Demaskowanie

W trosce o przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie otwartości, uczciwości i odpowiedzialności Grupa Saxo wdrożyła dla swoich pracowników, klientów, partnerów i innych interesariuszy system zgłaszania naruszeń. 
Jeśli zatem wbrew naszym oczekiwaniom doświadczą Państwo naruszenia przez Grupę Saxo obowiązujących przepisów prawa właściwego, zasad i wytycznych, zasad przyjętych przez Grupę Saxo lub innych przepisów i regulaminów, można taki przypadek zgłosić przy zachowaniu pełnej poufności, a nawet anonimowo.

Wszystkie uzasadnione podejrzenia zgłoszone w ramach wspomnianego systemu będą starannie badane, a jeśli zezwolą na to przepisy, przekażemy Państwu na żądanie rezultaty tych badań.

Łącze do naszego systemu zgłaszania naruszeń: saxobank.ethicspoint.com

Skargi dotyczące m.in. konkretnych transakcji lub przypadków nieuzyskania dostatecznej odpowiedzi powinny być zasadniczo zgłaszane tutaj.


 

Twoja przeglądarka nie może prawidłowo wyświetlić tej witryny.

Nasza witryna internetowa jest zoptymalizowana, aby działać w  przeglądarce z systemem iOS 9.x oraz na pulpicie z IE 10 lub nowszą wersją. Jeśli używasz starszego systemu lub przeglądarki, witryna może wyglądać dziwnie. Aby poprawić korzystanie z witryny, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki lub systemu.