Wyświetl menu prawne

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące inspiracji

Nastroje klientów:
Nastroje klientów pokazują procentowy podział między kupującymi i sprzedającymi dla najpopularniejszych instrumentów. 

Największe wahania:
„Największe wahania” ilustrują największe zmiany cen na wybranych rynkach.

Sygnały transakcyjne:
Sygnały transakcyjne, rozwiązanie firmy Autochartist, pokazują szanse wynikające z analizy technicznej wraz z ich obliczonym prawdopodobieństwem. Kolor niebieski oznacza trend rosnący, a kolor czerwony — trend malejący.

Prawdopodobieństwo sukcesu jest prognozowane na podstawie historycznych wyników z ostatnich 6 miesięcy. Uwzględniane są: typ formacji, instrument oraz pora dnia, w której zidentyfikowano wskazanie. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.

Popularne produkty:
Narzędzie „Popularne produkty” pokazuje najczęściej wybierane dziś instrumenty na wybranych giełdach.

Ceny:
Wszystkie podane ceny są orientacyjne. Dane rynkowe są dostarczane przez Cboe i Saxo Bank. Są one opóźnione o 15 do 30 minut. Otwórz rachunek, aby uzyskać dostęp do pełnej oferty produktów i subskrybować ceny w czasie rzeczywistym.

Te dane nie stanowią oferty (ani zachęty do złożenia oferty) zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego, dokonania inwestycji lub uczestnictwa w określonej strategii inwestycyjnej. Przygotowano je wyłącznie do celów marketingowych/informacyjnych. Podane ceny mogły już ulec istotnej zmianie po ich dostarczeniu z powodu szczególnych okoliczności, w tym między innymi warunków rynkowych i problemów technicznych. Informacje o cenach powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji do inwestowania ani do zbycia w określony sposób. Informacje o cenach są historyczne i nie mogą być uważane za wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników ani cen rynkowych.

Saxo Bank A/S nie składa żadnych oświadczeń, nie udziela żadnych gwarancji ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność czy kompletność dostarczanych informacji. Udostępniając niniejsze informacje, Saxo Bank A/S nie brał pod uwagę jakichkolwiek zamiarów inwestycyjnych określonych odbiorców ani ich szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz określonych potrzeb i wymagań; żadne informacje przedstawione tutaj nie stanowią rekomendacji dla jakiegokolwiek uczestnika, w zakresie inwestowania lub zbywania w określony sposób. Saxo Bank A/S nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek odbiorcy, który poniesie stratę w wyniku handlowania zgodnie z postrzeganą rekomendacją. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem i mogą prowadzić zarówno do osiągnięcia zysków, jak i poniesienia strat. W szczególności inwestycje w produkty wykorzystujące dźwignię finansową, w tym m.in. transakcje na rynku walutowym, instrumenty pochodne i transakcje na rynkach towarowych, mogą mieć charakter wybitnie spekulacyjny, a zyski i straty mogą ulegać gwałtownym i zdecydowanym fluktuacjom. Handel spekulacyjny nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wszyscy odbiorcy powinni dokładnie rozważyć swoją sytuację finansową i skonsultować się z doradcą finansowym w celu zrozumienia powiązanego ryzyka oraz zapewnienia stabilności swojej sytuacji przed dokonaniem inwestycji, zbycia lub zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Żadne nawiązania do jakiegokolwiek ryzyka, jeśli istnieją, nie mogą być oraz nie powinny być uznawane za ujawnienie wyczerpujących informacji lub rodzajów ryzyka, ani za wyczerpujący opis tych rodzajów ryzyka. 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest zależne od treści Pełnego wyłączenia odpowiedzialności Saxo Banku dostępnego tutaj.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.