Souhrnné poplatky a sazby

Pokud jde o poplatky, jsme zcela transparentní, takže vždy víte, kolik za obchodování a investování platíte.

Provize a poplatky

Čistý volný vlastní kapitál (NFE) je:

 • Zůstatek hotovosti na vašem hlavním obchodním účtu s uvedením hodnoty plus nebo minus zůstatky hotovosti na vašich podúčtech ve stejné měně.
 • Plus nebo minus nerealizované zisky nebo ztráty z otevřených CFD, FX forwardů a futures na vašem hlavním obchodním účtu a podúčtech ve stejné měně.
 • Plus tržní hodnota všech FX opcí na vašem hlavním obchodním účtu a podúčtech ve stejné měně.
 • Mínus marže požadovaná pro financování otevřených pozic na hlavním obchodním účtu a podúčtech bez ohledu na měnu podúčtu.
Více informací o NFE naleznete: zde

Záporný čistý volný vlastní kapitál

Vezměte prosím na vědomí, že váš čistý volný vlastní kapitál může být záporný, pokud váš požadavek na finanční marži a nerealizovaný zisk z maržových produktů překročí váš peněžní zůstatek, což bude mít za následek přečerpání sazby.  

Úrokové sazby pro záporné NFECLASSICPLATINUMVIP
Záporná NFE (debet) Saxo Ask + 8% Saxo Ask + 7% Saxo Ask + 6 %
Požadavek na marži pro financování

Upozorňujeme, že požadavek na maržové financování se může lišit od požadavku na obchodní marži.

Úplný seznam hotovostních kolaterálů pro maržové financování používaných pro výpočet čistého volného kapitálu naleznete zde.

Vypořádání 

Úroky se počítají denně a zúčtovávají se měsíčně, do sedmi pracovních dnů po skončení každého kalendářního měsíce. Úroky se počítají podle konvencí počítání dnů a tržního standardu uvedených v tabulce v části Saxo Bid/Ask úrokové sazby. 

 

V rámci podpory vašich finančních aspirací a obchodních cílů zajišťujeme financování a likviditu pro vaše obchodní aktivity u maržových produktů. Naše sazby financování platí, pokud držíte otevřenou pozici u maržového produktu přes noc, např. kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD) u akcie.

Tyto sazby financování se skládají ze dvou částí: 1) ze sazeb financování Saxo Bid/Offer a 2) z obchodní přirážky/srážky u produktů.

Sazby financování se stanovují tímto způsobem:

 • Bid = sazba financování Saxo Bid – srážka u produktu
 • Offer = sazba financování Saxo Offer + přirážka produktu

Sazby financování Saxo Bid/Offer

Sazby financování Saxo Bid/Offer se týkají našich cen u financování; to znamená, že účtujeme plovoucí úrokové sazby. Jako vstup při stanovování sazeb financování Saxo Bid/Offer používáme sazby ARR (Alternative Reference Rates). Pro měny, které nemají sazbu ARR, se jako vstup použije sazba peněžního trhu, sazba měnové politiky nebo jiný relevantní finanční benchmark. 
U sazeb financování Saxo Bid/Offer je stanovena minimální úroveň nula procent, což znamená, že úrokové sazby nemohou být záporné.

Pokud nakoupíte CFD na jednotlivé akcie například v hongkongských dolarech (HKD), převedeme základ financování na HKD, abychom mohli podkladový nákup akcií financovat. Pokud naopak CFD na jednotlivé akcie prodáte například v jihoafrických randech (ZAR), převedeme výnosy z prodeje podkladových akcií do našich základních měn financování. Tyto operace vyžadují aktivní obchodování s různými finančními produkty na mezibankovním trhu, aby bylo možné zajistit likviditu cash flow, které vaše obchodní aktivity generují.

Sazby ARR byly vypracovány pracovními skupinami složenými z národních a mezinárodních průmyslových asociací, účastníků trhu a centrálních a rezervních bank. Sazby ARR jsou veřejně dostupné a jsou uznávány příslušnými vnitrostátními orgány, účastníky trhu a národními i mezinárodními asociacemi finančního průmyslu. Další informace k relevantním finančním benchmarkům, jak jsou uvedeny níže, vám poskytne jejich správce nebo centrální či rezervní banka.

Sazby financování Saxo Bid/Offer patří společnosti Saxo Bank a podléhají ustanovením Všeobecných obchodních podmínek. Jedním z ustanovení je zohledňování nákladů vyplývajících z externích faktorů, jako jsou změny v domácích a/nebo zahraničních měnových či úvěrových politikách, které ovlivňují obecnou úrokovou úroveň, nebo změny ve struktuře nákladů u poskytovatelů likvidity a brokerů.

Pro referenci si projděte příslušné benchmarkové sazby níže.

Obchodní přirážky/srážky u produktů

Další obecné informace o našich cenách naleznete na stránce Přehled cen

Výpočet úroků a vypořádání

Úroky se počítají denně a platí se měsíčně – do 7 pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce.

Sazby Saxo Bid/Ask jsou vlastnictvím Saxo Bank a podléhají ustanovením Všeobecných obchodních podmínek. Jedním z takových ustanovení může být promítnutí nákladů souvisejících s vnějšími faktory, jako jsou změny v domácí a/nebo zahraniční měnové nebo úvěrové politice, které ovlivňují obecnou úroveň úroků, nebo změny ve struktuře nákladů u poskytovatelů likvidity a makléřů.

Při stanovování sazeb Saxo Bid/Ask obvykle používáme jako vstupní údaje alternativní referenční sazby (ARR). U některých měn se jako vstupní údaj může použít sazba peněžního trhu, měnověpolitická sazba nebo jiná relevantní finanční referenční hodnota..

Referenční hodnoty používané při stanovování úrokových sazeb pro vklady a finančních sazeb pro maržové produkty jsou uvedeny v tabulce níže. Saxo Bank si vyhrazuje právo použít při výpočtu a účtování nerealizovaných a realizovaných úroků obchodní zpoždění oproti zveřejnění finančních referenčních hodnot.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte více
MěnaPravidlo pro výpočet dníBenchmarkové sazby
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360CNH China InterBank Repo
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR) or Current-account rate
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365HKD Overnight Deposit rate
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Když obchodujete instrument v měně, která se liší od vaší základní nominální hodnoty, konverze – včetně zisků/ztrát z obchodování – se provádějí pomocí střední ceny FX spotu na základě času, kdy uzavřete svou pozici plus/minus 0,25 procento. Na poplatcích za převod měn si neúčtujeme více než plus/minus 0,25 procenta.

Poplatek za převod měny se nevztahuje na maržový kolaterál. Zahrnuty jsou pouze vypořádání skutečných plateb na nebo z obchodního účtu – například nákup/prodej hotovostních akcií nebo placení/přijímání opčních prémií.

Kurz použitý pro převod měn částek zaúčtovaných na váš účet je zobrazen v obchodních platformách v přehledu Provedené obchody.

Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dluhopisů

*Prosím vezměte na vědomí, že poplatek za úschovu se nebude účtovat v případě, pokud si klient aktivuje službu Půjčování cenných papírů. Více zjistíte zde.

U účtů s akciemi, ETF/ETC nebo dluhopisovými pozicemi se účtuje roční poplatek za úschovu, jak je uvedeno níže. Poplatek za úschovu se bude počítat denně pomocí hodnot na konci dne a bude účtován měsíčně.

Poplatek za úschovu p.a.Classic účetPlatinum účetVIP účet  
Akcie a ETF/ETC0.15 %0.12 %0,09 %
Dluhopisy0.15 %0.12 %0,09 %

Upozorňujeme, že poplatky za úschovu se liší v závislosti na zemi pobytu.
Chcete-li zkontrolovat poplatek za úschovu svého účtu, přihlaste se do platformy, vyberte akcii, ETF nebo dluhopis a kliknutím na informační tlačítko (i) otevřete okno Obchodní podmínky. Poplatek za úschovu najdete na záložce Obchodní ceny.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Poplatky za úschovu jsou službou podléhající DPH, takže DPH bude uplatněna navíc k poplatku za úschovu.

Pro fyzické osoby

 • Bydliště v EU: Bude uplatněna dánská DPH ve výši 25 %.
 • Bydliště mimo EU: Saxo Bank A/S neuplatňuje DPH

Pro korporátního/institucionálního klienta

 • Sídlo společnosti v Dánsku: Bude uplatněna dánská DPH ve výši 25 %.
 • Sídlo společnosti v rámci EU (s výjimkou Dánska): Pokud Saxo Bank A/S poskytne platné DIČ v EU, nebude uplatňovat DPH.* Bude vystavena faktura v režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Sídlo společnosti v EU (s výjimkou Dánska) a platné DIČ EU se neposkytuje: Bude uplatněna dánská DPH ve výši 25 %.
 • Sídlo společnosti mimo EU: Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, ale mohou se na ni vztahovat místní pravidla DPH.

*Jako platné DIČ EU bude registrováno pouze DIČ EU, které lze ověřit prostřednictvím webových stránek Evropské komise  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en . Pokud DIČ v EU nelze ověřit, obraťte se na místní úřad pro účely DPH.

Neúčtujeme žádný poplatek za neaktivitu.

Klienti, kteří zadávají pokyny telefonicky, přes chat nebo e-mailem, musí za každý takový manuální pokyn zaplatit poplatek ve výši 50 EUR.  Produkty, které nelze obchodovat na platformě, mohou být od poplatku osvobozeny.

Klientům na úrovni služeb Classic bude účtován poplatek ve výši 50 USD – nebo ekvivalentní částka v měně účtu – pokud požádají o doručení online výkazů e-mailem. Tento poplatek také vznikne v případě žádostí třetích stran o výkazy, například od auditorů.

Můžete požádat o formuláře 1042-S, ale není-li splněna jedna nebo více podmínek uvedených níže, bude uplatněn manipulační poplatek 1 000 EUR za příjmový rok:

 • Můžete poskytnout doklad o tom, že si úřad IRS od vás vyžádal formulář 1042-S.
 • Skupina Saxo použila pro váš účet nesprávnou sazbu americké daňové úlevy u zdroje.

Je-li požadováno více než 10 formulářů za rok, přesáhne poplatek 1 000 EUR ročně.

Servisní poplatek za hlasování v zastoupení bude účtován klientům, kteří odebírají služby Saxo Bank pro účast na schůzích. Navíc bude vybírán poplatek za každý odevzdaný nebo změněný hlas.

PopisNáklady
Odběr služeb
30 EUR ročně bez DPH
Odevzdání nebo změna hlasu
5 EUR za hlas bez DPH

Poplatek za odběr služeb bude vyúčtován na konci každého čtvrtletí. Refundace není možná. Klientům, kteří se v průběhu jednoho čtvrtletí výslovně přihlásí a následně odhlásí, bude vyúčtována plná částka. Poplatek za odběr služeb se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Všimněte si prosím, že poplatek za odběr služeb bude poprvé vyúčtován na konci 4. čtvrtletí 2020. Za 3. čtvrtletí 2020 se účtovat nebude.

Poplatek za hlas bude vyúčtován v okamžiku jeho odevzdání. Poplatek za hlas se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Poplatky za jednotlivé hlasy se budou evidovat od 3. září 2020 a poprvé budou vyúčtovány na konci 4. čtvrtletí 2020.

Mějte prosím na paměti, že klientům Classic a Platinum bude za každý přidaný nástroj účtován poplatek 200 USD. VIP klienti mohou o nový nástroj požádat zdarma. Poplatek se vyúčtuje jen v případě úspěšné implementace požadovaných nástrojů. Pokud si chcete ověřit aktuální úroveň svého účtu, přejděte prosím na platformě do sekce Účet a vyberte kartu Saxo Rewards.

Pokud si klient nevyzvedne všechna aktiva a/nebo hotovost na účtu před datem ukončení (stanoveným společností Saxo), může mu být ke dni ukončení účtu účtován pevný správní poplatek ve výši (100 EUR) (nebo ekvivalent v měně účtu).

Poplatek bude uplatněn pouze v případě, že máte kladný zůstatek, a nezpůsobí, že se váš účet dostane do záporného zůstatku.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Účet u Saxo si otevřete pouze v několika krocích a získáte přístup ke všem třídám aktiv.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.