Kurtasje for obligasjonshandel

Market Standard Active*
European government bonds 0.20%
(min. 80 EUR)**
0.05%
(min. 50 EUR)**
US government bonds*** 0.20%
(min. 80 EUR)**
0.05%
(min. 50 EUR)**
European and US corporate bonds 0.20%
(min. 80 EUR)**
0.10%
(min. 50 EUR)**
Emerging Markets bonds 0.20%
(min. 80 EUR)**
0.10%
(min. 50 EUR)**

* Vennligst kontakt din kontaktperson for mer informasjon.

** Eller tilsvarende i en annen valuta.

*** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for tilgang til markedet.

Market Standard Active*
Amerikanske statsobligasjoner*** 0.20%
(min. 80 EUR)**
0.05%
(min. 50 EUR)**
Andre stats- og selskapsobligasjoner 0.20%
(min. 80 EUR)**
0.10%
(min. 50 EUR)**

* Vennligst kontakt din kontaktperson for mer informasjon.

** Eller tilsvarende i en annen valuta.

*** Ved handel med amerikanske statsobligasjoner er det i kursen inkludert en ekstern avgift for tilgang til markedet.

Updated 18th Oct, 2016