Opłaty ogólne

Nasze opłaty są w pełni przejrzyste, więc zawsze wiadomo, ile kosztuje handel i inwestowanie za naszym pośrednictwem.

Stan rachunku dla subkonta wynosi:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na rachunku
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji FX forward i transakcji futures na rachunku
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na rachunku

The following interest rates apply to funds deposited with Saxo Bank

 • For positive Net Free Equity, the interest will be the highest of either: the market bid rates minus the markdown or zero. Interest will be paid on the full amount, if Account Values/Net Free Equity is above threshold.

 • For negative Net Free Equity, interest will be market ask rates plus a mark-up, however never less than the mark-up. Interest will be charged on the full amount for all Account Values/Net Free Equity.

For deposits in currencies with negative interest rates:

Saxo Bank charges negative interests aligned with central bank rates. The charge applies to balances above the thresholds indicated in the table below. The interest rates applied by the central banks are continuously monitored by Saxo Bank. If a rate is changed, Saxo will adjust its negative interest rates accordingly with effect from the start of the next month. 

The thresholds and interest rates are*:

Positive NFE (currencies with negative rates)VIPPlatinumClassic
Threshold EUR 1,000,000100,00050,000
Threshold CHF 1,000,000100,00050,000
Threshold DKK7,500,000750,000375,000
Markdown to Central Bank rate0.00%–0.25%–0.50%

 Positive NFE (currencies with positive rates)VIPPlatinumClassic
Net Free Equity above USD (or equivalent)50,000100,000250,000
Markdown to prevailing market rate–1%–3%–3%

Negative NFEVIPPlatinumClassic
 Markup to prevailing market rate however never less that the markup6%7%8%

On the main trading account, this threshold will be applied to the available net free equity and, in the case of sub-accounts to the account value. The negative interest will be calculated daily for the account credit balance exceeding the threshold and debited to the main trading accounts or sub-accounts at the end of each month for the interest period of the previous month (value date is the last day of the previous month).

*Rates varies based on the country of client residence.

The following interest rates apply to funds deposited with Saxo Bank

 • For positive Net Free Equity, the interest will be the highest of either: the market bid rates minus the markdown or zero. Interest will be paid on the full amount, if Account Values/Net Free Equity is above threshold.

 • For negative Net Free Equity, interest will be market ask rates plus a mark-up, however never less than the mark-up. Interest will be charged on the full amount for all Account Values/Net Free Equity.

For deposits in currencies with negative interest rates:

Saxo Bank charges negative interests aligned with central bank rates. The charge applies to balances above the thresholds indicated in the table below. The interest rates applied by the central banks are continuously monitored by Saxo Bank. If a rate is changed, Saxo will adjust its negative interest rates accordingly with effect from the start of the next month. 

The thresholds and interest rates are*:

Positive NFE (currencies with negative rates)VIPPlatinumClassic
Threshold EUR 1,000,000100,00050,000
Threshold CHF 1,000,000100,00050,000
Threshold DKK7,500,000750,000375,000
Markdown to Central Bank rate0.00%–0.25%–0.50%
 Positive NFE (currencies with positive rates)VIPPlatinumClassic
Net Free Equity above USD (or equivalent)50,000100,000250,000
Markdown to prevailing market rate–1%–3%–3%
Negative NFEVIPPlatinumClassic
 Markup to prevailing market rate however never less that the markup6%7%8%

On the main trading account, this threshold will be applied to the available net free equity and, in the case of sub-accounts to the account value. The negative interest will be calculated daily for the account credit balance exceeding the threshold and debited to the main trading accounts or sub-accounts at the end of each month for the interest period of the previous month (value date is the last day of the previous month).

*Rates varies based on the country of client residence.

Handel instrumentami w walucie innej niż waluta rachunku oznacza, że przewalutowania, w tym zysków/strat z transakcji — są wykonywane przy użyciu średniej ceny FX spot, w oparciu o czas zamknięcia pozycji, plus/minus 1%. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,75%, a klienci VIP plus/minus 0,5%.

Prowizja za przewalutowanie nie dotyczy depozytu zabezpieczającego. Uwzględniane są tylko rozliczenia rzeczywistych płatności dokonywanych na lub z rachunku inwestycyjnego, np. kupowanie lub sprzedawanie akcji, płacenie lub przyjmowanie premii opcyjnej itp.

Kurs wymiany walut dla kwot zaksięgowanych na Twoim rachunku jest wyświetlany na platformach transakcyjnych w raporcie Trades Executed (Transakcje wykonane).

Opłaty powiernicze dla akcji, funduszy ETF/ETC i obligacji

W przypadku kont z pozycjami akcji, ETF/ETC lub obligacji opłata powiernicza wynosi 0,25% rocznie, z minimalną opłatą miesięczną na poziomie 5,00 EUR. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,20% rocznie, a klienci VIP plus/minus 0,12% rocznie. Minimalna opłata powiernicza zawsze będzie naliczana dla rachunku domyślnego. Opłata powiernicza będzie obliczana codziennie przy użyciu wartości na koniec dnia i pobierana w cyklu miesięcznym. Mogą mieć zastosowanie różnice regionalne.

Opłata minimalna
Opłata powiernicza rocznie — ClassicOpłata powiernicza rocznie — PlatinumOpłata powiernicza rocznie — VIPMinimalna opłata miesięczna
Akcje i fundusze ETF/ETC0,25%0,20%0,12%5,00 EUR
Obligacje0,25%0,20%0,12%5,00 EUR

Podatek od towarów i usług (VAT)

Opłata powiernicza to usługa podlegająca opodatkowaniu VAT. Podatek VAT zostanie naliczony dla opłaty powierniczej w następujący sposób:

Osoby fizyczne

 • Mieszkające na terenie UE — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Mieszkające poza terenem UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S.

Klient korporacyjny/instytucjonalny

 • Z miejscem prowadzenia działalności w Danii — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S w przypadku podania prawidłowego identyfikatora VAT UE*. Zostanie zapewniona faktura z mechanizmem odwrotnego naliczenia podatku VAT.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%, jeśli nie podano prawidłowego identyfikatora VAT UE.
 • Z miejscem prowadzenia działalności poza UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S, ale mogą mieć zastosowanie lokalne reguły dotyczące opodatkowania VAT.

*Tylko identyfikatory VAT UE z możliwością weryfikacji za pośrednictwem witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en będą rejestrowane jako prawidłowe identyfikatory VAT UE. Jeśli nie można zweryfikować identyfikatora VAT UE, należy skontaktować się z lokalnym organem zajmującym się podatkiem VAT.

Opłata za brak aktywności w kwocie 100,00 USD — lub równoważna w walucie rachunku — zostanie naliczona, jeśli klient nie wykona żadnych transakcji na swoim rachunku w okresie 6 kolejnych miesięcy (180 dni).

Oprocentowanie będzie obliczane dziennie i rozliczane miesięcznie — w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Oprocentowanie głównego rachunku jest obliczane przy użyciu wolnego kapitału netto.

Oprocentowanie subkont jest obliczane przy użyciu Stanu rachunku.

Ponieważ wolny kapitał netto jest obliczany w oparciu o otwarte pozycje na wszystkich rachunkach, należy upewnić się, że na głównym rachunku jest dostępna wystarczająca ilość środków.

W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko naliczenia oprocentowania debetowego na głównym rachunku przekraczającego oprocentowanie wypłacane dla subkont.

Klienci otwierający zlecenia przez telefon, podczas rozmowy na czacie lub w wiadomości e-mail muszą uiścić opłatę za zlecenie ręczne w wysokości 50 EUR za zlecenie.  Z tej reguły mogą być wykluczone niektóre produkty, którymi nie można handlować na platformie.

Twój wolny kapitał netto to:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji FX forward i transakcji futures na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Minus wszystkie depozyty zabezpieczające wymagane do finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku inwestycyjnym i na subkontach

Depozyt zabezpieczający wolny kapitał netto

Wymóg depozytu zabezpieczającego wolny kapitał netto może się różnić od wymogu depozytu zabezpieczającego dla transakcji. Pełną listę stawek depozytu zabezpieczającego na potrzeby obliczania wolnego kapitału netto zawierają Ogólne warunki handlowe.

Aby uniknąć płacenia odsetek za przekroczenie kwoty na rachunku, musisz utrzymywać wystarczające zabezpieczenie gotówkowe gwarantujące dodatnie saldo wolnego kapitału netto.

W przypadku klientów usługi z rachunkiem Classic w razie, gdy klient zażąda dostarczenia raportów online pocztą e-mail, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 USD lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku. Opłata ta obowiązuje również w przypadku wniosków o raporty pochodzących od stron trzecich, na przykład od audytorów.

Możesz zażądać formularza 1042-S, jednak w przypadku niespełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków zostanie naliczona opłata za obsługę w wysokości 1000 EUR rocznie.

 • Możesz przedstawić dowód, że urząd IRS zażądał formularza 1042-S.
 • Grupa Saxo Group zastosowała nieprawidłową stawkę amerykańskiej ulgi podatku u źródła wobec Twojego rachunku.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba użycia więcej niż 10 formularzy, opłata przekroczy 1000 EUR rocznie.

Opłata za usługę głosowania przez pełnomocnika będzie pobierana od klientów, którzy subskrybują usługi obsługi spotkań Saxo Bank. Ponadto będzie pobierana opłata za każdy głos lub zmianę głosu.

OpisKoszt
Subskrypcja usługi
30 EUR rocznie bez VAT
Głos/zmiana głosu
5 EUR za głos bez VAT

Opłata za subskrypcję usługi będzie naliczana kwartalnie na koniec kwartału i nie będzie podlegać zwrotowi. Klienci, którzy subskrybują, a następnie anulują subskrypcję w tym samym kwartale, zostaną obciążeni pełną kwotą. W stosownych przypadkach opłata za subskrypcję usługi zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Uwaga: opłata za subskrypcję usługi zostanie naliczona po raz pierwszy pod koniec 4. kwartału 2020 r.. Za 3. kwartał 2020 r. nie zostanie ona naliczona.

Opłata za każdy głos będzie naliczana w momencie głosowania. W stosownych przypadkach opłata za poszczególne głosy zostanie przeliczona na odpowiednią walutę lokalną i będzie podlegać opłacie za przeliczenie waluty. Opłata za poszczególne głosy będzie obliczana od 3 września 2020 r. — pierwszy raz zostanie naliczona pod koniec 4. kwartału 2020 r.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz od razu zacząć?

Otwarcie rachunku zajmuje około 5 minut


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.