Saxo Banks initiativer til bekæmpelse af hvidvask

Vi beskytter vores kunder og fremmer social ansvarlighed

Saxo Bank-koncernen tager sin forpligtelse til at udvise social ansvarlighed meget alvorligt og overholder Finans Danmarks adfærdskodeks med henblik på at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Vi vægter etik højere end indtjening

Vores kunder skal leve op til vores standarder uanset indtjening. Vi bestræber os på ikke kun at følge loven. Vores politikker, processer og praksisser afspejler også lovens ånd og hensigt.

Vores virksomhedskultur sikrer, at vi fastholder fokus

Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er integreret i måden, Saxo Bank-koncernen driver forretning på, gennem vores kultur, uddannelse og kommunikation. Vi opfordrer alle medarbejdere til at tage individuelt og kollektivt ansvar for at forebygge økonomisk kriminalitet. Vi tager ikke-økonomiske overvejelser i betragtning, når vi ansætter, forfremmer og aflønner.

Ledelsen deltager aktivt

Den øverste ledelse sætter tonen med klare forventninger, der føres videre ned igennem hele organisationen. Overholdelse af regler og bestemmelser, herunder regler og bestemmelser til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og finansiering af terrorisme, er forankret i grundlaget for koncernens strategieksekveringsplan og præciseret i specifikt skitserede mål og prioriteter.

Vi samarbejder med alle interessenter, herunder myndighederne

Vi samarbejder konstruktivt med vores partnere (korrespondentbanker og likviditetsudbydere) med henblik på at forebygge hvidvask og økonomisk kriminalitet. Vi indberetter mistænkelig aktivitet til myndighederne, og vi samarbejder med de relevante myndigheder. Vi har fokus på gennemsigtighed i vores foranstaltninger til imødegåelse af økonomisk kriminalitet og finansiering af terrorisme.

HQ_d


Saxo Bank-koncernens politik for bekæmpelse af hvidvask

Saxo Bank-koncernen har sat høje standarder for overholdelse af lovgivning om økonomisk kriminalitet. Det er en prioritet i hele koncernen at have fokus på risici, forebygge brud på lovgivningen og undgå at have kunder eller muliggøre transaktioner for kunder, der er involveret i økonomisk kriminalitet.

Bestyrelsen har sat grundlæggende standarder for forebyggelse af økonomisk kriminalitet i Saxo Bank-koncernen i koncernens politik for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og i gruppens erklæring om risikovillighed.

For at sikre, at Saxo Bank-koncernen overholder lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask, følger den styringsmodellen med tre forsvarsmekanismer.

Modellen sikrer effektiv risikostyring og etablerer en klar opdeling af ansvarsområder mellem koncernens forskellige funktioner.

Første forsvarsmekanisme: De enkelte forretningsenheder har det primære ansvar for at iværksætte, overholde og håndhæve foranstaltninger til reduktion af koncernens risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Anden forsvarsmekanisme: Compliance-funktionerne kontrollerer og vurderer, om de foranstaltninger og procedurer, der er etableret for at overholde regler og bestemmelser, er tilstrækkelige og effektive, og kontrollerer og vurderer de handlinger, der er iværksat for at afhjælpe eventuelle mangler i Saxo Bank-koncernens overholdelse.

Tredje forsvarsmekanisme: Uafhængigt heraf vurderer Intern Revision, om foranstaltningerne er tilstrækkelige og fungerer efter hensigten.

Compliance-funktionernes og Intern Revisions konklusioner skal prioriteres og behandles inden for et rimeligt tidsrum.

Inden vi åbner en konto til en ny kunde, er vi forpligtet til at stille spørgsmål og indhente dokumentation. Vi kan på den måde få et præcist billede af vores kundes identitet og forstå, hvordan kunden ønsker at gøre brug af vores services. Dette er et vigtigt led i at bekæmpe økonomisk kriminalitet og er i både kundens, samfundets og Saxo Bank-koncernens interesse.

Vi stiller en lang række spørgsmål, der dækker områder som beskæftigelse, løn og formues oprindelse. Vi skal desuden løbende opdatere og få bekræftet vores oplysninger. Jo mere vi ved om vores kunder og deres usædvanlige aktiviteter, desto hurtigere kan vi reagere, hvis vi bliver opmærksomme på mærkelige eller forkerte forhold.

Koncernen har også implementeret et overvågningssystem, der opdager usædvanlige og mistænkelige transaktioner. Alle genererede advarsler efterforskes, og hvis en mistanke ikke kan afkræftes, indberetter vi i medfør af loven kunden til den finansielle efterretningsenhed (FIU).

Kunder og transaktioner screenes mod relevante lister som for eksempel sanktionslister.

Alle medarbejdere, for hvem det er relevant, skal hvert år deltage i en række uddannelsesprogrammer, herunder gennemføre uddannelse i forebyggelse af hvidvask. Medarbejderne skal bestå en test efter at have gennemført uddannelsen.

Alle medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter opfordres til at indberette eventuelle tilfælde af forsømmelse eller forseelse fra Saxo Bank-koncernens side, der giver anledning til bekymring. Alle indberetninger er fortrolige og kan rapporteres anonymt via et eksternt organ. Læs mere her.

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Det er en prioritet for Saxo Group at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at der ikke forekommer korruption i vores forretningsaktiviteter. Saxo Groups forpligtelse til fair handel er indlejret i vores antibestikkelses- og korruptionspolitik. Bestyrelsen opretholder høje standarder for åbenhed, integritet og ansvarlighed og sikrer en nultolerance over for korruption.  

Alle medarbejdere, herunder forretningspartnere og mellemmænd (herunder White Label-kunder, Introducing Brokers og Referring Agents), har et ansvar for at undgå enhver involvering i korrupt praksis. 

Antibestikkelses- og korruptionspolitikken lægger vægt på individuelt ansvar. Det er forbudt for enkeltpersoner direkte eller indirekte at tilbyde eller acceptere fordele eller belønninger for at deltage i upassende aktiviteter for at opnå en fordel. Alle medarbejdere har også et ansvar for at rapportere bekymringer eller mistanke om bestikkelse og korruption til lokale Compliance-teams eller gennem Whistleblowing-systemet. Alle medarbejdere modtager undervisning i antibestikkelse og korruption.

For at overvåge effektiviteten har Saxo Group udpeget en Anti-Bribery and Corruption Officer, som sammen med Group Compliance vurderer relevante procedurer med jævne mellemrum gennem risikobaseret overvågning. 

Licenseret, sikker og stabil

Licenseret, sikker og stabil

Global, troværdig bank under tilsyn af Finanstilsynet

Ved at vælge Saxo Bank får du en bank, der er under tilsyn af Finanstilsynet, og som efterlever strenge lovkrav i 15 jurisdiktioner, herunder Danmark, Storbritannien og Singapore.

Læs om vores licenser 

Vi beskytter dine penge

Vi vægter det meget højt at beskytte vores kunders penge. Når du foretager en indbetaling på en Saxo Bank-konto, ved du, at dine penge er beskyttet, da:

  • de står på mindst én separat konto
  • de er omfattet af Garantiformuen
Læs mere


Udvidede oplysninger

Vores mål er at sikre fair resultater for alle vores kunder; vi oplyser derfor om vores handelspraksis og viser – med vores fokus på gennemsigtighed – at vi varetager vores kunders interesser bedst muligt.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.