Oversikt over lovmeny

Direktiv om markeder i finansielle instrumenter (MiFID)

Direktiv om markeder i finansielle instrumenter, MiFID, er et EU-direktiv som trådte i kraft 1. november 2007. Direktivet stiller en rekke krav til den europeiske finanssektoren, med mål om å introdusere ett enkelt europeisk marked for finansinstrumenter. Hovedmålet er å fremme en effektiv, transparent og integrert infrastruktur for finanshandel, inkludert å sikre en høy grad av investorbeskyttelse. Direktivet inneholder tiltak som endret og forbedret organiseringen og driften av investeringsfirmaer, gjorde handel på tvers av landegrenser lettere og samtidig skapte strategiske muligheter. 

Saxo Bank, som EU-regulert bank og investeringsfirma, faller inn under MiFIDs jurisdiksjon og har på bakgrunn av dette implementert alle nødvendige juridiske krav, protokoller og retningslinjer for å sikre full overholdelse av direktivet. Saxo Bank støtter våre partneres implementering av MiFID ved å tilby en rekke tjenester som setter partnerne i stand til å selv oppfylle sine lokale og nasjonale MiFID-krav og dermed redusere kostnadene. 

Det danske finanstilsynet overvåker danske bankers overholdelse av MiFID.

Områder i MiFID-lovgivningen som påvirker Saxo Bank A/S sine klienter og partnere

  • "Single Passport" og nye finansielle instrumenter dekket
  • Klientklassifisering – egnethetstester
  • Transparens etter handel
  • Beste utførelse
  • Transaksjonsrapportering
  • Interessekonflikter 

"Single Passport" og nye finansielle instrumenter dekket

Saxo Bank er et fullt lisensiert bank og investeringsfirma som dekkes av MiFID, og bruker MiFID Passport til å levere tjenester til kunder i andre EØS-land.

Klientklassifisering – egnethetstester

MiFID krever at firmaer klassifiserer klienter i tre hovedkategorier, som for eksempel "Eligible Counterparties", "Professional Clients" og "Retail Clients" (sistnevnte har størst grad av beskyttelse) og at firmaene vurderer hvorvidt potensielle klienter er egnet for produktene som tilbys.

Saxo Bank varsler alle klienter om klassifiseringen, og informasjonen er også tilgjengelig på plattformen.

Transparens etter handel

Saxo Bank sikrer at det oppnås transparens i transaksjonene i samsvar med MiFID. For å at investorer eller markedsdeltakere når som helst skal få tilgang til vilkårene for potensielle aksjetransaksjoner og muligheten til å verifisere betingelsene disse transaksjonene ble utført med i etterkant, publiserer Saxo Bank offentlig detaljer for fullførte aksjetransaksjoner og legger fram detaljene for gjeldende handelsmuligheter for aksjer. Mer spesifikt er alle typer handler med finansielle instrumenter, enten det er på regulerte markeder, MTF-er eller OTC (over-the-counter), underlagt transparensplikt i etterkant av handelen.

Beste utførelse

MiFID krever at investeringsfirmaer iverksetter alle rimelige tiltak for å oppnå de best mulige totalresultatene ved utføring av en ordre for en klient. De best mulige resultatene er ikke begrenset til utføringspris, men inkluderer en rekke andre faktorer som for eksempel hastighet, sannsynlighet for utførelse og sannsynlighet for oppgjør.

Saxo Banks retningslinjer for beste utførelse gir transparens i forhold til kundenes midler, for å sikre best mulig utførelse ved hjelp av følgende: (i) avansert teknologi for ruting, overvåkning og utføring av ordrer; (ii) nøye vurdering av elementene i ordreutførelsen; (iii) jevnlig og grundig gjennomgang av den overordnede kvaliteten på utføringen. Retningslinjene er tilgjengelige her.

Transaksjonsrapportering

Saxo Bank må rapportere alle transaksjoner til det danske finanstilsynet.

Interessekonflikter

I samsvar med MiFID identifiserer og avdekker Saxo Bank Groups retningslinjer for interessekonflikter en rekke omstendigheter som kan utgjøre eller gi opphav til en interessekonflikt, som potensielt, men ikke nødvendigvis, medfører betydelig risiko for skade på interessene til én eller flere klienter. Retningslinjene er tilgjengelige her.

Hvis du har spørsmål angående MiFID og betydningen for handelen din, kan du kontakte din kontoansvarlige.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.