Doporučte známého

Představte Saxo stejně smýšlejícím obchodníkům a získejte až 3 000 USD za každé úspěšné doporučení.*

Získejte až 3 000 USD
za doporučení

Pokud váš známý vloží více než 1 000 000 USD
Získáte 3 000 USD

Pokud váš známý vloží více než 200 000 USD
Získáte 1 000 USD

Pokud váš známý vloží více než 10 000 USD
Získáte 500 USD

*Přečtěte si prosím naše smluvní podmínky.

Jak to funguje

1

Doporučíte známého

Klikněte na odkaz níže, vyplňte jednoduchý formulář a představte nám podobně smýšlejícího obchodníka.

2

Vámi doporučená osoba si otevře účet

My vám pomůžeme se spuštěním účtu a provedením vkladu.

3

Za úspěšné doporučení získáte odměnu

Jakmile Vámi doporučená osoba provede tři obchody, připíšeme vám na účet peněžní odměnu.

FAQs

Chcete-li provést doporučení, jednoduše vyplňte formulář na našich webových stránkách a odešlete podrobnosti o Vašem známém. Před odesláním se prosím ujistěte, že od něho máte souhlas.

Abyste získali nárok na odměnu za doporučení, Vámi doporučená osoba musí splňovat naše požadavky na minimální vklad, provést tři obchody a zároveň mít na svém účtu v době platby finanční prostředky.

Pokud máte nárok na odměnu, připočítáme Vám ji na Váš účet první den následujícího měsíce, ve kterém jste získali nárok.  Vezměte prosím na vědomí, že doporučenému zákazníkovi poskytneme 30 dní na to, aby splnil naše požadavky na minimální vklad. Připsání odměny na Váš účet tedy může tedy trvat déle, než se očekávalo.
Můžete provést až pět úspěšných doporučení za čtvrtletí. Máte-li více známých, které byste rádi doporučili, kontaktujte nás přímo.