Oversikt over lovmeny

Forespørsler og klager

Hvis du som klient eller potensiell klient hos Saxo Bank A/S har tatt opp et spørsmål eller et problem med Saxo Bank A/S med for eksempel din kontoansvarlige eller en annen medarbeider hos Saxo Bank A/S uten å motta et tilfredsstillende svar, kan du sende inn en klage til Saxo Bank A/S.

Send en skriftlig klage til følgende adresse:

Attn: Complaints 
Saxo Bank A/S 
Philip Heymans Allé 15 
2900 Hellerup 
Denmark 

Eller klikk her for å sende skjemaet via e-post til complaints@saxobank.com

Hvis du ikke er fornøyd med responsen på klagen, kan du sende inn en klage direkte til den danske klageenheten for banktjenester:

 
Pengeinstitutankenævnet 
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
DK-1022 København K
Denmark 
www.pengeinstitutankenaevnet.dk