Se rater og betingelser

Handelsbetingelser: valutaspothandel

For valutaspot og valutaterminkontrakter har handelsrutene i Saxo sine handelsplattformer rød fargekode (for salg) og blå (for kjøp), for alle instrumenter der:

  • Kursene er i sanntid

  • Markedet er åpent

Instrumenter har grå fargekode der prisene ikke er i sanntid, eller markedet ikke er åpent. Ikke-omsettelige instrumenter har flate ruter som ikke kan klikkes.

 

Utled verdien av potensielle prisforbedringer for hver handel. Få bedre kontroll over handlene og optimal balanse mellom fyllprosent og prisnivå gjennom fullt definerbare ordrer.

Saxo tilbyr en rekke ordretyper, inkludert markeds-, limit- og stoppordrer. Se Statistikk for ordreutførelse for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Saxo utfører ordrer for kundene, kan du se vår Policy for ordreutførelse.

 

Saxo gir tilgang til et stort utvalg av likviditetskilder fra de største finansinstitusjonene i verden.

En pris er tilknyttet et beløp (likviditet). Saxo mottar et budbeløp tilknyttet en kjøpspris og et salgsbeløp tilknyttet en salgspris. Ulike priser tilbys for ulike beløp, kjent som prisgrupper, og disse gruppene varierer avhengig av valutapar. Det er minst spread i den smaleste gruppen.

Se historiske, volumbaserte valutaspreads i sanntid

I Saxo er det ikke oppgjør for valutaspothandler. I stedet rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag. Rulleringen består av to deler; swap-punkter i morgen / neste dag (forward-pris) og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente). Les mer om finansiering.

Det er en minimumskurtasje (transaksjonsgebyr) på 3 USD for å utføre en transaksjon på små nominelle handelsstørrelser.

Handler kan ikke gjennomføres under minimum handelsstørrelse. Se fulle detaljer her.

Hvis instrumentets valuta er forskjellig fra kontovalutaen, utføres valutaomregning av handelskostnader samt fortjeneste/tap fra handelsaktiviteter ved bruk av valutasport-midtkursen ved avslutning av posisjonen, pluss/minus 0,5 %.

Saxo har åpent for valutahandel 24 timer i døgnet 6 dager i uken, og åpner mandag morgen i Australia (05.04 Local Sydney Time) og lukker fredag kveld (16.59 Eastern Standard Time). Enkelte valutaer har spesielle handelstider, som vist i tabellen nedenfor:

ValutaparHandelstider
AED, SAR07:00 to 15:00 CET
ILS07:00 to 17:00 CET
RON08:15 to 17:00 CET
RUB07:00 GMT to 19:00 GMT*
THB17:04 EST to 15:30 CET
Edle metaller (XAU, XAG, XPT**)18:01 to 16:59 EST

* Dersom likviditet ikke er tilgjengelig i markedet, kan disse handelstidene reduseres ytterligere på daglig basis

**Spesielle datoer og klokkeslett for metaller gjelder på helligdager i USA for å samsvare med handelstidene i det underliggende terminmarkedet 

Priser for valutaspot, terminkontrakter og opsjoner slutter å oppgis i sanntid fra 1 minutt før slutten av handelsdagen (17.00 Eastern Standard Time) og vil ikke kunne handles (grå priser) i 5 minutter. Dette er normalt. Saxo informerer om at likviditeten kan være tynn i denne korte perioden og oppfordrer til å ikke handle til slike tider. 

HolidayDateSpecial Trading Hours
Martin Luther King Jr.20-Jan-2020Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Presidents Day17-Feb-2020Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Good Friday10-Apr-2020Closed
Memorial Day25-May-2020Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Independence Day04-Jul-2020Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Labor Day07-Sep-2020Trading halt at 13:00 US EST
Trading open at 18:00 EST
Thanksgiving26-Nov-2020

27-Nov-2020
Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Early close at 13:15 EST

Please note: Saxo FX Metals Trading hours follow the CME Group holiday calendar which is available on the CME Group public website.

Ved lukking av åpne valutaposisjoner bruker Saxo FIFO-prinsippet, som betyr at den første posisjonen som ble åpnet, er en første som blir lukket. Det forutsettes at posisjonene er på samme konto, og at ingen av posisjonene har relaterte ordrer.

Eksempel: Du handler EURUSD og har åpnet følgende posisjoner:

1)Kjøp 1M EURUSD
2)Kjøp 1M EURUSD
3)Selg 1M EURUSD
4)Selg 2M EURUSD
SumSelg 1M EURUSD

Den første long-posisjonen 1) lukkes mot den første short-posisjonen 3), den andre long-posisjonen 2) lukkes mot halve den andre short-posisjonen 4) slik at bare short-posisjonen på 1M EURUSD gjenstår på slutten av handelsdagen.

NOP-verdien (Net Open Position Value) er summen av alle individuelle valutaeksponeringer i kontoen, omregnet til basisvalutaen.

Hvis NOP-verdien overskrider NOP-grensen, kan du bare legge inn ordrer som lukker posisjoner eller redusere NOP-verdien. Beskrivelse av eksponering til individuelle valutaer og NOP-verdi vises i SaxoTrader-plattformens kontooversikt.

Betingelser for handel med valutaforward outright


Full elektronisk tilgang til å handle valutaforward-outrights i over 100 valutapar med forfall fra 1 dag til 12 måneder.

Når valuteringsdato for en åpen forward outright-posisjon tilsvarer gjeldende spotvaluteringsdato, behandles den som en normal spot-posisjon. Deretter rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag. Les mer om finansiering.

Lukkede forward outright-posisjoner nettes ut når valuteringsdatoen for posisjonen tilsvarer den gjeldende spot-valuteringsdatoen, dvs. posisjonen endres fra en forward-posisjon til en spot-posisjon.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.