Se rater og betingelser

Kurtasje for obligasjonshandel.

Online Trading

Swipe left or right for more
MarkedCLASSICPLATINUMVIP
European government bonds0.20% (min. 80 EUR)*0.10% (min. 60 EUR)*0.05% (min. 50 EUR)*
US government bonds**0.20% (min. 80 EUR)*0.10% (min. 60 EUR)*0.05% (min. 50 EUR)*
European and US corporate bonds0.20% (min. 80 EUR)*0.10% (min. 60 EUR)*0.05% (min. 50 EUR)*
Emerging Markets bonds0.20% (min. 80 EUR)*0.10% (min. 60 EUR)*0.05% (min. 50 EUR)*

* Eller tilsvarende i en annen valuta.

** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for tilgang til markedet.

Offline Trading

Swipe left or right for more
MarkedCLASSICPLATINUMVIP
US GOVERNMENT BONDS***0.20% (min. 80 EUR)**0.05% (min. 50 EUR)**0.05% (min. 50 EUR)**
EUROPEAN AND US CORPORATE BONDS0.20% (min. 80 EUR)**0.10% (min. 50 EUR)**0.10% (min. 50 EUR)**

* Eller tilsvarende i en annen valuta.

** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for tilgang til markedet.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.