Přehled provizí, poplatků a marží

Pokud jde o poplatky, jsme zcela transparentní, takže vždy víte, kolik za obchodování a investování platíte.

Souhrnné poplatky a platby

Úroky na hlavním účtu se počítají z volného vlastního kapitálu. Úroky na podúčtech se počítají z hodnoty účtu.

Definice volného vlastního kapitálu

Volný vlastní kapitál představuje:

 • Hotovostní zůstatek vašeho hlavního obchodního účtu k datu vypořádání plus nebo minus hotovostní zůstatky na vašich podúčtech ve stejné měně
 • Plus nebo minus veškeré nerealizované zisky nebo ztráty z otevřených CFD, Forex forwardů a futures na vašem hlavním obchodním účtu a podúčtech ve stejné měně
 • Plus tržní hodnota jakýchkoli Forex opcí na vašem hlavním obchodním účtu a podúčtech ve stejné měně
 • Minus veškerá marže potřebná k financování otevřených pozic na vašem hlavním obchodním účtu a podúčtech (bez ohledu na jejich měnu)

Financování marže volným vlastním kapitálem

Požadavek na financování marže se může lišit od požadavku na obchodování s marží. Úplný seznam peněžního kolaterálu pro financování marže, který se používá pro výpočet volného vlastního kapitálu najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Protože se volný vlastní kapitál počítá na základě otevřených pozic na všech vašich účtech, zajistěte prosím dostatečné množství dostupných peněžních prostředků v měně vašeho hlavního účtu. Pokud tak neučiníte, hrozí vám debetní úrok v měně vašeho hlavního účtu.

Definice hodnoty účtu

Hodnotu účtu vašeho podúčtu představuje:

 • Hotovostní zůstatek účtů ve stejné měně k datu vypořádání
 • Plus nebo minus hodnota veškerých nerealizovaných zisků nebo ztrát z otevřených CFD, Forex forwardů a futures na účtech ve stejné měně
 • Plus tržní hodnota jakýchkoli Forex opcí na účtech ve stejné měně

Úrok u účtů

Na finanční prostředky uložené u společnosti Saxo Bank se vztahují tyto úrokové sazby: 

 • U kladného volného vlastního kapitálu / hodnoty účtu bude jako úroková sazba stanovena vyšší z těchto hodnot: úroková sazba Saxo Bid minus srážka nebo nula. Pokud volný vlastní kapitál / hodnota účtu přesahuje hranici, budou se úroky hradit z plné částky.
 • U záporného volného vlastního kapitálu / hodnoty účtu se jako úroková sazba použije úroková sazba Saxo Offer plus přirážka, avšak nikdy méně než přirážka. Úroky se budou účtovat z plné částky celkové hodnoty účtu / volného vlastního kapitálu.

U vkladů v měnách se zápornými úrokovými sazbami platí:

Saxo Bank účtuje se záporný úrok na základě relevantních sazeb centrální banky. Tento poplatek se vztahuje na zůstatky přesahující hranice uvedené v tabulce níže. Saxo Bank neustále se sledují úrokové míry uplatňované centrálními bankami. Pokud se sazba změní, Saxo odpovídajícím způsobem upraví své záporné úrokové sazby s účinností od začátku následujícího měsíce.

Platí tyto hranice, srážky a přirážky*:

Kladný volný vlastní kapitál/ hodnota účtu
(měny se zápornými sazbami)
VIPPlatinumClassic
Srážka oproti sazbě centrální banky-0.25%-0.35%-0.50%

 Kladný volný vlastní kapitál / hodnota účtu
(měny s kladnými sazbami)
VIPPlatinumClassic
Volný vlastní kapitál / hodnota účtu s hodnotou nad (v USD; případně ekvivalent)0050 000
Srážka k převažující úrokové sazbě Saxo Bid−1 %−2 %−3 %

Záporný volný vlastní kapitál / hodnota účtuVIPPlatinumClassic
 Přirážka k převládající tržní sazbě, avšak ne méně než samotná přirážka6 %7 %8 %

Hranice se vztáhne k dostupnému volnému vlastnímu kapitálu na vašem hlavním obchodním účtu. U podúčtů se bude vztahovat na hodnotu účtu. Hranice se vztahují na všechny účty ve stejné měně. U kreditních zůstatků překračujících hranici se záporný úrok počítá denně. Strhává se z hlavních obchodních účtů nebo podúčtů na konci každého měsíce za úrokové období předcházejícího měsíce (datum vypořádání je poslední den předchozího měsíce).

*Srážka a přirážka se liší podle toho, ve které zemi sídlí zákazník.

Výpočet úroků a vypořádání

Úroky se počítají denně a platí se měsíčně – do 7 pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce. Úrok se počítá podle konvencí pro počet dní a tržní standard uvedený v tabulce pod benchmarkovými sazbami.

V rámci podpory vašich finančních aspirací a obchodních cílů zajišťujeme financování a likviditu pro vaše obchodní aktivity u maržových produktů. Naše sazby financování platí, pokud držíte otevřenou pozici u maržového produktu přes noc, např. kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD) u akcie.

Tyto sazby financování se skládají ze dvou částí: 1) ze sazeb financování Saxo Bid/Offer a 2) z obchodní přirážky/srážky u produktů.

Sazby financování se stanovují tímto způsobem:

 • Bid = sazba financování Saxo Bid – srážka u produktu
 • Offer = sazba financování Saxo Offer + přirážka produktu

Sazby financování Saxo Bid/Offer

Sazby financování Saxo Bid/Offer se týkají našich cen u financování; to znamená, že účtujeme plovoucí úrokové sazby. Jako vstup při stanovování sazeb financování Saxo Bid/Offer používáme sazby ARR (Alternative Reference Rates). Pro měny, které nemají sazbu ARR, se jako vstup použije sazba peněžního trhu, sazba měnové politiky nebo jiný relevantní finanční benchmark. 
U sazeb financování Saxo Bid/Offer je stanovena minimální úroveň nula procent, což znamená, že úrokové sazby nemohou být záporné.

Pokud nakoupíte CFD na jednotlivé akcie například v hongkongských dolarech (HKD), převedeme základ financování na HKD, abychom mohli podkladový nákup akcií financovat. Pokud naopak CFD na jednotlivé akcie prodáte například v jihoafrických randech (ZAR), převedeme výnosy z prodeje podkladových akcií do našich základních měn financování. Tyto operace vyžadují aktivní obchodování s různými finančními produkty na mezibankovním trhu, aby bylo možné zajistit likviditu cash flow, které vaše obchodní aktivity generují.

Sazby ARR byly vypracovány pracovními skupinami složenými z národních a mezinárodních průmyslových asociací, účastníků trhu a centrálních a rezervních bank. Sazby ARR jsou veřejně dostupné a jsou uznávány příslušnými vnitrostátními orgány, účastníky trhu a národními i mezinárodními asociacemi finančního průmyslu. Další informace k relevantním finančním benchmarkům, jak jsou uvedeny níže, vám poskytne jejich správce nebo centrální či rezervní banka.

Sazby financování Saxo Bid/Offer patří společnosti Saxo Bank a podléhají ustanovením Všeobecných obchodních podmínek. Jedním z ustanovení je zohledňování nákladů vyplývajících z externích faktorů, jako jsou změny v domácích a/nebo zahraničních měnových či úvěrových politikách, které ovlivňují obecnou úrokovou úroveň, nebo změny ve struktuře nákladů u poskytovatelů likvidity a brokerů.

Pro referenci si projděte příslušné benchmarkové sazby níže.

Obchodní přirážky/srážky u produktů

Další obecné informace o našich cenách naleznete na stránce Přehled cen

Výpočet úroků a vypořádání

Úroky se počítají denně a platí se měsíčně – do 7 pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce.

V níže uvedené tabulce naleznete benchmarky používané při stanovování úrokových sazeb u vkladů a sazby financování u maržových produktů. SpolečnostSaxo Bank si vyhrazuje právo uplatnit při publikování finančních benchmarků v rámci výpočtu a zaúčtování nerealizovaných a realizovaných úroků časový odstup.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte více
MěnaPravidlo pro výpočet dníBenchmarkové sazby
AEDACT/360Central Bank of United Arab Emirates (CBUAE) repo rate
AUDACT/365Australian Overnight Index Average (AONIA)
CADACT/365Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA)
CHFACT/360Swiss Average Rate Overnight (SARON)
CNHACT/360Chinese Offshore Yuan Hong Kong Interbank Offered Rate (CNH HIBOR)
CZKACT/360Czech Overnight Index Average (CZEONIA)
DKKACT/360Denmark Short-Term Rate (DESTR)
EURACT/360Euro Short-Term Rate (ESTR)
GBPACT/365Sterling Overnight Index Average (SONIA)
HKDACT/365Hong Kong Overnight Index Average (HONIA)
HUFACT/360Hungarian Overnight Index Average (HUFONIA)
ILSACT/360Bank of Israel (BoI) rate
JPYACT/360Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
MXNACT/360Overnight TIIE funding rate
NOKACT/360Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)
NZDACT/365Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Official Cash Rate (OCR)
PLNACT/360Poland Overnight Index Average (POLONIA)
RONACT/360National Bank of Romania deposit rate
RUBACT/360Ruble Overnight Index Average (RUONIA)
SARACT/360Central Bank of Saudi Arabia (SAMA) reverse repo rate
SEKACT/360Swedish Short-Term Rate (SWESTR)
SGDACT/365Singapore Overnight Rate Average (SORA)
THBACT/365Thai Overnight Rate (THOR)
TRYACT/360Turkish Lira Reference Rate (TLREF)
USDACT/360Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ZARACT/365South Africa Benchmark Overnight Rate (SABOR)

Pokud obchodujete nástroj v měně, která se liší od vaší základní měny, probíhají konverze – včetně zisků a ztrát z obchodování – s využitím střední Forex-spotové ceny na základě času, kdy jste zavřeli pozici, plus/minus 1 procento. Poplatek klientů Platinum nepřesahuje ±0,75 % a VIP neplatí více než ±0,5 %.

Poplatek za měnovou konverzi se nevztahuje na maržový kolaterál. Zahrnují se pouze vypořádání skutečných plateb z obchodního účtu nebo na něj, například prodej a nákup akcií v hotovosti, platba/příjem prémií na opce atd.

Kurz použitý k měnové konverzi u částek zaúčtovaných na vašem účtu je k dispozici v obchodních platformách v sekci Uskutečněné obchody.

Poplatky za úschovu u akcií, ETF/ETC a dluhopisů

Na účty s pozicemi na akcie, ETF/ETC nebo dluhopisy se vztahuje poplatek za úschovu ve výši 0,15 % p.a. s minimálním měsíčním poplatkem 5,00 EUR. Poplatek klientů s účtem Platinum nepřesahuje ±0,12 % p.a. a VIP klienti neplatí víc než ±0,09 % p.a. Minimální poplatek za úschovu se vždy vztahuje na výchozí účet. Poplatek za úschovu se počítá denně, používá hodnoty ke konci dne a účtuje se měsíčně. Mezi regiony mohou existovat rozdíly.

Poplatek za úschovu p.a.
Classic Platinum VIPMinimální měsíční poplatek
Akcie a ETF/ETC0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR
Dluhopisy0,15 %0,12 %0,09 %5,00 EUR

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Poplatek za úschovu je služba podléhající DPH, takže se tato daň k poplatku připočítává:

Fyzické osoby

 • Sídlo v EU: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
 • Sídlo mimo EU: Saxo Bank nebude uplatňovat DPH.

Korporátní/institucionální klient

 • Místo podnikání v Dánsku: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
 • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, pokud je poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.* Proběhne přenesení daňové povinnosti.
 • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %, pokud není poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.
 • Místo podnikání mimo EU: Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, ale mohou platit místní pravidla pro DPH.

*Pouze DIČ v Evropské unii ověřitelné na webu Evropské komise : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en bude evidováno jako platné DIČ v Evropské unii. Pokud nelze DIČ v Evropské unii ověřit, obraťte se na místního správce daně.

Poplatek za neaktivitu ve výši 100,00 USD nebo ekvivalentní částky v měně účtu bude účtován, pokud klient nerealizuje žádné obchody na svém účtu po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců (180 dní).

Klienti, kteří zadávají pokyny telefonicky, přes chat nebo e-mailem, musí za každý takový manuální pokyn zaplatit poplatek ve výši 50 EUR.  Produkty, které nelze obchodovat na platformě, mohou být od poplatku osvobozeny.

Klientům na úrovni služeb Classic bude účtován poplatek ve výši 50 USD – nebo ekvivalentní částka v měně účtu – pokud požádají o doručení online výkazů e-mailem. Tento poplatek také vznikne v případě žádostí třetích stran o výkazy, například od auditorů.

Můžete požádat o formuláře 1042-S, ale není-li splněna jedna nebo více podmínek uvedených níže, bude uplatněn manipulační poplatek 1 000 EUR za příjmový rok:

 • Můžete poskytnout doklad o tom, že si úřad IRS od vás vyžádal formulář 1042-S.
 • Skupina Saxo použila pro váš účet nesprávnou sazbu americké daňové úlevy u zdroje.

Je-li požadováno více než 10 formulářů za rok, přesáhne poplatek 1 000 EUR ročně.

Servisní poplatek za hlasování v zastoupení bude účtován klientům, kteří odebírají služby Saxo Bank pro účast na schůzích. Navíc bude vybírán poplatek za každý odevzdaný nebo změněný hlas.

PopisNáklady
Odběr služeb
30 EUR ročně bez DPH
Odevzdání nebo změna hlasu
5 EUR za hlas bez DPH

Poplatek za odběr služeb bude vyúčtován na konci každého čtvrtletí. Refundace není možná. Klientům, kteří se v průběhu jednoho čtvrtletí výslovně přihlásí a následně odhlásí, bude vyúčtována plná částka. Poplatek za odběr služeb se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Všimněte si prosím, že poplatek za odběr služeb bude poprvé vyúčtován na konci 4. čtvrtletí 2020. Za 3. čtvrtletí 2020 se účtovat nebude.

Poplatek za hlas bude vyúčtován v okamžiku jeho odevzdání. Poplatek za hlas se v případě, že je to relevantní, převede na příslušnou místní měnu a bude podléhat poplatku za konverzi měny. Poplatky za jednotlivé hlasy se budou evidovat od 3. září 2020 a poprvé budou vyúčtovány na konci 4. čtvrtletí 2020.

Mějte prosím na paměti, že klientům Classic a Platinum bude za každý přidaný nástroj účtován poplatek 200 USD. VIP klienti mohou o nový nástroj požádat zdarma. Poplatek se vyúčtuje jen v případě úspěšné implementace požadovaných nástrojů. Pokud si chcete ověřit aktuální úroveň svého účtu, přejděte prosím na platformě do sekce Účet a vyberte kartu Saxo Rewards.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Účet u Saxo si otevřete pouze v několika krocích a získáte přístup ke všem třídám aktiv.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.