Abonnement på markedsdata

Få en oversikt over abonnementstjenestene vi tilbyr, fra nyhetsfeeder til sanntidskurser.

Markedsplasser for aksjer og ETF-er

Hos Saxo Bank kan du handle verdipapir med markedsdata i sanntid fra børsene. For å motta sanntidsbasert markedsdata, må du abonnere på data fra børsen det gjelder. 

Et abonnement på sanntidskurser fra en børs gir deg tilgang til sanntidskurser på aksjer, CFD-er på enkeltaksjer, ETF-er/ETC-er og CFD-er på ETF-er/ETC-er fra den aktuelle børsen.

Et elektronisk abonnementsverktøy er tilgjengelig på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste med tilgjengelige børser og nyhetstjenester sammen med de gjeldende månedlige avgiftene. Du kan tegne og si opp abonnement på tjenester etter eget ønske. Mer informasjon finner du i veiledningen Abonnementsverktøy, som også er tilgjengelig på handelsplattformen. 

Data på nivå 1 eller nivå 2

Prisdata på nivå 1 refererer til det første nivået i ordreboken på børsen. Med et nivå 1-abonnement kan du se kjøps- og salgspriser strømmet i sanntid.

Med et nivå 2-abonnement på prisdata kan du se priser strømmet i sanntid som på nivå 1, men i tillegg til dette kan du se markedsdybden for kjøps-/salgsprisene og volumet som er tilgjengelig på hvert prispunkt.

USA og Canada

Børser – CFD-er og aksjerNivå 1 – PrivatNivå 2 – ProfesjonellNivå 2 – PrivatNivå 2 – Profesjonell
NASDAQ7,00 USD29,00 USDn/an/a
Nasdaq TotalView og Last Sale (NYSE og Nasdaq)n/an/a20,00 USD128,00 USD
New York-børsen7,00 USD54,00 USDn/an/a
NYSE (AMEX og Arca), Bats7,00 USD28 USDn/an/a

Montreal Futures Exchange
8,00 USD 50,00 USD   n/a  n/a
Toronto-børsenn/an/a25,00 USD110,00 USD
Toronto-børsen (inkl. Venture)14,00 USD73,00 USDn/an/a
Bats U.S.7,00 USD14,00 USDn/an/a

S&P 500-indeks7,00 USD
(Delayed)
7,00 USD
(Delayed)
 7,00 USD
(Nivå 1)
7.50 USD 
(Nivå 1)

Dow Jones Industrial Average-indeks7,00  USD
(Delayed)
7,00  USD
(Delayed)
7,00 USD
(Nivå 1)
7,00 USD
(Nivå 1)

Europa / Midtøsten / Afrika

Børser – CFD-er og aksjerNivå 1 – PrivatNivå 2 – ProfesjonellNivå 2 – PrivatNivå 2 – Profesjonell
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki7,00 EUR45,00 EUR10,00 EUR84,00 EUR
Athen-børsen7,00 EUR14,00 EUR10,00 EUR16,00 EUR
Den spanske børsen (BME)7,00 EUR42,00 EUR18,00 EUR73,00 EUR
IBEX Indices8,00 EUR8,00 EURn/an/a
Borsa Italiana / Milano-børsen (aksjer og futures)7,00 EUR21,00 EUR10,00 EUR69,00 EUR
Budapest-børsen7,00 EUR18,00 EUR10,00 EUR30,00 EUR
Deutsche Börse (XETRA)7,00 EUR90,00 EUR24,00 EUR109,00 EUR
Deutsche Börse aksjeindekser (DAX)7,00 EUR13.50 EURn/an/a

Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs
1,00 EUR 7,00 EUR  n/a n/a

Euronext Commodities Derivatives
n/a n/a 22,00 EUR  22,00 EUR

Euronext Equity & Index Derivatives
7,00 EUR n/a50,00 EUR 50,00 EUR
Euronext Stock Exchange7,00 EUR99,00 EUR7,00 EUR140,00 EUR
Euronext aksjeindekser7,00 EUR27,00 EURn/an/a
STOXX-indekser7,00 EUR20,00 EURn/an/a
Euronext Dublin7,00 EUR29,00 EUR7,00 EUR29,00 EUR
Johannesburg-børsen16,00 USD63,00 USD23,00 USD87,00 USD
London-børsen7,00 GBP62,00 GBP8,00 GBP226,00 GBP
London-børsen (IOB)6,00 GBP34,00 GBPn/an/a
Oslo Børs7,00 EUR44,00 EUR7,00 EUR44,00 EUR
Praha-børsen7,00 EUR19,00 EUR10,00 EUR31,00 EUR
Praha aksjeindekserFree7,00 EURn/an/a
Den sveitsiske børsen (SIX)8,00 CHF38,00 CHF113,00 CHF113,00 CHF

SIX sveitsiske aksjeindekser  8,00 CHF 8,00 CHFn/a  n/a
Warszawa-børsen30 PLN270 PLN218 PLN292 PLN
Wiener Börse / Wien-børsen7,00 EUR48,00 EUR10,00 EUR60,00 EUR
Wien aksjeindekser7,00 EUR18,00 EURn/an/a

MEFF Spanish Futures
7,00 EUR  20,00 EUR 9,00 EUR 30,00 EUR 
European Stocks (alle markeder)n/a40,00 GBP17,00 GBP88,00 GBP
European Stocks BE FR NL PTn/an/a6,00 GBPn/a
European Stocks CH ES ITn/an/a6,00 GBPn/a
European Stocks DE ATn/an/a6,00 GBPn/a
European Stocks DK FI NO SEn/an/a6,00 GBPn/a
European Stocks UK IEn/an/a6,00 GBPn/a

Asia/Oseania

Børser – CFD-er og aksjerNivå 1 – PrivatNivå 2 – ProfesjonellNivå 2 – PrivatNivå 2 – Profesjonell
Den australske børsenn/an/a24,00 AUD154,00 AUD
Hongkong-børsen (HKEX)150,00 HKD150,00 HKD250,00 HKD250,00 HKD
Stock Connect (HK-Shanghai)n/an/a12,00 USD29,00 USD
Stock Connect (HK-Shenzhen)n/an/a12,00 USD29,00 USD
Singapore-børsen15,00 SGD15,00 SGD75,00 SGD75,00 SGD
Tokyo-børsen (aksjer og futures)835 JPY2875 JPYn/an/a

For kunder som handler aksjer og abonnerer på markedsdata i sanntid, har Saxo Bank innført en refusjonsordning hvor gebyrer refunderes per børs dersom kunden handler minst fire (4) ganger i aksjer, ETF-er og/eller CFD-er i løpet av en kalendermåned.

For Australian Securities Exchange er minstekravet seks (6) transaksjoner.

Refusjoner gjelder bare for ikke-profesjonelle kunder som abonnerer på nivå 1-data, bortsett fra på Australian Securities Exchange hvor refusjonen gjelder nivå 2-data.

Definisjonen av ikke-profesjonelle og profesjonelle abonnenter kan variere fra børs til børs. Refusjonene beregnes på månedlig basis, men utbetales kvartalsvis.

Futures- og opsjonsmarkeder

Alle kunder har tilgang til forsinkede markedsdata på futuresbørsene de har mulighet til å handle på. For å motta markedsdata i sanntid for handel av futures eller opsjonskontrakter må du abonnere på børsen det gjelder. Et elektronisk abonnementsverktøy er tilgjengelig på handelsplattformen. I verktøyet finner du en liste med tilgjengelige børser og nyhetstjenester sammen med de gjeldende månedlige avgiftene.

Du kan tegne og si opp abonnement på tjenester etter eget ønske. Mer informasjon finner du i Abonnementsverktøy, som også er tilgjengelig på handelsplattformen. 


Nivå 1 eller nivå 2? 

  • Prisdata på nivå 1 refererer til det første nivået i ordreboken på børsen. Med et nivå 1-abonnement kan du se kjøps- og salgspriser strømmet i sanntid. 
  • Med et nivå 2-abonnement kan du se ordredybden og hvor mye som er tilgjengelig på hvert prispunkt. 

Hvis du abonnerer på sanntidskurser fra en derivatbørs, og børsen tilbyr både futures-kontrakter og opsjonskontrakter, er sanntidskurser for begge deler inkludert i abonnementet. 

Som standard har kunder tilgang til forsinkede markedsdata på aksje- og futuresmarkedene de har mulighet til å handle på. 

For å motta markedsdata i sanntid for handel av aksjer, CFD-er eller futures må kundene abonnere på de enkelte børsene. Kunder vil pådra seg månedlige abonnementsavgifter for dataene de velger å motta i sanntid. 

Et elektronisk abonnementsverktøy er tilgjengelig på handelsplattformen. I verktøyet kan kundene finne en liste over tilgjengelige børser og gjeldende børsavgifter 

Kundene kan tegne og si opp abonnement på tjenester etter eget forgodtbefinnende. Abonnementsavtalene for børsene kan BARE sendes via abonnementsverktøyet.

Børser – FuturesNivå 1Nivå 2
PrivatProfessionalPrivatProfessional
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)7,00 EUR21,00 EUR10,00 EUR69,00 EUR
CBOE Indices3.5 USD
(Delayed)
3.5 USD
(Delayed)
7,00 USD
(Nivå 1)
7,00 USD
(Nivå 1)
CFE Futures Exchange7,00 USD12,00 USDn/an/a
EUREX7,00 EURn/a14,00 EUR74,00 EUR
Euronext Commodities Derivativesn/an/a22,00 EUR22,00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives7,00 EURn/a50,00 EUR50,00 EUR
CME7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
CBOT7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
NYMEX7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
COMEX7,00 USD157,00 USD15,00 USD157,00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)56,00 HKD56,00 HKD94,00 HKD94,00 HKD
Hang Seng Indices
 70,00 HKD70,00 HKD  n/a n/a
ICE Futures Europe Financials140,00 USD140,00 USD140,00 USD140,00 USD
ICE Futures Europe Commodities163,00 USD163,00 USD163,00 USD163,00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT)150,00 USD150,00 USD150,00 USD150,00 USD
ICE Endex163,00 USD163,00 USD163,00 USD163,00 USD
MEFF Spanish Futures7,00 EUR20,00 EUR9,00 EUR30,00 EUR
Montreal Futures Exchanges8,00 USD50,00 USDn/an/a
Nasdaq OMX Derivatives Exchange7,00 EUR45,00 EUR10,00 EUR45,00 EUR
OPRA Options7,00 USD38,00 USDn/an/a
Osaka Securities Exchange835,00 JPY1250,00 JPY1250,00 JPY1688,00 JPY
Singapore Derivatives Exchange81,00 SGD81,00 SGD113,00 SGD113,00 SGD
Sydney Futures Exchangen/an/a25,00 AUD154,00 AUD
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-timeGratis595,00 DKK  n/an/a
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time 461,00 DKK 1188,00 DKKn/a n/a 

Nyhetsleverandører

NyhetsstrømmerPrivatProfesjonell institusjonskunde
NewsEdge BondsGratis*Gratis*
NewsEdge Central BanksGratis*Gratis*
NewsEdge CommoditiesGratis*Gratis*
NewsEdge CorporateGratis*Gratis*
NewsEdge EquityGratis*Gratis*
NewsEdge ForexGratis*Gratis*
NewsEdge FuturesGratis*Gratis*
NewsEdge MacroGratis*Gratis*
NewsEdge ArabicGratis*Gratis*
NewsEdge Australia & New ZealandGratis*Gratis*
NewsEdge ChineseGratis*Gratis*
NewsEdge FrenchGratis*Gratis*
NewsEdge GermanGratis*Gratis*
NewsEdge JapaneseGratis*Gratis*
NewsEdge PortugueseGratis*Gratis*
NewsEdge Portuguese LATAMGratis*Gratis*
NewsEdge RussianGratis*Gratis*
NewsEdge SpanishGratis*Gratis*
NewsEdge Spanish LATAMGratis*Gratis*
Oslo Børs NyheterGratis*Gratis*
Ritzau Finans Light (ekskl. flash), 60 min forsinkelseGratis*Gratis*
Ritzau Finans Light (ekskl. flash), sanntidGratis* 595 DKK
Ritzau Finans Premium (inkl. flash), sanntid461 DKK 1188 DKK

* Avgiften dekket av Saxo Bank

Oppdatert 12. januar 2024

Prøv den ledende plattformen for aktive tradere i dag

Prøv den ledende plattformen for aktive tradere i dag

Sømløs handel på flere enheter 
Få rask og pålitelig tilgang til alle aktivaklasser fra PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon med SaxoTraderGO.

Integrert diagrampakke
Få tilgang til sanntidsdiagrammer med over 50 tekniske indikatorer, samt tegne- og merkeverktøy.

Kraftige handelsverktøy
Dra nytte av integrerte handelssignaler, nyhetsoppdateringer og innovative risikostyringsfunksjoner.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.