Priser for handel med obligasjoner

Finn informasjon om de konkurransedyktige kurtasjesatsene våre for handel av obligasjoner på og utenfor nettet.

Kurtasje

Vi arbeider med tre ulike kontotyper: classic, platinum og VIP. Jo mer du handler, desto bedre priser får du. Du kan lese mer om kontotypene våre her.

ObligasjonstypeClassicPlatinumVIP
Obligasjonstype

An error occured

Please contact us if the problem persists

Andre kostnader

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse obligasjoner kan brukes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien av en obligasjonsposisjon avhenger av ratingen til den aktuelle obligasjonen, som beskrevet nedenfor:

Ratingdefinisjon*Sikkerhetsprosent
Høyeste rating (AAA)95 %
Meget høy kvalitet (AA)90 %
Høy kvalitet (A)80 %

* som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av markedsverdien til en obligasjonsposisjon med A-rating kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er eller futures og opsjoner.

Saxo støtter 2.400 offline obligasjoner, så det er en god sjanse for at instrumentet kan handles offline via obligasjonsdesken vår. Ta kontakt med Saxo og spør om muligheten for å handle den spesifikke obligasjonen offline. I så fall vil den bli manuelt handlet, men vil fortsatt vises i kontooversikten for kontoen din, akkurat som alle andre posisjoner.

Obligasjoner har ulike minste handelsstørrelser som kan være så mye som 50 000, 100 000 eller 200 000 i den aktuelle valutaen. Du kan se minste handelsstørrelser og inkrement på hver obligasjon under konto > Handelsbetingelser, samt i ordrevinduet. Det er imidlertid obligasjoner som omsettes i mindre størrelser, som også kan være tilgjengelige (en minimumsgrense på 10 000 i euro eller dollar for alle elektroniske obligasjoner).

Obligasjoner kan handles online 24/5 hvis det relevante underliggende obligasjonsmarkedet er åpent. Åpningstiden vil være begrenset til daglige åpningstider da likviditeten i det aktuelle underliggende obligasjonsmarkedet er best (dvs. europeiske statsobligasjoner er åpne for handel innenfor europeisk forretningstid).

Et bredt utvalg av de mest aktive og likvide statsobligasjonene og selskapsobligasjonene i Europa, USA, Asia, Midt-Østen og Afrika, samt et begrenset antall latinamerikanske obligasjoner – totalt mer enn 5.900 obligasjoner – er tilgjengelig for obligasjonshandel på nett.

Du kan gå gjennom handelsbetingelsene våre for obligasjoner her.

Du finner mer informasjon om generelle kostnader og gebyrer her.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto


Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.