Ceny futures

Získejte podrobnosti o našich špičkových cenách futures.

Provize

Používáme tři cenové úrovně. Čím více obchodujete, tím méně platíte.
Zjistěte více o našich úrovních účtů

Tyto provize platí pro každý kontrakt a pro každý obchod (nákup, prodej nebo expiraci) a nezahrnují směnné poplatky, které jsou uvedené ve specifikaci kontraktů.

Contract denominationClassicPlatinumVIP
AUD
10 AUD / contract Min. 12.5 AUD
5 AUD / contract Min. 12.5 AUD
1 AUD / contract Min. 12.5 AUD
EUR
6 EUR / contract Min. 10 EUR
3 EUR / contract Min. 10 EUR
1 EUR / contract Min. 10 EUR
GBP
5 GBP / contract Min. 8 GBP
2.5 GBP / contract Min. 8 GBP
1 GBP / contract Min. 8 GBP
SGD
15 SGD / contract Min. 20 SGD
7.5 SGD / contract Min. 20 SGD
2 SGD / contract Min. 20 SGD
USD
6 USD / contract Min. 10 USD
3 USD / contract Min. 10 USD
1.25 USD / contract Min. 10 USD
CHF
8 CHF / contract Min. 11 CHF
4 CHF / contract Min. 11 CHF
1.5 CHF / contract Min. 11 CHF
JPY
1000 JPY / contract Min. 1200 JPY
800 JPY / contract Min. 1200 JPY
700 JPY / contract Min. 1200 JPY
SEK
75 SEK / contract Min. 100 SEK
40 SEK / contract Min. 100 SEK
15 SEK / contract Min. 100 SEK
CAD
6 CAD / contract Min. 10 CAD
3 CAD / contract Min. 10 CAD
1 CAD / contract Min. 10 CAD
HKD
30 HKD / contract Min. 0 HKD
25 HKD / contract Min. 30 HKD
15 HKD / contract Min. 30 HKD
NZD
15 NZD / contract Min. 0 NZD
7.5 NZD / contract Min. 15 NZD
3 NZD / contract Min. 15 NZD
Contract denomination
Classic
10 AUD / contract Min. 12.5 AUD
Platinum
5 AUD / contract Min. 12.5 AUD
VIP
1 AUD / contract Min. 12.5 AUD
Classic
6 EUR / contract Min. 10 EUR
Platinum
3 EUR / contract Min. 10 EUR
VIP
1 EUR / contract Min. 10 EUR
Classic
5 GBP / contract Min. 8 GBP
Platinum
2.5 GBP / contract Min. 8 GBP
VIP
1 GBP / contract Min. 8 GBP
Classic
15 SGD / contract Min. 20 SGD
Platinum
7.5 SGD / contract Min. 20 SGD
VIP
2 SGD / contract Min. 20 SGD
Classic
6 USD / contract Min. 10 USD
Platinum
3 USD / contract Min. 10 USD
VIP
1.25 USD / contract Min. 10 USD
Classic
8 CHF / contract Min. 11 CHF
Platinum
4 CHF / contract Min. 11 CHF
VIP
1.5 CHF / contract Min. 11 CHF
Classic
1000 JPY / contract Min. 1200 JPY
Platinum
800 JPY / contract Min. 1200 JPY
VIP
700 JPY / contract Min. 1200 JPY
Classic
75 SEK / contract Min. 100 SEK
Platinum
40 SEK / contract Min. 100 SEK
VIP
15 SEK / contract Min. 100 SEK
Classic
6 CAD / contract Min. 10 CAD
Platinum
3 CAD / contract Min. 10 CAD
VIP
1 CAD / contract Min. 10 CAD
Classic
30 HKD / contract Min. 0 HKD
Platinum
25 HKD / contract Min. 30 HKD
VIP
15 HKD / contract Min. 30 HKD
Classic
15 NZD / contract Min. 0 NZD
Platinum
7.5 NZD / contract Min. 15 NZD
VIP
3 NZD / contract Min. 15 NZD

Došlo k chybě

Kontaktujte nás prosím, pokud problém nezmizí.

Jiné náklady

Pozice držené přes noc v kótovaných futures a krátkých kótovaných opčních kontraktech budou podléhat převodním nákladům.

Převodní náklady se počítají na základě požadavku na denní marži a uplatní se při držení pozice přes noc. Účtují se na konci každého měsíce.

U futures vychází sazba financování použitá pro výpočet převodních nákladů z relevantní mezibankovní sazby + přirážky* v této výši: 3,5 % (účty Classic), 1,5 % (účty Platinum) nebo 0,5 % (účty VIP).

U krátkých opčních kontraktů vychází sazba financování použitá pro výpočet převodních nákladů z relevantní mezibankovní sazby + přirážky ve výši 3,5 % (účty Classic), 1,5 % (účty Platinum) nebo 0,5 % (účty VIP).

Převodní náklady = požadavek na marži × počet dní držení × (relevantní mezibankovní sazba + přirážka) / (365 nebo 360 dní)

Všimněte si, že příslušné benchmarkové sazby mají nejnižší hladinu na 0 %.


*Mějte na paměti, že sazba přirážky/slevy se přičítá/odečítá vzhledem k relevantní referenční hodnotě, která je specifická pro jednotlivé měny

Minimální poplatek za ticket u Futures je 10 USD, 10 EUR, 8 GBP, 11 CHF, 12,5 AUD, 10 CAD, 1200 JPY, 100 SEK nebo 20 SGD.

Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a platbách zde.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Účet u Saxo si otevřete pouze v několika krocích a získáte přístup ke všem třídám aktiv


Upozornění na rizika spojená s futures

Futures jsou kategorizovány jako červený produkt, protože jsou považovány za investiční produkt s vyšší komplexností a vysokým rizikem.
Dánské banky jsou povinny dělit investiční produkty nabízené retailovým klientům do kategorií podle složitosti a rizikovosti produktu. Jsou to tyto kategorie: zelená, žlutá a červená. Kliknutím sem zobrazíte další informace

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.