Handelsbetingelser - Aktier

Ordretyper og håndtering af ordre

Visse børser understøtter ikke ”Market-ordrer”. Hvis en kunde placerer en markedsordre på disse markeder, vil Saxo Bank automatisk konvertere ordren til en aggressiv limiteret ordre inden for en vis procentdel grænse "in the money".

Den procentvise grænse varierer mellem 1% og 4% afhængig af børsen og instrumenttypen. Bemærk, at det er en kundens ansvar at kontrollere, om ordren er fyldt på markedet efter ordremodtagelse.


Hvis du oplever eller har mistanke om eventuelle fejl med din ordre, bør du kontakte Saxo Bank med det samme.

Børser

 • American Stock Exchange (AMEX)
 • Oslo Stock Exchange (OSE)
 • Athens Stock Exchange (AT)
 • OMX Copenhagen (CSE)
 • Australian Stock Exchange (ASX)
 • OMX Helsinki (HSE)
 • London International Exchange (LSE_INTL)
 • OMX Stockholm (SSE)
 • London Stock Exchange (LSE_SETS)
 • Singapore Exchange (SGX-ST)

Desuden kan nogle af vores mæglere vælge at konvertere Market-ordrer på visse børser i aggressive limit ordrer 3% "in the money". Dette har til formål at beskytte kunderne for utilsigtet at bevæge markedet. 

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende informationer vedr. dette.

Hos Saxo Bank er det muligt at placere markedsordrer på aktier udenfor børsernes åbningstider. Eftersom åbningskursen på aktien kan variere væsentligt fra den seneste kurs fra den foregående handelsdag, kan du risikere at købe for mere, end du har tilgængelig på din konto.

Derfor reserverer systemet en ekstra kontantbuffer på din konto, som skal være tilgængelig, når du placerer en markedsordre til køb af aktier. Hvis systemet ikke kan reservere den ekstra kontantbuffer, vil din markedsordre i de fleste tilfælde blive konverteret til en limitordre, der angiver en maksimal købskurs. 

Såfremt en ordre vedrørende en aktie opdeles, og delvist bliver fyldt over en periode på mere end én dag, kan de samlede handelsomkostninger stige. Årsagen til en sådan stigning er, at den minimale afgift kan opkræves mere end én gang baseret på antallet af dage, der er nødvendige for den samlede udførelse af ordren.

Generelt samler Saxo Bank likviditet fra en række kilder, ud over den primære børs, for at forbedre eksekveringsprisen for vores kunder. Hvis der er en forsinkelse i åbningen af en notering på den primære børs, vil ordrer, som sendes før åbningens uncross, kun deltage på den primære børs, indtil handlen går i gang. Andre likviditetskilder (sekundære formidlingssteder, dark pools, MTF'er osv.) anvendes efter det primære marked er åbnet.

Bemærk, at du afhængigt af dit dataabonnement måske får vist realtidspriser på handelsplatformen, før den primære børs er åben. Dog vil markedsordrer, stopordrer eller aggressive limitordrer, som indsendes før åbningen, ikke blive eksekveret før den primære børs åbner.

Børs- og markedspecifikke handelsbetingelser

Når du handler kinesiske A-shares noteret på Shanghai and Shenzhen børs via Hong Kong Stock Connect gælder følgende handelsbetingelser;

Stempelafgift (opkræves af SAT, kun for salg)0.10%
Håndteringsgebyr (opkræves af SSE/SZSE)0.00487%
Securities Fee (opkræves af CSRC)0.002%
Transaktionsgebyr (opkræves af ChinaClear / HKSCC)0.004%
Porteføljegebyr, based on value slab (opkræves af CCASS)0.008% to 0.003%

Handelsbetingelser for North Bound Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen) gælder:

ValutaCNH (RMB)
Ordre TyperKun limiteret dags ordre tilladt
Limit ordre begrænsningTypisk +- 10% I forhold til gårsdagens lukkekurs
Max ordre størrelse1 million aktier
Kontrakt størrelse Køb (100), sælg (1)
Tick SizeCNH 0.01
Ændring af ordreOrdreren skal annulleres og genplaceres 
Day TradingIkke tilladt  – købt på T kan kun blive solgt på T +1
Kun salgNogle symboler er kategoriseret som kun salg på specifikke datoer af børsen. 
Daily QuotaKlik her for mere info

For mere information se: HKEx Stock Connect

Beskatning efter marked

For franske large cap aktier er afgiften på finansielle transaktioner (AFT) på 0,30%, som gælder for alle købs handler.

Den fuldstændige liste over de 109 berørte aktier kan findes i  det application decree (på fransk) 

For aktier i Hongkong er stempelafgift og andre afgifter 0,1077%.

Bemærk: Automatiseret handel sker fra 9:30 til 16:30 med en pause mellem 12:00 - 13:30.

Når du handler irske aktier, tillægges en ekstraskat på 1,25 EUR for hvert køb eller salg, såfremt handlens samlede værdi overstiger 12.500 EUR.

Ved køb af irske aktier tillægges 1% af det samlede handelsbeløb i omsætningsskat.

Fra 1. marts 2013 pålægges en omsætningsskat (FIT skatten) på 0,1% af det samlede handelsbeløb ved køb af italienske aktier og aktierelaterede aktiver (f.eks. depotbeviser).

Du kan finde yderligere information om den nye italienske omsætningsskat hos det italienske finansministerium

Clearing-gebyret for malaysiske aktier er 0,03% (maks. 1.000 MYR), og der opkræves en stempelafgift på 0,1% (maks. 200 MYR) for alle aktier.

Ved handel med værdipapirer, der er børsnoteret i Singapore, skal der betales et clearing-gebyr på 0,0325 % af kontraktværdien.

På SGX-noterede værdipapirer beregnes der også et SGX-handelsgebyr på 0,0075 % af den handlede værdi foruden vores sædvanlige kurtage og gebyrer.

Johannesburg Stock Exchange anvender en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25%, når der åbnes en aktie position - denne afgift gælder ikke for CFD handler.

For britiske aktier der er underlagt ”panel for overtagelser og fusioner” (PTM) kan der være en stempelafgift.

Stempelafgift anvendes på alle købstransaktioner med en sats på 0,5% af transaktionsværdien.

En PTM afgift på  1 GBP sker ved købs- og salgstransaktioner, hvor bruttoværditilvæksten af handelen overstiger GBP 10.000.

Bemærk venligst at stempelafgiften på irske registrerede aktier er 1% af transaktionsværdien.

I USA er det normal praksis, at der beregnes et årligt administrationsgebyr for depotopbevaring på op til 0,05 USD pr. aktie afhængigt af den udstedende depotbank. Gebyret skal dække omkostningerne for de banker, der varetager den nødvendige administration i forbindelse med udstedelse af og handel med det pågældende papir. Gebyret trækkes typisk fra i forbindelse med udbyttebetaling. Hvis der ikke betales udbytte, eller hvis det pågældende papir ikke har inkluderet depotgebyret i udbyttehændelser, administreres gebyret i forbindelse med 'fee-only'-hændelser. Udbyttegebyret fastsættes i den depotaftale, der indgås mellem depotbanken og selskabet, på grundlag af branchestandarder. Depotaftalen indsendes til SEC, hvorefter den er tilgængelig for offentligheden. Gebyret pr. depot afhænger ikke af den samlede udbyttebetaling, men af antallet af aktier.

Saxo Bank videregiver SEC Section 31-gebyret på 20,70 USD pr. million til kunderne, gældende fra den 16. april 2019 på SALGSTRANSAKTIONER på børser i USA med CFD DMA og aktie, hvor kundeordrer indgives direkte på det underliggende marked. Dette gebyr gælder kun for børser i USA.

Du kan få flere oplysninger i denne pressemeddelelse, som er udgivet af U.S. Securities and Exchange Commission.

Håndtering af "Corporate actions"

Yderligere aktier fordeles på Ex-date.

Kontantbeløb indbetales på ex-dagen med valør på udbetalingsdagen.

Kontante reguleringer der bogføres afspejler markedsprisen bevægelse, men den faktiske værdi af betalingen vil blive afgjort på Betalingsdato.

Udbyttebetaling fra aktiepositioner vil blive krediteret til kundens konto med fratrukket standard skat. Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan være på grund bopæl eller juridisk status.

Dagen før en Corporate Action begivenhed er planlagt til at træde i kraft (den Ex-dato), vil åbne ordrer slettes for visse typer af begivenheder.

Følgende oplysninger er reglerne for en sådan adfærd:

Event TypeNever delete ordersAlways delete ordersRule defined below
Tender offersx
Stock splitsx
Reversed stock splitx
Bonus issuesx
Mandatory Mergersx
Spin offsx
Ticker changesx
De-listingsx
Cash dividendsx
Stock dividendsx
Optional dividendsx
Right issuesx

For udbytte og tegningsrettigheder, vil alle åbne ordrer for det givne instrument blive slettet, hvis ændringen i markedsprisen beregnes til at være over 20% på grund af en ”Corporate Action” begivenhed.

Udbyttebetaling fra beholdningspositioner vil blive krediteret til kundens konto med gældende standard skat fratrukket.

Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan opstå på grund bopæl eller juridisk status. Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Som standard udbetales udbytte kontant. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af aktier. Kontantbeløb bogføres på udbetalingsdagen på baggrund af beholdninger på ex-dagen. Aktier tildeles, så snart geninvesteringssatsen er bekræftet med valør på udbetalingsdagen.

Papirer med handlebare kuponer tildeles på ex-dagen. Som standard udbetales udbytte i form af aktier. Kunder kan dog vælge at modtage udbytte i form af kontantbeløb. Kunder kan vælge udbetalingsform ved manuelt at tilføje stående instrukser på papirniveau.

Som standard er udbytter kontant. Dog kan kunderne vælge at modtage aktier. Aktierne vil blive tildelt, når geninvesteringssatsen bekræftes for en bestemt betalingsdato.

En fraktioneret aktie er mindre end en fuld aktie, og kan opstå som resultat af en Corporate Action.

For følgende corporate actions, betaler Saxo Bank kontant kompensation for fraktioner:

 • Aktie splits
 • Omvendt aktiesplit
 • Ekstra udbytte af beholdningspositioner
 • Fusioner

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt.

For obligatoriske Fusioner er der forskellige resultater:

 1. Kontant (fordelt på Pay-Date)
 2. Aktier (fordelt på Ex-Date)
 3. Mix af kontanter & og aktier (fordelt på Ex-dato)

For fusioner med valg, har kunder mulighed for at vælge inden fristen.

Nogle gange kan en Corporate Action involverer et instrument, der ikke er omsættelig online hos Saxo Bank.

Under disse omstændigheder er de proceduren som følger:
 
Positioner i nye instrumenter, der ikke handles på nettet, som følge af en ”Corporate Action”, bogføres til kunders konto. Instrumentet vil blive tilføjet kundens konto til rapportering.

Kunder, der har investeret i den aktuelle aktie, vil have mulighed for at deltage i et opkøbstilbud.

Kunder som har aktiebeholdninger kan modtage tegningsrettigheder, og kan vælge at sælge disse rettigheder eller tegne nye aktier. Hvis Saxo Bank ikke har modtaget et svar fra kunder inden deadline fastsat af Saxo Bank, vil banken om muligt sælge rettighederne på vegne af vores kunder, før de udløber.

Hvis rettighederne er ikke-omsættelige, vil de bortfalde og blive værdiløs. Provenuet fra salget vil blive distribueret til vores kunder. Grunden til at banken udfører denne handling, er at forhindre rettigheder for at være værdiløse, når de udløber.

Australske Corporate Actions

For visse typer af Croporate Actions, herunder, men ikke begrænset til, “Non Renouncable Rights Distribution”, “Subscription Offers”, “Entitlement Offers”, “Rapid Offers”, “Retail Offer”, har noterede australske sleskaber under visse omstændigheder mulighed for at reducere allokeringen til nul, og Saxo Bank vil derfor kun afregne berettigede beløb til kunder på betalingsdagen. 
 
Bemærk, at det siden marts 2009 ikke har været muligt for Saxo Bank at deltage i “Share Purchase Plans Events” (SPP). Dette skyldes en beslutning truffet af ACSA (Australian Custodial Services Association).

Særlige og sjældne Corporate Actions, der ikke falder ind under de beskrivelser ovenfor kan forekomme.

Saxo Bank vil håndtere sådanne Corporate Actions i den bedste interesse for kunden i det omfang, tiden og de operationelle procedurer vil tillade.

Nye aktiepositioner tildeles på Ex-date.

Kunder med aktier i porteføljen har mulighed for at afgive købstilbud.

Kunder med warrants har mulighed for at udnytte disse inden udløb. Warrants, der ikke sælges eller udnyttes, udløber og bliver da værdiløse.

Updated 14th Oct, 2013

Oversigt over ferieperioder

Markeder og børser rundt om i verden er lukket på bestemte tidspunkter i ferieperioder. Saxo Banks driftstider i disse perioder er anført nedenfor. Bemærk, at der selv i disse perioder kan være markeder og børser, der er lukkede.

 

Børshelligdage

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at åbne en konto

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.