Priser for obligasjoner

Finn informasjon om de konkurransedyktige kurtasjesatsene våre for handel av obligasjoner på og utenfor nettet.

Kurtasje

Vi har tre prisnivåer. Handler du mer, betaler du mindre.
Finn ut mer om kontonivåene våre

Bond typeClassicPlatinumVIP
Bond type

An error occured

Please contact us if the problem persists

Andre kostnader

Du finner mer informasjon om de generelle kostnadene her.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Advarsel om obligasjonsrisiko

Obligasjoner kategoriseres som grønne, gule eller røde produkter, avhengig av det individuelle instrumentet. Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. For de fleste obligasjoner, spesielt selskapsobligasjoner, er ikke salgs- eller kjøpsprisene offentlig tilgjengelige og transparente, fordi mesteparten av handelen foregår utenfor regulerte markedsplasser. Obligasjoner handles OTC med Saxo Bank som motpart, og OTC-handelsbetingelser gjelder. Klikk her for mer informasjon

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.