Udržitelnost v Saxo Bank

V Saxo Bank věříme, že finanční úspěch a udržitelnost jdou ruku v ruce. Usilujeme o to, abychom klientům umožňovali přijímat informovaná investiční rozhodnutí, která jsou v souladu s jejich finančními cíli, a abychom měli pozitivní a udržitelný vliv na záležitosti, které jsou pro ně podstatné. Usilujeme o začleňování faktorů životního prostředí, sociální problematiky a řízení (ESG) do našich platforem, produktů a služeb a prosazování udržitelnosti ve všech našich činnostech. Věříme, že tím pomůžeme vybudovat lepší budoucnost pro všechny.

V roce 2022 jsme zahájili naši první strategii udržitelnosti s cílem zajistit jednotné zaměření na udržitelnost v celém našem podnikání, identifikovat konkrétní způsoby měření našeho pokroku a zavést smysluplná opatření v celé naší organizaci se zaměřením na krátkodobé i dlouhodobé cíle. Od té doby tuto strategii každý rok rozšiřujeme, protože se dozvídáme stále více o tom, jak Saxo Bank ovlivňuje různé faktory ESG a jak je jimi ovlivňována.

Naše současné globální strategické snahy v oblasti udržitelnosti jsou zaměřeny tak, aby smysluplně podporovaly naši obchodní strategii a cíle a byly její nedílnou součástí. Naše konkrétní cíle a ukazatele pokroku se budou průběžně vyvíjet, ale zaměření na vliv v těchto oblastech zůstane zachováno.

Naše strategické snahy v oblasti udržitelnosti

Kde máme největší vliv na udržitelnost

 • Podpora odpovědného investování

  Podpora odpovědného investování

  Podpora a vzdělávání klientů k odpovědnému investování


  Prostřednictvím naší intuitivní platformy a nástrojů umožňujeme klientům investovat do pestré škály odpovědných finančních produktů.

  Snažíme se také rozšířit jejich znalosti a prohloubit porozumění odpovědnému investování prostřednictvím informativního obsahu, který je promyšleně navržen tak, aby poskytoval včasné, relevantní, poutavé a užitečné poznatky.

  Spojením výkonných nástrojů, inspirativního obsahu a přístupu k investičním příležitostem, které jsou v souladu s hodnotami našich klientů, umožňuje Saxo Bank odpovědná a účinná investiční rozhodnutí.

 • Uvědomělý přístup k životnímu prostředí

  Uvědomělý přístup k životnímu prostředí

  Podpora udržitelného investování  Usilujeme o to, abychom při podnikání uvědoměle přistupovali k životnímu prostředí, a jsme odhodláni být součástí udržitelnější budoucnosti.

  Největší část naší stopy pochází z digitálních produktů, a proto je nezbytné, abychom se snažili přecházet na energii z obnovitelných zdrojů, omezovali zbytečné emise a investovali do budoucnosti naší planety.

  Cílem aktivit Saxo Bank je využívat energii z místních obnovitelných zdrojů, přičemž neustále hledáme smysluplné způsoby, jak v rámci celé organizace omezovat emise, které nejsou nezbytné.

 • ikona_udrzitelnosti_s_mozkem

  Podnikání zaměřené na budoucnost

  Úsilí o oboustranně výhodnou spolupráci se zúčastněnými stranami ve všech našich činnostech


  Klademe velký důraz na etické chování, odpovědné obchodní praktiky a podporu inkluzivního pracovního prostředí.

  Snažíme se zajistit, aby všechny vztahy v našem hodnotovém řetězci byly založeny na důvěře a oboustranně výhodném přístupu.

  Výsledkem je celosvětově respektované portfolio produktů, které jsou bezpečné a zaměřené na uživatele, a pracovní prostředí podporující rozmanitost lidí, začleňování do naší kultury a rovnost v přístupu s cílem vytvářet hodnoty pro všechny zúčastněné strany, které se na podnikání Saxo Bank podílejí.

  Podklady k ESG

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Prague 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo Bank

  Vyberte region

  Česká republika
  Česká republika

  Seznamte se s riziky
  Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

  Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

  Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.