Souhrnné poplatky a sazby

Pokud jde o poplatky, jsme zcela transparentní, takže vždy víte, kolik za obchodování a investování platíte.

Provize a poplatky

Při obchodování se Saxo Bank obvykle dostáváte úrok z peněžního zůstatku. Pokud však máte otevřené pozice v maržových produktech, budou tyto pozice ovlivňovat výpočet úroků.

Vaše úroková sazba závisí na úrovni účtu (Classic, Platinum nebo VIP). Úrok se skládá ze sazeb Saxo Bid/Ask a srážky nebo přirážky. Informace o sazbách Saxo Bid/Ask jsou k dispozici zde.

Úrok na hlavním účtu se vypočítává na základě Vašeho volného vlastního kapitálu (NFE), což je Váš peněžní zůstatek plus/mínus případné úpravy NFE. Pokud máte více podúčtů v různých měnách, úrok na nich vychází z vypočtené upravené hodnoty účtu pro každý podúčet. Viz definice zde.

Jak vysoký úrok mohu získat?

LoadingInformation
SorryNoLoadingMessage

Roční úroky z

Úroveň účtu Úroková míraRoční úrok

Sazby ke dni x.xx.xxxx

Vypořádání 

Úroky se počítají denně a zúčtovávají se měsíčně, do sedmi pracovních dnů po skončení každého kalendářního měsíce. Úroky se počítají podle konvencí počítání dnů a tržního standardu uvedených v tabulce v části Saxo Bid/Ask úrokové sazby.

Záporný volný vlastní kapitál

Vezměte prosím na vědomí, že Váš volný vlastní kapitál může být záporný, pokud Váš požadavek na finanční marži a nerealizovaný zisk z maržových produktů překročí Váš peněžní zůstatek, což bude mít za následek sazbu za přečerpání.

Úrokové sazby pro záporné NFECLASSICPLATINUMVIP
Záporná NFE (debet)Saxo Ask + 8%Saxo Ask + 7%Saxo Ask + 6 %
Požadavek na marži pro financování

Upozorňujeme, že požadavek na maržové financování se může lišit od požadavku na obchodní marži.

Úplný seznam hotovostních kolaterálů pro maržové financování používaných pro výpočet volného vlastního kapitálu najdete zde.

V rámci podpory vašich finančních aspirací a obchodních cílů zajišťujeme financování a likviditu pro vaše obchodní aktivity u maržových produktů. Naše sazby financování platí, pokud držíte otevřenou pozici u maržového produktu přes noc, např. kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD) u akcie.

Tyto sazby financování se skládají ze dvou částí: 1) ze sazeb financování Saxo Bid/Offer a 2) z obchodní přirážky/srážky u produktů.

Sazby financování se stanovují tímto způsobem:

  • Bid = sazba financování Saxo Bid – srážka u produktu
  • Offer = sazba financování Saxo Offer + přirážka produktu

Sazby financování Saxo Bid/Offer

Sazby financování Saxo Bid/Offer se týkají našich cen u financování; to znamená, že účtujeme plovoucí úrokové sazby. Jako vstup při stanovování sazeb financování Saxo Bid/Offer používáme sazby ARR (Alternative Reference Rates). Pro měny, které nemají sazbu ARR, se jako vstup použije sazba peněžního trhu, sazba měnové politiky nebo jiný relevantní finanční benchmark. 
U sazeb financování Saxo Bid/Offer je stanovena minimální úroveň nula procent, což znamená, že úrokové sazby nemohou být záporné.

Pokud nakoupíte CFD na jednotlivé akcie například v hongkongských dolarech (HKD), převedeme základ financování na HKD, abychom mohli podkladový nákup akcií financovat. Pokud naopak CFD na jednotlivé akcie prodáte například v jihoafrických randech (ZAR), převedeme výnosy z prodeje podkladových akcií do našich základních měn financování. Tyto operace vyžadují aktivní obchodování s různými finančními produkty na mezibankovním trhu, aby bylo možné zajistit likviditu cash flow, které vaše obchodní aktivity generují.

Sazby ARR byly vypracovány pracovními skupinami složenými z národních a mezinárodních průmyslových asociací, účastníků trhu a centrálních a rezervních bank. Sazby ARR jsou veřejně dostupné a jsou uznávány příslušnými vnitrostátními orgány, účastníky trhu a národními i mezinárodními asociacemi finančního průmyslu. Další informace k relevantním finančním benchmarkům, jak jsou uvedeny níže, vám poskytne jejich správce nebo centrální či rezervní banka.

Sazby financování Saxo Bid/Offer patří společnosti Saxo Bank a podléhají ustanovením Všeobecných obchodních podmínek. Jedním z ustanovení je zohledňování nákladů vyplývajících z externích faktorů, jako jsou změny v domácích a/nebo zahraničních měnových či úvěrových politikách, které ovlivňují obecnou úrokovou úroveň, nebo změny ve struktuře nákladů u poskytovatelů likvidity a brokerů.

Pro referenci si projděte příslušné benchmarkové sazby níže.

Obchodní přirážky/srážky u produktů

Další obecné informace o našich cenách naleznete na stránce Přehled cen

Výpočet úroků a vypořádání

Úroky se počítají denně a platí se měsíčně – do 7 pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce.

Sazby Saxo Bid/Ask jsou vlastnictvím Saxo Bank a podléhají ustanovením Všeobecných obchodních podmínek. Jedním z takových ustanovení může být promítnutí nákladů souvisejících s vnějšími faktory, jako jsou změny v domácí a/nebo zahraniční měnové nebo úvěrové politice, které ovlivňují obecnou úroveň úroků, nebo změny ve struktuře nákladů u poskytovatelů likvidity a makléřů.

Při stanovování sazeb Saxo Bid/Ask používáme jako vstupní údaje alternativní referenční sazby (ARR). U měn, které nemají určenou ARR, použijeme jako vstupní údaj sazbu peněžního trhu, měnověpolitickou sazbu nebo jiný relevantní finanční benchmark.

Referenční hodnoty používané při stanovování úrokových sazeb pro vklady a finančních sazeb pro maržové produkty jsou uvedeny v tabulce níže. Saxo Bank si vyhrazuje právo použít při výpočtu a účtování nerealizovaných a realizovaných úroků obchodní zpoždění oproti zveřejnění finančních referenčních hodnot.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte více
MěnaPravidlo pro výpočet dníBenchmarkové sazby
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR) or Current-account rate
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Pokud obchodujete nástroj v měně, která se liší od vaší základní měny, probíhají konverze – včetně zisků a ztrát z obchodování – s využitím střední Forex-spotové ceny na základě času, kdy jste zavřeli pozici, plus/minus 1 procento. Poplatek klientů Platinum nepřesahuje ±0,75 % a VIP neplatí více než ±0,5 %.

Poplatek za měnovou konverzi se nevztahuje na maržový kolaterál. Zahrnují se pouze vypořádání skutečných plateb z obchodního účtu nebo na něj, například prodej a nákup akcií v hotovosti, platba/příjem prémií na opce atd.

Kurz použitý k měnové konverzi u částek zaúčtovaných na vašem účtu je k dispozici v obchodních platformách v sekci Uskutečněné obchody.

Poplatky za úschovu u akcií, ETF/ETC a dluhopisů

Na účty s pozicemi na akcie, ETF/ETC nebo dluhopisy se vztahuje poplatek za úschovu ve výši 0,15 % p.a. s minimálním měsíčním poplatkem 5,00 EUR. Poplatek klientů s účtem Platinum nepřesahuje ±0,12 % p.a. a VIP klienti neplatí víc než ±0,09 % p.a. Minimální poplatek za úschovu se vždy vztahuje na výchozí účet. Poplatek za úschovu se počítá denně, používá hodnoty ke konci dne a účtuje se měsíčně. Mezi regiony mohou existovat rozdíly.

Poplatek za úschovu p.a.
Classic Platinum VIPMinimální měsíční poplatek
Akcie a ETF/ETC0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR
Dluhopisy0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Poplatek za úschovu je služba podléhající DPH, takže se tato daň k poplatku připočítává:

Fyzické osoby

  • Sídlo v EU: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
  • Sídlo mimo EU: Saxo Bank nebude uplatňovat DPH.

Korporátní/institucionální klient

  • Místo podnikání v Dánsku: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
  • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, pokud je poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.* Proběhne přenesení daňové povinnosti.
  • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %, pokud není poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.
  • Místo podnikání mimo EU: Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, ale mohou platit místní pravidla pro DPH.

*Pouze DIČ v Evropské unii ověřitelné na webu Evropské komise : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en bude evidováno jako platné DIČ v Evropské unii. Pokud nelze DIČ v Evropské unii ověřit, obraťte se na místního správce daně.

Poplatek za neaktivituClassic PlatinumVIP
Hodnota účtu více než 10 000 EUR v hotovosti nebo cenných papírech, žádné obchody během 360 dnů000
Hodnota účtu méně než 10 000 EUR v hotovosti nebo cenných papírech, žádné obchody během 360 dnů120 EUR 00

Klienti Platinum a VIP, stejně jako klienti Classic s hodnotou účtu vyšší než 10 000 EUR (nebo ekvivalentní částkou v měně účtu) v hotovosti nebo cenných papírech, nebudou podléhat poplatku za neaktivitu, a to bez ohledu na jejich obchodní aktivitu v průběhu 360 dnů. Klientům Classic, kteří mají hodnotu účtu menší než 10 000 EUR v hotovosti nebo cenných papírech a během 360denního období neprovedli žádný obchod, však bude účtován poplatek za neaktivitu ve výši 120 EUR.

Klienti, kteří zadávají pokyny telefonicky, přes chat nebo e-mailem, musí za každý takový manuální pokyn zaplatit poplatek ve výši 50 EUR.  Produkty, které nelze obchodovat na platformě, mohou být od poplatku osvobozeny.

Klientům na úrovni služeb Classic bude účtován poplatek ve výši 50 USD – nebo ekvivalentní částka v měně účtu – pokud požádají o doručení online výkazů e-mailem. Tento poplatek také vznikne v případě žádostí třetích stran o výkazy, například od auditorů.

Můžete požádat o formuláře 1042-S, ale není-li splněna jedna nebo více podmínek uvedených níže, bude uplatněn manipulační poplatek 1 000 EUR za příjmový rok:

  • Můžete poskytnout doklad o tom, že si úřad IRS od vás vyžádal formulář 1042-S.
  • Skupina Saxo použila pro váš účet nesprávnou sazbu americké daňové úlevy u zdroje.

Je-li požadováno více než 10 formulářů za rok, přesáhne poplatek 1 000 EUR ročně.

Servisní poplatek za hlasování v zastoupení bude účtován klientům, kteří odebírají služby Saxo Bank pro účast na schůzích. Navíc bude vybírán poplatek za každý odevzdaný nebo změněný hlas.

PopisNáklady
Odběr služeb
30 EUR ročně bez DPH
Odevzdání nebo změna hlasu
5 EUR za hlas bez DPH

Poplatek za odběr služeb bude vyúčtován na konci každého čtvrtletí. Refundace není možná. Klientům, kteří se v průběhu jednoho čtvrtletí výslovně přihlásí a následně odhlásí, bude vyúčtována plná částka. Poplatek za odběr služeb se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Všimněte si prosím, že poplatek za odběr služeb bude poprvé vyúčtován na konci 4. čtvrtletí 2020. Za 3. čtvrtletí 2020 se účtovat nebude.

Poplatek za hlas bude vyúčtován v okamžiku jeho odevzdání. Poplatek za hlas se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Poplatky za jednotlivé hlasy se budou evidovat od 3. září 2020 a poprvé budou vyúčtovány na konci 4. čtvrtletí 2020.

Mějte prosím na paměti, že klientům Classic a Platinum bude za každý přidaný nástroj účtován poplatek 200 USD. VIP klienti mohou o nový nástroj požádat zdarma. Poplatek se vyúčtuje jen v případě úspěšné implementace požadovaných nástrojů. Pokud si chcete ověřit aktuální úroveň svého účtu, přejděte prosím na platformě do sekce Účet a vyberte kartu Saxo Rewards.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Účet u Saxo si otevřete pouze v několika krocích a získáte přístup ke všem třídám aktiv.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.