Doporučte známého

Přiveďte do Saxo stejně smýšlející obchodníky a získejte až 3 000 EUR za každé Vaše úspěšné doporučení.*

Získejte až 3 000 EUR za doporučení

 • Pokud váš známý vloží více než
  10 000 EUR

  Dostanete
   500 EUR

 • Pokud váš známý vloží více než
  200 000 EUR

  Dostanete
   1 000 EUR

 • Pokud váš známý vloží více než
  1 000 000 EUR

  Dostanete
   3 000 EUR

  Jak to funguje

  1

  Doporučíte známého

  Klikněte na tlačítko. Zadejte podrobnosti o vašem účtu. Nasdílejte svůj jedinečný odkaz se známými.

  2

  Doporučená osoba si založí účet

  My jí pomůžeme s nastavením účtu a provedením vkladu.

  3

  Vy dostanete odměnu

  Připíšeme ji na váš účet, jakmile doporučená osoba splní všechny požadavky.

  Často kladené dotazy (FAQ)

  Chcete-li někoho doporučit, stačí vyplnit formulář na našich webových stránkách a získat jedinečný odkaz na doporučení. Neváhejte odkaz nasdílet vašim známým.

  Abyste získali nárok na odměnu za doporučení, vámi doporučená osoba musí splňovat naše požadavky na minimální vklad, provést tři obchody a zároveň mít na svém účtu v době platby finanční prostředky.

  Pokud máte nárok na odměnu, připíšeme vám ji na účet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy jste nárok získali. Vezměte na vědomí, že doporučenému zákazníkovi poskytneme 30 dní na to, aby splnil naše požadavky na minimální vklad. Připsání odměny na váš účet může tedy trvat déle, než očekáváte.
  Daný odkaz můžete nasdílet s kolika známými chcete. Vezměte na vědomí, že v souladu s našimi smluvními podmínkami můžete obdržet odměnu za nejvíce tři doporučení v rámci klouzavého období tří měsíců.

  Saxo Bank A/S, organizační složka
  Na Poříčí 3a
  Prague 1, 110 00
  Česká republika

  Kontaktujte Saxo Bank

  Vyberte region

  Česká republika
  Česká republika

  Seznamte se s riziky
  Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

  Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

  Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.