Wyświetl menu prawne

Copyright

All content of the www.home.saxo website is the property of Saxo Bank unless otherwise stated. For pages where no third-party rights are listed (in the copyright statement at the bottom of each page), the following rules apply:

  • You may print the pages and store one copy on your PC for personal use.
  • You may not distribute the information to others but you may quote opinions and information on the site if you include a clear reference to Saxo Bank and to the website and to the disclaimer available on www.home.saxo. 
  • You may also link to any portion of the site if the link clearly states the name of www.home.saxo and if it opens the page in a new browser window and not in a foreign frameset.

No other uses of the website and its content than the ones described above are allowed or may be inferred unless expressly permitted in writing by Saxo Bank.

 

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.