Zobrazit menu Právní dokumentace

Ochrana finančních prostředků retailových klientů

Proč mohou klienti svěřit své peníze Saxo Bank

  • Saxo Bank je držitelem 3 bankovních licencí po celém světě a je dobře kapitalizovanou a dobře regulovanou bankou v Dánsku (EU).
  • Saxo Bank byla vždy velmi obezřetná v tom, jak přistupuje k financím a rozvaze s nízkým rizikem pohybu úrokových sazeb.
  • Saxo Bank má čistou rozvahu a nemá chuť "jít na výnosovou křivku".
  • Saxo Bank nemá úvěrové hypoteční ani komerční úvěrové portfolio s inherentním rizikem úvěrových ztrát.
  • Saxo Bank je zisková společnost s velmi dobře diverzifikovaným podnikáním, kde jsme přijali strategická rozhodnutí, která nám umožňují být v silné pozici, kdy nám klienti a partneři mohou a měli by i nadále důvěřovat jako bezpečnému a atraktivnímu místu pro ukládání svých financí.

Saxo Bank je členem Dánského garančního fondu.

V případě, že by dánská banka (včetně Saxo Bank) pozastavila své platby nebo se dostala do bankrotu, jsou vklady klientů garantovány fondem až do výše 100 000 EUR pro hotovostní vklady. Vklady v hotovosti se počítají jako čistý volný vklad po odečtení případného dluhu vůči bance.

Obecně platí, že cenné papíry nebudou odkladem plateb nebo nucenou likvidací dotčeny a budou vráceny klientovi. V případě, že dánská banka (včetně Saxo Bank) není schopna vrátit cenné papíry držené v úschově, Garanční fond pokryje až 20 000 EUR na klienta.

Garanční fond

Další informace o Garančním fondu, jeho krytí a aktualizovaný seznam členů Garančního fondu naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše finanční prostředky jsou chráněny Garančním fondem bez ohledu na to, jaký klasifikační status u Saxo Bank máte.

Ochrana finančních prostředků institucionálních klientů

Ochrana hotovosti v případě selhání Saxo Bank:

Institucionální klienti nemají vzhledem ke svému statusu licencovaných finančních institucí v případě selhání Saxo Bank zajištěnou hotovost. Hotovost v tomto ohledu zahrnuje hodnotu derivátových pozic po vzájemném vypořádání.

Ochrana cenných papírů v případě selhání Saxo Bank:

Všechny cenné papíry držené u Saxo Bank budou vráceny klientovi White Label, pokud je bude možné získat zpět od depozitáře Saxo Bank.

To, že cenné papíry lze získat zpět, je zajištěno požadavkem § 95 odst. 3 dánského zákona o investičních firmách, který dánským bankám ukládá zajistit, aby práva klienta na jeho cenné papíry byla vždy chráněna, a to i v případě selhání.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.