Analýzy a inspirace pro akcie

Sledujte zprávy z trhů, které se týkají konkrétních akcií, objevte nástroje pro sledování sentimentu a sledujte expertní poznatky, které vám pomohou při rozhodování o dalších obchodech.

Podívejte na pozice ostatních obchodníků

Sledujte, zda tradeři v Saxo naše nejoblíbenější akcie prodávají, nebo nakupují.

Instrument
Prodávající
Nakupující
Danske Bank A/S
DANSKE:xcse . DKK
45%
55%
Goodfood Market Corp.
FOOD:xtse . CAD
2%
98%
Western Digital Corp.
WDC:xnas . USD
13%
87%
Nio Inc.
NIO:xnys . USD
33%
67%
The Walt Disney Company
DIS:xnys . USD
59%
41%

Klientský sentiment uvádí procentuální rozdělení mezi nakupujícími a prodávajícími u nástrojů, které byly daný den nejoblíbenější. Data jsou opožděna až o 30 minut. Více informací najdete v úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Instrument
Prodávající
Danske Bank A/S
DANSKE:xcse . DKK
45%
Nakupující
55%
Goodfood Market Corp.
FOOD:xtse . CAD
2%
Nakupující
98%
Western Digital Corp.
WDC:xnas . USD
13%
Nakupující
87%
Nio Inc.
NIO:xnys . USD
33%
Nakupující
67%
The Walt Disney Company
DIS:xnys . USD
59%
Nakupující
41%

Klientský sentiment uvádí procentuální rozdělení mezi nakupujícími a prodávajícími u nástrojů, které byly daný den nejoblíbenější. Data jsou opožděna až o 30 minut. Více informací najdete v úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Zobrazit dnešní tržní pohyby

Projděte si největší zisky a ztráty z aktuálního dne na kapitálových trzích, abyste si udělali představu o převládající náladě.

Vítězové
Instrument
Blackstone Resources AG
BLS:xswx . CHF
Estre Ambiental Inc
ESTRF:xnas . USD
NW Tech Capital Inc. - NOCT
NWTT:xnas . USD
1PM Industries Inc. - NOCT
OPMZ:xnas . USD
Perfect Holding SA (PRFN:xswx)
MMMMN:xswx . CHF
Instrument
Blackstone Resources AG
BLS:xswx . CHF
Estre Ambiental Inc
ESTRF:xnas . USD
NW Tech Capital Inc. - NOCT
NWTT:xnas . USD
1PM Industries Inc. - NOCT
OPMZ:xnas . USD
Perfect Holding SA (PRFN:xswx)
MMMMN:xswx . CHF
Poražení
Instrument
Santo Mining Corp. - NOCT
SANP:xnas . USD
All things Mobile Analytic Inc.
TRON:xnas . USD
Imperial Pacific Intl Holdings Ltd
01076:xhkg . HKD
San Gold Corp.- NOCT
SGRCF:xnas . USD
Ozner Water International Holding Ltd
02014:xhkg . HKD
Instrument
Santo Mining Corp. - NOCT
SANP:xnas . USD
All things Mobile Analytic Inc.
TRON:xnas . USD
Imperial Pacific Intl Holdings Ltd
01076:xhkg . HKD
San Gold Corp.- NOCT
SGRCF:xnas . USD
Ozner Water International Holding Ltd
02014:xhkg . HKD

Největší změny na trhu zahrnují nejvýznamnější cenové pohyby ze všech vybraných trhů. Data jsou opožděna až o 30 minut. Více informací najdete v úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů

Automatizujte si analýzy pomocí Obchodních signálů od společnosti Autochartist, které jsou pro klienty Saxo zdarma. Tento špičkový nástroj technické analýzy identifikuje vznikající i dokončené formace v grafech.

InstrumentSignálIdentifikovánoPravděpodobnostKvalita
The Walt Disney Company
DIS:xnys . USD
1D Resistance
06-Aug 04:00-
General Motors Co.
GM:xnys . USD
1D Triangle
06-Aug 04:00-
UnitedHealth Group Inc.
UNH:xnys . USD
1D Rising Wedge
06-Aug 04:00-
Bristol-Myers Squibb Co.
BMY:xnys . USD
1D Triangle
05-Aug 04:00-
Netflix Inc.
NFLX:xnas . USD
1D Channel Up
04-Aug 04:00-

Nothing to show here

Try changing the probability filters for other results

Obchodní signály ukazují potenciální příležitosti na základě technické analýzy s vypočtenou pravděpodobností dosažení predikovaných úrovní se zohledněním výkonu v minulosti, jakož i typu formace, nástroje a denní doby, kdy byly identifikovány. Modrá barva označuje rostoucí trend, zatímco červená barva signalizuje klesající trend. Data jsou opožděna až o 30 minut. Více informací najdete v úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Instrument
Signál
The Walt Disney Company
DIS:xnys . USD
1D Resistance
Identifikováno
06-Aug 04:00
Pravděpodobnost
-
Kvalita
General Motors Co.
GM:xnys . USD
1D Triangle
Identifikováno
06-Aug 04:00
Pravděpodobnost
-
Kvalita
UnitedHealth Group Inc.
UNH:xnys . USD
1D Rising Wedge
Identifikováno
06-Aug 04:00
Pravděpodobnost
-
Kvalita
Bristol-Myers Squibb Co.
BMY:xnys . USD
1D Triangle
Identifikováno
05-Aug 04:00
Pravděpodobnost
-
Kvalita
Netflix Inc.
NFLX:xnas . USD
1D Channel Up
Identifikováno
04-Aug 04:00
Pravděpodobnost
-
Kvalita

Nothing to show here

Try changing the probability filters for other results

Obchodní signály ukazují potenciální příležitosti na základě technické analýzy s vypočtenou pravděpodobností dosažení predikovaných úrovní se zohledněním výkonu v minulosti, jakož i typu formace, nástroje a denní doby, kdy byly identifikovány. Modrá barva označuje rostoucí trend, zatímco červená barva signalizuje klesající trend. Data jsou opožděna až o 30 minut. Více informací najdete v úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Podívejte se na výhody obchodování akcií u Saxo

Získejte přehled o našich cenách, platformách a službách, které nabízíme při obchodování s akciemi.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupina Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.