Whistleblowing

Saxo Group dodržuje nejvyšší standardy otevřenosti, integrity a odpovědnosti a proto jsme vytvořili systém pro oznamování problémových situací („whistleblowing“), který je k dispozici nejen našim zaměstnancům, ale i klientům, partnerům a dalším osobám. 
Pokud se navzdory našim očekáváním setkáte s porušováním platných zákonů, směrnic, pokynů a interních předpisů, atp. ze strany Saxo Bank, můžete problém bez obav nahlásit. Pokud chcete, můžete hlášení podat i anonymně.

Všechna opodstatněná podezření ohlášená prostřednictvím tohoto systému budou pečlivě prozkoumána a v případě, kde to umožňuje legislativa, vám na požádání podáme informace o průběhu šetření.

Odkaz na náš systém: saxobank.ethicspoint.com

Pokud máte jakoukoli stížnost týkající se např. konkrétní transakce nebo záležitosti, na kterou jste nedostali uspokojivou odpověď, tyto typy stížnosti je vhodné ohlásit prostřednictvím našeho reklamačního kanálu, který najdete zde.


 

Uw browser kan niet deze website goed te bekijken.

Naše webové stránky jsou optimalizovány pro systém, který běží na iOS 9.X  a pro desktop IE 10, nebo novější. Pokud používáte starší systém nebo vyhledávač, webová stránka může vypadat podivně. Pro zpříjemnění prohlížení a používání našich stránek prosím aktualizujte svůj vyhledávač nebo systém.