Zobrazit menu Právní dokumentace

Protection of retail client funds

Saxo Bank is a member of the Danish Guarantee Fund.


In the event that a Danish bank (including Saxo Bank) should suspend its payments or go into bankruptcy, client deposits are guaranteed by the Fund with up to EUR 100,000 for cash deposits. Cash deposits are calculated as the net free deposit after deduction of any debt to the bank.

As a general rule, securities will not be affected by the suspension of payment or compulsory winding-up and will be returned to the client. In the event that a Danish bank (including Saxo Bank) is unable to return securities held in safe-custody, administered or managed, the Guarantee Fund will cover with up to EUR 20,000 per client.

The Guarantee Fund

For further information on the Guarantee Fund and the coverage as well as an updated list of the Guarantee Fund Members, please click here.

Please note that your funds are protected under the Guarantee Fund whichever classification status you hold with Saxo Bank. 

Protection of Institutional client funds

Protection of cash in case of Saxo Bank’s Default:

Institutional clients are, due to their status as licensed financial institutions, not covered for cash in case of Saxo Bank’s default. Cash in this regard includes the netted value of derivative positions.

Protection of securities in case of Saxo Bank’s Default:

All securities held with Saxo Bank will be returned to the White Label Client if they are retrievable from Saxo Bank’s custodian.

That the securities are retrievable is ensured by the requirement of section 72 of the Danish Act on Financial Services, which imposes on Danish banks to ensure that, the client’s rights to their securities are at all times protected, also in case of a default.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.