Využívejte model marže podle portfolia s výhodami v podobě nettingu rizik napříč typy produktů a pozicemi.

Model marže podle portfolia (PBM) je alternativou ke standardnímu maržovému modelu, který Saxo Bank nabízí profesionálním klientům.

Namísto uplatnění předdefinovaného maržového požadavku u každé pozice či strategie se v modelu na bázi portfolia vypočítává celková úroveň rizika portfolia na základě jednotlivých rizikových faktorů. Výsledný maržový požadavek se pak v tomto modelu použije u celkové expozice bez ohledu na konkrétní podkladová aktiva.

Jak si mohu marži podle portfolia aktivovat?

Zahrnuté typy instrumentů:

 • Akcie
 • Akciové opce
 • CFD
 • Futures
 • Futures opce
 • Opce na indexy
 • Graf1

  Standardní maržový model

  Tento model dokáže zohlednit stanovený počet jednoduchých strategií kombinujících až 2 různé pozice u jakéhokoli podkladového aktiva. Složité kombinace pozic napříč různými třídy aktiv a nohami opcí se nezohledňují, takže nevznikají žádné výhody v podobě nettingu.

 • Graf2

  Model marže podle portfolia

  Tento model vypočítává rizikové scénáře na základě kombinované expozice vůči jakémukoli podkladovému rizikovému faktoru. Následně se maržové požadavky uplatní u celkové expozice bez ohledu na konkrétní podkladová aktiva.

Kdo může marži podle portfolia využívat?

Jako profesionální klient můžete model marže podle portfolia (PBM) využívat za těchto předpokladů:

 • Máte kombinaci mnoha různých pozic z širokého spektra typů instrumentů.

 • Uskutečňujete opční strategie, které standardní maržový model aktuálně nezohledňuje.

 • Obchodujete na bázi opčních strategií s více nohami, například typu motýl či kondor.

 • Obchodujete s CFD v kombinaci s opcemi se stejným podkladovým rizikovým faktorem.

 • Obchodujete s kalendářními spready u opcí na indexy a CFD, abyste dosáhli nettingu a snížení marže.

Jak marže podle portfolia funguje?

Tento model vytváří vazbu mezi nástroji na základě stejného podkladového aktiva či „rizikového faktoru“ (např. pro akciové instrumenty, jakou jsou Tesla, index S&P500 nebo ETF). Zohledňuje související rizikové faktory napříč typy instrumentů a počítá maržový požadavek se zdůrazněním všech pozic spadajících pod určitý rizikový faktor a odhadnutím nejvyšších možných ztrát u této kombinované expozice.

Jaká jsou rizika modelu marže podle portfolia?

Mějte prosím na paměti, že model marže podle portfolia zahrnuje určitá rizika. Po jeho aktivaci na vašem účtu:

 • Může vzniknout vyšší páka než u standardního maržového modelu, což znamená navýšení případných ztrát.

 • Může vzrůst fluktuace ve využití marže podle situace na trhu.

 • Může být ovlivněna metoda stop-out na účtu.

Jak si mohu marži podle portfolia aktivovat?

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.