Oversikt over lovmeny

Opphavsrett

Alt innhold på webområdet saxobank.com tilhører Saxo Bank, med mindre annet er angitt. For sider der ingen tredjepartsrettigheter er angitt (i erklæringen om opphavsrett nederst på hver side), gjelder følgende regler:

  • Du kan skrive ut sidene og lagre en kopi på datamaskinen til personlig bruk.
  • Du kan ikke distribuere informasjonen til andre, men du kan henvise til meninger og informasjon på webområdet hvis du inkluderer en klar referanse til Saxo Bank og til webområdet og fraskrivelsen på saxobank.com.
  • Du kan også koble til hvilken som helst del av webområdet hvis navnet saxobank.com tydelig framgår av linken, hvis det åpner siden i et nytt nettleservindu og ikke i en fremmed ramme.

Ingen annen bruk av webområdet og dets innhold enn det som er beskrevet ovenfor er tillatt , med mindre dette framgår i en skriftlig tillatelse fra Saxo Bank.