ICAAP a výkazy rizik

Výkazy ICAAP

Skupina Saxo Group pravidelně vydává výkazy ICAAP a výkazy rizik, jak to požadují dánské finanční předpisy.  

Účelem procesu interního posouzení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) je určit adekvátní kapitalizaci banky s ohledem na příslušná existující i budoucí rizika související s růstem, novými trhy a rozšiřováním portfolia produktů.

Kompletní proces ICAAP se provádí tak často, jak je třeba, nejméně však jednou ročně. Úrovně kapitálové přiměřenosti upravené s ohledem na průběžné využívání limitů se hlásí dánskému orgánu finančního dohledu (FSA) každé čtvrtletí.

Výkazy rizik

Nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) po společnosti Saxo Bank A/S požaduje, aby zveřejňovala informace o rizicích a zásadách banky týkajících se řízení rizik, výpočtu kapitálových požadavků, vlastních zdrojů, výše zadlužení, likvidity a zatížení aktiv. 

Saxo Bank vám za tím účelem nabízí následující výkazy rizik.

Uw browser kan niet deze website goed te bekijken.

Naše webové stránky jsou optimalizovány pro systém, který běží na iOS 9.X  a pro desktop IE 10, nebo novější. Pokud používáte starší systém nebo vyhledávač, webová stránka může vypadat podivně. Pro zpříjemnění prohlížení a používání našich stránek prosím aktualizujte svůj vyhledávač nebo systém.