Retningslinjer for personvern

Saxo Bank A/S (“Saxo Bank”) og/eller dets partnere og underleverandører (“Saxo Bank Group”, “vi”, “oss”) ønsker å informere deg om at ditt personvern på Internett er noe av det aller viktigste for oss.  Vår suksess som virksomhet avhenger av vår mulighet til å ivareta klientenes tillit. Under driften samler vi inn informasjon om brukerne våre, og vi ønsker å informere deg om hvilken type informasjon vi henter inn, hva vi gjør med den og hvordan du kan korrigere eller endre informasjonen du oppgir til oss.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene kun gjelder for webområder som driftes av et medlem i Saxo Bank Group, og ikke for andre organisasjoner eller personer vi henviser til på slike webområder gjennom bannere eller koblinger.

Informasjon som samles inn

Når du registrerer deg for en demokonto eller en vanlig konto hos en enhet i Saxo Bank Group, samles følgende opplysninger inn om deg (”Dine data”) og disse lagres for administrative, servicerelaterte og/eller juridiske formål.

  • Personopplysninger, som for eksempel navn, adresser, personlig registreringsnummer og e-postadresser osv. (”Personlige opplysninger”)
  • Økonomisk informasjon (”Økonomisk informasjon”) for kredittvurdering
  • Informasjon om trafikkmønster og IP-adresser for webområdet

Dataene lagres og holdes konfidensielle i henhold til lovgivningen om beskyttelse av personlige opplysninger og behandling av disse, som gjelder i jurisdiksjonen der enheten i Saxo Bank Group som du har registrert deg hos, er hjemmehørende. Ytterligere informasjon finnes under delen om videreformidling av personlige opplysninger.

Bruk av informasjonskapsler

Saxo Bank Group bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon. En informasjonskapsel er en liten datafil som et webområde lagrer på datamaskinens harddisk. Hensikten med filen er å registrere besøkene dine på webområdet.

Med informasjonskapsler kan vi forbedre brukervennligheten, blant annet ved passordene og visningsinnstillingene dine huskes. Dermed kan du besøke mange deler av webområdet som er ”kun for medlemmer”, uten å måtte registrere deg på nytt.

I tillegg brukes informasjonskapslene av oss til å måle aktiviteten på webområdet og foreta forbedringer og oppdateringer basert på hvilke områder som er populære og hvilke som ikke er det.

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å innhente informasjon som ikke opprinnelig ble sendt i en informasjonskapsel.

Vi bruker ikke informasjon som overføres via informasjonskapsler til direkte promotering eller markedsføring uten ditt samtykke.

Bruk av informasjon som samles inn hos Saxo Bank Group

Saxo Bank Group bruker både personlig og samlet informasjon som samles inn, til flere formål.

Informasjonen brukes til følgende:

  • Å forbedre innholdet på webområdet
  • Å tilpasse innholdet og/eller utformingen av webområdet for hver enkelt bruker
  • Å varsle brukere om oppdateringer til webområdet
  • Å sende ut nyhetsbrev eller informasjon om andre muligheter som vi tror vil være av interesse for deg. Vi sender dette kun til deg hvis du har angitt at du ønsker å motta slik informasjon, og hvis du ikke ønsker å motta informasjonen, er det bare å ta kontakt med oss.

Personlige opplysninger samles inn når brukerne oppgir personlige opplysninger til oss ved registrering for medlemskap eller ved en nettbasert søknad om konto. Vi begrenser innsamlingen av personlige opplysninger til det omfanget som er nødvendig for oss for å administrere virksomheten vår og gi deg enestående service.

Informasjon om trafikkmønster inkluderer informasjon om hvilke websider brukerne har tilgang til eller besøker, og hvor mange brukere som logger seg på webområdene hver dag. Denne typen informasjon brukes kun i samlet form, som betyr at individuelle brukere ikke kan identifiseres.

Vi kan også bruke informasjonen vi samler inn til å informere deg om nye produkter eller tjenester som er tilgjengelig eller under utarbeiding, tekniske problemer, undersøkelser om kundetilfredshet eller kontooppdateringer og relaterte formål.

E-postadressen din kan brukes av Saxo Bank Group i forhold til produkter og tjenester (inkludert eventuelle markedsføringskampanjer som er relatert til disse produktene og tjenestene). Hvis du ikke ønsker å motta slikt markedsføringsmateriale, kan du gi beskjed om dette i en e-post til MTSupport@SaxoBank.com.

Videreformidling av personlige opplysninger

Saxo Bank Groups medarbeidere, styremedlemmer, tillitsvalgte og/eller representanter er forpliktet i henhold til loven å behandle personlige opplysninger konfidensielt, og kan ikke videreformidle eller bruke dine data uten juridisk begrunnelse.

Alle data er underlagt denne omfattende beskyttelsen, og kan kun videreformidles til tredjeparter, som for eksempel administrative eller juridiske enheter, hvis Saxo Bank Group pålegges å gjøre dette i henhold til gjeldende lovgivning, eller hvis du har gitt skriftlig samtykke til slik utlevering. Du kan trekke tilbake slikt samtykke eller endre omfanget av det til enhver tid.

Uten hensyn til det ovennevnte kan Saxo Bank Group videreformidle følgende opplysninger:

Generelle kundedata, som for eksempel navn, adresse og personlig registreringsnummer, til firmaer som utfører administrative oppgaver for Saxo Bank

Kundedata om firmakunder til finansinstiusjoner for markedsførings- og rådgiviningsformål, underlagt profesjonell taushetsplikt

Innsikt

I samsvar med bestemmelsene i den danske loven om behandling av personlige opplysninger har enhver kunde hos Saxo Bank rett til å bli informert om dataene som Saxo Bank innehar om personen/enheten. Saxo Bank kan belaste et gebyr for å utlevere slik informasjon skriftlig til kunden, i henhold til satser fastsatt av det danske justisdepartementet.

Hvis dataene vi innehar om deg, viser seg å være unøyaktige eller utdaterte, korrigerer vi den umiddelbart på forespørsel.

Slik korrigerer du informasjon hos Saxo Bank Group

Du kan også endre dataene på eget initiativ ved å gå til siden ”Edit your Profile” (rediger din profil) som du finner i hovedmenyen under ”Member menu” (medlemsmeny). Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du ta kontakt med oss via e-post på servicecenter@saxoworld.com eller ved å ringe oss på +45 39 77 40 00.