Vztahy s investory

Skupina Saxo se díky svým flexibilním platformám pro obchodování online a portfoliu svých produktů stala špičkou v investování online.

Skupina Saxo si je v rámci své snahy o zachování prominentní pozice na trhu vědoma toho, jak důležitá je transparentnost. Na stránkách www.home.saxo je možné nalézt relevantní informace a výkazy, které pomáhají investorům získávat aktuální informace o organizaci.

Doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty prošli a získali s jejich pomocí představu o výkonech, filozofii i budoucích cílech společnosti Saxo.

Vlastnická struktura skupiny Saxo

Saxo Bank A/S je společnost v soukromém vlastnictví. Její zakladatelé Kim Fournais a Lars Seier Christensen vlastní po 25,71 % akcií banky, společnost TPG Capital vlastní 29,26 % akcií. Zbývající akcie mají v držení minoritní akcionáři, včetně skupiny Sinar Mas, která drží 9,9% podíl, a celé řady současných i bývalých zaměstnanců banky.

Portál pro akcionáře

Jako akcionář skupiny Saxo se můžete níže přihlásit na portál pro akcionáře.
Přihlášení zde >

Financial Reports

Následující údaje Vám pomohou vytvořit si obrázek o finančních výsledcích Saxo Bank Group.

SAXO BANK GROUP
(DKK million)
2016 2015 * 2014 2013 2012
Provozní výsledek 2,929.7 2,126.7 3,006.8 2,861.0 2,966.4
EBITDA 845.2 (109.4) 1,099.0 898.0 605.9
Adjusted EBITDA 954.5 864.7 1,208.1 1,223.3 724.8
Zisk před zdaněním 418.2 (778.4) 564.8 247.4 152.0
Čistý zisk 302.4 (644.6) 381.2 162.2 80.9
Total equity 4,238.4 3,938.4 4,225.2 3,492.7 3,364.5
Aktiva celkem 43,578.5 33,501.6 36,008.3 27,746.2 25,623.2
Vklady klientů 92,349.9 77,568.0 68,227.2 50,644.0 40,199.0
Spravovaná aktiva 
(správa majetku)
13,314.1 14,227.0 14,101.9 12,845.9 14,633.8
Poměr celkového kapitálu
19.5% 20.7% 19.7% 16.2% 13.5%
Návratnost vlastního kapitálu 
před zdaněním
10.2% (19.1)% 14.6% 7.2% 4.6%
Počet zaměstnanců na plný úvazek
(ke konci roku)
1,639 1,516 1,485 1,406 1,480

* Upozorňujeme, že údaje za rok 2015 zahrnují účinek událostí ve Švýcarsku.

Definice najdete ve Výroční zprávě za rok 2016.

Výroční zprávy Saxo Group
Zprávy o odměňování
Metriky „Supervisory Diamond“
Správní rada skupiny Saxo

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Představenstvo skupiny Saxo

{{offCanvasCtrl.viewData.name}}

{{offCanvasCtrl.viewData.title}}

{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
{{offCanvasCtrl.viewData.businessText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.business}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobileText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.mobile}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailText}}
{{offCanvasCtrl.viewData.emailId}}
Ocenění a uznání

Naše platforma SaxoTrader vložila svobodu obchodování do rukou obchodníků a investorů všude na světě. Platforma trvale získává nejvyšší ocenění v odvětví. Je navržena tak, aby vám poskytovala funkce, rychlost a výkony, jaké potřebujete.

Awards
ICAAP a výkazy rizik

Skupina Saxo Group pravidelně vydává výkazy ICAAP a výkazy rizik, jak to požadují dánské finanční předpisy.

Zobrazit všechny výkazy >

Transparentnost

S cílem dát najevo úsilí o zvýšení transparentnosti ve finančním odvětví zahájila Saxo Group iniciativu zveřejňovat každý měsíc klíčové údaje související s její aktivitou, konkrétně maloobchodní aktiva, která má ve správě, stejně jako průměrné denní a měsíční objemy obchodování.

2017

USD bn

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Commodities - Daily average 1.4 1.7 1.6 1.4 1.4
Commodities - Monthly volume 29.1 38.2 34.2 31.7 29.8
Equities - Daily average 2.4 2.5 2.4 2.3 3.1
Equities - Monthly volume 51.0 57.2 50.8 50.6 68.5
Fixed Income - Daily average 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Fixed Income - Monthly volume 7.0 8.0 11.5 8.3 11.8
FX - Daily average 11.9 10.7 11.7 10.8 12.6
FX - Monthly volume 249.2 245.1 246.2 237.9 278.2
Total - Daily average 16.0 15.1 16.3 14.9 17.7
Total - Monthly volume 336.4 348.4 342.6 328.5 388.3

USD bn

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May. 2017 Jun. 2017
Commodities - Daily average 1.1 1.3 1.3  1.3  1.4 1.4 
Commodities - Monthly volume 24.4 25.3 31.0  25.1   33.2 30.5 
Equities - Daily average 1.8 2.1 2.4  2.2   2.4  2.9
Equities - Monthly volume 40.5 42.8 55.3  44.4   54.3  64.2
Fixed Income - Daily average 0.5 0.6 0.7  0.4   0.4 0.4 
Fixed Income - Monthly volume 9.9 12.2 15.2  8.1   8.7  9.7
FX - Daily average 13.4 11.8 12.0  10.3   10.2  11.0
FX - Monthly volume 295.2 235.9 275.2  206.5   235.0  241.6
Total - Daily average 16.8 15.8 16.4  14.2   14.4  15.7
Total - Monthly volume 370.0 316.1 376.7  284.1   331.1  346.0

2016

USD bn

Jul. 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016
Commodities - Daily average 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 1.1
Commodities - Monthly volume 24.0 22.8 24.4 25.5 33.1 23.8
Equities - Daily average 2.0 1.8 2.6 2.2 2.5 1.9
Equities - Monthly volume 41.3 41.4 57.4 46.1 54.8 42.0
Fixed Income - Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Fixed Income - Monthly volume 8.0 9.2 9.4 9.0 14.0 8.7
FX - Daily average 11.2 8.1 10.3 10.9 13.5 10.1
FX - Monthly volume 235.6 187.4 225.6 229.2 298.0 222.2
Total - Daily average 14.7 11.3 14.4 14.8 18.2 13.5
Total - Monthly volume 308.9 260.8 316.8 309.8 400.0 296.8

USD bn

Jan. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 May. 2016 Jun. 2016
Commodities - Daily average 0.7 1.0 1.0 1.3 1.2 1.2
Commodities - Monthly volume 14.3 21.1 23.9 27.1 26.1 26.8
Equities - Daily average 3.8 3.2 2.3 2.4 2.3 2.6
Equities - Monthly volume 76.9 66.3 53.4 50.9 51.4 58.3
Fixed Income - Daily average 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Fixed Income - Monthly volume 4.9 6.3 6.9 6.9 7.6 10.2
FX - Daily average 10.5 10.2 9.5 10.6 9.8 10.2
FX - Monthly volume 209.7 215.1 217.8 223.0 215.8 223.9
Total - Daily average 15.3 14.7 13.1 14.7 13.7 14.5
Total - Monthly volume 305.8 308.8 302.1 307.8 300.9 319.3