Oversikt over lovmeny

Varsling

Saxo Group er forpliktet til å holde høyeste mulig standard for åpenhet, integritet og ansvar. Derfor har vi etablert et varslersystem, ikke bare for ansatte, men også for kunder, partnere og andre interessenter. 
Hvis du mot våre forventninger skulle oppleve at Saxo Group har brutt gjeldende lover, regelverk, retningslinjer, Saxo Groups interne retningslinjer osv., kan du melde dine bekymringer med full konfidensialitet. Hvis du foretrekker det, vil det til og med være mulig å melde fra anonymt.

Alle begrunnede mistanker rapportert via varslersystemet vil bli behandlet grundig, og i tilfeller der regelverket tillater det, vil vi gi tilbakemelding hvis du ber om det.

Lenke til vårt varslersystem: saxobank.ethicspoint.com

Hvis du har en klage som gjelder for eksempel en enkeltstående handel eller en sak hvor du ikke har mottatt et tilfredsstillende svar, bør slike hendelser vanligvis rapporteres via vår kanal for klager, som du finner her.