Investorrelasjoner

Med sine fleksible elektroniske handelsplattformer og brede produktportefølje er Saxo Group blitt en leder innen online-investering.

Saxo Group anerkjenner viktigheten av åpenhet når den arbeider for å opprettholde sin fremtredende posisjon i markedet. Relevante opplysninger og rapporter er tilgjengelige via www.home.saxo, som en hjelp for investorene til å holde seg informert om organisasjonen.

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå disse dokumentene for å få et innblikk i Saxos arbeid, filosofi og fremtidige mål.

Saxo Groups eierstruktur

Saxo Bank A/S er et privateid selskap. Grunnleggerne Kim Fournais og Lars Seier Christensen eier hver 25,71 % av bankens aksjer, mens TPG Capital eier 29,26% av aksjene. De resterende aksjene eies av minoritetsaksjonærer, inkludert Gold Shine Investment  med 9,9 % eierskap, samt en rekke nåværende og tidligere ansatte i banken.

Aksjonærportal

Som Saxo Group-aksjonær, kan du logge inn i aksjonærportalen nedenfor.
Logg inn her >

Financial Reports

Følgende nøkkeltall gir en oversikt over Saxo Bank Groups finansielle resultater.

SAXO BANK GROUP
(DKK million)
2016 2015 * 2014 2013 2012
Operating income 2,929.7 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4
EBITDA 845.2 (109.4) 1,099.0 898.0 605.9
Adjusted EBITDA 954.5 864.7 1,208.1 1,223.3 724.8
Profit before tax 418.2 (778.4) 564.8 247.4 152.0
Net profit 302.4 (644.6) 381.2 162.2 80.9
Total equity 4,238.4 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5
Total assets 43,578.5 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2
Clients' collateral
deposits
92,349.9 77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0
Assets under Management
(Wealth management)
13,314.1 14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8
Total capital ratio
19.5% 20.7% 19.7% 16.2% 13.5%
Return on equity
before tax
10.2% (19.1)% 14.6% 7.2% 4.6%
Full-time-equivalent staff (end of year) 1,639 1,516 1,485 1,406 1,480

* Vær oppmerksom på at tallene for 2015 inkluderer effekten av den sveitsiske hendelsen. 

Definisjoner er å finne i 2016-rapporten om årsrapporter

Saxo Groups årsrapporter
Godtgjørelsesrapporter
"Supervisory Diamond"
Saxo Groups konsernstyre

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Styret i Saxo Group

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Priser og utmerkelser

SaxoTrader-plattformen har gitt tradere og investorer overalt frihet til å handle. Plattformen gir deg funksjonene, hastigheten og ytelsen du trenger for å handle, og har vunnet en rekke priser.

Priser
ICAAP og risikorapporter

Saxo Group utgir jevnlig ICAAP og risikorapporter i samsvar med det danske økonomiregelverket.

Se alle rapportene her >

Transparency

In order to demonstrate commitment to increased transparency within the financial industry, the Saxo Group has taken the initiative to publicise on a monthly basis key figures related to its activity, namely retail assets under management as well as daily average and monthly trading volumes.

2017.

USD bn

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Commodities - Daily average 1.4 1.7 1.6 1.4 1.4
Commodities - Monthly volume 29.1 38.2 34.2 31.7 29.8
Equities - Daily average 2.4 2.5 2.4 2.3 3.1
Equities - Monthly volume 51.0 57.2 50.8 50.6 68.5
Fixed Income - Daily average 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Fixed Income - Monthly volume 7.0 8.0 11.5 8.3 11.8
FX - Daily average 11.9 10.7 11.7 10.8 12.6
FX - Monthly volume 249.2 245.1 246.2 237.9 278.2
Total - Daily average 16.0 15.1 16.3 14.9 17.7
Total - Monthly volume 336.4 348.4 342.6 328.5 388.3

USD bn

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun. 2017
Commodities - Daily average 1.1 1.3 1.3  1.3  1.4 1.4 
Commodities - Monthly volume 24.4 25.3 31.0  25.1   33.2 30.5 
Equities - Daily average 1.8 2.1 2.4  2.2   2.4  2.9
Equities - Monthly volume 40.5 42.8 55.3  44.4   54.3  64.2
Fixed Income - Daily average 0.5 0.6 0.7  0.4   0.4 0.4 
Fixed Income - Monthly volume 9.9 12.2 15.2  8.1   8.7  9.7
FX - Daily average 13.4 11.8 12.0  10.3   10.2  11.0
FX - Monthly volume 295.2 235.9 275.2  206.5   235.0  241.6
Total - Daily average 16.8 15.8 16.4  14.2   14.4  15.7
Total - Monthly volume 370.0 316.1 376.7  284.1   331.1  346.0

2016.

USD bn

Jul. 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016
Commodities - Daily average 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 1.1
Commodities - Monthly volume 24.0 22.8 24.4 25.5 33.1 23.8
Equities - Daily average 2.0 1.8 2.6 2.2 2.5 1.9
Equities - Monthly volume 41.3 41.4 57.4 46.1 54.8 42.0
Fixed Income - Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Fixed Income - Monthly volume 8.0 9.2 9.4 9.0 14.0 8.7
FX - Daily average 11.2 8.1 10.3 10.9 13.5 10.1
FX - Monthly volume 235.6 187.4 225.6 229.2 298.0 222.2
Total - Daily average 14.7 11.3 14.4 14.8 18.2 13.5
Total - Monthly volume 308.9 260.8 316.8 309.8 400.0 296.8

USD bn

Jan. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 May. 2016 Jun. 2016
Commodities - Daily average 0.7 1.0 1.0 1.3 1.2 1.2
Commodities - Monthly volume 14.3 21.1 23.9 27.1 26.1 26.8
Equities - Daily average 3.8 3.2 2.3 2.4 2.3 2.6
Equities - Monthly volume 76.9 66.3 53.4 50.9 51.4 58.3
Fixed Income - Daily average 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Fixed Income - Monthly volume 4.9 6.3 6.9 6.9 7.6 10.2
FX - Daily average 10.5 10.2 9.5 10.6 9.8 10.2
FX - Monthly volume 209.7 215.1 217.8 223.0 215.8 223.9
Total - Daily average 15.3 14.7 13.1 14.7 13.7 14.5
Total - Monthly volume 305.8 308.8 302.1 307.8 300.9 319.3