Handelsbetingelser for valuta

For valutaspot og valutaterminkontrakter har handelsrutene i Saxo sine handelsplattformer rød fargekode (for salg) og blå (for kjøp), for alle instrumenter der:

  • Kursene er i sanntid

  • Markedet er åpent

Instrumenter har grå fargekode der prisene ikke er i sanntid, eller markedet ikke er åpent. Ikke-omsettelige instrumenter har flate ruter som ikke kan klikkes.

 

Utled verdien av potensielle prisforbedringer for hver handel. Få bedre kontroll over handlene og optimal balanse mellom fyllprosent og prisnivå gjennom fullt definerbare ordrer.

Saxo tilbyr en rekke ordretyper, inkludert markeds-, limit- og stoppordrer. Se Statistikk for ordreutførelse for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Saxo utfører ordrer for kundene, kan du se vår Policy for ordreutførelse.

 

Handler kan ikke gjennomføres under minimum handelsstørrelse. Se fulle detaljer her.

Ved lukking av åpne valutaposisjoner bruker Saxo FIFO-prinsippet, som betyr at den første posisjonen som ble åpnet, er en første som blir lukket. Det forutsettes at posisjonene er på samme konto, og at ingen av posisjonene har relaterte ordrer.

Eksempel: Du handler EURUSD og har åpnet følgende posisjoner:

1)Kjøp 1M EURUSD
2)Kjøp 1M EURUSD
3)Selg 1M EURUSD
4)Selg 2M EURUSD
SumSelg 1M EURUSD

Den første long-posisjonen 1) lukkes mot den første short-posisjonen 3), den andre long-posisjonen 2) lukkes mot halve den andre short-posisjonen 4) slik at bare short-posisjonen på 1M EURUSD gjenstår på slutten av handelsdagen.

NOP-verdien (Net Open Position Value) er summen av alle individuelle valutaeksponeringer på kontoen, omregnet til basisvalutaen.

Hvis NOP-verdien overskrider NOP-grensen, kan du bare legge inn ordrer som lukker posisjoner eller redusere NOP-verdien. Beskrivelse av eksponering til individuelle valutaer og NOP-verdi vises i SaxoTrader-plattformens kontooversikt.

Saxo har åpent for valutahandel 24 timer i døgnet 6 dager i uken, og åpner mandag morgen i Australia (05.04 Local Sydney Time) og lukker fredag kveld (16.59 Eastern Standard Time). Enkelte valutaer har spesielle handelstider, som vist i tabellen nedenfor:

ValutaparHandelstider
RON08:15 to 17:00 CET
ILS07:00 to 17:00 CET
SAR, AED07:00 to 15:00 CET
RUB07:00 GMT to 19:00 GMT*
Edle metaller (XAU, XAG, XPT**)18:01 to 16:59 EST

* Dersom likviditet ikke er tilgjengelig i markedet, kan disse handelstidene reduseres ytterligere på daglig basis
**Spesielle datoer og klokkeslett for metaller gjelder på helligdager i USA for å samsvare med handelstidene i det underliggende terminmarkedet 

Priser for valutaspot, terminkontrakter og opsjoner slutter å oppgis i sanntid fra 1 minutt før slutten av handelsdagen (17.00 Eastern Standard Time) og vil ikke kunne handles (grå priser) i 5 minutter. Dette er normalt. Saxo informerer om at likviditeten kan være tynn i denne korte perioden og oppfordrer til å ikke handle til slike tider. 

HelligdagDatoSpesielle åpningstider
Martin Luther King Jr.20. jan 2020Handelsstopp kl. 13.00 EST
Handelsåpning kl. 18.00 EST
Presidents’ day17. feb 2020Handelsstopp kl. 13.00 EST
Handelsåpning kl. 18.00 EST
Langfredag10. apr 2020Stengt
Memorial Day25. mai 2020Handelsstopp kl. 13.00 EST
Handelsåpning kl. 18.00 EST
Uavhengighetsdagen4. jul 2020Handelsstopp kl. 13.00 EST
Handelsåpning kl. 18.00 EST
Labor Day7. sep 2020Handelsstopp kl. 13.00 EST
Handelsåpning kl. 18.00 EST
Thanksgiving26. nov 2020

27. nov 2020
Handelsstopp kl. 13.00 EST
Handelsåpning kl. 18.00 EST
Tidlig stenging kl. 13.15 EST

Merk: Handelstidene for Saxo FX Metals følger helligdagskalenderen til CME Group, som er tilgjengelig på CME Groups offentlige nettsted.

Ytterligere handelsbetingelser med valutaforward outright

Når valuteringsdato for en åpen forward outright-posisjon tilsvarer gjeldende spotvaluteringsdato, behandles den som en normal spot-posisjon. Deretter rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag. Les mer om finansiering.

Lukkede forward outright-posisjoner nettes ut når valuteringsdatoen for posisjonen tilsvarer den gjeldende spot-valuteringsdatoen, dvs. posisjonen endres fra en forward-posisjon til en spot-posisjon.

Helligdagsoversikt

Markeder og børser rundt om i verden er stengt på bestemte tidspunkter i høytidsperioder. Saxo Banks åpningstider i disse periodene er oppført nedenfor. Vær oppmerksom på at noen markeder og børser kanskje ikke vil være tilgjengelige til disse tidene.

 

Historiske swap-punkter*

*Vær oppmerksom på at denne tabellen kan inneholde instrumenter som ikke er omsettelige hos Saxo Bank.
Velg rulleringsdato for å hente dataene.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.