O Saxo Group

Saxo Group to wiodąca spółka technologiczna działająca w sektorze bankowości inwestycyjnej, która ma za sobą ponad dwadzieścia lat rozwoju i sukcesów.

Raz po raz przyczyniała się do rewolucji, które odmieniały oblicze branży, napędzana zawsze tym samym dążeniem, co obecnie. Saxo ułatwia inwestowanie i dokonywanie transakcji w wielu klasach aktywów, zapewniając dostęp do globalnych rynków finansowych, nowatorskiej technologii oraz wiedzy fachowej.

Saxo Group to ogólnoświatowy internetowy bank inwestycyjny podlegający przepisom prawa UE; ma siedzibę główną w Kopenhadze i działa w centrach finansowych na całym świecie, w miastach takich jak Londyn, Singapur, Paryż, Zurych, Dubaj i Tokio.

W Saxo ułatwiamy przeprowadzanie transakcji i inwestowanie klientom indywidualnym i instytucjonalnym, zapewniając dostęp do globalnych rynków oraz szerokiej gamy klas aktywów i instrumentów, którymi można obracać. Wszystko to jest dostępne za pośrednictwem solidnych, intuicyjnych platform transakcyjnych, na których znajduje się wszystko — od spersonalizowanych list obserwowanych pozycji po dostosowane do indywidualnych potrzeb wykresy, filtry wiadomości oraz narzędzia zarządzania ryzykiem.

Odkąd Saxo Bank wszedł na rynek w 1992 roku, stał się w Danii jedną z marek darzonych największym zaufaniem w branży transakcji i inwestycji online. Naszym celem jest oferowanie obsługi na coraz lepszym poziomie, coraz bogatszej oferty, lepszych technologii i bardziej konkurencyjnych cen; nadal będziemy zapewniać to, czego klienci nauczyli się oczekiwać od podmiotu zajmującego się obrotem instrumentami finansowymi online — a nawet więcej niż tylko to.

Główna siedziba Saxo Group w Kopenhadze, w Danii.

Podstawą istnienia Saxo jest baza klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz nowoczesna technologia finansowa. Na tym fundamencie tworzymy narzędzia, dzięki którym klienci osiągają sukces, a czas, miejsce, rynek czy klasa aktywów nie stanowią dla nich żadnego ograniczenia.

Zobacz najważniejsze fakty o Saxo Group

Saxo Bank jest niezwykle dumny z faktu, że ma okazję uczestniczyć we Wspólnym Stałym Komitecie ds. Rynku Walutowego pod auspicjami Banku Anglii (Bank of England’s FX Joint Standing Committee), którego celem jest przegląd i opracowanie tej ważnej i bezprecedensowej inicjatywy branżowej.


Przyjęliśmy kodeks Globalny kodeks w zakresie rynku walutowego, gdyż ma on kluczowe znaczenie dla zwiększenia rzetelności w branży walutowej, i możemy potwierdzić, że podjęliśmy odpowiednie kroki w celu dostosowania naszej działalności do jego zasad.

Oświadczenie Saxo Bank dotyczące zaangażowania w Globalny kodeks w zakresie rynku walutowego znajduje się tutaj.

Więcej informacji na temat Globalnego kodeksu w zakresie rynku walutowego (w tym sam kodeks) znajduje się tutaj.

Aby podkreślić nasze dążenie do zapewniania klientom sprawiedliwych wyników, wspierania otwartości i przejrzystości oraz zapewniania wglądu w nasz unikatowy model biznesowy, Saxo Bank podjął inicjatywę mającą na celu publikację Rozszerzonego ujawnienia informacji. Rozszerzone ujawnienie informacji zapewnia wgląd w instrumenty motywacyjne maklera, stabilność maklera, dźwignię finansową i wyniki klienta jako dowód pełnej zbieżności interesów Saxo Bank i naszych klientów.

Nasze pełne ujawnienie informacji można znaleźć tutaj.

Jako duński bank posiadający wszelkie wymagane licencje, objęty odpowiednimi regulacjami, Saxo Group stosuje się do zaleceń publikowanych przez Stowarzyszenie Duńskich Bankowców. Kliknij łącze poniżej, aby przeczytać o tym, jak Saxo stosuje się do tych zaleceń.

Filozofia Saxo Group

Nagrody

Platformy inwestycyjne i transakcyjne Saxo dały swobodę działania traderom z całego świata. Konsekwentnie zdobywają dowody najwyższego uznania w sektorze; opracowano je tak, by zapewniały funkcje, szybkość działania i wyniki, jakich klienci potrzebują.

Zobacz wszystkie Nagrody

Saxo Bank A/S jest bankiem europejskim posiadającym wszelkie wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności; nadzór nad nim sprawuje duński urząd nadzoru finansowego (FSA). Saxo Bank A/S podlega rygorystycznym przepisom dyrektyw UE w zakresie sprawozdawczości finansowej i szczególnym uregulowaniom dotyczącym obsługi klientów.

Europejska dyrektywa o usługach inwestycyjnych weszła w życie w 1996 r., a już 2 maja tego samego roku Saxo Bank A/S (wówczas znany jako Midas A/S) jako pierwszy duński broker uzyskał na jej podstawie licencję. W czerwcu 2001 r. duński urząd nadzoru finansowego udzielił nam licencji na prowadzenie działalności bankowej. Jednocześnie nastąpiła oficjalna zmiana naszej nazwy na Saxo Bank A/S.

Zobacz wszystkie informacje prawne