Oversikt over lovmeny

Klager

Hvis du som kunde eller potensiell kunde hos Saxo Bank A/S har tatt opp et spørsmål eller problem med Saxo Bank A/S med for eksempel din kontoadministrator eller en annen ansatt i Saxo Bank A/S uten å få et tilfredsstillende svar, kan du sende en klage til Saxo Bank A/S.

Hvis svarene våre ikke løser saken på en tilfredsstillende måte, kan du sende inn en formell klage til klageteamet via nettskjemaet.

Alternativt kan du sende et brev til:

Saxo Bank A/S
Att.: Complaints
Phillip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Denmark

Hvis du ikke er tilfreds med svaret du får på klagen, kan du klage direkte til den danske klagenemnda:

Det finansielle ankenævn
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark
https://fanke.dk

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.