Oversikt over lovmeny

Nøkkelinformasjonsdokumenter

Hensikten med nøkkelinformasjonsdokumenter (KID eller KIID) er å informere ikke-profesjonelle investorer om egenskapene til og risikoen ved produktene som tilbys, ved å beskrive investeringsproduktet i et nøyaktig, faktabasert og standardisert dokument. I noen tilfeller inneholder KID-dokumentene statistikk som viser historisk avkastning. Statistikk eller tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidige resultater til det aktuelle produktet du vurderer. 

Før du går til KID-dokumentene, vennligst les den fullstendige ansvarsfraskrivelsen og de generelle forretningsvilkårene. Hvi du har spørsmål om KID-dokumentene eller de generelle forretningsbetingelsene våre, må du kontakte kunderepresentanten din før du begynner å handle.

Nedenfor er KID-dokumenter fra Saxo.

Denne side blev senest opdateret den 19. november 2018 og vil blive gennemgået løbende.

For KID dokumenter hentet fra producenten (dvs. forskellige børser, der tilbyder børsnoterede derivater) kan du besøge det globale Saxo Group website.