Se rater og betingelser

Kurtasjer på futures-handel

Swipe left or right for more
Kontrakt/valutaKurtasje ClassicKurtasje PlatinumKurtasje VIP
AUD
10.005.001.00
EUR
6.003.001.00
GBP
5.002.501.00
SGD
10.007.502.00
USD
6.003.000.85
CHF
8.004.001.50
JPY
1000.00800.00700.00
SEK
75.0040.0015.00
CAD
6.003.001.00
HKD (Full-sized contracts)
45.0030.0015.00
HKD (Mini contracts)
30.0025.0015.00
NZD
15.007.503.00

Hvis du handler mer enn 5000 kontrakter per måned, kan du ta kontakt med oss for priser.

Kommisjonene er for hver enkelt kontrakt og hver enkelt handel (kjøp eller salg) via SaxoTrader, og ekskluderer børsavgifter som er angitt under kontraktsspesifikasjonene.

Hvis ingen avtaler finnes som angir noe annet, belastes klientene den høyeste priskategorien i tabellen. Kontakt Saxo Bank for å søke om en annen priskategori hvis du er kvalifisert for dette basert på tidligere handelsvolumer.

Flytting til andre priskategorier gjøres ut fra Saxo Banks eget skjønn, og skjer alltid ved begynnelsen av den påfølgende måneden. Allerede betalte kommisjoner påvirkes ikke.

Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige futures-kontrakter på siden for handelsbetingelser for futures.

Minimumsgebyret for hver futures-kontraktshandel er USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12,5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 eller SGD 20.

For posisjoner over natten i futures påløper det en administrasjonskostnad.

Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten.

Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på relevant Interbank-rente + påslag (150 bps).

Administrasjonskostnad = marginkrav * beholdningstid * (relevant Interbank-rente + påslag) / (365 eller 360 dager)

Vær oppmerksom på at relevante referansesatser har en minsteverdi på 0 %.

risk-icon--red

Advarsel om risiko ved futureshandel

Futures er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.