Zobrazit menu Právní dokumentace

Stížnosti

Pokud jako klient nebo potenciální klient Saxo Bank A/S máte jakýkoliv dotaz nebo problém se správcem svého účtu nebo jiným zaměstnancem Saxo Bank A/S, na který se vám nedostalo uspokojivé odpovědi nebo řešení, můžete podat stížnost na právní oddělení Saxo Bank A/S.

Pokud naše odpovědi nevyřeší danou záležitost k vaší spokojenosti, můžete prostřednictvím online formuláře podat formální stížnost týmu pro stížnosti.

Případně můžete zaslat dopis na adresu:

Saxo Bank A/S
Att.: Complaints
Phillip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Denmark

Pokud nebudete spokojeni s odpovědí na vaši stížnost, můžete podat stížnost u dánské rady pro stížnosti v oblasti finančních služeb (Danish Financial Complaint Board).

Det finansielle ankenævn
Amaliegade 7
1256 København K
Denmark
https://fanke.dk

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.