Generelle opkrævninger og gebyrer

Vi tilbyder fuld gennemsigtighed med hensyn til vores gebyrer. Det betyder, at du altid ved, hvad det koster at handle og investere med os.

Fra 1. december 2021 ændrer Saxo Bank-koncernen de grundlag, der bruges til at fastsætte rentesatser gældende for kontorenter og marginfinansieringssatser.

Hvordan påvirker det dig?

Uanset om du handler aktier, Exchange Traded Funds (ETF), obligationer eller marginprodukter, forventer vi ikke, at disse ændringer kommer til at påvirke dine overordnede omkostninger i nogen væsentlig grad.

De nuværende betingelser, der gælder for indeståender på dine handelskonti med negativ rente for danske kroner, euro og schweizerfranc, forbliver uændrede.

Du finder de komplette vilkår og betingelser for rentesatser i afsnittet Rente på konto nedenfor. Marginfinansieringssatser gælder for Carry Cost og CFD-finansiering.

Hvorfor ændrer vi vores rentesatser?

Benchmark administratorer af finansielle benchmark underlægges stadig flere lovkrav. Dette påvirker Saxo Bank-koncernen, fordi vi benytter finansielle benchmark som grundlag, når vi fastsætter rentesatser.

Vores ændringer følger markedets generelle tilpasning mod alternative referencerenter (ARR) som erstatning for Interbank Offered Rate (IBOR) som f.eks. London Interbank Offered Rate (LIBOR). Offentliggørelse af LIBOR for CHF, EUR, GBP og JPY ophører den 31. december 2021.

Alternative referencerenter er blevet udviklet af arbejdsgrupper bestående af nationale og internationale brancheorganisationer, markedsdeltagere samt centralbanker og regionale centralbanker.

De er offentligt tilgængelige og er anerkendt af nationale kompetente myndigheder (NCA'er), markedsdeltagere, samt nationale og internationale finansielle brancheorganisationer.

Hvad betyder ændringerne?

Saxo Banks rentesatser vil blive fastsat med alternative referencerenter (ARR) som grundlag. Saxo Banks rentesatser anvendes i forbindelse med gældende rentetillæg for kommercielle produkter til at generere kontorentesatser eller marginfinansieringssatser. For valutaer, uden en designeret alternativ referencerente (ARR), anvendes pengemarkedsrentesatser, pengepolitiske rentesatser eller andre relevante finansielle benchmark som grundlag.

Saxo Banks rentesatser fastsættes af Saxo Bank-koncernen i henhold til bestemmelserne i de Generelle forretningsbetingelser.

For kinesisk Offshore Yuan (CNH) vil Saxo Banks rentesatser, der anvendes for kontorenter fremover variere dagligt.

Finansielle benchmark fra 1. december 2021

De finansielle benchmark, der bruges til at fastsætte Saxo Banks rentesatser for kontorente og marginfinansieringssatser pr. 1. december 2021, står anført i tabellen nedenfor.

Betingelserne for positive saldi på din handelskonto i schweizerfranc, danske kroner og euro er uændret. Du kan se betingelserne herfor i afsnittet Rente på konto.

Alle marginfinansieringssatser fastsættes dagligt, dog ikke til mindre end nul.

Saxo Bank-koncernen forbeholder sig retten til forretningsmæssigt at anvende en periodemæssig forskydning i anvendelse af finansielle benchmark, når der beregnes rentetilskrivning og bogføres rente til dine konti.

Swipe left or right for more
ValutaKonventionKontorentesatser *)Marginfinansieringssatser *)
AEDACT/360De Forenede Arabiske Emiraters centralbanks (CBUAE) reporente
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360De schweiziske nationalbanks (SNB) pengepolitiske renteSwiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Hong Kong Interbank Offered Rate for kinesisk offshore Yuan (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Danmarks Nationalbanks foliorente
EURACT/360Den Europæiske Centralbanks (ECB) indlånsfacilitetsrenteKort euro-rente (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israels (BoI) rente
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360The Equilibrium Interest Rate (TIIE) Overnight
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), officiel rente (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360Rumæniens nationalbank, indlånsrente
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Saudi-Arabiens centralbanks (SAMA) omvendte reporente
SEKACT/360Svenske korte rente (SWESTR) )
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Tyrkiske lira referencerente (TLREF)
USDACT/360Sikret dag-til-dag-finansieringsrente (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

* Gældende finansielle benchmark som grundlag for fastsættelsen af Saxo Banks rentesatser for henholdsvis kontorenter og marginfinansieringssatser.

** Under forudsætning af endelig frigivelse af Sveriges Riksbank inden d.2. september 2021. I tilfælde af at testperioden for det finansielle benchmark Swedish Short-Term Rate (SWESTR) ikke er afsluttet inden 1. december 2021, vil Sveriges Riksbanks reporente gælde som grundlag i stedet for.

Kontoværdien på kontooversigten

 • Kontantbalancen plus værdien af ikke bogførte transaktioner
 • Plus værdien af kontant-produkter/positioner
 • Plus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne margin positioner
 • Minus omkostninger for at lukke alle positioner

Kontoværdien på en underkonto

Kontoens værdi som bruges til renteberegning defineres som:

 • Kontantbalancen på underkontoen (valørdato)
 • Plus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, FX Forwards og futures på underkontoen
 • Plus markedsværdien af FX optioner på underkontoen

For indskud i valutaer med negativ rente:

Saxo Bank opkræver negativ rente ud fra nationalbankens foliorente. Betalingen gælder saldi, der overstiger de gældende beløbsgrænser (se tabellen nedenfor). Saxo Bank holder løbende øje med de rentesatser, der sættes af centralbankerne. Hvis en rentesats ændres, justerer Saxo Bank sin sats for negativ rente tilsvarende med virkning fra begyndelsen af den efterfølgende måned.

Beløbsgrænser og rentesatserne er følgende*:

 BeløbsgrænseRentesats p.a.
DKK500.000-0,50 %
EUR150.000-0,50 %
CHF150.000-0,75 %

På den primære handelskonto gælder denne beløbsgrænse for den disponible fri kapital og, i tilfælde af underkonti, for kontoværdien. Den negative rente beregnes dagligt for kontoens kreditsaldo, der overstiger beløbsgrænsen, og debiteres de primære handelskonti eller underkonti ved udgangen af hver måned for den forrige måneds renteperiode (valørdatoen er den sidste dag i den foregående måned).

Beløbsgrænsen bliver udregnet på tværs af normale handelskonti og din Aktiesparekonto (ASK). Har du derfor sammenlagt kontante midler i en given valuta på dine handelskonti samt ASK, som overstiger beløbsgrænsen, vil du blive opkrævet negativ rente.

*Rentesatserne varierer afhængigt af kundens bopælsland.

Indestående på udenlandsk valuta (uden negativ rente) forrentes med

 • Markedsrenten minus 3% p.a. (dog minimum 0% p.a.)
 • Der betales ikke rente for indestående i disse valuta: CNH, MXN, RON, RUB, TRY.

Negativ fri kapital

 • Markedsrenten + 8% p.a. (dog minimum 8% p.a.)
Valutavekslingsgebyr ved:ClassicPlatinumVIP   
FX optioner0,10%0,10%0,10%
Aktier0,50%0,25%0,25%
Kontooverførsel og overførsler mellem konti0,15%0,15%0,15%
Alt øvrig veksling0,50%0,50%0,50%

Renter udregnes på daglig basis og bogføres hver måned, dette sker indenfor syv hverdage af hver månedsafslutning.

Renten på hoved- og underkonti.

Renten på din hovedkonto hos Saxo Bank bliver udregnet på baggrund af den frie kapital, hvorimod renten på dine eventuelle underkonti udledes ud fra kontoens værdi.
 
Da den frie kapital udregnes på baggrund af åbne handelspositioner på alle dine konti, hoved- såvel som underkonti, er det vigtigt at sikre sig, at der er et tilfredsstillende kontantbeløb til rådighed på hovedkontoen. Alternativt kan man risikere, at du bliver fratrukket renter på din hovedkonto, der overstiger kreditrenten, der bliver udbetalt på din(e) underkonti.

Fri kapital defineres som:

 • Kontantbalancen på hovedhandelskontoen.
 • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, futures og børshandlede optioner på hovedhandelskontoen.
 • Minus værdien af Saxo Bank's finansieringsmarginkrav for åbne handelspositioner på alle konti.

Marginkrav til fri kapital

Se en samlet oversigt over beregninger af marginkrav til fri kapital på vores hjemmeside under fanebladet generelle forretningsbetingelser.

For at undgå at betale renter på din konto skal du have et tilstrækkeligt indestående til at sikre en positiv fri kapital.

For kunder med en Classic-konto opkræves et gebyr på USD 50 - eller det tilsvarende beløb i kontovalutaen - når kunden anmoder om, at onlinerapporter skal leveres via e-mail. Dette gebyr gælder også for anmodninger om rapporter fra tredjeparter, eksempelvis revisorer.

Du kan anmode om 1042-S-formularer, men medmindre en eller flere af nedenstående betingelser er opfyldt, gælder der et ekspeditionsgebyr på 1.000 EUR pr. indkomstår:

 • Du kan bevise, at de amerikanske skattemyndigheder (IRS) har bedt sig om en 1042-S-formular.
 • Saxo Bank-koncernen har anvendt den forkerte amerikanske sats for kildefradrag på din konto.

Hvis der er brug for flere end 10 formularer pr. indkomstår, overstiger gebyret de 1.000 EUR pr. år.

Overførsel af aktier til en konto uden for Saxo Bank pålægges et udtrædelsesgebyr. Gebyret er som følger:

 • Danske aktier: EUR 25 pr. ISIN (maks. EUR 100)
 • Andre aktier: EUR 50 pr. ISIN (maks. EUR 160)

Kunder, der abonnerer på Saxo Banks mødeservices, bliver opkrævet et servicegebyr for at kunne deltage og stemme via fuldmagt. Derudover opkræves der et gebyr pr. afgivet stemme eller ændring af stemme.

BeskrivelseOmkostninger
Serviceabonnement
30 EUR p.a. ekskl. moms
Stemme/ændring af stemme
5 EUR pr. stemme ekskl. moms

Serviceabonnementsgebyret opkræves kvartalsvist ved kvartalets afslutning og kan ikke refunderes. Kunder, der til- og framelder sig inden for samme kvartal, bliver opkrævet det fulde beløb. Hvor det er relevant, vil servicegebyret blive omregnet til lokal valuta, og der vil blive pålagt et valutaomregningsgebyr. Bemærk, at serviceabonnementsgebyret først opkræves ved afslutningen af 4. kvt. 2020. Der opkræves ikke noget serviceabonnementsgebyr for 3. kvt. 2020.

Gebyret pr. stemme opkræves på tidspunktet for stemmeafgivelse. Hvor det er relevant, vil gebyret pr. stemme blive omregnet til lokal valuta, og der vil blive pålagt et valutaomregningsgebyr. Gebyret pr. stemme påløber fra 3. september 2020 og opkræves første gang ved afslutningen af 4. kvt. 2020.

Se alle vores priser

Få særdeles konkurrencedygtige spreads og kurtagesatser for alle aktivklasser, og opnå endnu bedre satser i takt med stigende handelsaktivitet.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.