Získejte body za každý
způsobilý obchod

Obchodujte více, plaťte méně a získejte lepší služby díky novému věrnostnímu
programu.

Sbírejte body, díky kterým získáte nárok na upgrade účtu, a mějte
jasný přehled o svém bodovém zůstatku v reálném čase.

Více bodů znamená lepší ceny

Za více nasbíraných bodů získejte lepší úrovně cen a služeb.

 • Žádný minimální počáteční vklad

  Classic

  Špičkové vstupní ceny
  a prvotřídní digitální služby a podpora.

  • Nízké vstupní ceny
  • Prvotřídní digitální služby a podpora
  • Podpora k účtu a technologiím 24/5
 • 120 000 bodů nebo minimální počáteční vklad:
  200 000 EUR

  Platinum

  Získejte až o 30 % nižší ceny, přednostní
   podporu a mnoho dalších výhod.

  • Až o 30 % nižší ceny
  • Prvotřídní digitální služby a podpora
  • Podpora k účtu a technologiím 24/5
  • Přednostní podpora zákazníků
 • 500 000 bodů nebo minimální počáteční vklad:
  1 000 000 EUR

  VIP

  Získejte VIP péči – naše nejlepší ceny, přednostní služby a přímý přístup k týmu SaxoStrat.

  • Naše nejlepší ceny
  • Prvotřídní digitální služby a podpora
  • Podpora k účtu a technologiím 24/5
  • Osobní relationship manager v místním jazyce
  • Možnost přímo a kdykoliv kontaktovat naše experty na trading
  • Individuální přístup ke členům týmu SaxoStrats
  • Exkluzivní pozvánky na události

  Získejte informace o naší prestižní VIP síti

Jak to funguje?

Vaše věrnost si zaslouží odměnu

 • 0 bodů
 • 0 bodů
 • 120 000 bodů
 • 120 000 bodů
 • 500 000 bodů

Jako poděkování za obchodování s námi budete získávat body pokaždé, když zadáte způsobilý obchod.

Nasbírejte dostatek bodů a upgradujete na vyšší úrovně účtu, které nabízejí lepší podmínky obchodování.

ObchodObjemBody
Akcie/ETF/ETN
10 000 EUR250
Dluhopisy
10 000 EUR320

Jak získat body

Body získáte při každém zadání způsobilého obchodu, přičemž různé třídy aktiv a objemy obchodů mají různou bodovou hodnotu. Můžete také získávat body za jiné aktivity, jako je přidání finančních prostředků na váš účet.

Zobrazit celý soupis bodů

Často kladené dotazy

Je to jednoduché. Stačí si založit Saxo účet a stanete se automaticky členem věrnostního programu bez dalších poplatků. Výše vašeho počátečního vkladu určí, na kterou úroveň účtu se dostanete nejprve. Potom můžete začít získávat body a upgradovat svůj statut.

Pokud jste nový klient, určuje první zařazení do úrovně účtu počáteční vklad. Abyste se kvalifikovali pro upgrade, musíte získat určitý počet bodů podle úrovně, na kterou se chcete dostat. Vaše body se počítají klouzavě za poslední tři měsíce včetně aktuálního. Například žádné body, které získáte v lednu, nebudou zahrnuty do vašeho klouzavého součtu od 1. května.

Jakmile splníte podmínky některé úrovně účtu, získáte klouzavé 12mesíční členství. To znamená, že dokud budete splňovat klouzavé bodové kritérium pro vaši úroveň, bude se vám 12měsíční členství prodlužovat. Pokud někdy počet získaných bodů klesne pod hranici kritéria, budete mít lhůtu 12 měsíců, než vás přesuneme na nižší úroveň. Tím získáváte čas znovu získat své body.

Existují dva způsoby, jak můžete získat body vložením prostředků na svůj účet.

1. Čistá vložená částka v průběhu prvních 30 dní

Jako nový klient získáte body na základě čisté částky, kterou si na účet vložíte během prvních 30 dní od prvního vkladu na Váš účet u Saxo Bank.

Získáte 0,6 bodu za každé vložené euro nebo jeho ekvivalent v měně vašeho účtu.

Například při vložení 200 000 EUR byste získali 120 000 bodů, čímž byste se kvalifikovali pro účet na úrovni Platinum.

A na základě stejného principu platí, že v případě vložení 1 000 000 EUR na váš účet byste získali 600 000 bodů, a tím byste se kvalifikovali pro účet na úrovni VIP.

Pokud prostředky vyberete, váš počet bodů se odpovídajícím způsobem sníží.

Na konci každého dne přepočítáme váš bodový zůstatek. Pokud prostředky vyberete, odečteme příslušné body na denním základě. Své body tak můžete pravidelně sledovat. Případné zvýšení úrovně začne platit 2 pracovní dny potom, co zůstatek na vašem Saxo účtu dosáhne potřebné částky.

Mějte prosím na paměti, že při výpočtu bodů během tohoto počátečního 30denního období nebudou brány v úvahu celkové měsíční prostředky pod správou (kromě čisté částky, kterou si vložíte na účet, a čisté hodnoty převodů cenných papírů).

2. Převody cenných papírů v průběhu prvních 30 dní

Jako nový klient Saxo získáte bonusové body na základě čisté hodnoty převodů cenných papírů na váš účet během prvních 30 dní u nás. 

Převody cenných papírů vám přinesou stejný počet bodů jako odpovídající vložení hotovostních prostředků. Počet bodů bude vycházet z hodnoty převedené pozice.

Získáte 0,6 bodu za každé převedené euro nebo jeho ekvivalent v měně vašeho účtu.

Například při převodu 200 000 EUR byste získali 120 000 bodů, čímž byste se kvalifikovali pro účet na úrovni Platinum.

A na základě stejného principu platí, že v případě převodu 1 000 000 EUR na váš účet byste získali 600 000 bodů, a tím byste se kvalifikovali pro účet na úrovni VIP.

Pokud ze svého účtu vyberete prostředky nebo převedete cenné papíry, sníží se váš bodový zůstatek odpovídajícím způsobem.

Na konci každého dne přepočítáme váš bodový zůstatek. Pokud ze svého účtu vyberete prostředky nebo převedete cenné papíry, odečteme příslušné body na denním základě. Své body tak můžete pravidelně sledovat. Případné zvýšení úrovně začne platit 2 pracovní dny potom, co zůstatek na vašem Saxo účtu dosáhne potřebné částky.

Mějte prosím na paměti, že při výpočtu bodů během tohoto počátečního 30denního období nebudou brány v úvahu celkové měsíční prostředky pod správou (kromě čisté částky, kterou si vložíte na účet, a čisté hodnoty převodů cenných papírů).

3. Vložené prostředky a měsíční prostředky pod správou v průběhu času

Po 30 dnech od otevření účtu budete i nadále dostávat body za finanční prostředky, které u nás držíte, ale protože tyto prostředky mohou být převedeny z hotovosti na pozice, budou se body, které obdržíte, počítat podle průměrných prostředků pod správou vašeho účtu, a nikoli podle hotovostního zůstatku. Jedná se o celkovou hodnotu vašeho účtu, včetně případných vkladů prostředků a otevřených pozic.

Vaše body se počítají na základě průměrných měsíčních prostředků pod správou. Body obdržíte 2 obchodní dny před koncem každého měsíce.

Získáte 0,025 bodu za každé euro pod správou nebo jeho ekvivalent v měně vašeho účtu. Například průměrné prostředky pod správou ve výši 10 000 EUR vám každý měsíc přinesou více než 250 bodů.

Všimněte si, že prostředky pod správou nebudeme zahrnovat do výpočtů v průběhu prvních 30 dnů od otevření vašeho účtu. Během tohoto období budeme zohledňovat čistou částku, kterou si vložíte na účet, a čistou hodnotu převodů cenných papírů, jak je popsáno výše.

Pokud nesplníte bodové kritérium pro danou úroveň, nepřesuneme vás na nižší úroveň hned. Místo toho vám začne běžet 12měsíční lhůta odkladu. To znamená, že můžete využívat všechny výhody své aktuální úrovně účtu po dobu nejméně dalších 12 měsíců.

To vám dá čas na získání dostatečného množství bodů, abyste znovu splnili podmínky pro aktuální úroveň. Pokud je splníte, 12mesíční klouzavé členství se vám obnoví. Přesun na nižší úroveň zvážíme jenom v případě, že během období odkladu nesplníte kritérium bodů potřebných pro vaší úroveň.

 1. Vaše úroveň v programu Saxo Rewards platí pouze pro váš vlastní klientský účet a je nepřenosná. Zneužití programu Saxo Rewards, které je v rozporu se záměrem programu může vést k tomu, že budete diskvalifikováni z programu Saxo Rewards, a společnost Saxo může vyžadovat odškodnění za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z takového zneužití.
 2. Společnost Saxo si vyhrazuje právo kdykoli upravit program Saxo Rewards, včetně těchto podmínek. To zahrnuje (mimo jiné) následující změny:
   1. požadavky a podmínky k získání nároku,
   2. typy bonusů, které plynou z různých úrovní (podle potřeby),
   3. doba platnosti bodů Saxo Rewards,
   4. speciální funkce, nabídky a propagační akce (podle potřeby), které mohou být k dispozici pro různé úrovně.
 3. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za získávání informací o jakýchkoli změnách, které může společnost Saxo čas od času implementovat do programu Saxo Rewards.

Jste připraveni začít?

Založte si Saxo účet a podle počátečního vkladu finančních prostředků je možné, že nasbíráte dostatek bodů k získání nároku a můžete ihned přejít na vyšší úroveň.

Odeslat online žádost během pěti minut

Získejte body při každém zadání obchodu

Získejte přístup k lepším cenám a službám

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.