ICAAP og risikorapporter

Saxo Bank udsteder regelmæssige ICAAP- og risikorapporter i henhold til danske finansforordninger.

Formålet med en proces til vurdering af den interne kapital (Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)) er at fastsætte den kapitalisering, der er tilstrækkelig for banken i forhold til risici, der har været, og risici ved vækst, nye markeder og udvidelse af produktporteføljen.

En fuld ICAAP udarbejdes så ofte, som det kræves, men mindst én gang om året. Niveauer for kapitalkrav tilpasset den løbende maksimale udnyttelse indberettes til Finanstilsynet i Danmark hvert kvartal.

I henhold til Kapitalkravsforordningen skal Saxo Bank A/S fremlægge oplysninger om bankens risici og politikker vedrørende risikostyring, beregning af kapitalkrav, egenkapital, gearingsgrad, likviditet og aktivbehæftelse.

Saxo Bank opfordrer dig til at læse følgende risikorapporter.