Hvorfor handle obligasjoner hos Saxo?

Obligasjonsmarkedet har vært notorisk treg med å ta i bruk moderne finansteknologi.

I en tid da kunstig intelligens driver frem høyfrekvent handel, er private obligasjonsinvestorer fremdeles henvist til telefonen. Men ikke nå lenger. 

Saxo kutter ut det tidkrevende og kostnadskrevende mellomleddet i obligasjonshandelen og gir deg direkte tilgang til likviditetsleverandører.

Hos Saxo handler du obligasjoner med samme konto og bruker samme plattform som for alle andre aktivaklasser. Du får tilgang til det globale markedet. Teknologien er intuitiv, handlene skjer enkelt og raskt, likviditeten er pålitelig, og prisene er lave og gjennomsiktige. Verktøyene Saxo gir deg, passer til proffer.

Se kurtasje fra 0,05 %

Fullt ut digitalt

Våre kryssaktivaplattformer gir deg kontrollen. Tilgangen til informasjon og handel er rask, enkel og robust.

Pålitelighet

Ja, vår teknologi er pålitelig, men ikke bare det. Ekte pålitelighet betyr likviditet, transparent prising, markedstilgang og en satsing på langsiktige kunderelasjoner.

Rask utførelse

Du bestemmer deg for handelen, og vi gir den beste kursen. Vår plattform gir automatisert tilgang til flere børser og likviditetskilder, styrer automatisk handelen dit de beste forholdene finnes på det aktuelle tidspunktet.

Global tilgang

Vårt utvalg stopper ikke med de store valutaene og markedene. I tillegg til stats- og selskapsobligasjoner fra USA og Europa, får du tilgang til utvalgte høyavkastningspapirer og papirer fra fremvoksende markeder, inkludert Sør-Amerika, APAC og MENA i både USD og lokal valuta.

Saxos Bond Robotics hjelpe deg å handle obligasjoner slik du ønsker.

Vårt system bygger på omfattende kursinformasjon og tilbyr en veiledende beste kurs for en umiddelbar handel*. Ta denne kursen, og i ca 90–95 % av tilfellene vil handelen gå gjennom til den angitte kursen eller bedre.

* Beste tilgjengelige kurs fra opptil 40 globale obligasjonsleverandører og store børser som omfattes av Saxos algoritme.

Obligasjonsrobot: Før og etter

For noen obligasjoner har du alternativt mulighet til å ta full kontroll og sette din egen kurs og din egen limit for handelen din på børsene. Systemet vil avgjøre når og hvorvidt disse vilkårene er oppfylt i tidsvinduet du spesifiserer – det være seg timer, dager eller uker – og handle når de er oppfylt.

Ofte stilte spørsmål om obligasjoner

Er noe fortsatt uklart om detaljene ved å handle obligasjoner hos Saxo? Klikk her for en full liste over ofte stilte spørsmål om handelsobligasjoner.

Nyt alle fordelene ved å handle som en proff, med minimumsbeløp så lave som USD 10 000.
Å handle obligasjoner med Saxo betyr tilgang til et profesjonelt handelsmiljø, noe som gir deg den informasjonen, likviditeten og teknologien du trenger for å handle når og hvor du vil. På Saxo er det ingen prisoverraskelser. Våre priser er konkurransedyktige og våre prisplaner er enkle å forstå.

Se alle obligasjonspriser

Konkurransedyktige priser på obligasjoner

Vi gir tilgang til konkurransedyktige priser og tette spreads gjennom vår globale tilgang til kildelikviditet. Og med lave volumbaserte kurtasjer minimeres de faktiske handelskostnadene.

Priser
Kurtasje fra 0.05% (min. EUR 80
eller tilsvarende)
Priser

Første heldigitaliserte tilgang til obligasjonshandel

Vår digitale obligasjonshandelsløsning eliminerer manuelle prosesser gjennom hele verdikjeden. Det gir deg direkte tilgang til et univers av over 5000 obligasjoner, inkludert mer enn 3400 obligasjoner i utviklede markeder og over 1600 i fremvoksende markeder. 

Ordrene ledes direkte til en optimalisert meglerauksjon der de beste av 40 ledende likviditetstilbydere konkurrerer om din ordre. Minste volum for privathandel av obligasjoner er så lavt som USD10 000, og du kan handle når markedene er åpne.

Betydelig kostnadsreduksjon

Ved at vi sørger for automatisert elektronisk tilgang, en direkte linje til likviditetstilbydere og kan eliminere de tidkrevende og dyre prosedyrene ved tradisjonell obligasjonshandel, kan vi tilby et enkelt og konkurransedyktig prisskjema. Saxo Bank belaster deg for en provisjon, med full åpenhet. Dette er ikke vanlig i bransjen, der man ofte finner en "én bank, én pris"-tilnærming.

Handelsbetingelsene varierer etter obligasjonens type og rating samt etter handelsvolum. Men vår veiledende direktekurs på internett gir deg sikkerhet for å få en maksimal kurs for handelen. Dette er en del av vår forpliktelse om å gjøre prissettingen så åpen og oversiktlig som mulig.

Passer sømløst til Saxos plattformer

Lær det grunnleggende om investering i obligasjoner.

Eller suppler investor-verktøykassen din ved å lære om bestemte typer analyser eller strategier. De beste utøverne på et gitt fagområde vet at du aldri kan finslipe ferdighetene dine nok. La Saxo Academy være din coach. 

Besøk Saxo Academy >

risk-icon--red-amber-green

Obligasjoner kategoriseres som grønne, gule eller røde produkter, avhengig av det individuelle instrumentet.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

For de fleste obligasjoner, spesielt selskapsobligasjoner, er ikke salgs- eller kjøpsprisene offentlig tilgjengelige og transparente, fordi mesteparten av handlingen foregår utenfor regulerte markedsplasser. Obligasjoner handles OTC med Saxo Bank som motpart, og OTC-handelsbetingelser gjelder. Se Saxo Banks retningslinjer for utførelse hvis du vil ha mer informasjon.