Opłaty ogólne

Nasze opłaty są w pełni przejrzyste, więc zawsze wiadomo, ile kosztuje handel i inwestowanie za naszym pośrednictwem.

Od 1 grudnia 2021 r. Grupa Saxo Bank zmienia podstawy ustalania stóp procentowych dla zdeponowanych środków (oprocentowanie rachunku) oraz stawki finansowania depozytu zabezpieczającego.

Jak to na Ciebie wpływa?

Bez względu na to, czy handlujesz akcjami, funduszami ETF, obligacjami czy produktami objętymi depozytem zabezpieczającym, nie przewidujemy znaczącego wpływu tych zmian na Twoje ogólne koszty.

Obecne warunki dotyczące dodatnich sald środków pieniężnych oraz ujemnych stóp procentowych dla koron duńskich, euro i franków szwajcarskich pozostaną niezmienione.

Pełne warunki i postanowienia dotyczące oprocentowania rachunku można znaleźć poniżej, w sekcji Oprocentowanie rachunku. Stawki finansowania depozytu zabezpieczającego stosuje się w przypadku kosztów przechowywania, finansowania CFD i pożyczek w oparciu o depozyt zabezpieczający.

Dlaczego zmieniamy nasze stopy procentowe?

Administratorom referencyjnych wskaźników finansowych stawiane są coraz większe wymogi regulacyjne. Ma to wpływ na Grupę Saxo Bank, ponieważ wskaźniki finansowe są stosowane jako wartość referencyjna podczas ustalania stóp procentowych.

Nasze zmiany wynikają z ogólnego przyjęcia przez rynek alternatywnych stóp referencyjnych (ARR, Alternative Reference Rate) jako stopy zastępczej oraz zastąpienia stóp oferowanych na rynku międzybankowym (IBOR), takich jak London Interbank Offered Rate (LIBOR), które nie będą wykorzystywane po 31 grudnia 2021 r.

AStopy ARR zostały opracowane przez grupy robocze składające się z krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych, uczestników rynku, a także banków centralnych i banków rezerw.

Są one publicznie dostępne i zostały uznane przez właściwe organy krajowe, uczestników rynku oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia branży finansowej.

Co się zmienia?

Alternatywne stopy referencyjne (ARR) będą używane jako podstawa do ustalania stóp procentowych sprzedaży/kupna Saxo. Stopy procentowe sprzedaży/kupna Saxo są wykorzystywane, w połączeniu z marżami/obniżkami dla poszczególnych produktów, do ustalania oprocentowania rachunku i stawek finansowania depozytu zabezpieczającego. W przypadku walut, które nie mają wyznaczonej stopy ARR, jako podstawa będą stosowane stopy rynku pieniężnego, stopy polityki pieniężnej lub inne odpowiednie wskaźniki finansowe.

Stopy procentowe sprzedaży/kupna Saxo zostały opracowane przez Grupę Saxo Bank i podlegają postanowieniom Ogólnych Warunków Handlowych.

W przypadku juanów chińskich offshore (CNH) stopy procentowe sprzedaży/kupna Saxo stosowane do oprocentowania rachunku będą zmienne.

Referencyjne wskaźniki finansowe od 1 grudnia 2021 r.

Referencyjne wskaźniki finansowe stosowane do ustalania stóp procentowych sprzedaży/kupna Saxo w przypadku oprocentowania rachunku oraz stawek finansowania depozytu zabezpieczającego od 1 grudnia 2021 roku podano w tabeli poniżej.

Jeśli obliczone stopy oprocentowania rachunku są ujemne, przyjmuje się wartość zero, z wyjątkiem dodatnich sald środków pieniężnych we frankach szwajcarskich, koronach duńskich i euro, które podlegają warunkom określonym w sekcji Oprocentowanie rachunku. Jeśli obliczone stawki finansowania depozytu zabezpieczającego są ujemne, przyjmuje się wartość zero.

Grupa Saxo Bank zastrzega sobie prawo do stosowania opóźnień w publikacji wskaźników finansowych w przypadku obliczania i księgowania niezrealizowanych i zrealizowanych odsetek.

Swipe left or right for more
WalutaKonwencja zliczania dniStopy oprocentowania rachunku *)Stawki finansowania depozytu zabezpieczającego *)
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss National Bank (SNB) policy rateSwiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Danmarks Nationalbank current-account rate
EURACT/360European Central Bank (ECB) deposit facility rateEuro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360The Equilibrium Interest Rate (TIIE) Overnight
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR) **)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

* Odpowiednie wskaźniki finansowe stosowane jako podstawa do ustalania stóp procentowych sprzedaży/kupna Saxo w przypadku oprocentowania rachunku oraz stawek finansowania depozytu zabezpieczającego.

** Ostateczna publikacja przez Sveriges Riksbank ma nastąpić do 2 września 2021 r. Jeśli okres testowy referencyjnego wskaźnika finansowego SWESTR (Swedish Short-Term Rate) nie zostanie zakończony do 1 grudnia 2021 r., zamiast niego jako podstawa obliczeń będzie używana stopa repo Sveriges Riksbank.

Stan rachunku dla subkonta wynosi:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na rachunku
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji FX forward i transakcji futures na rachunku
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na rachunku

W przypadku środków zdeponowanych w Saxo Bank obowiązują następujące stopy procentowe

 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto odsetki będą większą z tych wartości: rynkowe ceny bid minus marża lub zero. Odsetki będą płacone od pełnej kwoty dla wszystkich wartości rachunków/wolnego kapitału netto.

 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki będą miały wartość rynkową ask plus marża, jednak nie niższą niż marża. Odsetki będą naliczane od pełnej kwoty dla wszystkich wartości rachunków/wolnego kapitału netto.

W przypadku depozytów w walutach z ujemnymi stopami procentowymi:

Saxo Bank nalicza odsetki ujemne zgodnie ze stopami banków centralnych. Opłata dotyczy sald powyżej progów wskazanych w poniższej tabeli. Stopy procentowe stosowane przez banki centralne są stale monitorowane przez Saxo Bank. W przypadku zmiany stopy Saxo dostosuje odpowiednio swoje ujemne stopy procentowe ze skutkiem od początku następnego miesiąca.

Progi i stopy procentowe są następujące*:

Dodatni wolny kapitał netto (waluty z ujemnymi stopami)VIPPlatinumClassic
Próg EUR1 000 000100 00050 000
Próg CHF1 000 000100 00050 000
Próg DKK7 500 000750 000375 000
Marża do stawki Banku Centralnego0,00%-0,25%-0,50%

Dodatni wolny kapitał netto (waluty z dodatnimi stawkami)VIPPlatinumClassic
Próg EUR50 000100 000250 000
Próg CHF50 000100 000250 000
Próg DKK375 000750 0001 875 000
Obniżka do obowiązującej stawki rynkowej-1%-3%-3%

Ujemny wolny kapitał nettoVIPPlatinumClassic
Marża do obowiązującej stawki rynkowej, jednak nie mniej niż marża6%7%8%

Na głównym rachunku inwestycyjnym próg ten będzie stosowany do dostępnego wolnego kapitału netto, a w przypadku subkont — do Stanu rachunku. Ujemne odsetki będą obliczane codziennie dla salda przekraczającego próg i odciągane z głównych rachunków inwestycyjnych lub subkont na koniec każdego miesiąca za okres odsetkowy z poprzedniego miesiąca (datą rozliczenia jest ostatni dzień poprzedniego miesiąca).

* Stawki i opłaty różnią się w zależności od kraju zamieszkania klienta.

W przypadku środków zdeponowanych w Saxo Bank obowiązują następujące stopy procentowe

 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto odsetki będą większą z tych wartości: rynkowe ceny bid minus marża lub zero. Odsetki będą płacone od pełnej kwoty dla wszystkich wartości rachunków/wolnego kapitału netto.

 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki będą miały wartość rynkową ask plus marża, jednak nie niższą niż marża. Odsetki będą naliczane od pełnej kwoty dla wszystkich wartości rachunków/wolnego kapitału netto.

W przypadku depozytów w walutach z ujemnymi stopami procentowymi:

Saxo Bank nalicza odsetki ujemne zgodnie ze stopami banków centralnych. Opłata dotyczy sald powyżej progów wskazanych w poniższej tabeli. Stopy procentowe stosowane przez banki centralne są stale monitorowane przez Saxo Bank. W przypadku zmiany stopy Saxo dostosuje odpowiednio swoje ujemne stopy procentowe ze skutkiem od początku następnego miesiąca.

Progi i stopy procentowe są następujące*:

Dodatni wolny kapitał netto (waluty z ujemnymi stopami)VIPPlatinumClassic
Próg EUR1 000 000100 00050 000
Próg CHF1 000 000100 00050 000
Próg DKK7 500 000750 000375 000
Marża do stawki Banku Centralnego0,00%-0,25%-0,50%
Dodatni wolny kapitał netto (waluty z dodatnimi stawkami)VIPPlatinumClassic
Próg EUR50 000100 000250 000
Próg CHF50 000100 000250 000
Próg DKK375 000750 0001 875 000
Obniżka do obowiązującej stawki rynkowej-1%-3%-3%
Ujemny wolny kapitał nettoVIPPlatinumClassic
Marża do obowiązującej stawki rynkowej, jednak nie mniej niż marża6%7%8%

Na głównym rachunku inwestycyjnym próg ten będzie stosowany do dostępnego wolnego kapitału netto, a w przypadku subkont — do Stanu rachunku. Ujemne odsetki będą obliczane codziennie dla salda przekraczającego próg i odciągane z głównych rachunków inwestycyjnych lub subkont na koniec każdego miesiąca za okres odsetkowy z poprzedniego miesiąca (datą rozliczenia jest ostatni dzień poprzedniego miesiąca).

* Stawki i opłaty różnią się w zależności od kraju zamieszkania klienta.

Handel instrumentami w walucie innej niż waluta rachunku oznacza, że przewalutowania, w tym zysków/strat z transakcji — są wykonywane przy użyciu średniej ceny FX spot, w oparciu o czas zamknięcia pozycji, plus/minus 1%. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,75%, a klienci VIP plus/minus 0,5%.

Prowizja za przewalutowanie nie dotyczy depozytu zabezpieczającego. Uwzględniane są tylko rozliczenia rzeczywistych płatności dokonywanych na lub z rachunku inwestycyjnego, np. kupowanie lub sprzedawanie akcji, płacenie lub przyjmowanie premii opcyjnej itp.

Kurs wymiany walut dla kwot zaksięgowanych na Twoim rachunku jest wyświetlany na platformach transakcyjnych w raporcie Trades Executed (Transakcje wykonane).

Opłaty powiernicze dla akcji, funduszy ETF/ETC i obligacji

W przypadku kont z pozycjami akcji, ETF/ETC lub obligacji opłata powiernicza wynosi 0,25% rocznie, z minimalną opłatą miesięczną na poziomie 5,00 EUR. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,20% rocznie, a klienci VIP plus/minus 0,12% rocznie. Minimalna opłata powiernicza zawsze będzie naliczana dla rachunku domyślnego. Opłata powiernicza będzie obliczana codziennie przy użyciu wartości na koniec dnia i pobierana w cyklu miesięcznym. Mogą mieć zastosowanie różnice regionalne.

Opłata minimalna
Opłata powiernicza rocznie — ClassicOpłata powiernicza rocznie — PlatinumOpłata powiernicza rocznie — VIPMinimalna opłata miesięczna
Akcje i fundusze ETF/ETC0,25%0,20%0,12%5,00 EUR
Obligacje0,25%0,20%0,12%5,00 EUR

Podatek od towarów i usług (VAT)

Opłata powiernicza to usługa podlegająca opodatkowaniu VAT. Podatek VAT zostanie naliczony dla opłaty powierniczej w następujący sposób:

Osoby fizyczne

 • Mieszkające na terenie UE — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Mieszkające poza terenem UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S.

Klient korporacyjny/instytucjonalny

 • Z miejscem prowadzenia działalności w Danii — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S w przypadku podania prawidłowego identyfikatora VAT UE*. Zostanie zapewniona faktura z mechanizmem odwrotnego naliczenia podatku VAT.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%, jeśli nie podano prawidłowego identyfikatora VAT UE.
 • Z miejscem prowadzenia działalności poza UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S, ale mogą mieć zastosowanie lokalne reguły dotyczące opodatkowania VAT.

*Tylko identyfikatory VAT UE z możliwością weryfikacji za pośrednictwem witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en będą rejestrowane jako prawidłowe identyfikatory VAT UE. Jeśli nie można zweryfikować identyfikatora VAT UE, należy skontaktować się z lokalnym organem zajmującym się podatkiem VAT.

Opłata za brak aktywności w kwocie 100,00 USD — lub równoważna w walucie rachunku — zostanie naliczona, jeśli klient nie wykona żadnych transakcji na swoim rachunku w okresie 6 kolejnych miesięcy (180 dni).

Oprocentowanie będzie obliczane dziennie i rozliczane miesięcznie — w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Oprocentowanie głównego rachunku jest obliczane przy użyciu wolnego kapitału netto.

Oprocentowanie subkont jest obliczane przy użyciu Stanu rachunku.

Ponieważ wolny kapitał netto jest obliczany w oparciu o otwarte pozycje na wszystkich rachunkach, należy upewnić się, że na głównym rachunku jest dostępna wystarczająca ilość środków.

W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko naliczenia oprocentowania debetowego na głównym rachunku przekraczającego oprocentowanie wypłacane dla subkont.

Klienci otwierający zlecenia przez telefon, podczas rozmowy na czacie lub w wiadomości e-mail muszą uiścić opłatę za zlecenie ręczne w wysokości 50 EUR za zlecenie.  Z tej reguły mogą być wykluczone niektóre produkty, którymi nie można handlować na platformie.

Twój wolny kapitał netto to:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji FX forward i transakcji futures na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Minus wszystkie depozyty zabezpieczające wymagane do finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku inwestycyjnym i na subkontach

Depozyt zabezpieczający wolny kapitał netto

Wymóg depozytu zabezpieczającego wolny kapitał netto może się różnić od wymogu depozytu zabezpieczającego dla transakcji. Pełną listę stawek depozytu zabezpieczającego na potrzeby obliczania wolnego kapitału netto zawierają Ogólne warunki handlowe.

Aby uniknąć płacenia odsetek za przekroczenie kwoty na rachunku, musisz utrzymywać wystarczające zabezpieczenie gotówkowe gwarantujące dodatnie saldo wolnego kapitału netto.

W przypadku klientów usługi z rachunkiem Classic w razie, gdy klient zażąda dostarczenia raportów online pocztą e-mail, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 USD lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku. Opłata ta obowiązuje również w przypadku wniosków o raporty pochodzących od stron trzecich, na przykład od audytorów.

Możesz zażądać formularza 1042-S, jednak w przypadku niespełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków zostanie naliczona opłata za obsługę w wysokości 1000 EUR rocznie.

 • Możesz przedstawić dowód, że urząd IRS zażądał formularza 1042-S.
 • Grupa Saxo Group zastosowała nieprawidłową stawkę amerykańskiej ulgi podatku u źródła wobec Twojego rachunku.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba użycia więcej niż 10 formularzy, opłata przekroczy 1000 EUR rocznie.

Opłata za usługę głosowania przez pełnomocnika będzie pobierana od klientów, którzy subskrybują usługi obsługi spotkań Saxo Bank. Ponadto będzie pobierana opłata za każdy głos lub zmianę głosu.

OpisKoszt
Subskrypcja usługi
30 EUR rocznie bez VAT
Głos/zmiana głosu
5 EUR za głos bez VAT

Opłata za subskrypcję usługi będzie naliczana kwartalnie na koniec kwartału i nie będzie podlegać zwrotowi. Klienci, którzy subskrybują, a następnie anulują subskrypcję w tym samym kwartale, zostaną obciążeni pełną kwotą. W stosownych przypadkach opłata za subskrypcję usługi zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Uwaga: opłata za subskrypcję usługi zostanie naliczona po raz pierwszy pod koniec 4. kwartału 2020 r.. Za 3. kwartał 2020 r. nie zostanie ona naliczona.

Opłata za każdy głos będzie naliczana w momencie głosowania. W stosownych przypadkach opłata za poszczególne głosy zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Opłata za poszczególne głosy będzie obliczana od 3 września 2020 r. — pierwszy raz zostanie naliczona pod koniec 4. kwartału 2020 r.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz od razu zacząć?

Możesz łatwo otworzyć rachunek Saxo w zaledwie kilku krokach i uzyskać dostęp do wszystkich klas aktywów.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.