Obligacje — dlaczego Saxo?

Rynek obligacji ma stale opory przed dostosowaniem się do najnowszych standardów we współczesnych finansach.

Żyjemy w czasach, w których sztuczna inteligencja napędza handel wysokich częstotliwości, podczas gdy prywatni inwestorzy obligacji wciąż korzystają z telefonów. Teraz to się zmieni.

Saxo eliminuje środkową część obrotu obligacjami, która jest kosztowna i czasochłonna, dając Ci bezpośredni dostęp do dostawców płynności.

W Saxo nabywasz i sprzedajesz obligacje z poziomu tego samego konta i za pomocą tej samej platformy, których używasz w przypadku innych klas aktywów. Masz dostęp do globalnego rynku. Technologia jest intuicyjna, dokonywanie transakcji jest proste i szybkie, zdobywasz płynność, na której możesz polegać, a ceny są niskie i przejrzyste. Saxo przekazuje w Twoje ręce narzędzia godne profesjonalistów.

Zobacz prowizje od 0,05%

W pełni cyfrowa obsługa

Nasze platformy, obejmujące wszystkie klasy aktywów, dają Ci kontrolę. Szybki, prosty i solidny dostęp do informacji oraz dokonywanie transakcji.

Niezawodność

Tak, nasza technologia jest niezawodna, ale to nie wszystko. Prawdziwa niezawodność to płynność, klarowne warunki cenowe, dostęp do rynków oraz dbanie o długoterminowe relacje z klientami.

Szybka realizacja zleceń

Ty decydujesz się na transakcję, a my zapewniamy najlepszą cenę. Nasza platforma zapewnia automatyczny dostęp do licznych giełd i źródeł płynności, automatycznie przekierowując Twoją transakcję tam, gdzie warunki w danym momencie są najlepsze.

Globalny dostęp

Nasza oferta nie kończy się na najważniejszych walutach i rynkach. Oprócz obligacji państwowych i korporacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Europy zyskujesz dostęp do wybranych obligacji wysokodochodowych i obligacji z rynków wschodzących takich tak Ameryka Łacińska, region Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, denominowanych zarówno w USD, jak i w lokalnej walucie.

System Bond Robotics Saxo jest pomocny w dokonywaniu transakcji na obligacjach w taki sposób, jak chcesz.

Bazując na kompleksowych informacjach o cenach, nasz system podaje najlepszą cenę orientacyjną dla natychmiastowej transakcji*. Wykorzystaj tę cenę — w mniej więcej 90–95% przypadków transakcja przejdzie ze wskazaną lub lepszą ceną.

* Najlepsza dostępna cena od niemal 40 globalnych dostawców obligacji i z najważniejszych giełd, z których korzysta algorytm Saxo.

System Bonds Robotics – przed i po

Ewentualnie w przypadku niektórych obligacji masz możliwość przejęcia pełnej kontroli nad transakcją i ustalenia własnej ceny oraz zleceń limit, z którymi transakcja zostanie przekazana na giełdy. System określi, kiedy i czy te warunki są spełnione w określonym przez Ciebie okienku czasowym — czy będą to godziny, dni, czy nawet tygodnie — i przeprowadzi transakcję, gdy tak się stanie.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące obligacji

Nadal nie są dla Ciebie jasne różne szczegóły dokonywania transakcji na obligacjach w Saxo? Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę często zadawanych pytań dotyczących obrotu obligacjami.

Korzystaj w pełni z zalet dokonywania transakcji jak profesjonalista, zaczynając od minimalnych kwot wynoszących jedynie 10 000 USD.
Obrót obligacjami z Saxo oznacza dostęp do profesjonalnego środowiska transakcyjnego, które zapewnia informacje, płynność i technologie potrzebne do realizowania zleceń w czasie i miejscu, w jakim Ty chcesz. W Saxo nie ma niespodzianek cenowych. Nasze stawki są konkurencyjne, a nasze plany cenowe łatwo zrozumieć.

Zobacz wszystkie ceny obligacji

Konkurencyjne ceny obligacji

Posiadając globalny dostęp do źródeł płynności, zapewniamy konkurencyjne ceny i wąskie spready. A przy naszych niskich, opartych na wolumenie transakcji prowizjach Twoje efektywne koszty transakcji będą minimalne.

Ustalanie cen

Prowizja od

0.05%


(min. 80 EUR
lub równowartość tej kwoty)

Ustalanie cen

Po raz pierwszy oferujemy w pełni cyfrowy dostęp online

Nasze cyfrowe rozwiązanie do obrotu obligacjami eliminuje ręczne procesy w całym łańcuchu wartości. Dzięki niemu masz bezpośredni dostęp do ponad 5000 obligacji, w tym ponad 3400 obligacji z rynków rozwiniętych i ponad 1600 z rynków wschodzących. 

Zlecenia przekazuje się bezpośrednio na optymalną aukcję dealerów, gdzie o zlecenie zabiega 40 najlepszych dostawców płynności. Minimalny wolumen transakcji detalicznej na obligacjach to jedynie 10 000 USD; transakcji można dokonywać w dowolnym momencie w godzinach działania rynków.

Znaczna redukcja kosztów

Zapewniając zautomatyzowany dostęp online i bezpośrednią linię dla dostawców płynności, a także możliwość wyeliminowania czasochłonnych i kosztownych mechanicznych aspektów tradycyjnego obrotu obligacjami, możemy oferować przejrzysty, konkurencyjny schemat cenowy. Saxo Bank pobiera prowizję, oferując pełną przejrzystość. Odbiega tym samym od normy w sektorze, gdzie często stosuje się podejście „jeden bank, jedna cena”.

Warunki transakcji różnią się w zależności od rodzaju i ratingu danej obligacji, a także od wolumenu transakcji. Jednak nasz system prezentowania na bieżąco online orientacyjnych cen gwarantuje bezpieczeństwo maksymalnej ceny za daną transakcję. Jest to element naszego dążenia do tego, by ceny były jak najbardziej przejrzyste i jasne.

Sprawna integracja z platformami Saxo

Poznaj podstawy inwestowania w obligacje.

Lub uzupełnij swoją wiedzę na temat inwestowania, poznając określone rodzaje analiz lub strategii. Każdy, kto osiąga najlepsze wyniki w jakiejś dziedzinie, wie, że rozwijanie umiejętności nigdy nie ma końca. Akademia Saxo może być Twoim trenerem.

Odwiedź Akademię Saxo >

risk-icon--red-amber-green

Obligacje dzielą się na kategorie oznaczone kolorem zielonym, żółtym lub czerwonym, w zależności od cech danego instrumentu.

Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produkty zielone, żółte lub czerwone, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego.

W przypadku większości obligacji, a zwłaszcza obligacji korporacyjnych, ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne publicznie i przejrzyste, gdyż do większości transakcji dochodzi poza rynkiem regulowanym. Transakcje na obligacjach odbywają się w trybie pozagiełdowym (Over-the-Counter, OTC), gdzie Saxo Bank jest kontrahentem, dlatego też obowiązują warunki zawierania transakcji poza obrotem giełdowym. Więcej informacji znajduje się w polityce wykonywania zleceń Saxo Banku.