Skorzystaj z modelu depozytu zabezpieczającego bazującego na portfelu z korzyściami wynikającymi z nettingu ryzyka dla różnych produktów i pozycji

Model depozytu zabezpieczającego bazującego na portfelu (PBM) to alternatywa dla modelu standardowego udostępnianego przez Saxo Bank klientom profesjonalnym.

Zamiast stosowania z góry określonego depozytu zabezpieczającego względem każdej pozycji lub strategii, w modelu opartym na portfelu obliczany jest ogólny poziom ryzyka portfela na podstawie indywidualnych czynników ryzyka. W modelu tym ustala się wymagany depozyt zabezpieczający dla całkowitej ekspozycji na ryzyko każdego aktywa bazowego.

Jak włączyć depozyt zabezpieczający bazujący na portfelu?

Dotyczy to następujących instrumentów:

 • Akcje
 • Opcje na akcje
 • Kontrakty CFD
 • Kontrakty futures
 • Opcje na kontrakty futures
 • Opcje na indeksy
 • Wykres1

  Standardowy model depozytu zabezpieczającego

  Model ten uwzględnia szereg prostych strategii, które łączą maksymalnie dwie różne pozycje dla każdego aktywa bazowego. Złożone kombinacje pozycji z wieloma klasami aktywów i opcjami nie są stosowane, przez co nie pojawiają się korzyści wynikające z nettingu.

 • Wykres2

  Model depozytu zabezpieczającego bazującego na portfelu

  W tym modelu scenariusze ryzyka obliczane są na podstawie łącznej ekspozycji na każdy podstawowy czynnik ryzyka. Następnie ustala się wymagany depozyt zabezpieczający dla całkowitej ekspozycji na ryzyko każdego aktywa bazowego.

Dla kogo korzystny jest model depozytu zabezpieczającego bazujący na portfelu?

Dla kogo korzystny jest model depozytu zabezpieczającego bazujący na portfelu?

Jako klient profesjonalny możesz uzyskać korzyści dzięki modelowi depozytu zabezpieczającego bazującemu na portfelu (PBM) w następujących sytuacjach:

 • łączenie wielu różnych pozycji z szeroką gamą instrumentów finansowych;

 • realizowanie strategii dotyczących opcji, gdy strategie te nie zostały uwzględnione w modelu standardowym;

 • handel w ramach strategii opcyjnych typu multileg, takich jak butterflies and condors

 • handel kontraktami CFD w połączeniu z opcjami z takim samym czynnikiem ryzyka bazowego;

 • handel spreadami kalendarzowymi na opcjach indeksowych i kontraktach CFD, aby wykorzystać netting i zredukować depozyt zabezpieczający.

Jak działa depozyt zabezpieczający bazujący na portfelu?

Jak działa depozyt zabezpieczający bazujący na portfelu?

W modelu tym tworzy się powiązanie między instrumentami opartymi na tym samym aktywie bazowym lub czynniku ryzyka (na przykład instrumentach finansowych, takich jak akcje Tesli, indeks S&P500 lub fundusze ETF). Uwzględniane są powiązane czynniki ryzyka bazowego dla różnych typów instrumentów, a wymagany depozyt zabezpieczający obliczany jest na podstawie analizy wszystkich pozycji w ramach danego czynnika ryzyka oraz szacowanej największej możliwej straty dla połączonej ekspozycji.

Jakie ryzyko wiąże się z modelem depozytu zabezpieczającego, który bazuje na portfelu?

Jakie ryzyko wiąże się z modelem depozytu zabezpieczającego, który bazuje na portfelu?

Prosimy pamiętać, że model bazujący na portfelu niesie ze sobą pewne ryzyko. Włączenie tego modelu dla rachunku może powodować:

 • uzyskanie wyższej dźwigni finansowej niż w modelu standardowym, co może zwiększyć straty;

 • większe zmiany w wykorzystaniu depozytu zabezpieczającego w zależności od warunków rynkowych;

 • zmiany w działaniu stop-out na rachunku

Jak włączyć depozyt zabezpieczający bazujący na portfelu?


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.