Handelsbetingelser: valutaspothandel

Farger på handelsforespørsler

For FX Spot og FX Forwards er handelsboksene på Saxo Banks handelsplattform farget Rød (for å selge) og Blå (for å kjøpe), for alle instrumenter der:

  • Prisene er i realtid
  • Markedet er åpent

Instrumenter er farget Grå dersom prisene ikke er realtid , eller hvis markedet ikke er åpent.

Instrumenter som ikke kan handles vil ha flate, "ikke-klikkbare" handelsbokser.

For valutaopsjoner, vil handelsboksene ha følgende farger (for å indikere tilgjengeligheten av sitert pris):

Grønn - live streaming priser er tilgjengelig for automatisk eksekvering
Gule - prisene er tilgjengelig på en RFQ (Request-for-Quote / forespørsel om tilbud) basis. En megler vil manuelt stille en pris til kunden, hvilket vil gjøre prisene grønne og mulige å handle
Lilla - markedet er stengt (handel og RFQ er ikke tilgjengelig)

Order Driven Execution

Saxo Bank executes client trade requests on an Order Driven basis. This applies to all of Saxo Bank's extensive range of instruments, except for FX Options which trade on a Quote Driven Model (green pricing).

An Order Driven Model provides an executable price that is based on Saxo’s own liquidity, in addition to liquidity available on a DMA basis in the broader market. Clients are provided with greater control over the way that their order is traded through user defined Price Tolerance, with the potential for benefiting from price improvement. An Order Driven Model may result in partial fills in the event that there is not enough liquidity available at the price and/or at the size requested. 

Price Tolerance defines the minimum price (when selling) or the maximum price (when buying) that the client is comfortable accepting. Tolerance can be specified either as a fixed price increment or as a percentage of the current market price. The default is set to 0.01% of the current market price for all currency pairs, but is configurable on an individual currency pair level.

Various order types can be can be used to enter or exit a position. See Order Execution.

Minimum handelsstørrelse

Under et definert grensebeløp, vil en minimumskurtasje på $10 belastes for å dekke administrasjonskostnader. For de fleste valutapar er dette 5,000 enheter av basevalutaen, men det kan forekomme variasjoner. Edle metaller kan handles så lavt som 1 ounce.

Handler kan ikke utføres under minste handelsstørrelse (med unntak av lukking av en åpen posisjon under den minste handelsstørrelsen).

Valutahandelstider

Saxo Bank er åpen for valutahandel fra mandag morgen kl. 5.00 lokal Sydney-tid, til fredag ettermiddag kl. 17.00 EST (New York-tid).

Enkelte valutakryss har imidlertid spesielle handelstidspunkter – se tabellen nedenfor.

Currency cross Trading Hours
RON 08:15 to 17:00 CET
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
HRK 07:00 to 15:00 GMT
RUB 07:00 GMT to 19:00 GMT*
Precious metals (XAU, XAG, XPD, XPT**) 18:00 to 17:00 EST

* Dersom det ikke er noe likviditet i markedet kan disse åpningstidene reduseres ytterligere på en dag-til-dag basis.
** For metallkryss vil spesielle åpningstider gjelde på amerikanske helligdager for å reflektere handelstider for det underliggende futures-markedet.

Spesielle datoer og tider for FX metaller:
Holiday Date Special Trading Hours
Martin Luther King Holiday 2017 16-Jan-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
President's Day 2017 20-Feb-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Good Friday 2017 14-Apr-17 Closed
Memorial Day 2017 29-May-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Independence Day 2017 04-Jul-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Labor Day 2017 04-Sep-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Thanksgiving Day 2017 23-Nov-17 Trading halt at 13:00 US EST,
Trading resumes at 18:00 US EST
Christmas 2017 25-Dec-17 Closed
New Year 2018 01-Jan-18 Closed

Vennligst merk at handelstidene for Saxo Banks FX metaller følger CME Group sin helligdagskalender som er tilgjengelig på CME Group sine hjemmeside.

FIFO

Ved nettoutjevning av åpne valutaposisjoner bruker Saxo Bank FIFO-reglene. Dette innebærer at den første posisjonen du åpner, er den første posisjonen som stenges.

EksempelDu handler EURUSD og åpner følgende posisjoner:


1) Kjøper 1M EURUSD
2) Kjøper 1M EURUSD
3) Selger 1M EURUSD
4) Selger  2M EURUSD
Total Solgt 1M EURUSD

Den første lange posisjonen 1) vil nettoutjevnes mot den første korte posisjonen 3), den andre lange posisjonen 2) vil nettoutjevnes med halvparten av den andre korte posisjonen 4), slik at det kun finnes én kort posisjon på 1M EURUSD på slutten av dagen.

FX NOP Value

Valuta NOP verdi (Net Open Position Value / Netto åpne posisjonsverdi) er summen av alle individuelle valutaeksponeringer på tvers av alle valutaposisjoner konvertert til basevalutaen på kontoen.

Hvis din NOP verdi overskrider den øvre grense for NOP, vil du kun ha mulighet for å avgi ordrer, som lukker eksisterende posisjoner i valutaprodukter eller reduserer NOP verdien. Hvis du forsøker å handle, imens NOP grenseverdien er overskredet, vil du motta en feilmelding, som forteller at din NOP grenseverdi er overskredet.

Du kan finne en detaljert beregning av NOP verdien under ”Konto” – ”Kontoeksponering” i SaxoTrader.

Updated 15th November, 2016


Handelbetingelser for FX Forward Outrights

Nettoutjevning

Stengte Forward terminsposisjoner nettoavregnes når valuteringsdatoen for posisjonen tilsvarer gjeldende spotvaluteringsdato, dvs. posisjonen endres fra en forward til en spot.

Når valuteringsdatoen på en ikke-lukket Forward terminsposisjon tilsvarer gjeldende spotverdidato, blir den underlagt Tom/Next Rollover, og håndteres som en normal spotposisjon fra dette tidspunktet.

Updated 15th November, 2016

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.