ICAAP og risikorapporter

Saxo Bank udsteder regelmæssige ICAAP- og risikorapporter i henhold til danske finansforordninger.

Formålet med en proces til vurdering af den interne kapital (Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)) er at fastsætte den kapitalisering, der er tilstrækkelig for banken i forhold til risici, der har været, og risici ved vækst, nye markeder og udvidelse af produktporteføljen.

En fuld ICAAP udarbejdes så ofte, som det kræves, men mindst én gang om året. Niveauer for kapitalkrav tilpasset den løbende maksimale udnyttelse indberettes til Finanstilsynet i Danmark hvert kvartal.

I henhold til Kapitalkravsforordningen skal Saxo Bank A/S fremlægge oplysninger om bankens risici og politikker vedrørende risikostyring, beregning af kapitalkrav, egenkapital, gearingsgrad, likviditet og aktivbehæftelse.

Saxo Bank opfordrer dig til at læse følgende risikorapporter.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.