Zobrazit menu Právní dokumentace

Vyloučení odpovědnosti v souvislosti s inspirací

Klientský sentiment:
Klientský sentiment uvádí procentuální rozdělení mezi nakupujícími a prodávajícími u nástrojů, které byly daný den nejoblíbenější. 

Největší změny na trhu:
Největší změny na trhu zahrnují nejvýznamnější cenové pohyby ze všech vybraných trhů.

Obchodní signály:
Nástroj Obchodní signály s technologií Autochartist nabízí technickou analýzu příležitostí spolu s jejich vypočtenou pravděpodobností. Modrá barva označuje rostoucí trend, zatímco červená barva signalizuje klesající trend.

Pravděpodobnost úspěchu je prognóza založena na výkonu v minulosti za posledních 6 měsíců a bere v úvahu typ formace, nástroj a denní dobu identifikace. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Oblíbené produkty:
Přehled oblíbených produktů uvádí nástroje, s nimiž se dnes nejvíce obchodovalo na vybraných burzách.

Ceny:
Vezměte na vědomí, že všechny uvedené ceny jsou orientační. Tržní data poskytuje Cboe a Saxo Bank a jsou zpožděná o 15 až 30 minut. Založte si účet pro přístup k úplné nabídce produktů a přihlaste se k odběru živých cen.

Tato data nepředstavují nabídku (nebo výzvu k nabídce) k nákupu nebo prodeji jakékoliv měny, produktu nebo finančního nástroje, k investování nebo k účasti na konkrétní obchodní strategii a vznikla pouze pro marketingové nebo informační účely. Ve chvíli, kdy obdržíte informace o ceně, se uvedené ceny již mohly výrazně posunout, a to z důvodu konkrétních okolností, mimo jiné včetně situace na trhu a technických problémů. Informace o cenách slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny jako doporučení k investicím nebo prodeji určitým způsobem. Informace o cenách jsou historické a nelze je použít jako spolehlivý ukazatel budoucích výnosů nebo tržních cen.

Saxo Bank A/S neposkytuje žádné prohlášení ani záruku a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací nebere společnost Saxo Bank A/S v úvahu žádné investiční cíle konkrétních příjemců, speciální investiční cíle, finanční situaci ani specifické potřeby a požadavky. Nic zde není pro jakéhokoli příjemce míněno jako doporučení k investování nebo prodeji určitým způsobem a Saxo Bank A/S nenese žádnou odpovědnost za jakékoli příjemce postižené ztrátou při obchodování podle domnělého doporučení. Všechny investice s sebou nesou určité riziko a jejich výsledkem může být jak zisk, tak ztráta. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako jsou kupříkladu cizí měny, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou kolísat výrazně a rychle. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem či poradci, aby získali dobrou představu o možných rizicích a aby si ještě před tím, než investují, prodají nebo uzavřou transakci, ověřili, že je daný postup v jejich situaci vhodný. Jakákoli zmínka o jakémkoli riziku, pokud nějaká existuje, nemusí být, a nemá být považována ani za vyčerpávající zveřejnění rizik, ani za ucelený popis takových rizik. 

Toto vyloučení odpovědnosti se řídí úplným vyloučením odpovědnosti Saxo Bank, které je k dispozici zde.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.