OPCE

Využijte příležitosti
v opcích v různých třídách aktiv

Obchodujte opce na akcie, indexy, úrokové míry, futures a komodity

Obchodujte opce na akcie, indexy, úrokové míry, futures a komodity

Zajistěte si přístup k opcím z 23 burz po celém světě jako flexibilní alternativu k obchodování podkladových cenných papírů – nabízí vyšší potenciální návratnost s pevně daným rizikem.

Optimalizujte si obchodování s opcemi pomocí speciálních nástrojů pro všechna zařízení

PlatformScreens-D PlatformScreens-M
 • Opční řetězec

  Všechny relevantní informace budete mít přehledně k dispozici v reálném čase, takže můžete obchodovat přímo z opčního řetězce

 • Nástroj pro sestavení strategie

  Vytvořte si vlastní strategii zkombinováním pokynů s více nohami nebo si zvolte některou z široké nabídky přednastavených strategií.

 • Rolování opcí

  Reagujte rychle na tržní pohyby pomocí snadné možnosti pro rolování opcí, pomocí níž můžete prodloužit svou strategii.

 • Integrovaná data o rizicích

  Udržte si v každé fázi kontrolu nad svými pozicemi díky ukazatelům s řeckými písmeny Delta, Gamma, Théta, Vega a Ró.

Nakupujte akciové opce, které nabízí Nasdaq, FTSE 250 a další globální burzy, již od 1,25 USD

Možnosti obchodování u Saxo

Možnosti obchodování u Saxo

V závislosti na hodnotě svého účtu a úrovni svých zkušeností můžete buď:

Nakupovat opce

Ve výchozím nastavení můžete opce se Saxo jen nakupovat. Prodej opcí s sebou nese mnohem vyšší potenciální riziko, a proto standardně aktivujeme jen nákup opcí, abyste měli míru rizika lépe pod kontrolou.

Nakupovat a prodávat opce

Pokud chcete opce prodávat, musíte mít účet s hodnotou nad 5000 USD a písemně potvrdit, že jste si vědomi souvisejících rizik. Prodej opcí je rovněž spojen s maržovými benefity.

AKCIE

Sestavte si vyvážené portfolio s akciemi a dalšími aktivy – to vše na jednom účtu Saxo

Investování do akcií jde ruku v ruce s možnostmi obchodování. Saxo účet vám zajišťuje přístup k více než 22 000 akciím z více než 50 burz po celém světě, takže je jednoduché vaše investice diverzifikovat.

SPRAVOVANÁ PORTFOLIA

Nechte za sebe obchodovat experty

Investujte do portfolia spravovaného experty, kteří se vyznají na trzích, abyste mohli cílit na nejvyšší dlouhodobou návratnost podle své chuti riskovat.

270 000+

Obchodů denně

850 000+

Klientů

85+ mld.

Hodnota spravovaných aktiv v EUR

18+ mld.

Denní objem obchodů v EUR

Upozornění na rizika opčních kontraktů

Opce je kategorizována jako červený produkt, protože je považována za investiční produkt s vyšší komplexností a vysokým rizikem.
Po dánských bankách je vyžadováno, aby kategorizovaly investiční produkty nabízené retailovým zákazníkům podle komplexnosti a rizika produktu jako: zelené, žluté nebo červené. Kliknutím sem zobrazíte další informace

Opce zahrnují rizika, a proto nejsou vhodné pro všechny investory. Specifická rizika spojená s obchodováním opcí mohou investorům způsobit značné ztráty. Oprávnění k obchodování s opcemi ověřuje a schvaluje společnost Saxo Bank A/S. Před nákupem nebo prodejem opce jsou investoři povinni si přečíst charakteristiku a rizika standardních opcí. Tento dokument se také nazývá Prohlášení o opcích (ODD). Vysvětluje vlastnosti a rizika opcí obchodovaných na burze.

Další rizika: Strategie obchodování opcí, jako je spread, straddle a další opční strategie s více nohami, mohou zahrnovat vysoké transakční náklady, včetně více provizí, které mohou ovlivnit možný zisk.  S těmito pokročilými opčními strategiemi jsou často spojena větší a složitější rizika než při základních obchodech s opcemi.

Vypořádání opcí a jejich přiřazení, zvláště u amerických opcí, může způsobit vysoké ztráty, zejména pokud je vypisovatel opce „nekrytý“. Plnění opcí, jejichž platnost vyprší v penězích (ITM), probíhá automaticky, ale opcím, které jsou mimo peníze (OTM), vyprší platnost. V některých případech se držitelé kupních opcí OTM mohou rozhodnout pro realizaci, pokud se denní vyrovnání výrazně přiblíží podkladové ceně, např. při tzv. „Pin riziku“.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.