ICAAP a výkazy rizik

Skupina Saxo Group pravidelně vydává výkazy ICAAP a výkazy rizik, jak to požadují dánské finanční předpisy.

Účelem procesu interního posouzení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) je určit adekvátní kapitalizaci banky s ohledem na příslušná existující i budoucí rizika související s růstem, novými trhy a rozšiřováním portfolia produktů.

Kompletní proces ICAAP se provádí tak často, jak je třeba, nejméně však jednou ročně. Úrovně kapitálové přiměřenosti upravené s ohledem na průběžné využívání limitů se hlásí dánskému orgánu finančního dohledu (FSA) každé čtvrtletí.

Nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) po společnosti Saxo Bank A/S požaduje, aby zveřejňovala informace o rizicích a zásadách banky týkajících se řízení rizik, výpočtu kapitálových požadavků, vlastních zdrojů, výše zadlužení, likvidity a zatížení aktiv.

Saxo Bank vám za tím účelem nabízí následující výkazy rizik.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.