Souhrnné poplatky a platby

Pokud jde o poplatky, jsme zcela transparentní, takže vždy víte, kolik za obchodování a investování platíte.

Hodnotu účtu vašeho podúčtu představuje:

 • Hotovostní zůstatek účtu k datu vypořádání
 • Přičtená nebo odečtená hodnota veškerých nerealizovaných zisků nebo ztrát z otevřených CFD, Forex forwardů a futures na účtu
 • Přičtená tržní hodnota jakýchkoli Forex opcí na účtu

Na finanční prostředky uložené u Saxo Bank se vztahují tyto úrokové sazby:

Volný vlastní kapitál nad 15 000 USD (nebo ekvivalent):

 • Úrok vyplácený za částku celého účtu se rovná tržní bid sazbě mínus 3 %, nebo nule, podle toho, co má vyšší hodnotu

Kladný volný vlastní kapitál do 15 000 USD (nebo ekvivalent):

 • Bez úroků na účtu

Záporný volný vlastní kapitál:

 • Účtuje se úrok za tržní sazbu ask plus 8 %, ale nikdy ne méně než 8 %

Na prostředky uložené u Saxo Bank se vztahují tyto úrokové sazby:

 • U volného vlastního kapitálu bude úrok roven tržní bid sazbě s odečtením přirážky nebo nule, podle toho, co má vyšší hodnotu. Úroky se platí na plnou částku za všechny hodnoty účtu.
 • Při záporném volném vlastním kapitálu bude úrok roven tržním sazbám ask s přirážkou, ale nikdy nebude vyšší než přirážka. Úroky se účtují na plnou částku za všechny hodnoty účtu

Od 1. března 2017 účtuje Saxo Bank záporné úrokové sazby na standardní nabídky v příslušných referenčních měnách. Poplatek se vztahuje na zůstatky přesahující aktuální hranici uvedenou v tabulce níže.

V hlavním obchodním účtu se tato hranice uplatní na dostupný volný vlastní kapitál a v případě podúčtů na hodnotu účtu. Záporný úrok se počítá denně na kreditní zůstatek účtu, který překračuje hraniční hodnotu, a strhává se z hlavních obchodních účtů nebo podúčtů na konci každého měsíce za úrokové období předcházejícího měsíce.

Účtované sazby se mohou změnit.

HraniceZáporná úroková sazba (p.a.)
EUR250 000−0,40 %
CHF250 000−0,75 %
DKK2 000 000−0,65 %
SEK2 500 000−0,50 %

Pokud obchodujete nástroj v měně, která se liší od vaší základní měny, probíhají konverze – včetně zisků a ztrát z obchodování – s využitím střední Forex-spotové ceny na základě času, kdy jste zavřeli pozici, plus/minus 1 procento. Poplatek klientů Platinum nepřesahuje ±0,75 % a VIP neplatí více než ±0,5 %.

Poplatek za měnovou konverzi se nevztahuje na maržový kolaterál. Zahrnují se pouze vypořádání skutečných plateb z obchodního účtu nebo na něj, například prodej a nákup akcií v hotovosti, platba/příjem prémií na opce atd.

Kurz použitý k měnové konverzi u částek zaúčtovaných na vašem účtu je k dispozici v obchodních platformách v sekci Uskutečněné obchody.

Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dluhopisů

Na účty s pozicemi na akcie, ETF/ETC nebo dluhopisy se vztahuje poplatek za úschovu ve výši 0,25 % p.a. s minimálním měsíčním poplatkem 5,00 EUR. Poplatek klientů s účtem Platinum nepřesahuje ±0,20 % p.a. a VIP klienti neplatí víc než ±0,12 % p.a. Minimální poplatek za úschovu se vždy vztahuje na výchozí účet. Poplatek za úschovu se počítá denně, používá hodnoty ke konci dne a účtuje se měsíčně. Mezi regiony mohou existovat rozdíly.

Minimální poplatek
Poplatek za úschovu Classic p.a.Poplatek za úschovu Platinum p.a.Poplatek za úschovu VIP p.a.Minimální měsíční poplatek
Akcie a ETF/ETC0,25 %0,20 %0,12 %5,00 EUR
Dluhopisy0,25 %0,20 %0,12 %5,00 EUR

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Poplatek za úschovu je služba podléhající DPH, která se tak připočítává k poplatku za úschovu:

Fyzické osoby

 • Sídlo v EU: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
 • Sídlo mimo EU: Saxo Bank nebude uplatňovat DPH.

Korporátní/institucionální klient

 • Místo podnikání v Dánsku: Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %.
 • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, pokud je poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.* Proběhne přenesení daňové povinnosti.
 • Místo podnikání v rámci EU (kromě Dánska): Uplatní se dánská DPH ve výši 25 %, pokud není poskytnuto platné DIČ v Evropské unii.
 • Místo podnikání mimo EU: Saxo Bank A/S nebude uplatňovat DPH, ale mohou platit místní pravidla pro DPH.

*Pouze DIČ v Evropské unii ověřitelné na webu Evropské komise : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en bude evidováno jako platné DIČ v Evropské unii. Pokud nelze DIČ v Evropské unii ověřit, obraťte se na místního správce daně.

Poplatek za neaktivitu ve výši 100,00 USD nebo ekvivalentní částky v měně účtu bude účtován, pokud klient nerealizuje žádné obchody na svém účtu po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců (180 dní).

Úroky se počítají denně a platí se měsíčně – do sedmi pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce.

Úroky na hlavním účtu se počítají z volného vlastního kapitálu.

Úroky na podúčtech se počítají z hodnoty účtu.

Protože se volný vlastní kapitál počítá z otevřených pozic na všech vašich účtech, je důležité zajistit dostatečné množství dostupných peněžních prostředků na hlavním účtu.

Jinak se vystavujete riziku, že debetní úrok na hlavním účtu přesáhne kreditní úrok připisovaný na vašich podúčtech.

Klienti, kteří zadávají pokyny telefonicky, přes chat nebo e-mailem, musí za každý takový manuální pokyn zaplatit poplatek ve výši 50 EUR.  Produkty, které nelze obchodovat na platformě, mohou být od poplatku osvobozeny.

Volný vlastní kapitál představuje:

 • Hotovostní zůstatek vašeho hlavního obchodního účtu k datu vypořádání
 • Veškeré nerealizované zisky nebo ztráty z otevřených CFD, Forex forwardů a futures, které je třeba přičíst k hlavnímu obchodnímu účtu nebo je odečíst
 • Tržní hodnota jakýchkoli Forex opcí, kterou je třeba přičíst k hlavnímu obchodnímu účtu
 • Veškerá marže potřebná k financování otevřených pozic, kterou je třeba odečíst z hlavního obchodního účtu a podúčtů

Financování marže volným vlastním kapitálem

Požadavek na financování marže se může lišit od požadavku na obchodování s marží. Úplný seznam peněžního kolaterálu pro financování marže, který se používá pro výpočet volného vlastního kapitálu najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Abyste nemuseli platit úroky z přečerpání účtu, je nutné udržovat dostatek peněžního kolaterálu a zajistit kladný volný vlastní kapitál.

Klientům na úrovni služeb Classic bude účtován poplatek ve výši 50 USD – nebo ekvivalentní částka v měně účtu – pokud požádají o doručení online výkazů standardní poštou nebo e-mailem. Tento poplatek také vznikne v případě žádostí třetích stran o výkazy, například od auditorů.

Můžete požádat o formuláře 1042-S, ale není-li splněna jedna nebo více podmínek uvedených níže, bude uplatněn manipulační poplatek 1 000 EUR za příjmový rok:

 • Můžete poskytnout doklad o tom, že si úřad IRS od vás vyžádal formulář 1042-S.
 • Skupina Saxo použila pro váš účet nesprávnou sazbu americké daňové úlevy u zdroje.

Je-li požadováno více než 10 formulářů za rok, přesáhne poplatek 1 000 EUR ročně.

Prohlédněte si všechny naše ceny

Získejte vysoce konkurenceschopné spready a provize na všechny třídy aktiv a k tomu při nárůstu objemu ještě lepší sazby.

Jste připraveni začít?

Vyplnění žádosti o účet trvá zhruba 5 minut

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.