Oversikt over lovmeny

Opphavsrett

Alt innhold på webområdet saxobank.com tilhører Saxo Bank, med mindre annet er angitt. For sider der ingen tredjepartsrettigheter er angitt (i erklæringen om opphavsrett nederst på hver side), gjelder følgende regler:

  • Du kan skrive ut sidene og lagre en kopi på datamaskinen til personlig bruk.
  • Du kan ikke distribuere informasjonen til andre, men du kan henvise til meninger og informasjon på webområdet hvis du inkluderer en klar referanse til Saxo Bank og til webområdet og fraskrivelsen på saxobank.com.
  • Du kan også koble til hvilken som helst del av webområdet hvis navnet saxobank.com tydelig framgår av linken, hvis det åpner siden i et nytt nettleservindu og ikke i en fremmed ramme.

Ingen annen bruk av webområdet og dets innhold enn det som er beskrevet ovenfor er tillatt , med mindre dette framgår i en skriftlig tillatelse fra Saxo Bank.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.