Handelsbetingelser - Aktier

Vis handelsbetingelser for:

Ordretyper og håndtering af ordre

Algoritmeordrer er tilgængelige for både cash-aktier og enkeltaktie-CFD’er. En algoritmeordre giver kunden mulighed for, ved hjælp af forskellige strategier, at handle med ticket-størrelser, der ellers ville kunne påvirke markedskursen. En algoritmeordre kan også opdele en ordre i mindre dele for at undgå at vise ordrens fulde størrelse. Det kan især være interessant for kunder, der handler aktier og enkeltaktie-CFD’er uden for de mest likvide segmenter. Der tilbydes følgende typer algoritmeordrer:

 • VWAP
 • TWAP
 • With Volume
 • Implementation Shortfall
 • Pre-Market Limit
 • Iceberg
 • Reload
 • Dark
 • Liquidity Seeking
 • Market on Close
 • Limit on Close

Understøttede markeder:

APACEMEANORDAMERIKA
Australien
Hongkong
Japan
Singapore
Østrig
Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Irland
Italien
Holland
Norge
Portugal
Sydafrika
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritannien
Canada
USA

Læs mere om algoritmeordrer og avancerede ordrer i SaxoTraderPRO

Visse børser understøtter ikke ”Market-ordrer”. Hvis en kunde placerer en markedsordre på disse markeder, vil Saxo Bank automatisk konvertere ordren til en aggressiv limiteret ordre inden for en vis procentdel grænse "in the money".

Den procentvise grænse varierer mellem 1% og 4% afhængig af børsen og instrumenttypen. Bemærk, at det er en kundens ansvar at kontrollere, om ordren er fyldt på markedet efter ordremodtagelse.


Hvis du oplever eller har mistanke om eventuelle fejl med din ordre, bør du kontakte Saxo Bank med det samme.

Børser

 • American Stock Exchange (AMEX)
 • Oslo Stock Exchange (OSE)
 • Athens Stock Exchange (AT)
 • OMX Copenhagen (CSE)
 • Australian Stock Exchange (ASX)
 • OMX Helsinki (HSE)
 • London International Exchange (LSE_INTL)
 • OMX Stockholm (SSE)
 • London Stock Exchange (LSE_SETS)
 • Singapore Exchange (SGX-ST)

Desuden kan nogle af vores mæglere vælge at konvertere Market-ordrer på visse børser i aggressive limit ordrer 3% "in the money". Dette har til formål at beskytte kunderne for utilsigtet at bevæge markedet. 

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende informationer vedr. dette.

Hos Saxo Bank er det muligt at placere markedsordrer på aktier udenfor børsernes åbningstider. Eftersom åbningskursen på aktien kan variere væsentligt fra den seneste kurs fra den foregående handelsdag, kan du risikere at købe for mere, end du har tilgængelig på din konto.

Derfor reserverer systemet en ekstra kontantbuffer på din konto, som skal være tilgængelig, når du placerer en markedsordre til køb af aktier. Hvis systemet ikke kan reservere den ekstra kontantbuffer, vil din markedsordre i de fleste tilfælde blive konverteret til en limitordre, der angiver en maksimal købskurs. 

Generelt samler Saxo Bank likviditet fra en række kilder, ud over den primære børs, for at forbedre eksekveringsprisen for vores kunder. Hvis der er en forsinkelse i åbningen af en notering på den primære børs, vil ordrer, som sendes før åbningens uncross, kun deltage på den primære børs, indtil handlen går i gang. Andre likviditetskilder (sekundære formidlingssteder, dark pools, MTF'er osv.) anvendes efter det primære marked er åbnet.

Bemærk, at du afhængigt af dit dataabonnement måske får vist realtidspriser på handelsplatformen, før den primære børs er åben. Dog vil markedsordrer, stopordrer eller aggressive limitordrer, som indsendes før åbningen, ikke blive eksekveret før den primære børs åbner.

Såfremt en ordre vedrørende en aktie opdeles, og delvist bliver fyldt over en periode på mere end én dag, kan de samlede handelsomkostninger stige. Årsagen til en sådan stigning er, at den minimale afgift kan opkræves mere end én gang baseret på antallet af dage, der er nødvendige for den samlede udførelse af ordren.

Børs- og markedsspecifikke handelsbetingelser

Når du handler kinesiske A-shares noteret på Shanghai and Shenzhen børs via Hong Kong Stock Connect gælder følgende handelsbetingelser;

Stempelafgift (opkræves af SAT, kun for salg)0.05%
Håndteringsgebyr (opkræves af SSE/SZSE)0.00341%
Securities Fee (opkræves af CSRC)0.002%
Transaktionsgebyr (opkræves af ChinaClear / HKSCC)0.004%
Porteføljegebyr, based on value slab (opkræves af CCASS)0.008% to 0.003%

Handelsbetingelser for North Bound Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen) gælder:

ValutaCNH (RMB)
Ordre TyperKun limiteret dags ordre tilladt
Limit ordre begrænsningTypisk +- 10% I forhold til gårsdagens lukkekurs
Max ordre størrelse1 million aktier
Kontrakt størrelse Køb (100), sælg (1)
Tick SizeCNH 0.01
Ændring af ordreOrdreren skal annulleres og genplaceres 
Day TradingIkke tilladt  – købt på T kan kun blive solgt på T +1
Kun salgNogle symboler er kategoriseret som kun salg på specifikke datoer af børsen. 
Daily QuotaKlik her for mere info

For mere information se: HKEx Stock Connect

Transaktionsbeskatning og børsafgifter

Salg eller køb af Hongkong-aktier pålægges en stempelafgift på 0,10% samt andre gebyrer på 0,0085%. Bemærk: Automatiseret handel fra 09:30 - 16:00 HKT med en pause mellem 12:00 - 13:00 HKT.

For britiske aktier der er underlagt ”panel for overtagelser og fusioner” (PTM) kan der være en stempelafgift.

Stempelafgift anvendes på alle købstransaktioner med en sats på 0,5% af transaktionsværdien.

En PTM afgift på  1 GBP sker ved købs- og salgstransaktioner, hvor bruttoværditilvæksten af handelen overstiger GBP 10.000.

Bemærk venligst at stempelafgiften på irske registrerede aktier er 1% af transaktionsværdien.

For franske large cap-aktier beregnes en afgift på finansielle transaktioner på 0.30 % ved alle købstransaktioner. Den komplette liste over aktier kan findes i det officielle gennemførelsesdekret (på fransk).

Når du handler irske aktier, tillægges en ekstraskat på 1,25 EUR for hvert køb eller salg, såfremt handlens samlede værdi overstiger 12.500 EUR.

Ved køb af irske aktier tillægges 1% af det samlede handelsbeløb i omsætningsskat.

Fra 1. marts 2013 pålægges en omsætningsskat (FIT skatten) på 0,1% af det samlede handelsbeløb ved køb af italienske aktier og aktierelaterede aktiver (f.eks. depotbeviser).

Du kan finde yderligere information om den nye italienske omsætningsskat hos det italienske finansministerium

Clearinggebyret for malaysiske aktier er 0,03% (maks. 1.000 MYR), og der opkræves en stempelafgift på 0,10% for alle aktier (f.eks. 1,00 MYR for hver 1.000 MYR i værdi af handlede aktier, dog maksimalt 1.000 MYR).

Den spanske afgift på finansielle transaktioner på 0,20 % beregnes ved alle køb af spanske aktier og aktieindekserede værdipapirer (dvs. aktiecertifikater) udstedt af børsnoterede selskaber med en børsværdi på over 1 mia. EUR. Den samlede liste over aktier kan ses på den spanske skattemyndigheds hjemmeside (på spansk).

Johannesburg Stock Exchange anvender en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25%, når der åbnes en aktie position - denne afgift gælder ikke for CFD handler.

Ved handel med værdipapirer, der er børsnoteret i Singapore, skal der betales et clearing-gebyr på 0,0325 % af kontraktværdien.

På SGX-noterede værdipapirer beregnes der også et SGX-handelsgebyr på 0,0075 % af den handlede værdi foruden vores sædvanlige kurtage og gebyrer.

Saxo Bank videregiver SEC Section 31-gebyret på 8 USD pr. million til kunderne, gældende fra den 23. februar 2023 på salgstransaktioner på børser i USA med CFD DMA og aktier, hvor kundeordrer indgives direkte på det underliggende marked. Dette gebyr gælder kun for børser i USA.

Du kan få flere oplysninger i denne pressemeddelelse, som er udgivet af U.S. Securities and Exchange Commission.

Paragraf 871(m) i USA's skattelovgivning (Internal Revenue Code) klassificerer visse betalinger fra amerikanske aktiederivater og andre tilknyttede instrumenter som "beløb svarende til udbytte" (dividend equivalent amounts – DEA), som derfor er underlagt en kildeskat. Saxo bogfører en sådan kildeskat på din konto (hvor det er relevant).

Bemærk: Da det ovenstående kun gælder for visse instrumenter, opfordres du til at foretage din egen due diligence eller søge uafhængig skatterådgivning med hensyn til eventuelle transaktioner, du foretager via Saxo.

Håndtering af selskabsbegivenheder

Ophør: For værdipapirer, der er klassificeret som "depotbeviser", annonceres konverterings- og ophørsbegivenheder i henhold til oplysningerne fra agenten. I henhold til vilkårene for begivenheden gives kunder, som har depotbeviser, muligheden for at konvertere deres beholdninger til ordinære aktier fra den pågældende udsteder.

Disse begivenheder tilbydes på specifikke markeder i henhold til servicevilkårene, hvor det er relevant. Dog tilbydes der kun deltagelse i begivenheden på understøttede markeder. I sådanne tilfælde, hvor der ikke tilbydes konvertering til ordinære aktier, vil oplysningerne være inkluderet i meddelelsen om begivenheden. Kunderne bør rådføre sig med deres finansielle rådgivere, hvis de vil deltage i begivenheden.

Konvertering: Selskabsbegivenheder tilbyder kun muligheden for endelig konvertering (ophørsbegivenhed) til kunderne.

Yderligere aktier allokeres på udbyttedagen (ex-dato) baseret på den kvalificerede beholdning på ex-dato-1 og vil kunne handles efter valørdatoen efter modtagelse fra agenten.

Kontant betaling af udbytte allokeres på betalingsdatoen for alle aktionærer.

Selskabsbegivenheder kan medføre rettigheder i produktet, som ikke kan understøttes. I tilfælde af sådanne rettigheder vil der blive annonceret en begivenhed kun til oplysning, hvor de resulterende rettigheder overføres til en anden mægler efter modtagelsen. Saxo Bank kan ikke gøres ansvarlig for noget tab eller manglende overholdelse som følge deraf. Saxo Bank råder kunderne til at læse dokumenterne med vilkår og betingelser for tilbuddet.

Valutaoptioner gives ikke til kunder. Når en valutaoption annonceres i forbindelse med en begivenhed, behandles betalingen i henhold til den denominerede valuta for det anførte værdipapir.

Kontant udbytte i relation til aktiepositioner bogføres på betalingsdatoen baseret på den kvalificerede beholdning på udbyttedag-1 (ex-dato-1). Udbytte af aktiepositioner indbetales efter fradrag af eventuel gældende udbytteskat. Særlig info om Finske udbytter, klik her.

I USA er det normal praksis, at der beregnes et årligt administrationsgebyr for depotopbevaring på op til 0,05 USD pr. aktie afhængigt af den udstedende depotbank. Gebyret skal dække omkostningerne for de banker, der varetager den nødvendige administration i forbindelse med udstedelse af og handel med det pågældende papir. Gebyret trækkes typisk fra i forbindelse med udbyttebetaling. Hvis der ikke betales udbytte, eller hvis det pågældende papir ikke har inkluderet depotgebyret i udbyttehændelser, administreres gebyret i forbindelse med 'fee-only'-hændelser. Udbyttegebyret fastsættes i den depotaftale, der indgås mellem depotbanken og selskabet, på grundlag af branchestandarder. Depotaftalen indsendes til SEC, hvorefter den er tilgængelig for offentligheden. Gebyret pr. depot afhænger ikke af den samlede udbyttebetaling, men af antallet af aktier.

Nogle udstedere tilbyder et alternativ til kontante midler i form af en plan for geninvestering af udbytte (DRIP) eller udstedelse af fondsaktier.

DRIP'er er en geninvestering af kontant udbytte, og kursen kan kun beregnes på den faktiske købsdato. Udlodningen af aktier sker senere. Der er kurtage og andre markedsopkrævninger på DRIP'er. Kunderne får tilbudt muligheder på agentens foranledning. Baseret på de tilbudte muligheder kan kunderne vælge at få deres udbytte geninvesteret eller modtage udbytte kontant. En blanding af begge er ikke muligt.

Kontante beløb bogføres på betalingsdatoen.

Der kan gå op til 10 bankdage efter betalingsdatoen, før de berettigede beløb fra aktier modtages. Antallet af yderligere aktier beregnes som følger:

 • Antallet af valgte aktier ganget med nettoudbytteprocenten (bruttosats – relevant skat) divideret med geninvesteringspris.
Kontante midler udbetales i stedet for dele af aktier, hvis det er relevant.

Selskabsbegivenheder annonceres på forskellige markeder, hvor der kan være krav om dokumentation og oplysninger om retmæssige ejere. I sådanne tilfælde specificerer Saxo Bank disse oplysninger i meddelelsen om begivenheden for at gøre kunden opmærksom på de yderligere krav, og for at denne kan overholde den angivne deadline. Kunderne rådes til at læse oplysningerne i meddelelsen nøje. Alle dokumenter deles med kunder i en separat e-mail, hvor det er relevant. Kunderne anbefales at rådføre sig med deres rådgiver om juridiske anliggender og overholdelse af regler og standarder.

I tilfælde af manglende eller ufuldstændige dokumenter kan kundens instruktioner blive afvist. Der påtages intet ansvar i tilfælde af manglende eller ufuldstændige dokumenter.

I sådanne tilfælde anbefales kunden at besvare den oprindelige e-mail, som Saxo Bank leverer til kunden, med anførsel af de yderligere fastsatte krav. Enhver afvigelse fra den oprindelige e-mail kan medføre forsinkelser, eller at dokumenterne/instruktionerne ikke accepteres.

I tilfælde af ombytningstilbud vil kunder, som holder en position i deres portefølje, have mulighed for at vælge forud for deadline. Bemærk, at eventuelle beholdninger, der er blevet valgt til ombytning, vil blive debiteret på deadlinedatoen for instruktioner og vil blive bogført på et dummyværdipapir (repræsenteret af et symbol i form af en LÅS). Dette sker for at forhindre, at udvalgte beholdninger sælges før betalingsdatoen. Rettighederne til ombytning bogføres efter modtagelse fra agenten.

I tilfælde hvor der sker tilbageskalering af ombytningen, vil beholdninger, som ikke er blevet accepteret, få fjernet blokeringen, og provenuet fra de accepterede ombytningsinstruktioner vil blive bogført efter modtagelse fra agenten.

Ved selskabsbegivenheder kan udstedere meddele, at der tilbydes rettigheder på andre markeder. I sådanne tilfælde skal de resulterende rettigheder først overføres og registreres på de respektive markeder, og først derefter vil de kunne handles. Sådanne flytninger kan tage ekstra tid. Under overførselsperioden vil kunderettighederne være blokeret for handel.

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt efter modtagelsen.

Provenu af likvidation behandles på tre forskellige måder:

 • Fjernelse af beholdninger uden værdi: Hvis udstederen meddeler likvidationen, kan denne behandle fjernelsen af beholdningerne uden noget provenu. Der er ingen garanti for betaling i tilfælde af likvidation.
 • Delvis fjernelse af beholdninger med betaling: Udstederen kan meddele om delvis fjernelse af beholdningen, hvor provenuet beregnes og afgøres på møderne eller af retten, hvis det er relevant.
 • Fuldstændig fjernelse af beholdninger med betaling: Udstederen kan meddele om fjernelse af hele beholdningen, hvor provenuet beregnes og afgøres på møderne eller af retten, alt efter hvad der er relevant.

Obligatoriske selskabsbegivenheder behandles på udbyttedagen (ex-dato) og resulterer i rettigheder, der kan handels med. Dog er betalingsdatoen for begivenheden i visse tilfælde ikke bekræftet, eller den ligger uden for handelscyklussen. I sådanne tilfælde behandler Saxo berettigelsen ved at bogføre den på et dummyværdipapir for at blokere for handel. Resulterende rettigheder bogføres til kundekonto, så snart de modtages fra agenten.

Kunder har ret til at stemme om visse anliggender i selskabet, og stemmerne kan have indvirkning på selskabets strategi og dermed også dets værdi.

Oplysninger om generalforsamlinger leveres til alle kunder, herunder til dem, der ikke har til hensigt at stemme. 

Kommende begivenheder, som er relevante for dine beholdninger, vil være angivet på em liste på Saxo Banks platforme. Listen indeholder også links til yderligere oplysninger om de enkelte begivenheder samt fristen for at afgive sin stemme. 

Herfra vil det være muligt at tilmelde sig mødeservices og at åbne stemmesedlerne for at afgive stemme ved begivenhederne. Modulet findes i menuen under "Selskabsbegivenheder -> Aktionærafstemning"

Dette vil sikre, at du modtager oplysninger om kommende møder, kan få vist stemmesedler og har mekanismer til at give instruktioner vedrørende stemmeafgivelse.

Der opkræves følgende gebyrer for tilmeldingen til denne service:

Beskrivelse

Pris

Serviceabonnement

30 EUR p.a. ekskl. moms

Stemme/ændring af stemme

5 EUR pr. stemme ekskl. moms

Serviceabonnementsgebyret opkræves kvartalsvist ved kvartalets afslutning og kan ikke refunderes. Kunder, der til- og framelder sig inden for samme kvartal, bliver opkrævet det fulde beløb. Hvor det er relevant, vil servicegebyret blive omregnet til lokal valuta, og der vil blive pålagt et valutaomregningsgebyr. 

Gebyret pr. stemme opkræves på tidspunktet for stemmeafgivelse. Hvor det er relevant, vil gebyret pr. stemme blive omregnet til lokal valuta, og der vil blive pålagt et valutaomregningsgebyr. 

Bemærk, at både serviceabonnementgebyr og gebyr pr. stemme først opkræves ved udløbet af 4. kvartal 2020. Der opkræves ikke noget servicegebyr for 3. kvartal 2020.

Saxo Bank kan ikke tilbyde mødeservices på følgende markeder:

Abonnementsniveau

Marked

Servicestatus

Services i EU og EØS

Norge

Marked ikke tilgængeligt

Globale services

Australien, hvor kunder har en HIN-konto

Service ikke tilgængelig.

For obligatoriske fusioner er der forskellige resultater:

 1. Kontante midler (distribueres på betalingsdatoen)
 2. Aktier (distribueres på ex-datoen med fremtidig valørdato)
 3. Blanding af kontante midler og aktier (distribueres på udbyttedagen (ex-dato) med fremtidig valørdato)

For fusioner med valg har kunderne mulighed for at vælge forud for deadline. Bemærk, at eventuelle beholdninger, der vælges til fusion, vil blive debiteret på deadlinedatoen for deltagelse og vil blive bogført på et dummyværdipapir. Dette er for at forhindre valgte beholdninger i at blive handlet. Rettighederne fra fusionen bogføres efter modtagelse fra agenten.

I tilfælde hvor der sker tilbageskalering, vil beholdninger, som ikke er blevet accepteret, få fjernet blokeringen, og provenuet fra den accepterede fusion vil blive bogført, så snart det er praktisk muligt efter modtagelse fra agenten.

Sommetider kan en selskabsbegivenhed være forbundet med et instrument, som ikke kan handles online af kunden hos Saxo Bank. 

Under sådanne omstændigheder er procedurerne som følger: 

Positioner i nye instrumenter, der ikke handles online af kunden, og som tildeles som resultat af en selskabsbegivenhed, bogføres til kundens konto. Instrumentet tilføjes på kundens konto udelukkende med indberetning for øje.

Ikke-officielle tilbud tilbydes ikke til kunder.

Kunder, der ejer aktier på registreringsdatoen, får mulighed for at tegne nye aktier. Tilbuddet om at købe nye aktier kan ikke overdrages.

Prioriterede tilbud annonceres med en af mulighederne for at tegne, som anført nedenfor:

Ratio – Kunder kan tegne i henhold til den forholdsmæssige andel

Multipler annonceres med mulighed for at tegne sig for værdien af aktier – benyt en af de tilgængelige muligheder for at tegne.

Multipler annonceres med mulighed for at tegne sig for et antal aktier – benyt en af de tilgængelige muligheder for at tegne på portalen

Minimum og/eller flere og/eller maksimum antal aktier – Brug begivenhedens kommentarsektion til at angive det antal aktier, du ønsker at tegne, jf. begivenhedens betingelser. I tilfælde af manglende oplysninger anvendes der et minimum for antal aktier til tegning i henhold til meddelelsen.

Minimum og/eller flere og/eller maksimum værdi af aktier – Brug begivenhedens kommentarsektion til at angive den værdi af aktier, du ønsker at tegne, jf. begivenhedens betingelser. I tilfælde af manglende oplysninger anvendes der et minimum for værdi af aktier til tegning i henhold til meddelelsen.

Tegningsomkostningerne debiteres fra kundens konti på deadlinedatoen. I tilfælde af utilstrækkelig kontaktsaldo afvises kundens instruktioner uden forudgående meddelelse og uden hæftelse for tab.

Som følge af den store difference mellem den vejledende kurs og handelskursen vil begivenheder i form af indløsning i fællesskab hverken blive offentliggjort eller tilbudt.

Emission af tegningsretter sker i to trin. Trin et – Tildeling af tegningsretter og trin to – Tegning. Under tildelingen af tegningsretter uddeles retterne til kunder på baggrund af deres beholdning pr. ex-dato -1. Tegningsretter kan være omsættelige eller ikke-omsættelige.

Omsættelige tegningsretter, også kaldet overdragelige tegningsretter (som kan sælges), udstedes til eksisterende aktionærer og kan handles på det åbne marked.

Ikke-omsættelige tegningsretter eller ikke-overdragelige tegningsretter kan ikke købes eller sælges, da de ikke kan overdrages.

Kunder kan vælge at sælge tegningsretterne eller tegne nye aktier. Hvis Saxo Bank ikke modtager et svar fra kunderne før den angivne svarfrist, vil tegningsretterne så vidt muligt blive forsøgt solgt på vegne af kunden, før de udløber. Provenuet fra salget vil blive uddelt til kunderne med fradrag af den gældende standardkurtage for kontoen. Dette skal hjælpe med at undgå, at tegningsretterne bliver værdiløse ved udløb. Bemærk, at handel med rettigheder understøttes frem til kundens deadlinedato. Bemærk, at dette kun sker for positioner med en værdi på mere end 30 EUR pr. kunde, men tilbydes ikke for APAC-noterede værdipapirer og tegningsretter på det portugisiske marked.

Hvis kunderne ønsker at benytte sig af deres tegningsret, skal de sørge for at give instruktioner i de multipla, der er angivet i meddelelsen. Hvis dette ikke overholdes, vil instruktionerne blive afvist, og kunderne vil ikke få besked om afvisningen.

For visse emissioner af tegningsretter er der mulighed for at overtegne. For at gøre dette skal kunden benytte sig af sin fulde berettigelse til de ordinære tegningsretter.

Overtegning kan være genstand for tilbageskalering.

Kunder skal sikre sig, at der på den konto, hvorpå positionerne bogføres, er tilstrækkelig dækning med det pågældende kontantbeløb på dagen for indsendelse af instruktioner, til at gennemføre disse og/eller overtegne. Dette kontantbeløb skal fortsat være til rådighed på den valgte konto på valgtidspunktet og indtil Saxo Banks deadline for instruktioner. I tilfælde af et utilstrækkeligt indestående kontantbeløb afvises instruktionerne uden forudgående varsel.

I tilfælde hvor kunden har flere underkonti, skal kontantbeløbet indestå på den underkonto, som positionen bogføres til, fra datoen og klokkeslættet for indsendelse af instruktioner og indtil Saxo Banks deadlinedato for instruktioner. I tilfælde af et utilstrækkeligt indestående kontantbeløb på den rette underkonto afvises instruktionerne uden forudgående varsel.

Tegningsomkostninger debiteres på deadline for instruktioner, og de resulterende rettigheder bogføres på et dummyværdipapir.

Den nye berettigelse bogføres efter modtagelse fra agenten.

Hvis tegningsretterne ikke kan handles, udløber de og bliver værdiløse.

For emissioner af tegningsretter, hvor en midlertidig linje betales ved tegning, flyttes den midlertidige linje ind i den ordinære linje via en sideordnet hændelse.

Bemærk, at for APAC-regionen og det portugisiske marked gælder det, at hvis kunder ønsker at lukke positioner, skal dette ske uden for Saxo Bank. Ubenyttede tegningsretter vil blive debiteret som værdiløse for disse markeder.

*Begivenheder vedr. selskaber, som er børsnoteret i Australien

For visse typer begivenheder, herunder, men ikke begrænset til, tildeling af ikke-overdragelige tegningsretter, tilbud om tegning, rettighedstilbud, hurtigtilbud, detailtilbud, vil Saxo Bank muligvis ikke kunne deltage, og vil som sådan ikke gøre sådanne tilbud tilgængelige for kunderne.

Begivenheder vedr. planer om køb af aktier (SPP) vil blive tilbudt til de kunder, som er de underliggende retmæssige ejere. Dog vil kunderne skulle levere de oplysninger om den underliggende retmæssige ejer, som Saxo Bank anmoder om.

Kontant betaling af udbytte fra emissionspræmien allokeres på betalingsdatoen til alle aktionærer.

På det spanske marked annonceres begivenheder vedr. bonusrettigheder som oplysning til kunderne. Dette er en obligatorisk begivenhed, hvor der tilbydes rettigheder, som kunder enten kan beholde eller handle med i den angivne handelsperiode.

Tilbageværende beholdninger, der besiddes efter handelsperioden, konverteres (indløses til de resulterende rettigheder (med fradrag af markedets gældende skattesats), som meddeles i forbindelse med begivenheden.

Særlige og sjældne selskabsbegivenheder kan forekomme inden for processen for håndtering af selskabsbegivenheder. Saxo Bank vil håndtere sådanne selskabsbegivenheder i kundernes bedste interesse, i det omfang tiden og arbejdsprocesserne tillader det.

På det italienske marked annonceres begivenheder med særlig stemmeret ikke.

Kunderne modtager en udlodning af værdipapirer udstedt af et andet selskab, disse værdipapirer kan være i et eksisterende selskab eller et nyoprettet selskab. Yderligere aktier allokeres på udbyttedagen (ex-dato).

Udbytte udbetalt i form af yderligere aktier, som udstedes på udbyttedagen (ex-dato) for valørdatoen.

Antallet af et selskabs udestående aktier øges/reduceres, og aktiekursen og den nominelle værdi justeres tilsvarende. Yderligere aktier allokeres på udbyttedagen (ex-dato).

På det svenske marked annonceres begivenheder vedr. indløsningsrettigheder som oplysning til kunderne. Dette er en obligatorisk begivenhed, hvor der tilbydes rettigheder, som kunder enten kan beholde eller handle med i den angivne handelsperiode.

Tilbageværende beholdninger efter handelsperioden konverteres (indløses til de resulterende rettigheder (med fradrag af markedets gældende skattesats), som meddeles i forbindelse med begivenheden.

Kunder vil have mulighed for at afgive købstilbud. Bemærk, at eventuelle beholdninger, der vælges til købstilbud, vil blive debiteret på deadlinedatoen for deltagelse og vil blive bogført på et dummyværdipapir. Rettighederne i købstilbuddet bogføres efter modtagelse fra agenten.

Kunder med warrants har mulighed (endelig) for at udnytte disse inden udløb. Warrants, der ikke sælges eller udnyttes, udløber og bliver da værdiløse. Kunder med warrants har mulighed (løbende) for at udnytte disse inden udløb. Warrants, som ikke sælges eller udnyttes, gøres der ikke noget med, kunderne beholder disse warrants indtil deres endelige udløb. Kunder skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt med midler på deres konto på deadline for valget til at dække udgifterne til køb af nye aktier. I tilfælde af at kunden ikke sikrer en tilstrækkelig kontantsaldo til tegningsomkostningerne, vil kundens instruktioner blive annulleret uden forudgående varsel.

Oversigt over ferieperioder

Markeder og børser rundt om i verden er lukket på bestemte tidspunkter i ferieperioder. Kommende ferieperioder vil fremgå nedenfor.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.