Wyświetl menu prawne

Demaskowanie naruszeń

W trosce o przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie otwartości, uczciwości i odpowiedzialności Grupa Saxo wdrożyła dla swoich pracowników, klientów, partnerów i innych interesariuszy system zgłaszania naruszeń. 
Jeśli zatem wbrew naszym oczekiwaniom doświadczą Państwo naruszenia przez Grupę Saxo obowiązujących przepisów prawa właściwego, zasad i wytycznych, zasad przyjętych przez Grupę Saxo lub innych przepisów i regulaminów, można taki przypadek zgłosić przy zachowaniu pełnej poufności, a nawet anonimowo.

Wszystkie uzasadnione podejrzenia zgłoszone w ramach wspomnianego systemu będą starannie badane, a jeśli zezwolą na to przepisy, przekażemy Państwu na żądanie rezultaty tych badań.

Łącze do naszego systemu zgłaszania naruszeń: saxobank.ethicspoint.com

Skargi dotyczące m.in. konkretnych transakcji lub przypadków nieuzyskania dostatecznej odpowiedzi powinny być zasadniczo zgłaszane tutaj.


 


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.