Oversikt over lovmeny

Nøkkelinformasjonsdokumenter

Hensikten med nøkkelinformasjonsdokumenter (KID eller KIID) er å informere ikke-profesjonelle investorer om egenskapene til og risikoen ved produktene som tilbys, ved å beskrive investeringsproduktet i et nøyaktig, faktabasert og standardisert dokument. I noen tilfeller inneholder KID-dokumentene statistikk som viser historisk avkastning. Statistikk eller tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidige resultater til det aktuelle produktet du vurderer. 

Før du går til KID-dokumentene, vennligst les den fullstendige ansvarsfraskrivelsen og de generelle forretningsvilkårene. Hvi du har spørsmål om KID-dokumentene eller de generelle forretningsbetingelsene våre, må du kontakte kunderepresentanten din før du begynner å handle.

Nedenfor er KID-dokumenter fra Saxo.

Denne side blev senest opdateret den 19. november 2018 og vil blive gennemgået løbende.

For KID dokumenter hentet fra producenten (dvs. forskellige børser, der tilbyder børsnoterede derivater) kan du besøge det globale Saxo Group website.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.