Centrum mediów

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz cytatu dotyczącego rynków finansowych, czy też wglądu w obszary działalności Saxo Group, eksperci Saxo i rzecznicy są zawsze dostępni, by przekazywać mediom swoje komentarze.

Dziennikarzy zachęcamy do kierowania swoich zapytań do podanej poniżej osoby do kontaktu dla prasy globalnie ze strony Saxo Group.

Kontakt dla mediów

Steffen Wegner Mortensen

Dyrektor ds. PR i spraw publicznych

Business:
+45 3977 6343
Email:
+45 3065 4300
Email:
STEM@saxobank.com
Lasse Lilholt

Lasse Lilholt

Menedżer ds. PR i komunikacji

Business:
+45 3977 6344
Email:
+45 5358 6015
Email:
LASL@saxobank.com

Andrea Harding Vinjebo

Koordynator PR

Business:
+45 3977 1912
Email:
ANDV@saxobank.com

Hans Christian Hauerbach

Koordynator PR

Business:
+45 3977 6307
Email:
HANH@saxobank.com

Rzecznicy Zespołu Kierowniczego

Kim Fournais

Współzałożyciel i dyrektor generalny Saxo Bank

Steen Blaafalk

Dyrektor ds. finansów i ryzyka

Søren Kyhl

Zastępca dyrektora generalnego i dyrektor operacyjny

Damian Bunce

Dyrektor ds. handlu

Ashok Kalyanswamy

Dyrektor ds. informatyki

Stig Christensen

Dyrektor ds. kadr

Rzecznicy zespołu ekspertów

Steen Jakobsen

Główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii towarowej

John Hardy

Dyrektor ds. strategii na rynku walutowym

Peter Garnry

Dyrektor Działu Strategii Akcyjnych

Kay Van-Petersen

Globalny Specjalista ds. Strategii Makro

Christopher Dembik

Dyrektor Działu Analiz Makro

Althea Spinozzi

Specjalistka ds. Instrumentów Dłużnych

Eleanor Creagh

Specjalistka ds. strategi rynku australijskiego

Biblioteka obrazów Saxo Group

Logo Saxo Group

Wersja logo

Mały | Duży

Główna siedziba Saxo Group

Zdjęcie budynku z zewnątrz nr 1

Mały | Duży

Główna siedziba Saxo Group

Zdjęcie budynku z zewnątrz nr 2

Mały | Duży

Główna siedziba Saxo Group

Zdjęcie budynku z zewnątrz nr 3

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 1

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 2

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 3

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 4

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 5

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 6

Mały | Duży

Biblioteka obrazów Rzeczników Zespołu Ekspertów

Kim Fournais

Zdjęcie portretowe 1

Mały | Duży

Kim Fournais

Zdjęcie portretowe 2

Mały | Duży

Søren Kyhl

Portrait 1

Mały | Duży

Steen Blaafalk

Portrait 1

Mały | Duży

Damian Bunce

Portrait 1

Mały | Duży

Ashok Kalyanswamy

Portrait 1

Mały | Duży

Stig Christensen

Portrait 1

Mały | Duży

Biblioteka obrazów Rzeczników Zespołu Ekspertów

Steen Jakobsen

Portrait 1

Mały | Duży

John Hardy

Portrait 1

Mały | Duży

Ole Hansen

Portrait 1

Mały | Duży

Peter Garnry

Portrait 1

Mały | Duży

Kay Van-Petersen

Portrait 1

Mały | Duży

Christopher Dembik

Portrait 1

Mały | Duży

Althea Spinozzi

Portrait 1

Mały | Duży

Eleanor Creagh

Portrait 1

Mały | Duży