Oversikt over lovmeny

Forespørsler om personopplysninger

Når opplysningene dine oppbevares og behandles av Saxo, har du en rekke personvernrettigheter. For å bruke disse rettighetene kan du benytte skjemaet nedenfor. Vær så spesifikk som mulig, slik at vi kan svare raskt på forespørselen din.

Hvis du er kunde, må du logge inn og sende inn forespørselen din via plattformen slik at vi kan identifisere deg.

Hvis du sender inn en forespørsel på vegne av noen andre, vennligst spesifiser dette i forespørselen.

Vi svarer på forespørselen din innen én måned.

Se vår retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Forespørselsskjema (eksisterende kunde)

Forespørselsskjema (annet)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.