Zobrazit menu Právní dokumentace

Oznamování problémových situací

Saxo Group dodržuje nejvyšší standardy otevřenosti, integrity a odpovědnosti a proto jsme vytvořili systém pro oznamování problémových situací („whistleblowing“), který je k dispozici nejen našim zaměstnancům, ale i klientům, partnerům a dalším osobám. 
Pokud se navzdory našim očekáváním setkáte s porušováním platných zákonů, směrnic, pokynů a interních předpisů, atp. ze strany Saxo Bank, můžete problém bez obav nahlásit. Pokud chcete, můžete hlášení podat i anonymně.

Všechna opodstatněná podezření ohlášená prostřednictvím tohoto systému budou pečlivě prozkoumána a v případě, kde to umožňuje legislativa, vám na požádání podáme informace o průběhu šetření.

Odkaz na náš systém: saxobank.ethicspoint.com

Pokud máte jakoukoli stížnost týkající se např. konkrétní transakce nebo záležitosti, na kterou jste nedostali uspokojivou odpověď, tyto typy stížnosti je vhodné ohlásit prostřednictvím našeho reklamačního kanálu, který najdete zde.


 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.