Oversikt over lovmeny

Forespørsler og klager

Hvis du som klient eller potensiell klient hos Saxo Bank A/S har tatt opp et spørsmål eller et problem med Saxo Bank A/S med for eksempel din kontoansvarlige eller en annen medarbeider hos Saxo Bank A/S uten å motta et tilfredsstillende svar, kan du sende inn en klage til Saxo Bank A/S.

Send en skriftlig klage til følgende adresse:

Attn: Complaints 
Saxo Bank A/S 
Philip Heymans Allé 15 
2900 Hellerup 
Denmark 

Eller klikk her for å sende skjemaet via e-post til complaints@saxobank.com

Hvis du ikke er fornøyd med responsen på klagen, kan du sende inn en klage direkte til den danske klageenheten for banktjenester:

 
Pengeinstitutankenævnet 
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
DK-1022 København K
Denmark 
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.