Zrównoważony rozwój w Saxo

W Saxo wierzymy, że sukces finansowy i zrównoważony rozwój idą w parze. Dążymy do tego, aby nasi klienci mogli podejmować świadome decyzje inwestycyjne dotyczące ich celów finansowych oraz wywierać pozytywny, zrównoważony wpływ na kwestie, które są dla nich ważne. Zobowiązujemy się do uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na naszych platformach, w produktach i usługach oraz do wspierania zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach. Wierzymy, że pomoże to zbudować lepszą przyszłość z korzyścią dla wszystkich.

W 2022 roku wdrożyliśmy naszą pierwszą Strategię Zrównoważonego Rozwoju, aby zapewnić konsekwentne skupienie się na zrównoważonym rozwoju w całej naszej działalności, zidentyfikować konkretne sposoby mierzenia postępów oraz prowadzić wywierające rzeczywisty wpływ działania w całej naszej organizacji, które dotyczą zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych celów. Od tego czasu z roku na rok rozwijamy tę strategię, poszerzając wiedzę o tym, jak Saxo Bank wpływa na różne czynniki w sferze środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Obecne globalne czynniki strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały ustalone tak, aby w znaczący sposób wspierać strategię biznesową i cele biznesowe. Z biegiem czasu nasze szczegółowe cele i wskaźniki postępu będą ewoluować, przy czym nadal będziemy koncentrować się na oddziaływaniu w tych obszarach.

Strategiczne czynniki zrównoważonego rozwoju

Obszary, w których mamy największy wpływ na zrównoważony rozwój

 • Umożliwianie klientom odpowiedzialnego inwestowania

  Umożliwianie klientom odpowiedzialnego inwestowania

  Umożliwianie klientom odpowiedzialnego inwestowania i informowanie ich o tych możliwościach


  Umożliwiamy klientom odpowiedzialne inwestowanie w różnorodną gamę produktów finansowych za pośrednictwem naszej intuicyjnej platformy i rozwiązań.

  Staramy się również poszerzać ich wiedzę w sferze odpowiedzialnego inwestowania poprzez starannie opracowane informacje zapewniające aktualne, istotne, angażujące i praktyczne opinie.

  Łącząc zaawansowane rozwiązania, inspirujące treści i dostęp do możliwości inwestycyjnych, które są zgodne z wartościami naszych klientów, Saxo umożliwia dokonywanie odpowiedzialnych oraz skutecznych wyborów inwestycyjnych.

 • Świadomość ekologiczna

  Świadomość ekologiczna

  Zdecydowane wsparcie zrównoważonego środowiskowo inwestowania


  Naszą ambicją jest włączenie świadomości ekologicznej do naszej działalności i angażujemy się na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

  Największa część naszego śladu węglowego pochodzi z naszej oferty cyfrowej, dlatego konieczne jest, abyśmy przechodzili na rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, zmniejszenia emisji, których można uniknąć oraz inwestowania w przyszłość naszej planety.

  Działalność Saxo Bank powinna bazować na pozyskiwanej lokalnie odnawialnej energii i musimy nieustannie poszukiwać skutecznych sposobów zmniejszania możliwych do uniknięcia emisji w całej firmie.

 • sustainability_brain_icon

  Biznes zorientowany na przyszłość

  Dążenie do osiągnięcia obustronnych korzyści we wszystkich naszych działaniach we współpracy z naszymi interesariuszami


  Kładziemy duży nacisk na etyczne postępowanie, odpowiedzialne praktyki biznesowe i wspieranie inkluzywnego miejsca pracy.

  Dążymy do tego, aby wszystkie relacje w całym naszym łańcuchu wartości były zbudowane na zaufaniu oraz podejściu korzystnym dla obu stron.

  Rezultatem jest rozpoznawalna na całym świecie oferta, która jest zorientowana na użytkownika i bezpieczna – oraz miejsce pracy, które dąży do różnorodności wśród pracowników, integracji w ramach naszej kultury i równości, jeśli chodzi o podejście do generowania wartości dla wszystkich interesariuszy Saxo.

  Dokumentacja wsparcia ESG


  Philip Heymans Alle 15
  2900 Hellerup
  Dania

  Skontaktuj się z Saxo

  Wybierz region

  Polska
  Polska

  Poznaj ryzyko
  Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

  Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


  Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.