Betingelser for aksjehandel

Vis handelsbetingelser for:

Ordretyper og ordrehåndtering

Algoritmeordrer er tilgjengelig for både aksjer og CFD-produkter på enkeltaksjer. Med algoritmeordrer kan kundene bruke forskjellige handelsstrategier med større ticket-størrelser, som ellers kunne ha påvirket markedskursen. En ordre kan også deles inn i mindre deler for å unngå å vise den fullstendige ordrestørrelsen. Dette kan være spesielt interessant for kunder som handler aksjer og CFD-produkter på enkeltaksjer som er mindre likvide Følgende algoritmebaserte ordretyper tilbys:

 • VWAP
 • TWAP
 • With Volume
 • Implementation Shortfall
 • Pre-Market Limit
 • Iceberg
 • Reload
 • Dark
 • Liquidity Seeking
 • Market on Close
 • Limit on Close

Støttede markeder:

APACEMEANORD-AMERIKA
Australia
Hongkong
Japan
Singapore
Østerrike
Belgia
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Irland
Italia
Nederland
Norge
Portugal
Sør-Afrika
Spania
Sverige
Sveits
Storbritannia
Canada
USA

Mer informasjon om algoritmiske og avanserte ordre i SaxoTraderPRO

Enkelte børser støttes ikke markedsordrer. Hvis en klient plasserer en markedsordre i disse markedene, konverterer Saxo Bank ordren automatisk til en aggressiv limit-ordre med en bestemt prosentandel limit ”in the money”.

Prosentandelen limit varierer mellom 1 og 4 %, avhengig av børsen og typen instrument. Vær oppmerksom på at det er klientens ansvar å sjekke at ordren oppfylles i markedet etter ordreinngang.

Hvis du opplever eller mistenker feil med ordren din, må du ta kontakt med Saxo Bank umiddelbart.

Børser

 • American Stock Exchange (AMEX)
 • Oslo Stock Exchange (OSE)
 • Athens Stock Exchange (AT)
 • OMX Copenhagen (CSE)
 • Australian Stock Exchange (ASX)
 • OMX Helsinki (HSE)
 • London International Exchange (LSE_INTL)
 • OMX Stockholm (SSE)
 • London Stock Exchange (LSE_SETS)
 • Singapore Exchange (SGX-ST)

I tillegg kan enkelte av våre utførelsesmeglere velge å konvertere markedsordrer på bestemte børser til aggressive limit-ordrer 3 % ”in the money”. Dette skyldes intern overholdelse og er ment å beskytte klientene fra utilsiktet bevegelse i markedet.

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende effektuering som følge av dette.

Saxo Bank støtter plassering av markedsordre når markedet er stengt. Ettersom markedet kan åpne på en vesentlig forskjellig pris enn hvor det lukket, kan dette føre til at aksjer kjøpes for mer kontanter enn hva er tilgjengelig i din konto. 

Får å minimere risikoen, vil systemet kalkulere en kontantbuffer som må være tilgjengelig for å kunne plassere markedsordre for aksjehandel. Skulle ordren bli nektet kan en limit-ordre forsøkes isteden, ettersom limit-prisen vil utgjøre maksimal kjøpspris. 

Som hovedregel konsoliderer Saxo Bank likviditet fra en rekke kilder i tillegg til primærbørsen, for å oppnå best mulig pris for kundene våre. I tilfeller der handelsåpningen til et notert instrument på primærbørsen er forsinket, vil imidlertid ordrer som er lagt inn før børsåpning, bare ha gyldighet på primærbørsen frem til handelen begynner. Andre likviditetskilder (multibankplattformer, dark pools, multilaterale handelsplattformer osv.) tas i bruk etter at primærmarkedet har åpnet.

Vær oppmerksom på at du muligens kan se sanntidskurser i handelsplattformen før primærbørsen har åpnet, avhengig av dataabonnementet ditt. Imidlertid vil markedsordrer, stoppordrer eller aggressive limit-ordrer som er lagt inn før åpningen, ikke effektueres før handelen er i gang på primærbørsen.

Hvis en ordre for en sikkerhet splittes, og oppfylles delvis over en periode på mer enn én dag, kan handelskostnadene øke. Årsaken til økningen er at minimumsgebyret kan bli belastet mer enn én gang basert på antall dager som kreves for total utførelse av ordren.

Børs- og markedsspesifikke vilkår

Ved handel med kinesiske A-aksjer notert på Shanghai og Shenzhen-børsene via Hong Kong Stock Connect gjelder følgende gebyrer:

Stempelavgift (belastet av SAT, kun for selger)0,05 %
Behandlingsgebyr (belastes av SSE/SZSE)0,00341 %
Verdipapirgebyr (belastes av CSRC)0,002 %
Overføringsgebyr (belastes av ChinaClear / HKSCC)0,004 %
Porteføljegebyr, basert på verdiintervaller (belastes av CCASS)0,008 % til 0,003 %

Vær oppmerksom på at følgende handelsvilkår gjelder for nordgående Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen):

HandelsvalutaCNH (RMB)
OrdretyperKun limitordrer, hele dagen (dagsordre)
OrdreprisgrenserVanligvis ± 10 % siste sluttkurs
Maks ordrestørrelse1 millioner aksjer
KontraktstørrelseKjøp (100) selg (1)
Tick-størrelseCNH 0,01
Ordrer kan ikke endresOrdrer må kanselleres og inngis inn på nytt
DagtradingIkke tillatt – alt som er kjøpt på T, kan kun selges på eller etter T +1
Kun salgNoen symboler er kategorisert som kun salg på bestemte datoer av børsen
DagskvoteKlikk her for mer informasjon

For mer informasjon og detaljer gå inn på nettstedet HKEx Stock Connect.

Beskatning etter marked

For franske «large cap»-aksjer påløper en finansiell transaksjonsskatt (FTT) på 0,30 % for alle kjøpstransaksjoner. Hele listen over aksjer finner du i det offisielle dekretet (på fransk).

Salg eller kjøp av aksjer på Hongkong-børsen er underlagt stempelavgift på 0,10 % og andre gebyrer på 0,0085 %. Merk: Automatisert handel fra 09:30 til 16:00 HKT med pause mellom 12:00 og 13:00 HKT.

Aksjer har en ITP-avgift (Irish Takeover Panel) på EUR 1,25 for hvert kjøp eller salg hvis handelens samlede verdi overstiger EUR 12 500. Ved kjøp av irske aksjer påløper 1 % av det samlede handelsbeløpet i omsetningsavgift.

Fra 1. Mars 2013 vil den italienske finansielle transaksjonsskatten (FTT) på 0,10 % pålegges alle kjøp av italienske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (f. eks. depotbevis) i børsnoterte selskaper registrert med kontorer i Italia.

Mer informasjon finner du her the Ministerial Decree as issued by the Italian Minister of Economy and Finance.

Clearing-gebyret for malaysiske aksjer er 0,03 % (maks. MYR 1000) og en stempelavgift på 0,10 % (dvs. MYR 1,00 for hver MYR 1000 av verdien av akser som handles med maks MYR 1000) vil bli belastet for alle aksjer.

Du må betale et clearing-gebyr for handel i børsnoterte verdipapirer, tilsvarende 0,0325 % av kontraktsverdien.

SGX-noterte verdipapirer har også en omsetningsavgift på 0,0075 % av omsatt verdi, i tillegg til våre vanlige kurtasjer og gebyrer.

Johannesburg-børsen pålegger en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25 % ved åpning av en aksjeposisjon (eller aksjekjøp). Denne avgiften gjelder ikke CFD-handler på enkeltaksjer.

Spansk finansiell transaksjonsskatt (FTT) på 0,20 % påløper for alle kjøp av spanske aksjer og aksjebaserte verdipapirer (i.e. Depositary Reciepts) i børsnoterte selskaper med en børsverdi over EUR 1 mrd. Den fullstendige listen over aksjer finner du på nettstedet til de spanske skattemyndighetene (på spansk).

Panel for Takeovers and Mergers (PTM)-avgift og stempelavgift kan bli belastet aksjer fra Storbritannia.

Stempelavgift legges på alle kjøpstransaksjoner med 0,5 % av transaksjonsverdien.

Et PTM-gebyr på GBP 1 legges på kjøps- og salgstransaksjoner der handelens bruttoverdi overskrider GBP 10 000.

Vær oppmerksom på at stempelavgiften er 1 % av transaksjonsverdien for aksjer registrert i Irland.

Saxo Bank viderefakturerer kundene SEC Section 31-avgiften på USD 27,80 per million fra 22. maj, 2024 på den amerikanske CFD DMA-børsen og salgstransaksjoner for aksjer hvor kundeordrene blir plassert direkte i det underliggende markedet. Denne avgiften gjelder kun amerikanske børser.

Du finner mer informasjon i denne pressemeldingen fra US Securities and Exchange Commission.

Avsnitt 871(m) i skatteloven i USA klassifiserer noen betalinger fra amerikanske aksjederivater samt andre tilknyttede instrumenter som «likviditetsutbytte» (DEA), og er derfor underlagt forskuddstrekk. Saxo vil (eventuelt) bokføre slike forskuddstrekk på kontoen.

Merk: Siden ovennevnte kun gjelder for enkelte instrumenter, oppfordres du til å gå nøye gjennom eller få uavhengig skattebistand vedrørende transaksjoner du utfører via Saxo.

Håndtering av selskapshendelser

Terminering: For verdipapirer klassifisert som «depotbevis» kunngjøres konverterings- og termineringshendelser i henhold til informasjon fra agenten. I henhold til vilkårene for hendelsen får kunder som har depotbevis mulighet til å konvertere beholdningen sin til vanlige aksjer i utstederen det gjelder.

Disse hendelsene tilbys i bestemte markeder i henhold til tjenestevilkårene der det er aktuelt. Deltakelse i hendelsen blir imidlertid bare tilbudt i markeder som støttes. I slike tilfeller, hvor konvertering til vanlige aksjer ikke tilbys, blir informasjonen tatt med i varselet om hendelsen. For å delta i hendelsen bør klienter rådføre seg med en finansrådgiver.

Konvertering Klienter får bare tilbud om konvertering i forbindelse med termineringer.

Ekstra aksjer tildeles på eks-datoen basert på den kvalifiserte beholdningen på dagen før eks-datoen (ex-date-1) og blir tilgjengelig for handel ved mottak fra agent, på utbetalingsdatoen.

Kontantbetaling for utbytte tildeles på utbetalingsdatoen for alle aksjonærer.

Selskapshendelser kan føre med seg vederlag i form av produkter som ikke støttes. I tilfeller med slike vederlag rådes kunden til å overføre det aktuelle vederlaget til en annen megler ved mottak. Saxo Bank har ikke noe ansvar for tap eller forpliktelser som måtte oppstå. Saxo Bank anbefaler klienter å lese vilkårene i tilbudsdokumentene.

Valutaalternativer videreformidles ikke til klienter. Når et valutaalternativ kunngjøres innenfor rammen av en hendelse, blir betalingen behandlet i henhold til den angitte valutaen i verdipapirnoteringen.

Kontantutbytter knyttet til aksjeposisjoner blir bokført på utbetalingsdatoen basert på den kvalifiserte beholdningen på dagen før eks-dato (ex-date-1). Utbyttebetalinger fra aksjeposisjoner krediteres med eventuell kildeskatt trukket fra.

Det er standard praksis for amerikanske depoter å belaste et årlig administrasjonsgebyr på opptil USD 0,05 per aksje, avhengig av utstedende depotbank. Hensikten med avgiften er å dekke kostnadene for banker som utfører prosedyrene som kreves for å utstede og handle depotlinjen. Vanligvis trekkes gebyret fra når dividender utbetales, men hvis depotet ikke betaler dividende eller ikke inkluderer gebyret i dividenden, administreres gebyret gjennom direkte belastning. Dividendegebyret er stipulert i innskuddsavtalen mellom depotbanken og selskapet i henhold til bransjestandarder. Innskuddsavtalen registreres hos SEC og er offentlig tilgjengelig. Gebyret per depotmottak avhenger ikke av den totale mengden av dividende som betales ut, men av mengden aksjer som holdes.

Noen utstedere tilbyr et alternativ til kontanter i form av en reinvesteringsplan for utbytte (DRIP) eller utstedelse av aksjer.

DRIP er en reinvestering av kontantutbyttet, og prisen kan bare beregnes på den faktiske kjøpsdatoen. Distribusjon av aksjer skjer senere. DRIP er underlagt kurtasje og andre markedsgebyrer. Klienter blir tilbudt alternativer i henhold til det agenten tilbyr. Avhengig av alternativene som tilbys, kan klienter velge å få utbyttet reinvestert eller å motta utbyttet i form av kontanter. Bare ett alternativ kan velges.

Kontantvederlag bokføres på betalingsdatoen.

Mottak av vederlag i form av aksjer kan skje opptil ti virkedager senere enn betalingsdatoen for kontanter. Antall tilleggsaksjer blir beregnet som følger:

 • Antall aksjer multiplisert med netto utbyttesats (bruttosats – gjeldende skatt) dividert med reinvesteringskurs.
Kontanter blir utbetalt i stedet for brøkaksjer hvis aktuelt.

Selskapshendelser kan forekomme i forskjellige markeder der visse dokumenter og opplysninger om eiere kan være obligatorisk. I slike tilfeller kommer Saxo Bank til å spesifisere dette nærmere i varselet om hendelsen, for å gi kunden beskjed om tilleggskravene som må oppfylles innen den angitte fristen. Klienter anbefales å lese informasjonen i varselet om hendelsen. Eventuelle dokumenter deles med klienter i en egen e-post. Klienter rådes til å ta kontakt med sin rådgiver ved eventuelle juridiske eller compliance-relaterte spørsmål.

Ved manglende eller ufullstendige dokumenter kan klientinstruksjoner avvises. Intet ansvar vil bli akseptert ved manglende eller ufullstendige dokumenter.

I slike tilfeller anbefales klienter å svare på den opprinnelige e-postmeldingen fra Saxo Bank, hvor tilleggskravene er angitt. Ethvert avvik fra kravene i den opprinnelige e-posten kan føre til forsinkelser eller ikke-aksept av dokumentene/instruksjonene.

For exchange offers, customers holding a position in their portfolio will have the possibility to elect prior to the deadline. Please note that any holdings that have elected to exchange, will be debited on the instruction deadline date and will be booked on a dummy security (represented by a LOCK  symbol). This is to prevent elected holdings from being sold before the payment date. The exchange entitlement will be booked upon receipt from the agent.

In the case where scale back of exchange occurs, holdings not accepted will be unblocked and proceeds for the accepted exchange instructions will be booked upon receipt from the agent.

I forbindelse med selskapshendelser kan utstedere tilby vederlag i form av verdipapirer notert i andre markeder. I slike tilfeller må de aktuelle verdipapirene først overføres og registreres i de respektive markedene før de blir tilgjengelig for handel. Slike bevegelser kan ta ekstra tid. I løpet av overføringsperioden blokkeres det aktuelle verdipapiret for handel.

Beholdningen i det likviderte selskapet fjernes. Eventuelt likvidasjonsoverskudd utbetales ved mottak.

Likvidasjonsoverskudd behandles på tre forskjellige måter:

 • Fjerning av beholdning uten verdi: Hvis utstederen kunngjør likvidasjonen, kan fjerningen av beholdningen gjennomføres uten noen form for utbetaling. Det er ingen garanti for betaling ved avviklinger.
 • Delvis fjerning av beholdning med betaling: Utsteder kan kunngjøre en delvis fjerning av beholdningen, med proveny beregnet og fastsatt i møtene eller eventuelt av retten.
 • Fullstendig fjerning av beholdning med betaling: Utsteder kan kunngjøre en fjerning av hele beholdningen, med proveny beregnet og fastsatt i møtene eller eventuelt av retten.

Obligatoriske selskapshendelser behandles på eks-datoen og resulterer i omsettelige rettigheter. Imidlertid er betalingsdatoen for hendelsen i noen tilfeller ikke bekreftet eller senere enn den omsettelige perioden. I slike tilfeller vil Saxo knytte rettigheten til et fiktivt verdipapir for å blokkere for handel i instrumentet. Resulterende rettigheter bokføres klientkontoene så snart de mottas fra agenten.

Klienter har rett til å stemme i enkelte saker som gjelder selskapet. Avstemningen kan ha innvirkning på selskapets strategi og dermed dets verdi.

Informasjon om generalforsamlinger blir gitt til alle klienter, inkludert de som ikke har planer om å stemme.

I Saxo-plattformene vises kommende hendelser som er relevante for posisjonene dine. Listen inneholder også linker til ytterligere informasjon om hver hendelse og fristdato for avgivelse av stemmer.

Herfra er det mulig å melde seg på stemmetjenesten, og å avgi stemmer i forbindelse med de forskjellige hendelsene. Du finner denne modulen i menyen under Corporate Actions -> Shareholder Voting

Dette sørger for at du mottar informasjon om kommende forsamlinger, kan se stemmesedlene og har en mekanisme for å gi stemmeinstruksjoner.

Det påløper et gebyr for påmelding til tjenesten, som følger:

Beskrivelse

Kostnad

Abonnement

EUR 30 pr. år ekskl. MVA

Stemme / Endre stemme

EUR 5 per stemme ekskl. MVA

Abonnementsavgiften belastes kvartalsvis ved utgangen av kvartalet og kan ikke refunderes. Kunder som melder seg inn og ut i samme kvartal, blir belastet hele beløpet. Når det er relevant, blir abonnementsavgiften for tjenesten konvertert til gjeldende lokal valuta og underlagt et vekslingsgebyr.

Gebyret per stemme blir belastet på stemmetidspunktet. Når det er relevant, blir gebyret per stemme konvertert til gjeldende lokal valuta og underlagt et vekslingsgebyr.

Vær oppmerksom på at både abonnementsavgiften og avgiften per stemme først blir belastet i slutten av 4. kvartal 2020. Ingen tjenestegebyrer belastes for 3. kvartal 2020.

Saxo kan ikke tilby møtetjenester for følgende markeder:

Abonnementsnivå

Marked

Tjenestestatus

Tjenester i EU og EØS

Norge

Markedet er ikke tilgjengelig

Globale tjenester

Australia (der klienter har en HIN-konto)

Tjenesten er ikke tilgjengelig.

For obligatoriske fusjoner finnes det forskjellige utfall:

 1. Kontanter (utbetales på utbetalingsdato)
 2. Aksje (tildeles på eks-dato med fremtidig valuteringsdato)
 3. Blanding av kontanter og aksjer (tildeles på eks-dato med fremtidig valuteringsdato)

Ved fusjoner med valgalternativer kan kundene gjøre valgene sine før fristen. Vær oppmerksom på at eventuell beholdning som tilbys fusjonspartneren, blir debitert på fristdatoen oppgitt i instruksjonene, og blir deretter bokført til et fiktivt verdipapir. Dette er for å forhindre at den aktuelle beholdningen omsettes i markedet. Vederlaget for fusjonen bokføres ved mottak fra agenten.

Ved en eventuell avkorting vil beholdningen som ikke er akseptert, bli gjort tilgjengelig igjen, mens provenyet for beholdingen som er akseptert bokføres så snart som praktisk mulig etter mottak fra agenten.

Enkelte ganger involverer selskapshendelser instrumenter som klienter ikke kan omsette på nettet via Saxo Bank.

Under disse omstendighetene er prosedyren som følger:

Posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes på nettet, tildelt som følge av en selskapshendelse, blir bokført på kundens konto. Instrumentet blir kun lagt til i kundekontoen for rapporteringsformål.

Ikke-offisielle tilbud blir ikke formidlet til klientene.

Kunder som har aksjer på registreringsdatoen får muligheten til å tegne nye aksjer. Tilbudet om å kjøpe nye aksjer kan ikke overføres.

Tilbud om fortrinnsrett kunngjøres med en av følgende muligheter for å tegne:

Tegningsforhold – Klienter kan tegne i henhold til tegningsforholdet

Kvantum kunngjort med mulighet til å tegne for et beløp i aksjer – tegn for ett av de tilgjengelige alternativene.

Kvantum kunngjort med mulighet til å tegne for et antall aksjer – tegn for ett av de tilgjengelige alternativene i portalen

Minimum og/eller flere og/eller maksimum antall aksjer – Bruk kommentarseksjonen til å oppgi antall aksjer du ønsker å tegne for, i henhold til vilkårene for hendelsen. Ved manglende informasjon tegnes et minsteantall aksjer, i henhold til varselet.

Minimum og/eller flere og/eller maksimum beløp i aksjer – Bruk kommentarseksjonen til å oppgi beløpet du ønsker å tegne for, i henhold til vilkårene for hendelsen. Ved manglende informasjon tegnes et minstebeløp i aksjer, i henhold til varselet.

Tegningskostnadene belastes fra kundekontoene på fristdatoen. Ved utilstrekkelig kontantbeholdning blir klientinstruksjonene avvist, uten forvarsel og uten ansvar for tap.

På grunn av den store differansen mellom veiledende kurs og handelskurs, blir hendelser i form av innløsning i fellesskap verken kunngjort eller tilbudt.

En fortrinnsrettsemisjon deles inn i to trinn. Det første trinnet er fordelingen av rettigheter, det andre trinnet er tegning av rettigheter (rights subscription). Under rettighetsfordelingen fordeles rettighetene til kundene basert på hvilken beholdning de besitter på dagen før ex-dato. Rettighetene kan videre deles inn i å være omsettelige eller ikke-omsettelige.

Omsettelige rettigheter utstedes til aksjonærer og kan omsettes i det åpne markedet.

Ikke-omsettelige rettigheter kan ikke kjøpes eller selges.

Kunden kan velge å selge rettighetene, eller benytte seg av tegningsretten. Hvis Saxo Bank ikke mottar svar fra kunden innen svarfristen for tegningen, vil rettighetene bli solgt etter beste evne på vegne av kunden innen utløp. Inntektene fra salget vil bli distribuert til kundene, minus standard kurtasje for den gjeldende kontoen. Dette skal forhindre at rettighetene blir verdiløse når de utløper. Vær oppmerksom på at handel med rettigheter støttes frem til kundens fristdato. Dette gjelder kun for posisjoner som er verdt mer enn 30 euro per kunde, og tilbys ikke for APAC-noterte verdipapir og rettigheter på det portugisiske og belgiske markedet.

Dersom kunder ønsker å benytte seg av tegningsretten, bør de sørge for å instruere i de multiplene som er angitt i varselet. Manglende overholdelse vil føre til at instruksjonene blir avvist, og kunden vil ikke bli varslet om avvisningen.

For enkelte fortrinnsrettsemisjoner er det mulig å «overtegne» (tegne for flere aksjer enn man har rettigheter til). For å gjøre dette må kunden benytte seg av alle de ordinære rettighetene.

Overtegning kan bli gjenstand for nedskalering.

Kundene bør sørge for at kontoen som posisjonene er bokført på, er tilstrekkelig finansiert med den relevante kontantbeholdningen samme dag som instruksjonene sendes inn for å utøve og/eller overtegne. Disse kontantene skal bli værende tilgjengelig på den valgte kontoen på tidspunktet for valget, frem til Saxos instruksjonsfrist. Hvis det ikke er nok kontanter på kontoen, vil instruksjonene bli avvist uten forvarsel.

Hvis kunden har flere underkontoer, må kontantene oppbevares på underkontoen som posisjonen er bokført på, fra datoen og tidspunktet for innsending av instruksjonen, til Saxo’s fristdato for instruksjonen. Hvis det ikke er nok kontanter på den riktig underkontoen, vil instruksjonene bli avvist uten forvarsel.

Tegningskostnadene vil bli belastet på instruksjonsfristens dato, og den resulterende rettigheten vil bli bokført på et fiktivt verdipapir.

Den nye rettigheten vil bli booket når den mottas fra agenten.

Hvis rettighetene ikke kan omsettes, vil de bortfalle og bli verdiløse.

For fortrinnsrettsemisjoner der en midlertidig linje betales ved tegning, vil den midlertidige linjen bli flyttet inn i den ordinære linjen via en Pari Passu-hendelse.

Dersom utsteder utbetaler bortfall/bookbuild-proveny på ikke-utnyttede rettigheter, vil kundene bli kreditert tilsvarende.

*Australske børsnoterte arrangementer

For visse typer arrangementer, inkludert, men ikke begrenset til, ikke-oppsigelige rettighetsutdelinger, tegningstilbud, rettighetstilbud, raske tilbud, og detaljhandelstilbud, er det ikke sikkert at Saxo Bank kan delta, og vil derfor ikke gjøre slike tilbud tilgjengelige for kunder.

Share Purchase Plans Events (SPP) vil bli tilbudt til underliggende reelle rettighetshavere, men kundene må oppgi de opplysningene om underliggende reelle rettighetshavere som kreves av Saxo Bank.

 

Kontantbetaling for utbytte utstedt fra overkursfondet tildeles på betalingsdatoen for alle aksjonærer.

I det spanske markedet kunngjøres bonustegningsretter som informasjon til klienter. Dette er en obligatorisk hendelser der klienter får rettigheter som kan omsettes i en gitt handelsperiode.

Beholdninger som beholdes over handelsperioden, blir konvertert/innløst for vederlaget (underlagt gjeldende skattesats) kunngjort i forbindelse med hendelsen.

Spesielle og sjeldne selskapshendelser som ikke faller inn under disse beskrivelsene, kan forekomme. Saxo Bank håndterer slike selskapshendelser i klientens beste interesse, i den grad tiden og driftsprosedyrene tillater det.

I det italienske markedet kunngjøres ikke hendelser for spesielle stemmeretter.

Klienter mottar verdipapirer utstedt av et annet selskap. Disse verdipapirene kan være i et eksisterende eller nyopprettet selskap. Ekstra aksjer tildeles på eks-datoen.

Utbytte betalt i form av flere aksjer, som utstedes på eks-datoen og krediteres på utbetalingsdatoen.

En økning / reduksjon i antall utestående aksjer i et selskap innebærer at aksjekursen og nominell verdi justeres tilsvarende. Ekstra aksjer tildeles på eks-datoen.

I det svenske markedet kunngjøres innløsningsretter som informasjon til klienter. Dette er en obligatorisk hendelser der klienter får rettigheter som kan omsettes i en gitt handelsperiode.

Beholdninger som beholdes over handelsperioden, blir konvertert/innløst for vederlaget (underlagt gjeldende skattesats) kunngjort i forbindelse med hendelsen.

Klienter har muligheten til å godta eventuelle bud på aksjene i forbindelse med oppkjøp. Vær oppmerksom på at eventuell beholdning som tilbys den overtakende parten, blir debitert på fristdatoen oppgitt i instruksjonene, og blir deretter bokført til et fiktivt verdipapir. Vederlaget for verdipapirene bokføres ved mottak fra agenten.

Kunder som har warrants kan utøve dem før fristen. Warrants som ikke selges eller utøves, bortfaller uten verdi. Kunder som har warrants kan utøve dem før fristen. Warrants som ikke er solgt eller utøvd, blir værende i klientens portefølje til de utløper. Klienter bør passe på at kontoen har tilstrekkelig finansiering på fristdatoen til å dekke kostnadene ved å kjøpe nye aksjer. Hvis klienten ikke har tilstrekkelig dekning for tegningskostnadene, blir klientinstruksjonene kansellert uten forvarsel.

Helligdagsoversikt

På helligdager stenges markeder og børser rundt om i verden til ulike tider. Oversikt over kommende helligdager vil bli publisert under.

Memorial Day 2024

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.