Doporučte známého

Představte Saxo stejně smýšlejícím obchodníkům a získejte až 3 000 USD za každé úspěšné doporučení.*

Získejte až 3 000 USD
za doporučení

Pokud váš známý vloží více než 1 000 000 USD
Získáte 3 000 USD

Pokud váš známý vloží více než 200 000 USD
Získáte 1 000 USD

Pokud váš známý vloží více než 10 000 USD
Získáte 500 USD

*Přečtěte si prosím naše smluvní podmínky.

Jak to funguje

1

Doporučíte známého

Klikněte na odkaz níže, vyplňte jednoduchý formulář a představte nám podobně smýšlejícího obchodníka.

2

Vámi doporučená osoba si otevře účet

My vám pomůžeme se spuštěním účtu a provedením vkladu.

3

Za úspěšné doporučení získáte odměnu

Jakmile Vámi doporučená osoba provede tři obchody, připíšeme vám na účet peněžní odměnu.

FAQs

Chcete-li provést doporučení, jednoduše vyplňte formulář na našich webových stránkách a odešlete podrobnosti o Vašem známém. Před odesláním se prosím ujistěte, že od něho máte souhlas.

Abyste získali nárok na odměnu za doporučení, Vámi doporučená osoba musí splňovat naše požadavky na minimální vklad, provést tři obchody a zároveň mít na svém účtu v době platby finanční prostředky.

Pokud máte nárok na odměnu, připočítáme Vám ji na Váš účet první den následujícího měsíce, ve kterém jste získali nárok.  Vezměte prosím na vědomí, že doporučenému zákazníkovi poskytneme 30 dní na to, aby splnil naše požadavky na minimální vklad. Připsání odměny na Váš účet tedy může tedy trvat déle, než se očekávalo.
Můžete provést až pět úspěšných doporučení za čtvrtletí. Máte-li více známých, které byste rádi doporučili, kontaktujte nás přímo.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.