Dokumenter med central investorinformation (KID)

Formålet med dokumenter med central investorinformation "KID" (eller "KIID") er at oplyse detailinvestorer om de tilbudte produkters karakter og risici ved at give en beskrivelse af et investeringsprodukt i et nøjagtigt, faktuelt og standardiseret dokument. I nogle tilfælde indeholder KID'er statistikker om tidligere resultater. Statistikker eller tidligere resultater er ikke nogen garanti for de fremtidige resultater for det produkt, du overvejer. 

Før du fortsætter til KID'erne, skal du se den fulde ansvarsfraskrivelse og de generelle forretningsvilkår. Hvis du har nogen spørgsmål om KID'erne eller vores generelle forretningsvilkår, skal du kontakte vores kunderepræsentant, før du gennemfører nogen handler.

Nedenfor finder du Saxos KID'er.

Denne side blev senest opdateret den 19. november 2018 og vil blive gennemgået løbende.

For KID dokumenter hentet fra producenten (dvs. forskellige børser, der tilbyder børsnoterede derivater) kan du besøge det globale Saxo Group website.