Centrum mediów

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz cytatu dotyczącego rynków finansowych, czy też wglądu w obszary działalności Saxo Group, eksperci Saxo i rzecznicy są zawsze dostępni, by przekazywać mediom swoje komentarze.

Dziennikarzy zachęcamy do kierowania swoich zapytań do podanej poniżej osoby do kontaktu dla prasy globalnie ze strony Saxo Group.

Steffen Wegner Mortensen

Dyrektor ds. PR i spraw publicznych

Business:
+45 3977 6343
Telefon komórkowy:
+45 3065 4300
E-Mail:
STEM@saxobank.com

Lasse Lilholt

Menedżer ds. PR i komunikacji

Business:
+45 3977 6344
Telefon komórkowy:
+45 5358 6015
E-Mail:
LASL@saxobank.com

Filip Vestergaard Poswiata

Koordynator PR

Business:
+45 3977 4698
E-Mail:
FILP@saxobank.com

Andreas Oredson Jørgensen

Koordynator PR

Business:
+45 3977 4379
E-Mail:
andj@saxobank.com

Kim Fournais

Współzałożyciel i dyrektor generalny Saxo Bank

Kim Fournais jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Saxo Bank. Piastował różne stanowiska w sektorze usług finansowych, zanim w 1992 r. założył wraz z Larsem Seierem Christensenem Saxo Bank pod firmą Midas. Fournais sam kierował Midasem do 1995 r., kiedy to Seier Christensen dołączył do niego jako drugi dyrektor generalny.

Steen Blaafalk

Dyrektor ds. finansów i ryzyka

Steen Blaafalk jest globalnym dyrektorem Działu Finansów i Ryzyka w Saxo Bank oraz członkiem zarządu. Odpowiada za zarządzanie wszystkimi kwestiami związanymi z przepisami prawa, compliance, finansami i ryzykiem, a także za analitykę biznesową w banku.

Søren Kyhl

Zastępca dyrektora generalnego i dyrektor operacyjny

Søren Kyhl jest zastępcą dyrektora generalnego i dyrektorem operacyjnym oraz członkiem zarządu odpowiedzialnym za codzienne operacje i działania. Do jego obowiązków należy nadzorowanie działań cyfrowych banku, marketingu oraz analiza danych.

Damian Bunce

Dyrektor ds. handlu

Damian Bunce jest dyrektorem ds. handlu, członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. dystrybucji globalnej i usług dla klientów w Saxo Bank. Odpowiada on za pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój bazy kluczowych klientów detaliczynych oraz biznesowych.

Ashok Kalyanswamy

Dyrektor ds. informatyki

Ashok Kalyanswamy jest dyrektorem ds. informacji w Saxo Bank i członkiem zespołu kierowniczego banku. Odpowiada za wyznaczanie kierunku strategicznego i działania globalnej organizacji informatycznej Saxo Bank. Jest on liderem zespołu informatycznego Saxo, zatrudniającego około 500 pracowników.

Stig Christensen

Dyrektor ds. kadr

Stig Christensen jest dyrektorem ds. zasobów grupy w Saxo Bank i odpowiada za zarządzanie wszystkimi zadaniami w zakresie zasobów ludzkich. Nadzoruje on wszystkie działania związane z planowaniem i realizacją strategii biznesowej dotyczącej zasobów ludzkich.

Steen Jakobsen

Główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji

Steen Jakobsen dołączył do Saxo Bank w 2000 r., zaś od 2009 r. pracuje jako główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji. Koncentruje się na realizowaniu strategii alokacji aktywów oraz analizie ogólnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku oraz analizę techniczną.

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii towarowej

Ole Hansen dołączył do Saxo Bank w 2008 r. Od 2010 r. jest dyrektorem ds. strategii towarowej. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz globalnych rynków towarowych w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku i analizę techniczną.

John Hardy

Dyrektor ds. strategii na rynku walutowym

John Hardy dołączył do Saxo Bank w 2002 r., zaś dyrektorem ds. strategii na rynku walutowym jest od października 2007 r. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz na rynku walutowym w oparciu o fundamenty, zmiany w makroekonomii oraz analizę techniczną.

Peter Garnry

Dyrektor Działu Strategii Akcyjnych

Peter Garnry dołączył do Saxo Bank w 2010 roku. Jest dyrektorem działu strategii akcyjnych. W 2016 roku stanął na czele zespołu ds. strategii ilościowych, który koncentruje się na tym, jak zastosować modele komputerowe na rynkach finansowych. Opracowuje strategie inwestycyjne i analizuje rynki akcji, jak również akcje poszczególnych spółek, stosując statystykę i modele.

Kay Van-Petersen

Globalny Specjalista ds. Strategii Makro

Kay Van-Pertersen dołączył w 2014 r. do oddziału Saxo Bank w Singapurze jako globalny specjalista ds. strategii makro. Jego głównym zadaniem jest realizowanie strategii i opracowywanie analiz dla różnych klas aktywów w oparciu o polityki monetarne i fiskalne, globalną sytuację geopolityczną oraz inne podstawowe czynniki makroekonomiczne. Uwzględnia on też nastroje na rynku, kwestie techniczne i wpływ momentum.

Simon Fasdal

Dyrektor Działu Instrumentów Dłużnych

Simon Fasdal dołączył do Saxo Bank w 2011 roku. Jest dyrektorem działu instrumnetów dłużnych. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz rynków obligacji w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku i analizę techniczną.

Christopher Dembik

Dyrektor Działu Analiz Makro

Christopher Dembik dołączył do Saxo Bank w 2014 r. Od 2016 r. jest dyrektorem działu analiz makro. Koncentruje się on na opracowywaniu analiz polityki pieniężnej i światowych czynników makro w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku oraz analizę techniczną.

Althea Spinozzi

Specjalistka ds. Instrumentów Dłużnych

Althea Spinozzi dołączyła do Saxo Bank w 2017 roku i pełni rolę specjalistki ds. instrumentów dłużnych. Przygotowuje ona analizy oraz współpracuje bezpośrednio z klientami, pomagając im w wybieraniu obligacji i handlowaniu nimi. Korzystając ze swojego doświadczenia w dziedzinie zadłużeń z dźwignią finansową, Althea skupia się przede wszystkim na obligacjach o wysokiej rentowności oraz korporacyjnych o atrakcyjnym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

Eleanor Creagh

Specjalistka ds. strategi rynku australijskiego

Eleanor Creagh dołączyła do Saxo Bank w 2018 roku i zajmuje się strategią banku w zakresie rynków australijskich. Odpowiada za tworzenie, wdrażanie i monitorowanie strategii dla rynku akcji oraz przeprowadzanie analiz dla inwestorów indywidualnych, a także opracowywanie modeli ilościowych i dostosowanych modeli matematycznych dla klientów instytucjonalnych.

Logo Saxo Group

Wersja logo

Mały | Duży

Główna siedziba Saxo Group

Zdjęcie budynku z zewnątrz nr 1

Mały | Duży

Główna siedziba Saxo Group

Zdjęcie budynku z zewnątrz nr 2

Mały | Duży

Główna siedziba Saxo Group

Zdjęcie budynku z zewnątrz nr 3

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 1

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 2

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 3

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 4

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 5

Mały | Duży

Saxo Group Headquarters

Building Interior 6

Mały | Duży

Kim Fournais

Zdjęcie portretowe 1

Mały | Duży

Kim Fournais

Zdjęcie portretowe 2

Mały | Duży

Søren Kyhl

Portrait 1

Mały | Duży

Steen Blaafalk

Portrait 1

Mały | Duży

Damian Bunce

Portrait 1

Mały | Duży

Ashok Kalyanswamy

Portrait 1

Mały | Duży

Stig Christensen

Portrait 1

Mały | Duży

Steen Jakobsen

Portrait 1

Mały | Duży

John Hardy

Portrait 1

Mały | Duży

Ole Hansen

Portrait 1

Mały | Duży

Peter Garnry

Portrait 1

Mały | Duży

Simon Fasdal

Portrait 1

Mały | Duży

Kay Van-Petersen

Portrait 1

Mały | Duży

Christopher Dembik

Portrait 1

Mały | Duży

Althea Spinozzi

Portrait 1

Mały | Duży

Eleanor Creagh

Portrait 1

Mały | Duży