Využívejte model marže podle portfolia s výhodami v podobě nettingu rizik napříč typy produktů a pozicemi.

Model marže podle portfolia (PBM) je alternativou ke standardnímu maržovému modelu, který Saxo Bank nabízí profesionálním klientům.

Namísto uplatnění předdefinovaného maržového požadavku u každé pozice či strategie se v modelu na bázi portfolia vypočítává celková úroveň rizika portfolia na základě jednotlivých rizikových faktorů. Výsledný maržový požadavek se pak v tomto modelu použije u celkové expozice bez ohledu na konkrétní podkladová aktiva.

Jak si mohu marži podle portfolia aktivovat?

Zahrnuté typy instrumentů:

 • Akcie
 • Akciové opce
 • CFD
 • Futures
 • Futures opce
 • Opce na indexy
 • Graf1

  Standardní maržový model

  Tento model dokáže zohlednit stanovený počet jednoduchých strategií kombinujících až 2 různé pozice u jakéhokoli podkladového aktiva. Složité kombinace pozic napříč různými třídy aktiv a nohami opcí se nezohledňují, takže nevznikají žádné výhody v podobě nettingu.

 • Graf2

  Model marže podle portfolia

  Tento model vypočítává rizikové scénáře na základě kombinované expozice vůči jakémukoli podkladovému rizikovému faktoru. Následně se maržové požadavky uplatní u celkové expozice bez ohledu na konkrétní podkladová aktiva.

Kdo může marži podle portfolia využívat?

Kdo může marži podle portfolia využívat?

Jako profesionální klient můžete model marže podle portfolia (PBM) využívat za těchto předpokladů:

 • Máte kombinaci mnoha různých pozic z širokého spektra typů instrumentů.

 • Uskutečňujete opční strategie, které standardní maržový model aktuálně nezohledňuje.

 • Obchodujete na bázi opčních strategií s více nohami, například typu motýl či kondor.

 • Obchodujete s CFD v kombinaci s opcemi se stejným podkladovým rizikovým faktorem.

 • Obchodujete s kalendářními spready u opcí na indexy a CFD, abyste dosáhli nettingu a snížení marže.

Jak marže podle portfolia funguje?

Jak marže podle portfolia funguje?

Tento model vytváří vazbu mezi nástroji na základě stejného podkladového aktiva či „rizikového faktoru“ (např. pro akciové instrumenty, jakou jsou Tesla, index S&P500 nebo ETF). Zohledňuje související rizikové faktory napříč typy instrumentů a počítá maržový požadavek se zdůrazněním všech pozic spadajících pod určitý rizikový faktor a odhadnutím nejvyšších možných ztrát u této kombinované expozice.

Jaká jsou rizika modelu marže podle portfolia?

Jaká jsou rizika modelu marže podle portfolia?

Mějte prosím na paměti, že model marže podle portfolia zahrnuje určitá rizika. Po jeho aktivaci na vašem účtu:

 • Může vzniknout vyšší páka než u standardního maržového modelu, což znamená navýšení případných ztrát.

 • Může vzrůst fluktuace ve využití marže podle situace na trhu.

 • Může být ovlivněna metoda stop-out na účtu.

Jak si mohu marži podle portfolia aktivovat?

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.