
NewsEdge SpanishGratis*Gratis*
NewsEdge Spanish LATAMGratis*Gratis*
Oslo Børs NyheterGratis*Gratis*
Ritzau Finans Light (ekskl. flash), 60 min forsinkelseGratis*Gratis*
Ritzau Finans Light (ekskl. flash), sanntidGratis* 555 DKK
Ritzau Finans Premium (inkl. flash), sanntid461 DKK 1108 DKK

* Avgiften dekket av Saxo Bank

Oppdatert 8. desember 2021

Prøv den ledende plattformen for aktive tradere i dag

Prøv den ledende plattformen for aktive tradere i dag

Sømløs handel på flere enheter 
Få rask og pålitelig tilgang til alle aktivaklasser fra PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon med SaxoTraderGO.

Integrert diagrampakke
Få tilgang til sanntidsdiagrammer med over 50 tekniske indikatorer, samt tegne- og merkeverktøy.

Kraftige handelsverktøy
Dra nytte av integrerte handelssignaler, nyhetsoppdateringer og innovative risikostyringsfunksjoner.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.