Opłaty ogólne

Nasze opłaty są w pełni przejrzyste, więc zawsze wiadomo, ile kosztuje handel i inwestowanie za naszym pośrednictwem.

Stan rachunku dla subkonta wynosi:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na rachunku
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji FX forward i transakcji futures na rachunku
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na rachunku

W przypadku środków zdeponowanych w Saxo Bank obowiązują następujące stopy procentowe:

Wolny kapitał netto powyżej 15 000 USD (lub równowartość):

 • Odsetki wypłacane od pełnej kwoty na rachunku w wysokości większej wartości z zestawu: rynkowe stawki bid pomniejszone o 3% lub zero

Dodatni bilans wolnego kapitału netto do 15 000 USD (lub równowartość):

 • Brak oprocentowania rachunku

Ujemny bilans wolnego kapitału netto:

 • Odsetki zostaną naliczone według rynkowych kursów ask powiększonych o 8%, jednak nigdy nie mniej niż 8%

W przypadku środków zdeponowanych w Saxo Bank obowiązują następujące stopy procentowe:

 • W przypadku dodatniego wolnego kapitału netto odsetki będą większą wartością z zestawu: rynkowe ceny bid minus marża lub zero. Odsetki będą wypłacane od pełnej kwoty dla wszystkich Stanów Rachunków.
 • W przypadku ujemnego wolnego kapitału netto odsetki będą miały wartość rynkową ask plus marża, jednak nie niższą niż marża. Odsetki będą naliczane od pełnej kwoty dla wszystkich Stanów Rachunków.

Od 1 marca 2017 r. Saxo Bank będzie stosować ujemne stopy procentowe w ramach oferty Standard w odpowiednich walutach referencyjnych. Opłata będzie dotyczyć sald powyżej progu wskazanego obecnie w poniższej tabeli.

Na głównym rachunku inwestycyjnym próg ten będzie stosowany do dostępnego wolnego kapitału netto, a w przypadku subkont — do Stanu rachunku. Ujemne odsetki będą obliczane codziennie dla salda kredytu przekraczającego próg i odciągane z głównych rachunków inwestycyjnych lub subkont na koniec każdego miesiąca za okres odsetkowy z poprzedniego miesiąca.

Stosowane stawki mogą ulec zmianie.

PrógUjemna stopa procentowa (roczna)
EUR250 000-0,40%
CHF250 000-0,75%
DKK2 000 000-0,65%
SEK2 500 000-0,50%

Handel instrumentami w walucie innej niż waluta rachunku oznacza, że przewalutowania, w tym zysków/strat z transakcji — są wykonywane przy użyciu średniej ceny FX spot, w oparciu o czas zamknięcia pozycji, plus/minus 1%. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,75%, a klienci VIP plus/minus 0,5%.

Prowizja za przewalutowanie nie dotyczy depozytu zabezpieczającego. Uwzględniane są tylko rozliczenia rzeczywistych płatności dokonywanych na lub z rachunku inwestycyjnego, np. kupowanie lub sprzedawanie akcji, płacenie lub przyjmowanie premii opcyjnej itp.

Kurs wymiany walut dla kwot zaksięgowanych na Twoim rachunku jest wyświetlany na platformach transakcyjnych w raporcie Trades Executed (Transakcje wykonane).

Opłaty powiernicze dla akcji, funduszy ETF/ETC i obligacji

W przypadku kont z pozycjami akcji, ETF/ETC lub obligacji opłata powiernicza wynosi 0,25% rocznie, z minimalną opłatą miesięczną na poziomie 5,00 EUR. Klienci Platinum korzystają z opłat na poziomie nie większym niż plus/minus 0,20% rocznie, a klienci VIP plus/minus 0,12% rocznie. Minimalna opłata powiernicza zawsze będzie naliczana dla rachunku domyślnego. Opłata powiernicza będzie obliczana codziennie przy użyciu wartości na koniec dnia i pobierana w cyklu miesięcznym. Mogą mieć zastosowanie różnice regionalne.

Opłata minimalna
Opłata powiernicza rocznie — ClassicOpłata powiernicza rocznie — PlatinumOpłata powiernicza rocznie — VIPMinimalna opłata miesięczna
Akcje i fundusze ETF/ETC0,25%0,20%0,12%5,00 EUR
Obligacje0,25%0,20%0,12%5,00 EUR

Podatek od towarów i usług (VAT)

Opłata powiernicza to usługa podlegająca opodatkowaniu VAT. Podatek VAT zostanie naliczony dla opłaty powierniczej w następujący sposób:

Osoby fizyczne

 • Mieszkające na terenie UE — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Mieszkające poza terenem UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S.

Klient korporacyjny/instytucjonalny

 • Z miejscem prowadzenia działalności w Danii — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S w przypadku podania prawidłowego identyfikatora VAT UE*. Zostanie zapewniona faktura z mechanizmem odwrotnego naliczenia podatku VAT.
 • Z miejscem prowadzenia działalności na terenie UE (poza Danią) — zostanie naliczony duński podatek VAT 25%, jeśli nie podano prawidłowego identyfikatora VAT UE.
 • Z miejscem prowadzenia działalności poza UE — podatek VAT nie zostanie naliczony przez firmę Saxo Bank A/S, ale mogą mieć zastosowanie lokalne reguły dotyczące opodatkowania VAT.

*Tylko identyfikatory VAT UE z możliwością weryfikacji za pośrednictwem witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en będą rejestrowane jako prawidłowe identyfikatory VAT UE. Jeśli nie można zweryfikować identyfikatora VAT UE, należy skontaktować się z lokalnym organem zajmującym się podatkiem VAT.

Opłata za brak aktywności w kwocie 100,00 USD — lub równoważna w walucie rachunku — zostanie naliczona, jeśli klient nie wykona żadnych transakcji na swoim rachunku w okresie 6 kolejnych miesięcy (180 dni).

Oprocentowanie będzie obliczane dziennie i rozliczane miesięcznie — w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Oprocentowanie głównego rachunku jest obliczane przy użyciu wolnego kapitału netto.

Oprocentowanie subkont jest obliczane przy użyciu Stanu rachunku.

Ponieważ wolny kapitał netto jest obliczany w oparciu o otwarte pozycje na wszystkich rachunkach, należy upewnić się, że na głównym rachunku jest dostępna wystarczająca ilość środków.

W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko naliczenia oprocentowania debetowego na głównym rachunku przekraczającego oprocentowanie wypłacane dla subkont.

Klienci otwierający zlecenia przez telefon, podczas rozmowy na czacie lub w wiadomości e-mail muszą uiścić opłatę za zlecenie ręczne w wysokości 50 EUR za zlecenie.  Z tej reguły mogą być wykluczone niektóre produkty, którymi nie można handlować na platformie.

Twój wolny kapitał netto to:

 • Dostępna gotówka wg daty rozliczenia na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus lub minus wszystkie niezrealizowane zyski lub straty z otwartych transakcji CFD, transakcji FX forward i transakcji futures na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Plus wartość rynkowa wszystkich opcji walutowych na głównym rachunku inwestycyjnym
 • Minus wszystkie depozyty zabezpieczające wymagane do finansowania otwartych pozycji na głównym rachunku inwestycyjnym i na subkontach

Depozyt zabezpieczający wolny kapitał netto

Wymóg depozytu zabezpieczającego wolny kapitał netto może się różnić od wymogu depozytu zabezpieczającego dla transakcji. Pełną listę stawek depozytu zabezpieczającego na potrzeby obliczania wolnego kapitału netto zawierają Ogólne warunki handlowe.

Aby uniknąć płacenia odsetek za przekroczenie kwoty na rachunku, musisz utrzymywać wystarczające zabezpieczenie gotówkowe gwarantujące dodatnie saldo wolnego kapitału netto.

W przypadku klientów usługi z rachunkiem Classic w razie, gdy klient zażąda dostarczenia raportów online pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 USD lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku. Opłata ta obowiązuje również w przypadku wniosków o raporty pochodzących od stron trzecich, na przykład od audytorów.

Możesz zażądać formularza 1042-S, jednak w przypadku niespełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków zostanie naliczona opłata za obsługę w wysokości 1000 EUR rocznie.

 • Możesz przedstawić dowód, że urząd IRS zażądał formularza 1042-S.
 • Grupa Saxo Group zastosowała nieprawidłową stawkę amerykańskiej ulgi podatku u źródła wobec Twojego rachunku.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba użycia więcej niż 10 formularzy, opłata przekroczy 1000 EUR rocznie.

Zobacz wszystkie nasze ceny

Korzystaj z wyjątkowo konkurencyjnych spreadów i prowizji w ramach wszystkich klas aktywów i otrzymuj jeszcze lepsze stawki w miarę zwiększania wolumenu.

Chcesz od razu zacząć?

Otwarcie rachunku zajmuje około 5 minut

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.