Oversikt over lovmeny

Varsling

Saxo Group er forpliktet til å holde høyeste mulig standard for åpenhet, integritet og ansvar. Derfor har vi etablert et varslersystem, ikke bare for ansatte, men også for kunder, partnere og andre interessenter. 
Hvis du mot våre forventninger skulle oppleve at Saxo Group har brutt gjeldende lover, regelverk, retningslinjer, Saxo Groups interne retningslinjer osv., kan du melde dine bekymringer med full konfidensialitet. Hvis du foretrekker det, vil det til og med være mulig å melde fra anonymt.

Alle begrunnede mistanker rapportert via varslersystemet vil bli behandlet grundig, og i tilfeller der regelverket tillater det, vil vi gi tilbakemelding hvis du ber om det.

Lenke til vårt varslersystem: saxobank.ethicspoint.com

Hvis du har en klage som gjelder for eksempel en enkeltstående handel eller en sak hvor du ikke har mottatt et tilfredsstillende svar, bør slike hendelser vanligvis rapporteres via vår kanal for klager, som du finner her.


Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.