Kommisjoner på futures-handel

Kommisjoner for onlinehandlede kontrakter

Kommisjonene er for hver enkelt kontrakt og hver enkelt handel (kjøp eller salg) via SaxoTrader, og ekskluderer børsavgifter som er angitt under kontraktsspesifikasjonene.

Contract /Currency Trade Volume: Contracts/Month
1-250 251-1,000 1,001-5,000
AUD AUD 10.00 AUD 5.00 AUD 2.50
EUR EUR 6.00 EUR 3.00 EUR 1.50
GBP GBP 5.00 GBP 2.50 GBP 1.25
SGD SGD 15.00 SGD 7.50 SGD 3.75
USD USD 6.00 USD 3.00 USD 1.50
CHF CHF 8.00 CHF 4.00 CHF 2.00
JPY JPY 1,000.00 JPY 800.00 JPY 750.00
SEK SEK 75.00 SEK 40.00 SEK 20.00
CAD CAD 6.00 CAD 3.00 CAS 1.50
HKD (Full-sized contracts) HKD 45.00 HKD 30.00 HKD 20.00
HKD (Mini contracts) HKD 30.00 HKD 25.00 HKD 20.00
NZD NZD 15.00 NZD 7.50 NZD 4.00

Hvis du handler mer enn 5000 kontrakter per måned, kan du ta kontakt med oss for priser.

Som et spesielt introduksjonstilbud tilbyr Saxo Bank handel av alle HKD-kontrakter som minikontrakter til kommisjonspriser for minikontrakter inntil videre.

Kommisjonene er for hver enkelt kontrakt og hver enkelt handel (kjøp eller salg) via SaxoTrader, og ekskluderer børsavgifter som er angitt under kontraktsspesifikasjonene.

Hvis ingen avtaler finnes som angir noe annet, belastes klientene den høyeste priskategorien i tabellen. Kontakt Saxo Bank for å søke om en annen priskategori hvis du er kvalifisert for dette basert på tidligere handelsvolumer.

Flytting til andre priskategorier gjøres ut fra Saxo Banks eget skjønn, og skjer alltid ved begynnelsen av den påfølgende måneden. Allerede betalte kommisjoner påvirkes ikke.

Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige futures-kontrakter på siden for handelsbetingelser for futures.

Minimumsgebyrer

Minimumsgebyret for hver futures-kontraktshandel er USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12,5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 eller SGD 20.

Updated 06 Jan 2017

Administrasjonskostnad fra 1. juli 2017

Fra 1. juli 2017 vil det for alle posisjoner over natten i Futures påløpe en administrasjonskostnad.
Administrasjonskostnaden beregnes på grunnlag av det daglige marginkravet og legges til når en posisjon holdes over natten.
Finansieringsrenten som brukes til beregning av administrasjonskostnaden baseres på relevant Interbank-rente + påslag (150 bps).

Administrasjonskostnad = marginkrav * holdingstid * (relevant Interbank-rente + påslag) / (365 eller 360 dager)

Advarsel om futuresrisiko

Futures er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.