Handelsbetingelser: valutaspothandel

For valutaspot og valutaterminkontrakter har handelsrutene i Saxo sine handelsplattformer rød fargekode (for salg) og blå (for kjøp), for alle instrumenter der:

  • Kursene er i sanntid

  • Markedet er åpent

Instrumenter har grå fargekode der prisene ikke er i sanntid, eller markedet ikke er åpent. Ikke-omsettelige instrumenter har flate ruter som ikke kan klikkes.

 

Utled verdien av potensielle prisforbedringer for hver handel. Få bedre kontroll over handlene og optimal balanse mellom fyllprosent og prisnivå gjennom fullt definerbare ordrer.

Saxo tilbyr en rekke ordretyper, inkludert markeds-, limit- og stoppordrer. Se Statistikk for ordreutførelse for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Saxo utfører ordrer for kundene, kan du se vår Policy for ordreutførelse.

 

Saxo provides access to a broad range of liquidity sourced from the largest financial institutions in the world. 

A price is associated with an amount (liquidity). Saxo receive a Bid amount associated with a Bid price and an Ask amount associated with an Ask price. Different prices are provided for different amounts, known as price bands, and these bands vary depending on the currency pair. Spread is tightest in the smallest band.

See Live Historical Volume-based Discount Plan Spreads

I Saxo er det ikke oppgjør for valutaspothandler. I stedet rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag. Rulleringen består av to deler; swap-punkter i morgen / neste dag (forward-pris) og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente). Les mer om finansiering.

There is a minimum commission (transaction fee) of 3 USD charged for the service of carrying out a transaction on small notional trade sizes.

Trades cannot be executed below the minimum trade size. Full details can be found here.

Saxo har åpent for valutahandel 24 timer i døgnet 6 dager i uken, og åpner mandag morgen i Australia (05.00 Local Sydney Time) og lukker fredag kveld (17.00 Eastern Standard Time). Enkelte valutaer har spesielle handelstider, som vist i tabellen nedenfor:

Valutapar Handelstider
RON Trading Conditions - RON - Trading Hours 
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
RUB 07:00 GMT to 19:00 GMT*
Edle metaller (XAU, XAG, XPD, XPT**) 18:00 to 17:00 EST

* Dersom likviditet ikke er tilgjengelig i markedet, kan disse handelstidene reduseres ytterligere på daglig basis
**Spesielle datoer og klokkeslett for metaller gjelder på helligdager i USA for å samsvare med handelstidene i det underliggende terminmarkedet
Priser for valutaspot, terminkontrakter og opsjoner slutter å oppgis i sanntid fra 1 minutt før slutten av handelsdagen (17.00 Eastern Standard Time) og vil ikke kunne handles (grå priser) i 5 minutter. Dette er normalt. Saxo informerer om at likviditeten kan være tynn i denne korte perioden og oppfordrer til å ikke handle til slike tider. 

Holiday Date Special Trading Hours
Martin Luther King Jr. 15-Jan-18 Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Presidents Day 19-Feb-18 Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Good Friday 30-Mar-18 Closed
Memorial Day 28-May-18 Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Independence Day 04-Jul-18 Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Labor Day 03-Sep-18 Trading halt at 13:00 US EST
Trading open at 18:00 EST
Thanksgiving 22-Nov-18

23-Nov-18
Trading halt at 13:00 EST
Trading open at 18:00 EST
Early close at 13:15 EST
Christmas 24-Dec-18
25-Dec-18
Early close at 13:15 EST
Closed. Trading open at 18:00 EST
New Year's 01-Jan-19 Closed. Trading open at 18:00 EST

Please note: Saxo FX Metals Trading hours follow the CME Group holiday calendar which is available on the CME Group public website.

Ved lukking av åpne valutaposisjoner bruker Saxo FIFO-prinsippet, som betyr at den første posisjonen som ble åpnet, er en første som blir lukket. Det forutsettes at posisjonene er på samme konto, og at ingen av posisjonene har relaterte ordrer.

Eksempel: Du handler EURUSD og har åpnet følgende posisjoner:

1) Kjøp 1M EURUSD
2) Kjøp 1M EURUSD
3) Selg 1M EURUSD
4) Selg 2M EURUSD
Sum Selg 1M EURUSD

Den første long-posisjonen 1) lukkes mot den første short-posisjonen 3), den andre long-posisjonen 2) lukkes mot halve den andre short-posisjonen 4) slik at bare short-posisjonen på 1M EURUSD gjenstår på slutten av handelsdagen.

NOP-verdien (Net Open Position Value) er summen av alle individuelle valutaeksponeringer i kontoen, omregnet til basisvalutaen.

Hvis NOP-verdien overskrider NOP-grensen, kan du bare legge inn ordrer som lukker posisjoner eller redusere NOP-verdien. Beskrivelse av eksponering til individuelle valutaer og NOP-verdi vises i SaxoTrader-plattformens kontooversikt.

FX Forward Outrights Trading Conditions


Full elektronisk tilgang til å handle valutaforward-outrights i over 100 valutapar med forfall fra 1 dag til 12 måneder.

Når valuteringsdato for en åpen forward outright-posisjon tilsvarer gjeldende spotvaluteringsdato, behandles den som en normal spot-posisjon. Deretter rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag. Les mer om finansiering.

Lukkede forward outright-posisjoner nettes ut når valuteringsdatoen for posisjonen tilsvarer den gjeldende spot-valuteringsdatoen, dvs. posisjonen endres fra en forward-posisjon til en spot-posisjon.

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.