Se juridisk menu

Beskyttelse af kundernes midler

Saxo Bank er medlem af Garantiformuen.


I tilfælde af at en dansk bank (herunder Saxo Bank) går i betalingsstandsning eller går konkurs, dækker Garantiformuen kundernes kontantindskud med op til EUR 100.000. Kontantindskud beregnes som det frie nettoindskud fratrukket eventuelle gældsforpligtelser til banken.

Værdipapirer vil som hovedregel ikke blive påvirket af betalingsstandsning eller konkurs og vil blive returneret til kunden. I tilfælde af at en dansk bank (herunder Saxo Bank) ikke kan returnere værdipapirer, der opbevares i depot eller forvaltes, dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. kunde.

Garantiformuen

Yderligere oplysninger om Garantiformuen og dens dækning samt en opdateret liste over medlemmer af Garantiformuen fås ved at klikke her.

Bemærk, at dine midler er beskyttet af Garantiformuen, uanset hvilken kategoriseringsstatus du har hos Saxo Bank. 

Beskyttelse af institutionelle kunders midler

Beskyttelse af kontantbeholdninger i tilfælde af Saxo Banks konkurs:

Da institutionelle kunder har status som licenserede finansielle institutioner, dækkes deres kontantbeholdninger ikke i tilfælde af Saxo Banks konkurs. Kontantbeholdninger omfatter i denne sammenhæng også nettoværdien af derivatpositioner.

Beskyttelse af værdipapirer i tilfælde af Saxo Banks konkurs:

Alle værdipapirer, som forvaltes af Saxo Bank, returneres til White Label-kunder, hvis de kan udleveres fra Saxo Banks depot.

At værdipapirerne kan udleveres, sikres ved kravet i § 95, stk. 3 i lov om fondsmæglere og investeringsservices og -aktiviteter ("Fondsmæglerloven"), som pålægger danske banker at sikre, at kundernes rettigheder til deres værdipapirer til enhver tid er garanteret, også i tilfælde af konkurs.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.