Generelle gebyrer

Vi tilbyder fuld transparens med hensyn til vores gebyrer. Det betyder, at du altid ved, hvad det koster at handle og investere med os.

Kontoens værdi defineres som:

 • Kontantbalancen på de individuel​le hoved- og underkonti 
 • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner CFD'er og futures på hovedhandelskontoen eller underkonti.

Rente på indestående til privatkunder under USD 15.000 (eller tilsvarende):

 • 0% p.a.

Rente på indestående til privatkunder over USD 15.000 (Eller tilsvarende) :

Rente på indestående i danske kroner (DKK) er pt.

 • 0% p.a.

Indestående på udenlandsk valuta forrentes med

 • Markedsrenten minus 3% p.a. (dog minimum 0% p.a.)
 • Der betales ikke rente for indestående i disse valuta: CNH, MXN, RON, RUB, TRY.

Negativ fri kapital

 • Markedsrenten + 8% p.a. (dog minimum 8%)

Følgende rentesatser gælder for beløb indbetalt til Saxo Bank:

 • For en positiv fri kapital skal rentesatsen svare til den af følgende, der er højest: markedets købskurser minus et tillæg eller nul. Rente betales af den samlede saldo på alle konti.
 • For en negativ fri kapital skal rentesatsen svare til markedets salgskurser plus et tillæg, men må aldrig være lavere end tillægget. Rente beregnes af den samlede saldo på alle konti.

Pr. 1. marts 2017 beregner Saxo Bank negative renter af vores standardprodukter i relevante referencevalutaer. Betalingen gælder saldi, der overstiger det til enhver tid gældende minimumsbeløb (se nedenfor).

På den primære handelskonto gælder dette minimumsbeløb for den disponible fri kapital og, i tilfælde af underkonti, for kontoens saldo. Den negative rente beregnes dagligt for kontoens kreditsaldo, der overstiger minimumsbeløbet, og debiteres de primære handelskonti eller underkonti ved udgangen af hver måned for den forrige måneds renteperiode.

Rentesatserne kan ændres.

MinimumsbeløbNegativ rente (p.a.)
EUR250,000-0.40%
CHF250,000-0.75%
DKK2,000,000-0.65%
SEK2,500,000-0.50%

Hvis der handles aktier i en anden valuta end kontovalutaen, vil der ske en automatisk valutaveksling, og der vil ved køb og salg af aktier tillægges et vekselgebyr på 0,25 % af det samlede handelsbeløb inkl. handelsomkostninger, hvor valutakursen der anvendes, er markedskursen på handelstidspunktet. 

For valutaoptioner er vekslingsgebyret plus/minus 0,1 %, og for alle andre aktivklasser er vekslingsgebyret 0,5% af det samlede handelsbeløb inkl. handelsomkostninger, hvor valutakursen der anvendes, er markedskursen på handelstidspunktet.

Alle øvrige valutatransaktioner (inklusiv overførsler til/fra og imellem dine Saxo Bank konti) laves på baggrund af den gældende spotkurs plus/minus 0,15% når beløbet er krediteret eller debiteret fra din konto. 

 

Renter udregnes på daglig basis og bogføres hver måned, dette sker indenfor syv hverdage af hver månedsafslutning.

Renten på hoved- og underkonti.

Renten på din hovedkonto hos Saxo Bank bliver udregnet på baggrund af den frie kapital, hvorimod renten på dine eventuelle underkonti udledes ud fra kontoens værdi.
 
Da den frie kapital udregnes på baggrund af åbne handelspositioner på alle dine konti, hoved- såvel som underkonti, er det vigtigt at sikre sig, at der er et tilfredsstillende kontantbeløb til rådighed på hovedkontoen. Alternativt kan man risikere, at du bliver fratrukket renter på din hovedkonto, der overstiger kreditrenten, der bliver udbetalt på din(e) underkonti.

Fri kapital defineres som:

 • Kontantbalancen på hovedhandelskontoen.
 • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, futures og børshandlede optioner på hovedhandelskontoen.
 • Minus værdien af Saxo Bank's finansieringsmarginkrav for åbne handelspositioner på alle konti.

Marginkrav til fri kapital

Se en samlet oversigt over beregninger af marginkrav til fri kapital på vores hjemmeside under fanebladet generelle forretningsbetingelser.

For at undgå at betale renter på din konto skal du have et tilstrækkeligt indestående til at sikre en positiv fri kapital.

For kunder på Classic-serviceniveauet opkræves et gebyr på USD 50 - eller det tilsvarende beløb i kontovalutaen - når klienten anmoder om, at onlinerapporter skal leveres via e-mail. Dette gebyr gælder også for anmodninger om rapporter fra tredjeparter, eksempelvis revisorer.

Du kan anmode om 1042-S-formularer, men medmindre en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt, gælder der et ekspeditionsgebyr på 1.000 EUR pr. indkomstår:

 • Du kan levere bevis på, at de amerikanske skattemyndigheder (IRS) har bedt sig om en 1042-S-formular.
 • Saxo Bank-koncernen har anvendt den forkerte amerikanske sats for kildefradrag på din konto.

Hvis der er brug for flere end 10 formularer pr. indkomstår, overstiger gebyret de 1.000 EUR pr. år.

Overførsel af aktier til en konto uden for Saxo Bank pålægges et udtrædelsesgebyr. Gebyret er som følger:

 • Danske aktier: EUR 25 pr. ISIN (maks. EUR 100)
 • Andre aktier: EUR 50 pr. ISIN (maks. EUR 160)

Se alle vores priser

Få særdeles konkurrencedygtige spreads og kurtagesatser for alle aktivklasser, og opnå endnu bedre satser i takt med stigende handelsaktivitet.

Klar til at gå i gang?

Det tager ca. 5 minutter at åbne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark
Hellerup
Danmark

Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.