Gennemfør handel med bitcoin og ether via Saxo Bank

Opnå eksponering mod førende kryptovalutaer – uden at oprette en valutakonto – ved hjælp af Exchange Traded Notes (ETN'er).

Bitcoin Tracker One
Noteret på Nasdaq OMX Stockholm.
Handles i EUR og SEK

Invester nu

Ethereum Tracker One
Noteret på Nasdaq OMX Stockholm.
Handles i EUR og SEK

Invester nu

Krypto-ETN'ers fordele

Når du investerer i ETN'er, kan du følge bitcoins og etherums kursbevægelser mod USD, uden at du selv behøver eje fysiske mønter.

Enkelt

Du kan handle ETN'er på præcis samme måde som aktier, og du behøver ikke oprette en kryptovalutakonto.

Sikkert

De underliggende krypto mønter ejes af ETN'erne, som anvender en førende depotbank – Xabo – til opbevaring af kryptovalutaen.

Mindre risiko

Kryptomarkederne kan være meget volatile, men da der ikke anvendes gearing ved handel med ETN'er, forstærkes dine tab ikke.

Mindre handler

Én andel af en bitcoin-ETN giver eksponering mod 1/20 af en bitcoin; én andel af en ethereum-ETN svarer til 1/10 af en ether.

Når du investerer via Saxo Bank, skal du også være opmærksom på en potentiel modpartsrisiko. De ETN'er, vi tilbyder, er børsnoteret af en tredjepartsudbyder – XBT Provider AB – som opbevarer de underliggende mønter.


Risici ved kryptovalutaer

Kryptovalutaer er blevet kendt for deres ekstreme kursudsving. Kryptovalutaer giver mulighed for store gevinster, men det er vigtigt at forstå risiciene, inden man investerer.

Sikkerhed
Da kryptomarkederne stadig stort set er uden regulering, er der risiko for markedsmanipulation. Hackers har også opnået uberettiget adgang til digitale wallets og kryptobørser.

Likviditet 
De fleste bitcoins ejes af et lille antal investorer, og mange platforme og børser handler for egen regning. I tilfælde af en salgsstorm kan likviditetsproblemer betyde, at investorerne sættes på hold med hastigt faldende kurser.

Knald eller fald 
Kryptovalutaers parabolske kursstigninger er i højere grad drevet af spekulation end af indre værdi. Den første kryptoboble bristede under stor opmærksomhed i 2018, og der er er tegn på, at historien kan gentage sig.

Høj volatilitet 
I 2017 steg værdien af bitcoins med over 1.000 %, mens den faldt 80 % i begyndelsen af 2019. Siden begyndelsen af 2019 er den steget med over 800 %*, til dels takket være Facebooks indtræden i kryptouniverset.

*Pr. 1. januar 2021

Det er nemt at oprette
en konto hos Saxo Bank

Opret konto

Udfyld og indsend ansøgningen – det tager kun 3 minutter

Indsæt penge

Indbetal penge på din konto hurtigt og sikkert med betalingskort eller bankoverførsel.

Gennemfør handel

Få adgang til alle aktivklasser fra én konto

Ansvarsfraskrivelse

Ovenstående oplysninger skal ikke opfattes som et tilbud (eller en opfordring til at afgive tilbud) om at købe eller sælge valutaer, produkter eller finansielle instrumenter, foretage investeringer eller anvende en bestemt handelsstrategi. Dette materiale er udelukkende udarbejdet til brug for markedsføring og/eller information, og Saxo Bank A/S og selskabets ejere, datterselskaber og tilknyttede selskaber, uanset om de handler direkte eller via afdelingskontorer (”Saxo Bank”), fremsætter ingen erklæringer eller garantier og påtager sig intet ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne heri. Information og kommentarer er ikke ment som og udgør ikke rådgivning om finansielle forhold, investering eller handel eller nogen form for rådgivning tilbudt, anbefalet eller godkendt af Saxo Bank. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Al investering indebærer en risiko og kan medføre både gevinst og tab. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til, udenlandsk valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at sikre, at han eller hun forstår og kan påtage sig risiciene, før investeringen, salget eller transaktionen gennemføres. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse afspejler forfatterens personlige holdning og er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden forudgående eller efterfølgende varsel.

Denne ansvarsfraskrivelse er med forbehold af Saxo Banks fulde ansvarsfraskrivelse, som findes på www.home.saxo/disclaimer..

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.