Betingelser for aksjehandel

Ordretyper og ordrehåndtering

Enkelte børser støttes ikke markedsordrer. Hvis en klient plasserer en markedsordre i disse markedene, konverterer Saxo Bank ordren automatisk til en aggressiv limit-ordre med en bestemt prosentandel limit ”in the money”.

Prosentandelen limit varierer mellom 1 og 4 %, avhengig av børsen og typen instrument. Vær oppmerksom på at det er klientens ansvar å sjekke at ordren oppfylles i markedet etter ordreinngang.

Hvis du opplever eller mistenker feil med ordren din, må du ta kontakt med Saxo Bank umiddelbart.

Børser

 • American Stock Exchange (AMEX)
 • Oslo Stock Exchange (OSE)
 • Athens Stock Exchange (AT)
 • OMX Copenhagen (CSE)
 • Australian Stock Exchange (ASX)
 • OMX Helsinki (HSE)
 • London International Exchange (LSE_INTL)
 • OMX Stockholm (SSE)
 • London Stock Exchange (LSE_SETS)
 • Singapore Exchange (SGX-ST)

I tillegg kan enkelte av våre utførelsesmeglere velge å konvertere markedsordrer på bestemte børser til aggressive limit-ordrer 3 % ”in the money”. Dette skyldes intern overholdelse og er ment å beskytte klientene fra utilsiktet bevegelse i markedet.

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende effektuering som følge av dette.

Saxo Bank støtter plassering av markedsordre når markedet er stengt. Ettersom markedet kan åpne på en vesentlig forskjellig pris enn hvor det lukket, kan dette føre til at aksjer kjøpes for mer kontanter enn hva er tilgjengelig i din konto. 

Får å minimere risikoen, vil systemet kalkulere en kontantbuffer som må være tilgjengelig for å kunne plassere markedsordre for aksjehandel. Skulle ordren bli nektet kan en limit-ordre forsøkes isteden, ettersom limit-prisen vil utgjøre maksimal kjøpspris. 

Hvis en ordre for en sikkerhet splittes, og oppfylles delvis over en periode på mer enn én dag, kan handelskostnadene øke. Årsaken til økningen er at minimumsgebyret kan bli belastet mer enn én gang basert på antall dager som kreves for total utførelse av ordren.

Som hovedregel konsoliderer Saxo Bank likviditet fra en rekke kilder i tillegg til primærbørsen, for å oppnå best mulig pris for kundene våre. I tilfeller der handelsåpningen til et notert instrument på primærbørsen er forsinket, vil imidlertid ordrer som er lagt inn før børsåpning, bare ha gyldighet på primærbørsen frem til handelen begynner. Andre likviditetskilder (multibankplattformer, dark pools, multilaterale handelsplattformer osv.) tas i bruk etter at primærmarkedet har åpnet.

Vær oppmerksom på at du muligens kan se sanntidskurser i handelsplattformen før primærbørsen har åpnet, avhengig av dataabonnementet ditt. Imidlertid vil markedsordrer, stoppordrer eller aggressive limit-ordrer som er lagt inn før åpningen, ikke effektueres før handelen er i gang på primærbørsen.

Børs- og markedsspesifikke vilkår

Ved handel med kinesiske A-aksjer notert på Shanghai og Shenzhen-børsene via Hong Kong Stock Connect gjelder følgende gebyrer:

Stempelavgift (belastet av SAT, kun for selger)0,10 %
Behandlingsgebyr (belastes av SSE/SZSE)0,00487 %
Verdipapirgebyr (belastes av CSRC)0,002 %
Overføringsgebyr (belastes av ChinaClear / HKSCC)0,004 %
Porteføljegebyr, basert på verdiintervaller (belastes av CCASS)0,008 % til 0,003 %

Vær oppmerksom på at følgende handelsvilkår gjelder for nordgående Stock Connect (Hong Kong - Shanghai/Shenzhen):

HandelsvalutaCNH (RMB)
OrdretyperKun limitordrer, hele dagen (dagsordre)
OrdreprisgrenserVanligvis ± 10 % siste sluttkurs
Maks ordrestørrelse1 millioner aksjer
KontraktstørrelseKjøp (100) selg (1)
Tick-størrelseCNH 0,01
Ordrer kan ikke endresOrdrer må kanselleres og inngis inn på nytt
DagtradingIkke tillatt – alt som er kjøpt på T, kan kun selges på eller etter T +1
Kun salgNoen symboler er kategorisert som kun salg på bestemte datoer av børsen
DagskvoteKlikk her for mer informasjon

For mer informasjon og detaljer gå inn på nettstedet HKEx Stock Connect.

Beskatning etter marked

Financial Transaction Tax (FTT) på 0,30 % legges på alle kjøpshandler for franske Large Cap-aksjer.

Den fullstendige listen over de 109 aksjene dette gjelder, er tilgjenglige i den offisielle søknadserklæringen (på fransk)


Stempelavgift og andre avgifter belastes Hong Kong-aksjer: 0,1077%.

Merk: Automatisk handel fra 9.30 til 16.30 med pause fra 12.00 til 13.30.

Aksjer har en ITP-avgift (Irish Takeover Panel) på EUR 1,25 for hvert kjøp eller salg hvis handelens samlede verdi overstiger EUR 12 500. Ved kjøp av irske aksjer påløper 1 % av det samlede handelsbeløpet i omsetningsavgift.

Fra 1. Mars 2013 vil den italienske finansielle transaksjonsskatten (FTT) på 0,10 % pålegges alle kjøp av italienske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (f. eks. depotbevis) i børsnoterte selskaper registrert med kontorer i Italia.

Mer informasjon finner du her the Ministerial Decree as issued by the Italian Minister of Economy and Finance.

Clearing-gebyret for malaysiske aksjer er 0,03 % (maks. MYR 1 000) og en stempelavgift på 0,1 % (maks. MYR 200) belastes for alle aksjer.

Johannesburg-børsen pålegger en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25 % ved åpning av en aksjeposisjon (eller aksjekjøp). Denne avgiften gjelder ikke CFD-handler på enkeltaksjer.

Panel for Takeovers and Mergers (PTM)-avgift og stempelavgift kan bli belastet aksjer fra Storbritannia.

Stempelavgift legges på alle kjøpstransaksjoner med 0,5 % av transaksjonsverdien.

Et PTM-gebyr på GBP 1 legges på kjøps- og salgstransaksjoner der handelens bruttoverdi overskrider GBP 10 000.

Vær oppmerksom på at stempelavgiften er 1 % av transaksjonsverdien for aksjer registrert i Irland.

Det er standard praksis for amerikanske depoter å belaste et årlig administrasjonsgebyr på opptil USD 0,05 per aksje, avhengig av utstedende depotbank. Hensikten med avgiften er å dekke kostnadene for banker som utfører prosedyrene som kreves for å utstede og handle depotlinjen. Vanligvis trekkes gebyret fra når dividender utbetales, men hvis depotet ikke betaler dividende eller ikke inkluderer gebyret i dividenden, administreres gebyret gjennom direkte belastning. Dividendegebyret er stipulert i innskuddsavtalen mellom depotbanken og selskapet i henhold til bransjestandarder. Innskuddsavtalen registreres hos SEC og er offentlig tilgjengelig. Gebyret per depotmottak avhenger ikke av den totale mengden av dividende som betales ut, men av mengden aksjer som holdes.

Saxo Bank viderefakturerer kundene SEC Section 31-avgiften på USD 22,10 per million (per 18. februar 2020) på CFD DMA og salgstransaksjoner for aksjer hvor kundeordrene blir plassert direkte i det underliggende markedet. Denne avgiften gjelder bare amerikanske børser.

Du finner mer informasjon i denne pressemeldingen fra det amerikanske aksje- og børstilsynet (SEC).

Håndtering av selskapsbeslutninger

Ekstra aksjer tildeles på ex-datoen.

Kontantbetaling tildeles på utbetalingens forfallsdato.

Kontantjusteringer bestilles på ex-datoen og reflekterer markedskursbevegelsen på denne datoen, men den faktiske verdien av betalingen fastsettes på betalingsdatoen.

Dividendebetalinger fra aksjeposisjoner krediteres til klientenes konto fratrukket eventuelle standard holdingsgebyrer.  Saxo Bank kan foreløpig ikke støtte eller tilby fordelaktige holdingsgebyrer som kan være tilgjengelig på grunn av bostedsstatus eller juridisk status

Dagen før en Corporate Action er planlagt iverksatt (ex-datoen), slettes åpne ordrer for visse hendelsestyper.

Følgende beskriver reglene for hva som skjer:

Event TypeNever delete ordersAlways delete ordersRule defined below
Tender offersx
Stock splitsx
Reversed stock splitx
Bonus issuesx
Mandatory Mergersx
Spin offsx
Ticker changesx
De-listingsx
Cash dividendsx
Stock dividendsx
Optional dividendsx
Right issuesx

For dividende- og rettighetsproblemer slettes alle åpne ordrer for det angitte instrumentet hvis endringen i markedsprisen beregnes å være over 20 % som følge av Corporate Action-hendelsen.

Dividendebetalinger fra aksjeposisjoner krediteres til klientenes konto fratrukket eventuelle standard holdingsgebyrer.

Saxo Bank kan foreløpig ikke støtte eller tilby fordelaktige holdingsgebyrer som kan være tilgjengelig på grunn av bostedsstatus eller juridisk status.

Klienter som holder aksjeposisjoner, mottar rettigheter og velge å selge disse eller abonnere på nye aksjer. Hvis Saxo Bank ikke har mottatt et svar fra klienter innen svarfristen som er angitt av Saxo Bank, kommer banken til å selge rettighetene på vegne av klientene før de utløper hvis dette er mulig.

Hvis rettighetene ikke kan omsettes, utløper de og blir verdiløse. Fortjenesten fra salget distribueres til klientene, minus standardkommisjonen for kontoen. Årsaken til at Saxo Bank utfører denne handlingen, er å forhindre at rettighetene blir verdiløse når de utløper.

Klienter som holder aksjer i porteføljen, har muligheter for anbud.

En fraksjonsaksje er mindre enn én full aksje, og kan oppstå som et resultat av beregning av Corporate Action-rettigheter.

For følgende Corporate Actions betaler Saxo Bank kontantkompensasjon for fraksjoner når fraksjonskompensasjon gjelder:

 • Aksjesplitter
 • Reverserte aksjesplitter
 • Valgfrie dividender på aksjeposisjoner
 • Fusjoner

Beholdningen i det likviderte selskapet fjernes. Eventuelt likvidasjonsoverskudd utbetales.

For obligatoriske fusjoner finnes det tre ulike utfall:

 1. Kontanter (distribuert på betalingsdato)
 2. Aksjer (distribuert på ex-dato)
 3. Blanding av kontanter og aksjer (distribuert på ex-dato)

For fusjoner med valg kan klientene velge før fristen går ut.

Enkelte ganger involverer en Corporate Action et instrument som ikke kan omsettes online med Saxo Bank.

I disse tilfellene gjelder følgende prosedyrer:

Posisjoner i nye instrumenter som ikke kan omsettes online, tildelt som et resultat av en Corporate Action, bokføres til klientens konto. Instrumentet legges til klientens konto for rapporteringsformål.

Ekstra aksjer tildeles på ex-datoen for verdien på betalingsdatoen.

Klienter som holder aksjeposisjoner, mottar rettigheter og velge å selge disse eller abonnere på nye aksjer. Hvis Saxo Bank ikke har mottatt et svar fra klienter innen svarfristen som er angitt av Saxo Bank, kommer banken til å selge rettighetene på vegne av klientene før de utløper hvis dette er mulig.

Hvis rettighetene ikke kan omsettes, utløper de og blir verdiløse. Fortjenesten fra salget distribueres til klientene, minus standardkurtasjen for kontoen. Årsaken til at Saxo Bank utfører denne handlingen, er å forhindre at rettighetene blir verdiløse når de utløper.

*Australian Listed Events

For enkelte hendelsestyper, inkludert, men ikke begrenset til Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers og Retail Offers, har selskaper som er notert i Australia rett til å redusere rettighetene til null i enkelte tilfeller. Derfor vil Saxo Bank kun bestille rettigheter til klientene på betalingsdatoen.

Vær oppmerksom på at det siden mars 2009 har vært ACSA (Australian Custodial Services Association) sine retningslinjer ikke å tilby Share Purchase Plans Events (SPP) til egentlige eiere av verdipapirer, og derfor kan ikke Saxo Bank utføre slike handlinger.

 

 

Standard betalingsform er kontanter. Klientene kan imidlertid velge å motta aksjer. Aksjene tildeles når reinvesteringskursen er bekreftet for verdibetalingsdatoen.

Spesielle og sjeldne Corporate Actions som ikke faller inn under beskrivelsene ovenfor, kan forekomme.

Saxo Bank håndterer slike Corporate Actions i klientens beste interesse, i den utstrekning tiden og driftsprosedyrene tillater.

Nye aksjeposisjoner tildeles på ex-datoen.

Kunder med aksjer i porteføljen vil få mulighet til å akseptere et oppkjøpstilbud.

Kunder med warrants har mulighet til å utnytte disse før fristen. Warrants som ikke blir solgt eller utnyttes utløper og blir da verdiløse.

Les mer om overføring av aksjer til Saxo Bank-kontoen din.

Forretningsvilkår for verdipapirhandel og depotadministrasjon
Du finner forretningsvilkårene for verdipapirhandel og depotadministrasjon i dokumentbiblioteket.


Helligdagsoversikt

Markeder og børser rundt om i verden er stengt på bestemte tidspunkter i høytidsperioder. Saxo Banks åpningstider i disse periodene er oppført nedenfor. Vær oppmerksom på at noen markeder og børser kanskje ikke vil være tilgjengelige til disse tidene.

 

Børshelligdager

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.