Få mer ut av porteføljen din med aksjeutlån

Få mer ut av porteføljen din med aksjeutlån

Når du bygger en portefølje med Saxo Bank, har du mulighet til å øke inntektene dine gjennom aksjeutlån. Det er en kostnadsfri, fleksibel og enkel måte å tjene mer fra aksjene og ETF-ene dine på.


Det er enkelt

Aksjeutlån er en tjeneste hvor du kan gjøre aksjene og ETF-ene i porteføljen din tilgjengelig til å bli lånt ut til andre markedsaktører. Bare aktiver aksjeutlån, så låner vi ut aksjene for deg. Les mer her.

Det er fleksibelt

Aktiver eller deaktiver aksjeutlån når det passer deg og helt uten bindingstid. Les mer på platformen ved å klikke her.

Du beholder kontrollen

Det beste er at aksjene fortsatt er dine – du ser dem i porteføljen din, du mottar fortsatt utbytte, og du kan selge aksjene når du vil. Aktiver aksjeutlån ved å klikke her.

Infoboble   Faktisk utlåning av aksjer og ETF-er avhenger av etterspørsel i markedet. Vi garanterer verken utlån eller inntekt ved å aktivere tjenesten.

Hvor mye kan du tjene?

Aksjeutlån kan gi deg passiv inntekt gjennom hele låneperioden. Rentedifferansen du mottar avhenger av hvilke aksjer du har lånt ut, og den kan endres over tid.

Aksjer som er høyt ettertraktede og vanskelige å låne på markedsplassen vil naturligvis ha en høyere utlånsrente når de lånes ut.

Her ser du eksempler på rentedifferansene kundene våre har tjent ved å låne ut høyt ettertraktede aksjer.

Høyt ettertraktede aksjerRentedifferanse for aksjeutlån
united-states   Beyond Meat Inc.26.20%
united-states   Lucid Group Inc7.80%
sweden   Steico SE6.00%
united-states   Nikola Corp16.10%
Swiss   Idorsia Ltd16.00%

Resultatene er årlige satser som ble betalt til kundene våre i mars 2024. Satsene kan ikke brukes som en pålitelig indikator av fremtidige resultater.

Hva er aksjeutlån?

Hva er aksjeutlån?

Aksjeutlån er en tjeneste hvor du kan gjøre aksjene og ETF-ene i porteføljen din tilgjengelig til å bli lånt ut til andre markedsaktører. Noen ganger er det stor etterspørsel i markedet etter visse aksjer, og hvis du eier disse, kan du tjene ekstra på å låne dem ut. Det beste er at aksjene fortsatt er dine – du ser dem i porteføljen din, du mottar fortsatt utbytte, og du kan selge aksjene når du vil. Så med unntak av muligheten til å få høyere avkastning, endres ingenting for din del.

Hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer det?

La oss si at du eier aksjer i ACME Corp og at disse aksjene er høyt etterspurte for tiden og har en utlånsrente på 24 % i året. Hvis du har aktivert aksjeutlån i kontoen din, låner vi ut aksjene dine til markedsaktører som betaler renter på lånet for hver måned de låner aksjene.

Vi deler rentene 50/50. Det vil si at du tjener 12 % i året når du låner ut ACME Corp-aksjene dine. Disse ekstra inntektene legges inn på kontoen din ved slutten av måneden, og du kan se alt via dashbordet for aksjeutlån i plattformen. Selv om vi ikke kan garantere utlån eller inntekt når du aktiverer tjenesten (siden den faktiske låningen av aksjene avhenger av markedet), tar vi oss av låneprosessen for deg, så du slipper å tenke på det – en vinn-vinn-situasjon.

Når du muliggjør aksjeutlån, påtar du deg fortsatt risikoen for markedsverdien av alle aksjer/ETF-er som lånes ut. Hvis kursen på de utlånte aksjene stiger eller synker, vil dette derfor gjenspeiles i kontoverdien, akkurat som om aksjene ikke var utlånt.

Mer om aksjeutlån

Det finnes flere grunner til at tredjeparter vil låne aksjer. De kan for eksempel ønske å sikre eksisterende posisjoner, shorte markeder der de ikke eier aksjer eller låne aktiva for å møte en krevende leveringsfrist.
Nei, du kan ikke velge å bare gjøre noen spesifikke aksjer/ETF-er tilgjengelige til å lånes ut. Når du aktiverer aksjeutlån, blir alle kvalifiserte aksjer/ETF-er i porteføljen din tilgjengelige til å lånes ut.
Mens aksjene dine er på utlån beholder du ikke rettighetene til å stemme eller delta på generalforsamlinger (hvis aktuelt).

Hvis du allerede er kunde hos oss, kan du aktivere eller deaktivere aksjeutlån i din Portefølje-oversikt.

Du kan finne ut mer om aksjeutlån i hjelpeportalen.

Når du muliggjør aksjeutlån, påtar du deg fortsatt risikoen for markedsverdien av alle aksjer/ETF-er som lånes ut. Hvis kursen på de utlånte aksjene stiger eller synker, vil dette derfor gjenspeiles i kontoverdien, akkurat som om aksjene ikke var utlånt.

Hvis Saxo Bank skulle gå konkurs eller bli insolvent, har kunden også økonomisk risiko for at det i perioden fra konkursen til sikkerhetsagenten utbetaler sikkerheten, er en mulighet for at verdien av det åpne lånet har økt slik at det overstiger sikkerheten som er stilt. Sikkerheten vil alltid minst utgjøre 102 % av verdien av de åpne lånene.

Les mer om aksjeutlån i våre vilkår.

260.000+

Daglige handler

1.200.000+

Kunder

1.000+ mrd

NOK i kundeeiendeler

236+ mrd

NOK i daglig handelsvolum

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.