Zobrazit menu Právní dokumentace

Stížnosti

Pokud jako klient nebo potenciální klient Saxo Bank A/S máte jakýkoliv dotaz nebo problém se správcem svého účtu nebo jiným zaměstnancem Saxo Bank A/S, na který se vám nedostalo uspokojivé odpovědi nebo řešení, můžete podat stížnost na právní oddělení Saxo Bank A/S.

Pokud naše odpovědi nevyřeší danou záležitost k vaší spokojenosti, můžete prostřednictvím online formuláře podat formální stížnost týmu pro stížnosti.

Případně můžete kliknutím zde odeslat vyplněný formulář e-mailem na adresu complaints@saxobank.com.

Pokud nebudete spokojeni s odpovědí na vaši stížnost, můžete podat stížnost u dánské rady pro stížnosti v oblasti finančních služeb (Danish Financial Complaint Board).

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62 2. sal
1264 København K
Denmark
https://fanke.dk

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.