Oversikt over lovmeny

Ansvarsfraskrivelse for inspirasjonsinnhold

Kundesentiment:
Kundesentiment viser den prosentvise fordelingen mellom kjøpere og selgere i dagens mest populære instrumenter. 

Instrumenter i fokus:
Instrumenter i fokus viser de største prisbevegelsene i utvalgte markeder.

Handelssignaler:
Handelssignaler, som er basert på teknisk analyse fra Autochartist, viser handelsmuligheter sammen med en beregnet sannsynlighet. Blått indikerer stigende trender og rødt indikerer synkende trender.

Sannsynligheten for suksess er beregnet ved hjelp av tidligere resultater fra de siste 6 månedene med hensyn til mønstertype, instrument og tid på dagen signalet ble identifisert. Tidligere avkastning gir ikke garantier for fremtidige resultater.

Populære produkter:
Populære produkter viser dagens mest omsatte instrumenter på utvalgte børser.

Priser:
Vær oppmerksom på at alle priser som vises er veiledende. Markedsdata leveres av Cboe og Saxo Bank og er forsinket med 15 til 30 minutter. Åpne en konto for å få tilgang til hele produktutvalget og abonnere på sanntidskurser.

Disse dataene utgjør ikke et tilbud om (eller oppfordring til) å kjøpe eller selge noen valuta, noe produkt eller finansielt instrument, å foreta noen investering eller til å delta i noen bestemt handelsstrategi, og er produsert utelukkende for markedsføring og/eller informasjonsformål. Kursene som er oppgitt kan ha beveget seg betydelig når du mottar kursinformasjonen, på grunn av spesifikke omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til, markedsforhold og tekniske problemer. Kursinformasjonen skal bare brukes til informasjonsformål og er ikke ment som noen anbefaling til å kjøpe eller selge på noen bestemt måte. Kursinformasjon er historisk og kan ikke brukes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning eller markedspris.

Saxo Bank A/S gir ingen løfter eller garantier, og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er oppgitt. Ved å tilveiebringe denne informasjonen har Saxo Bank A/S ikke tatt hensyn til noen bestemt mottakers investeringsønsker, spesielle investeringsmål, finansielle situasjon og spesifikke behov og krav, og ingenting her er ment som en anbefaling for mottakerne om å investere eller selge på en bestemt måte, og Saxo Bank A/S påtar seg intet ansvar for eventuelle mottakere som lider tap ved handel i samsvar med en opplevd anbefaling. Alle investeringer innebærer en risiko og kan resultere i både fortjeneste og tap. Spesielt kan investeringer i girede produkter, for eksempel valuta, derivater og råvarer, være svært spekulative, og gevinster og tap kan svinge både voldsomt og raskt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle mottakere bør nøye vurdere sin økonomiske situasjon og konsultere finansiell(e) rådgiver(e) for å forstå risikoen og påse at de i sin situasjon har nødvendig egnethet før de foretar investeringer, salg eller inngåelse av noen transaksjoner. Enhver omtale av enhver form for risiko er ikke nødvendigvis, og skal ikke betraktes å være, verken en omfattende angivelse av risikoer eller en fullstendig beskrivelse av slike risikoer. 

Denne ansvarsfraskrivelsen er underlagt Saxo Banks fullstendige ansvarsfraskrivelse, som er tilgjengelig her.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.